· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 102 found. Next | Sort by date

1 Klei of beton voor zeedijksverhooging?
report 1931-07-18    
Author: De Muralt, R.R.L.
Keywords: waterkeringen · dijken
[PDF] [Abstract]

2 Methode voor de sterktebeoordeling van dijken
report 1991-04-21    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: dijken · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

3 Installatierede van de Technische Commissie voor de Waterkeringen
report 1965-08-01    
Author: Suurhof, J.G. · Jansen, P.P.
Keywords: dijken · waterkering
[PDF] [Abstract]

4 Doorbraakvrije dijken: een nadere verkenning
report 2014-01-01    
Author: Klijn, F. · Van der Doef, M. · Asselman, N.
Contributor: Hendriks, A. · Den Hengst, S. · Mens, M.
Keywords: dijken · hoogwaterbeheersing · overstromingen
[PDF] [Abstract]

5 Voorschrift toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen (VTV2006)
report 2007-09-10    
Author: Anonymus, A.
Keywords: waterkeringen · toetsing · dijken
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

6 Handreiking constructief ontwerpen: Onderzoek en berekening naar het constructief ontwerp van de dijkversterking, inclusief bijlagen
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: waterkeringen · dijken · dijkversterking
[PDF] [PDF] [Abstract]

7 Handreiking Visie-ontwikkeling: Keuzen en afbakening van het werkterrein van de dijkversterking
report 1994-04-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: waterkeringen · dijken · beleidsanalyse
[PDF] [Abstract]

8 Leidraad Zee- en Meerdijken
report 1999-12-01    
Author: Van Hijum, E.
Keywords: waterkeringen · zeedijk · meerdijk · dijken
[PDF] [Abstract]

9 Probabilistisch ontwerpen van waterkeringen
report 1985-10-01    
Author: Calle, E.O.F. · Dillingh, D. · Meermans, W. · Vrouwenvelder, A.W.C.M. · Vrijling, J.K. · De Quellerij, L. · Wubs, A.J.
Keywords: probabilistic analysis · dijken · faalkans
[PDF] [Abstract]

10 Windturbines op of langs waterkeringen: Een kennisinventarisatie
report 2011-05-26    
Author: Vergouwen, M.
Contributor: Schelfhout, H. · Kok, M.
Keywords: windturbine · waterkering · dijken
[PDF] [Abstract]

11 Derde toets primaire waterkeringen: Landelijke toets 2006-2011
report 2011-11-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: veiligheid · dijken · waterkeringen · toetsing
[PDF] [Abstract]

12 Eindrapport evaluatie derde toetsing primaire waterkeringen
report 2011-11-09    
Author: Blekemolen, M. · Groenendijk, J.M. · Luisman, N. · Peters, B.
Keywords: waterkering · toetsing · dijken
[PDF] [Abstract]

13 Over het berekenen van deltaprofielen
report 1972-07-01    
Author: Van Malde, J. · Schoenmakers, N. · Verhage, D.C.
Keywords: zeedijk · waterkeringen · dijken · dijkhoogte
[PDF] [Abstract]

14 Inventarisatie sterkte gezette taludbekledingen in Zeeland
report 1996-11-06    
Author: De Groot, M.B. · Kruse, G.A.M.
Keywords: dijken · taludbekleding · revetment · zetsteen
[PDF] [Abstract]

15 Inklemeffecten bij steenzettingen op dijken: Eindige-elementenstudie naar geometrisch- en fysisch niet-lineair gedrag van blokkenmodellen
report 1995-03-01    
Author: Suiker, A.S.J.
Keywords: inklemeffecten · steenzetting · dijken
[PDF] [Abstract]

16 Aanvullingen bij het voorschrift Toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen 2006
report 2009-06-23    
Author: Anonymus, A.
Keywords: waterkering · toetsing · dijken
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

17 Gelders Rivierdijkenplan: Hoofdlijnennotitie
report 1994-01-26    
Author: Anonymus, A.
Keywords: dijken · rivierdijken · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

18 Tussen afsluitdammen en deltadijken
report 1961-01-01    
Author: Wilderom, M.H.
Contributor: De Bruin, M.P.
Keywords: Zeeland · dijken · polders · landaanwinning
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

19 Verbetering van de dijken langs het IJsselpand van het Twentekanaal.
report 1975-06-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: verbetering dijken · IJsselpand · Twentekanaal
[PDF]

20 Beleidsnota waterveiligheid
report 2009-12-22    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: dijken · waterkeringen · overstromingsrisico · overstromingsramp
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 102 found. Next | Sort by date