· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 12 of 12 found. | Sort by date

1 Effect van Invloedsfactoren op Toetsing/Ontwerp: Voorstel voor implementatie
report 2015-05-01    
Author: Hoffmans, G.
Keywords: gras · dijken · erosiebestendigheid · overgangen
[PDF] [Abstract]

2 Onderzoek naar de sterkte van graszoden van rivierdijken
report 1995-06-01    
Author: Verheij, H.J. · Meijer, D.G. · Kruse, G.A.M. · Smith, G.M. · Vesseur, M.
Keywords: rivierdijken · levees · erosiebestendigheid · erosion resistance
[PDF]

3 Erosiebestendigheid overgangen
report 2014-11-01    
Author: Hoffmans, G.
Keywords: belastingfactor · overbelasting · gras · erosiebestendigheid · golfoverslag
[PDF] [Abstract]

4 Erosiebestendigheid van slib
report 1973-10-01    
Author: Adihardjo, R.S.
Keywords: erodibility · erosiebestendigheid · Haringvliet · mud · slib · Zeeland
[PDF]

5 Analyse van deltagootproeven op een grastalud: Deel 3
report 1998-09-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: graserosie · grastalud · golfslag · erosiebestendigheid · grass · erosion resistance
[PDF] [Abstract]

6 Erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding: samenvattend rapport van 5 jaar onderzoek
report 1997-05-01    
Author: Verheij, H.J. · Kruse, G.A. · Niemeyer, J.H. · Sprangers, J.T.C.M.
Keywords: dijkbekleding · dike lining · erosiebestendigheid · erosion resistance · gras · grass · rivierdijken · levees
[PDF]

7 Gedrag fosforslakken als bodembeschermingsmateriaal onder stroomaanval en verval
report 1982-09-01    
Author: Derks, H.
Keywords: aprons · bed protection · bodembescherming · bodemverdediging · erodibility · erosiebestendigheid · rubble · slags · slakken · soil protection · stortebedden · stortsteen
[PDF]

8 Erosiebestendigheid zand-sliblagen
report 1966-04-01    
Author: Breusers, H.N.C.
Keywords: erodibility · erosiebestendigheid · Haringvliet · measuring methods · meetmethoden · modelling · modelonderzoek · mud · sand · sand slurries · slib · zand · zand-watermengsels
[PDF]

9 Stroombestendigheid sluitgatdrempel IV : stabiliteit los materiaal achter een dam met brede kruin
report 1966-06-01    
Author: Werf, A. van der
Keywords: dammen · dams · erodibility · erosiebestendigheid · gap sills · modelling · modelonderzoek · schuifspanning · shear stress · sluitgatdrempels
[PDF]

10 Stormvloedkering Oosterschelde : stabiliteit drempelkruin onder de dorpel zonder aanstortingen : invloedsfaktor geopende en gesloten schuif
report 1985-03-01    
Author: Meulen, T. van der
Keywords: erodibility · erosiebestendigheid · gap sills · Oosterschelde · overflow rockfill dams · sluitgatdrempels · storm surge barriers · stormvloedkeringen · stortsteenoverlaten · Zeeland
[PDF]

11 Grasdijken : graserosie, reststerkte en golfoverslag
report 1994-01-01    
Author: Smith, G.M
Keywords: gras · grass · erosiebestendigheid · erosion resistance · golfoverslag · wave overtopping · reststerkte · residual strength · modelonderzoek · modelling
[PDF]

12 Oevererosie nevengeulen
report 1993-11-01    
Author: Barneveld, H.J. · Mosselman, E.
Keywords: geulen · channels · oevererosie · bank erosion · erosiebestendigheid · erosion resistance · rivierbeheer · river management · meanders · meanders
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 12 of 12 found. | Sort by date