· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 11 of 11 found. | Sort by date

1 Experimenteel onderzoek naar de remobilisatie van zware metalen: uitvoering experimenten vastleggen mobilisatie onder wisselende chemische en fysische omstandigheden
report 1997-10-01    
Author: Wijdeveld, A.J. · Smits, J.G.C.
Keywords: zware metalen · heavy metals · numerieke methoden en technieken · numerical methods and techniques · experimenteel onderzoek · experimental research
[PDF]

2 Interactie van submerse vegetatie en fysische processen: getijgootexperimenten
report 1998-04-01    
Author: Boot, G.
Keywords: experimenteel onderzoek · experimental research · sedimentatie · sedimentation · ruwheid · roughness · turbulentie · turbulence · veldonderzoek · site surveying · biologie · biology
[PDF]

3 Sand flume experiments with graded sediment: inception report
report 1997-11-01    
Author: Mosselman, E.
Keywords: experimenteel onderzoek · experimental research · onderzoekgoten · test flumes · sedimenttransportprocessen · sediment transport processes · gegradeerde sedimenten · graded sediments
[PDF]

4 Stroming over een kribsectie: nadere analyse afvoermetingen Wirken & Van Bladel
report 2005-11-01    
Author: Jongeling, T.H.G.
Keywords: kribben · groynes · ruwheid · roughness · stroomsnelheidsmeting · current velocity measurement · experimenteel onderzoek · experimental research · schaalmodellen · scale models
[PDF]

5 Erosiegedrag van Haringvlietslib: experimenteel onderzoek in het erosiecircuit
report 1993-12-01    
Author: Kuijper, C. · Cornelisse, J.M. · Winterwerp, J.C.
Keywords: experimenteel onderzoek · experimental research · erosie · erosion · slib · mud · zand · sand · Haringvliet
[PDF]

6 Scheldegootonderzoek met sterk gebroken golven: golfoploop en -overslagproeven achter een zandbank
report 1998-01-01    
Author: Kant, G.
Keywords: experimenteel onderzoek · experimental research · dijken · dikes · golfoploop · wave runup · golfoverslag · wave overtopping
[PDF]

7 Influence of Ambient Air Pressure on Impact Pressures Caused by Breaking Waves
report 1979-01-01    
Author: Moutzouris, C.
Keywords: breaking waves · impact pressure · air pressure · force · wave forces · experimental research
[PDF] [Abstract]

8 Analysis of unsteady and stratified tidal flume experiments with emphasis on turbulence, mixing and on internal gravity waves
report 1993-10-01    
Author: Uittenbogaard, R.E.
Keywords: getijstromen · tidal currents · experimenteel onderzoek · experimental research · modelonderzoek · modelling · turbulentie · turbulence · menging · mixing · interne golven · internal waves · goten · flumes
[PDF]

9 Time-averaged sediment transport phenomena in combined wave-current flows
report 1994-01-01    
Author: Ramadan, K.A.H. · Ribberink, J.S.
Keywords: sedimenttransportmodellen · sediment transport models · stroming door golven · wave induced flow · sedimenttransport door golven · wave induced sediment transport · experimenteel onderzoek · experimental research · verificatie · verification · beddingvormen · bed fo
[PDF] [PDF]

10 Secondary circulation of the flow due to waves and current: Laser-Doppler flow measurements for waves following or opposing a current
report 1997-10-01    
Author: Klopman, G.
Keywords: golven in stroming · waves in currents · stroming door golven · wave induced flow · experimenteel onderzoek · experimental research · laser-doppler snelheidsmeters · laser-doppler velocimeters
[PDF]

11 Meetverslag getijgoot onderzoek: inhomogene getijproeven uitgevoerd met een natuurlijke bodem en een bovenafvoer met natuurlijk slib in suspensie
report 1994-11-01    
Author: Cornelisse, J.M.
Keywords: getijmeting · tide gauging · slibsuspensies · mud suspensions · sedimenttransportmeting · sediment transport measurement · suspensies · suspensions · modelonderzoek · modelling · experimenteel onderzoek · experimental research · slibtransportmeting · mud transport mea
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 11 of 11 found. | Sort by date