· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 44 found. Next | Sort by date

1 Zandgolven langs de Noordwestkust van Walcheren
report 1991-07-04    
Author: Lambeek, J.J.P.
Keywords: erosie · sedimentatie
[PDF] [Abstract]

2 Erosieproeven op klei beïnvloed door weer en wind
report 1997-08-02    
Author: Kruse, G.A.M.
Keywords: klei · erosie
[PDF] [Abstract]

3 Erosie door open taludbekledingen. Samenvattend verslag + Bijlage A t/m D
report 1988-11-01    
Author: Laboyrie, J.H. · Klein Breteler, M. · Verhey, H.J.
Keywords: taludbekleding · erosie · golfoploop
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

4 Reststerkte van 11 locaties in Zeeland
report 1995-06-14    
Author: Kruse, A.M. · Stoutjesdijk, T.A.
Keywords: klei · erosie · reststerkte · zeeland
[PDF] [Abstract]

5 Ontrondingen door vallende stralen
report 1994-12-01    
Author: Hoffmans, G.J.C.M.
Keywords: scour · erosie · jet flow
[PDF] [Abstract]

6 Erosie door open taludbekledingen, bijlage E : simulation of recirculation flow in a rectangular cavity
report 1989-07-01    
Author: Boer, S.
Keywords: taluds · slopes · erosie · erosion
[PDF]

7 SBW piping: Projectplan 2009 (TO)
report 2009-04-20    
Author: Van Beek, V. · De Bruijn, H. · Förster, U. · Van den Ham, G.
Keywords: piping · inerne erosie · kwelschermen
[PDF] [Abstract]

8 Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen: erosie door retourstroom
report 1981-04-01    
Author: Van der Wal, M.
Keywords: Paintal · vaarwegen · bodembescherming · erosie
[PDF] [Abstract]

9 Erosiebestendigheid van gras op klei taluds
report 1984-08-01    
Author: Van Meerendonk, E.
Keywords: gras · klei · erosie · overflow
[PDF] [Abstract]

10 Waarheden omtrent kustgedrag
report 1986-08-05    
Author: Bakker, W.T. · Smit, E.
Keywords: morfologie · aanzanding · erosie
[PDF] [Abstract]

11 Kust in beweging, voorspellen van de veranderingen
report 1990-01-01    
Author: Roelse, P.
Keywords: erosie · kustlijn · basiskustlijn
[PDF] [Abstract]

12 Erosiegevoeligheid van kleibekledingen van dijken
report 1978-10-01    
Author: Heijnen, W.J.
Keywords: klei · dijkbekleding · erosie
[PDF] [Abstract]

13 Zand voor zuidwest Texel: Technisch advies RIKZ over vier mogelijke ingrepen in het Zeegat van Texel
report 2001-09-01    
Author: Cleveringa, J.
Keywords: Zeegat · Texel · erosie · erosiebestrijding
[PDF] [Abstract]

14 Erosie door open taludbekledingen : samenvattend verslag
report 1989-07-01    
Author: Verheij, H.J.
Keywords: taludverdediging · slope protection · erosie · erosion
[PDF]

15 Erosie door open taludbekledingen, bijlage C : praktijkgericht onderzoek dijken
report 1989-07-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: dijkbekleding · dike lining · taluds · slopes · erosie · erosion
[PDF]

16 Toegepast geotextielonderzoek - filterwerking van geotextielconstructies : samenvattend verslag
report 1995-06-01    
Author: Meulen, T. van der · Smith, G.M.
Keywords: geotextielen · geotextiles · filters · erosie · erosion · klei · clay
[PDF]

17 Analyse van deltagootproeven op een grastalud: Deel 1 en 2
report 1998-09-15    
Author: anonymous, A.
Contributor: Kruse, G.A.M. · Stoutjesdijk, T.A.
Keywords: gras · erosie · bodemstructuur · golven · grass · erosion
[PDF] [PDF] [Abstract]

18 Evaluatie van zeewaarste kustverdediging
report 1999-04-01    
Author: Van Heuvel, T.
Contributor: De Ruig, J.H.M. · Kraak, A.W. · Rakhorst, H.D. · Prakken, A. · Hillen, R. · Roelse, P. · Israel, C. · Snijders, G.H.
Keywords: kustlijnhandhaving · constructie · zandsuppletie · erosie en sedimentatie
[PDF] [Abstract]

19 Erosieschade aan glooiing betonblokken op klei van de Perkpolder (Hulster Ambacht)
report 1987-11-02    
Author: Johanson, J.C.P.
Keywords: erosie · schade · betonblokken · Perkpolder · glooiing · erosiegeulen
[PDF] [Abstract]

20 Integraal waterbeheer Ketelmeer erosie van slib ten gevolge van scheepvaart vervolgonderzoek
report 1992-03-01    
Author: Van de Kaa, E.J. · Kappe, L.J. · De Rijk, M.G.
Keywords: erosie · scheepvaart · erosieflux · verontreiniging · slib · Ketelmeer
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 44 found. Next | Sort by date