· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 97 found. Next | Sort by date

1 Design Criteria for Lateral Dikes in Estuaries
report 1993-12-01    
Author: Berger, R.C. · Alexander, M.P.
Keywords: dike spacing · dike design · dike energy loss
[PDF] [Abstract]

2 Een experimentele studie betreffende het vergrotingsproces van rivierdijkbreuken (EXPERIMENTS ON ENLARGING PROCESS OF RIVER BANK BREACHES)
report 1984-04-01    
Author: Fujita, Y. · Tamura, T. · Muramoto, Y.
Contributor: De Jong, K.
Keywords: dike breach
[PDF] [Abstract]

3 Een experimentele studie betreffende het vergrotingsproces van rivierdijkbreuken (EXPERIMENTS ON ENLARGING PROCESS OF RIVER BANK BREACHES)
report 1984-04-01    
Author: Fujita, Y. · Tamura, T. · Muramoto, Y.
Contributor: De Jong, K.
Keywords: dike breach
[PDF] [Abstract]

4 Het Zwin, successen en lessen: Bresgroeiexperimenten 6 en 7 oktober 1994 "Het totale experiment geslaagd"
report 1996-06-01    
Author: Bakker, W.T. · Van der Graaff, J. · Kraak, A. · Smit, M.J. · Snip, D.W. · Steetzel, H.J. · Visser, P.J.
Keywords: dike breach · Zwin · dijkdoorbraak
[PDF] [Abstract]

5 Bresgroei - Deel II : 2DV-ontwikkeling initiële bres
report 1992-08-01    
Author: Steetzel, H.J. · Visser, P.J.
Keywords: dike breach · dune breach
[PDF] [Abstract]

6 Dijkdoorbraak Tholen: december 1894
report 1980-11-01    
Author: Waarsenburg, F.M. · Van Dam, P.
Keywords: dike breach · dijkdoorbraak
[PDF] [Abstract]

7 Rapport Tussenklappenpolder: Overzicht van de resultaten van de eerste fase van het onderzoek naar bresgroei en de inundatieschade in het geval van de Tussenklappenpolder
report 1994-08-01    
Author: Ten Hove, S.
Keywords: dike breach · dijkdoorbraak
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

8 Analysis of failure situations for sea dike in Northern Vietnam and point out some suitable solutions
report 2003-09-05    
Author: Vu, T.T.A.
Contributor: Pilarczyk, K.W.
Keywords: sea dike · Vietnam · failure
[PDF] [Abstract]

9 Aanpassen van het bresgroeimodel in HIS-OM: bureaustudie
report 2003-11-01    
Author: Verheij, H.J.
Keywords: dijkdoorbraken · dike breaches
[PDF]

10 Onafhankelijk onderzoek Markermeer - technisch inhoudelijke en integrerende studie, verslag fase 3 : maatregelen en kosten voor dijkverbeteringen als ware het Markermeer buitenwater
report 1998-05-01    
Author: Graaff, R.F. de
Keywords: Markermeer · dijkverbetering · dike improvement
[PDF]

11 Sea dikes northern part of Viet Nam (Red river dikes): Review
report 1996-05-01    
Author: Pilarczyk, K.W. · Eversdijk, P.J. · Kant, G.
Keywords: sea dike · Vietnam · revetment
[PDF] [Abstract]

12 Golfrandvoorwaarden in de Westerschelde
report 1997-01-01    
Author: Spaan, G.B.H.
Keywords: dijkbekleding · dike lining · Westerschelde
[PDF]

13 Breach growth in cohesive materials: selection of cases
report 1999-08-01    
Author: Vroeg, J.H. de
Keywords: dijkdoorbraken · dike breaches
[PDF]

14 TECHNICAL ASSISTANCE IN TIDAL LAND RECLAMATION DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA PROJECT FINDINGS AND RECOMMENDATIONS
report 1994-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: dike · polder · seepage
[PDF] [Abstract]

15 Man-made lowlands, a future for ancient dykes in the Netherlands
report 2014-05-01    
Author: Schaafsma-Tilstra, M.
Keywords: dike · sea defence · cultural heritage
[PDF] [Abstract]

16 Tijdelijke en flexibele waterkeringen, produktcatalogus
report 2006-10-31    
Author: Van Dorst, M.A.M. · Van Oosten, R.P.
Keywords: dike · flooding · tijdelijke waterkering · noodkering
[PDF] [Abstract]

17 A guide to the use of grass in hydraulic engineering practice
report 1976-05-01    
Author: Whitehead, E.
Keywords: grass · dike · erosion · flow resistance
[PDF] [Abstract]

18 Veiligheid huidige ontwerpmethodiek dijkbekledingen
report 1998-12-01    
Author: Heijer, F. den
Keywords: dijkbekleding · dike lining · veiligheid · safety
[PDF]

19 Dimensioneringsmethode blokken op kant met brede voegen
report 1999-05-01    
Author: Heijer, F. den
Keywords: veiligheid · safety · dijkbekleding · dike lining
[PDF]

20 Sea Defences
report 1987-04-01    
Author: Pilarczyk, K.W.
Keywords: sea defence · seadike · dike · revetments
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 97 found. Next | Sort by date