· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date

1 Onderzoek naar de sterkte van graszoden van rivierdijken
report 1995-06-01    
Author: Verheij, H.J. · Meijer, D.G. · Kruse, G.A.M. · Smith, G.M. · Vesseur, M.
Keywords: rivierdijken · levees · erosiebestendigheid · erosion resistance
[PDF]

2 Analyse van deltagootproeven op een grastalud: Deel 3
report 1998-09-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: graserosie · grastalud · golfslag · erosiebestendigheid · grass · erosion resistance
[PDF] [Abstract]

3 Erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding: samenvattend rapport van 5 jaar onderzoek
report 1997-05-01    
Author: Verheij, H.J. · Kruse, G.A. · Niemeyer, J.H. · Sprangers, J.T.C.M.
Keywords: dijkbekleding · dike lining · erosiebestendigheid · erosion resistance · gras · grass · rivierdijken · levees
[PDF]

4 Oevererosie nevengeulen
report 1993-11-01    
Author: Barneveld, H.J. · Mosselman, E.
Keywords: geulen · channels · oevererosie · bank erosion · erosiebestendigheid · erosion resistance · rivierbeheer · river management · meanders · meanders
[PDF]

5 Grasdijken : graserosie, reststerkte en golfoverslag
report 1994-01-01    
Author: Smith, G.M
Keywords: gras · grass · erosiebestendigheid · erosion resistance · golfoverslag · wave overtopping · reststerkte · residual strength · modelonderzoek · modelling
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 5 of 5 found. | Sort by date