· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 102 found. Next | Sort by date

1 Methode voor de sterktebeoordeling van dijken
report 1991-04-21    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: dijken · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

2 Klei of beton voor zeedijksverhooging?
report 1931-07-18    
Author: De Muralt, R.R.L.
Keywords: waterkeringen · dijken
[PDF] [Abstract]

3 Installatierede van de Technische Commissie voor de Waterkeringen
report 1965-08-01    
Author: Suurhof, J.G. · Jansen, P.P.
Keywords: dijken · waterkering
[PDF] [Abstract]

4 Doorbraakvrije dijken: een nadere verkenning
report 2014-01-01    
Author: Klijn, F. · Van der Doef, M. · Asselman, N.
Contributor: Hendriks, A. · Den Hengst, S. · Mens, M.
Keywords: dijken · hoogwaterbeheersing · overstromingen
[PDF] [Abstract]

5 Leidraad Zee- en Meerdijken, basisrapport
report 1999-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: zeedijken · meerdijken · waterkeringen · dijken
[PDF] [Abstract]

6 Technisch rapport Erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding
report 1998-08-01    
Author: Verheij, H.J. · Kruse, G.A.M. · Niemeijer, J.H. · Sprangers, J.T.C.M.
Keywords: dijken · gras · waterkering
[PDF] [Abstract]

7 Technisch rapport waterspanningen bij dijken Waterkeringen (TAW)
report 2004-09-01    
Author: Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J. · Post, W.J. · Heemstra, J.
Contributor: Barends, F.B.J.
Keywords: dijken · waterspanning · waterkering · grondwater
[PDF] [Abstract]

8 Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies; Geotechnische aspecten van dijken, dammen en boezemkaden
report 2001-06-01    
Author: Kremer, R.H.J. · Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J. · Koehorst, B.A.N. · Calle, E.O.F.
Keywords: dijken · boezemkaden · geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

9 Technisch rapport Klei voor dijken
report 1996-05-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: klei · clay · dijken · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

10 Technisch rapport Kistdammen en diepwanden in waterkeringen
report 2004-11-01    
Author: Bos, G. · Calle, E. · Jansen, H.L. · Van der Meer, M.T. · Smits, M.T.J.H.
Keywords: kistdam · diepwand · waterkering · dijken
[PDF] [Abstract]

11 Beleidsnota waterveiligheid
report 2009-12-22    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: dijken · waterkeringen · overstromingsrisico · overstromingsramp
[PDF] [Abstract]

12 Verbetering van de dijken langs het IJsselpand van het Twentekanaal.
report 1975-06-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: verbetering dijken · IJsselpand · Twentekanaal
[PDF]

13 Natuur- en wiskundige verhandeling over het aanleggen en versterken der dyken
report 1778-01-01    
Author: Van Bleiswyk, P.
Contributor: Esdré, J.
Keywords: dijken · waterkeringen · gronddruk
[PDF] [Abstract]

14 Andries Vierlingh, Tractaet van dyckagie (eds. J. de Hullu en A.G. Verhoeven)
report 1920-01-01    
Author: Vierlingh, A.
Contributor: De Hullu, J. · Verhoeven, A.G.
Keywords: dijken · waterbouw · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

15 Probabilistisch ontwerpen van waterkeringen
report 1985-10-01    
Author: Calle, E.O.F. · Dillingh, D. · Meermans, W. · Vrouwenvelder, A.W.C.M. · Vrijling, J.K. · De Quellerij, L. · Wubs, A.J.
Keywords: probabilistic analysis · dijken · faalkans
[PDF] [Abstract]

16 Tussen afsluitdammen en deltadijken
report 1961-01-01    
Author: Wilderom, M.H.
Contributor: De Bruin, M.P.
Keywords: Zeeland · dijken · polders · landaanwinning
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

17 Windturbines op of langs waterkeringen: Een kennisinventarisatie
report 2011-05-26    
Author: Vergouwen, M.
Contributor: Schelfhout, H. · Kok, M.
Keywords: windturbine · waterkering · dijken
[PDF] [Abstract]

18 Aanvullingen bij het voorschrift Toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen 2006
report 2009-06-23    
Author: Anonymus, A.
Keywords: waterkering · toetsing · dijken
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

19 Derde toets primaire waterkeringen: Landelijke toets 2006-2011
report 2011-11-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: veiligheid · dijken · waterkeringen · toetsing
[PDF] [Abstract]

20 Eindrapport evaluatie derde toetsing primaire waterkeringen
report 2011-11-09    
Author: Blekemolen, M. · Groenendijk, J.M. · Luisman, N. · Peters, B.
Keywords: waterkering · toetsing · dijken
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 102 found. Next | Sort by date