· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 8 of 8 found. | Sort by date

1 Handreiking natuurvriendelijke oevers: Een standplaatsbenadering
report 2011-09-19    
Author: Sollie, S. · Brouwer, E. · De Kwaadsteniet, P.
Keywords: natuurvriendelijke oevers · oevers · ecosysteem
[PDF] [Abstract]

2 Manual for Investigation of Hydrological Processes in Mangrove Ecosystems
report 1990-04-01    
Author: Kjerfve, B.
Keywords: Mangrove · ecosystem · hydrological · hydrologie · ecosysteem
[PDF] [Abstract]

3 Grevelingenmeer: van kwetsbaar naar weerbaar?
report 2002-07-12    
Author: Hoeksema, H.J.
Keywords: ecologie · ecosysteem · Grevelingen · zoet-zoutgradiënt
[PDF] [Abstract]

4 Graadmeters voor de Noordzee
report 2000-04-17    
Author: Kabuta, S.H. · Duijts, H.
Contributor: Van der Tol, M. · Lanters, R. · Groskamp, H. · Bot, P. · Lathuhihin, M. · Van Essen, K. · Baptist, H. · Harte, M. · Van Reeken, H.
Keywords: graadmeter · Noordzee · ecologie · indicator · ecosysteem
[PDF] [Abstract]

5 De levende natuur als ecosysteemvormer in kustgebieden
report 2004-01-01    
Author: Peletier, H. · Janssen, G.M.
Keywords: ecosysteem · zand · kust · ecologie · erosie · stabiliseren
[PDF] [Abstract]

6 Verlopend tij: Oosterschelde, een veranderend natuurmoment
report 2004-12-01    
Author: Geurts van Kessel, A.J.M.
Keywords: ecosysteem · ecologie · Oosterschelde · morfologie · fytoplankton · vis · schorren · slikken
[PDF] [Abstract]

7 Veilig getij: De effecten van de waterbouwkundige werken op het getijdemilieu van de Oosterschelde
report 1991-11-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: ecosysteem · getijbeweging · slikken en platen · dijkglooiingen · waterkwaliteit · algen · geulen, platen en schorren · schelpdiercultuur
[PDF] [Abstract]

8 3.17 Verdere ontwikkeling benthos module (BENBOX): t.b.v. integraal model effectketen Noordzee Fase 2
report 2003-04-28    
Author: Groenewold, S. · Ruardij, P. · Van der Meer, J. · Duineveld, G. · Bergman, M. · Rijnsdorp, A.
Contributor: Lindeboom, H.
Keywords: model · BENBOX · functionele respons · Van Bertalanffy groei model · DEB model · stabiele isotopen · trofische positie · benthisch ecosysteem · macrobenthos · epibenthos · vis · voedselweb · functionele groepen · multichannel omnivory · slib · suspensie feeder · deposit feeder · predator · productie · groottespectrum · effectketen · Nederlandse Continentale Plat · Noordzee · biomassa · visserij · luchthaven
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 8 of 8 found. | Sort by date