· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date

1 Probabilistisch ontwerpen van waterkeringen
report 1985-10-01    
Author: Calle, E.O.F. · Dillingh, D. · Meermans, W. · Vrouwenvelder, A.W.C.M. · Vrijling, J.K. · De Quellerij, L. · Wubs, A.J.
Keywords: probabilistic analysis · dijken · faalkans
[PDF] [Abstract]

2 Bepaling toelaatbare inundatiefrequentie: Case study dijkring Alblasserwaard/Vijfherenlanden
report 1989-06-01    
Author: Vrouwenvelder, A.C.W.M. · Wubs, A.J.
Keywords: faalkans · overstromingsrisico · dijkring · overstromingskans
[PDF] [Abstract]

3 Veiligheid Nederland in Kaart: Tussenstand onderzoek overstromingsrisico's
report 2005-11-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: overstromingsrisico · waterkeringen · dijkring · faalkans
[PDF] [Abstract]

4 Overstromingskansen voor de Nederlandse kust
report 2012-10-01    
Author: Vuik, V. · Van Balen, W.
Keywords: overstromingskans · faalkans · dijken · duinen
[PDF] [Abstract]

5 Enige aspecten van de bepaling van de economisch optimale dijkhoogtes voor een gebied dat door twee waterstanden wordt bedreigd
report 1984-12-01    
Author: Vrijling, J.K.
Keywords: veiligheid · overstromingsrisico · faalkans · economische schade
[PDF] [Abstract]

6 Toetsing dijkringgebied 54, HHRS Toetserwaard met behulp van de Leidraad Toetsen op Veiligheid
report 1997-02-01    
Author: Holtrop, A. · Jorissen, R.E. · Venema, J.E. · Van der Berg, P. · Van Hijum, E.
Keywords: dijkring · toetsing · overstromingsrisico · faalkans · veiligheid
[PDF] [Abstract]

7 Veiligheid Nederland in Kaart: Hoofdrapport onderzoek overstromingsrisico's
report 2005-11-01    
Author: Van Westen, J.C.
Keywords: overstromingsrisico · faalmechanisme · dijkring · faalkans · schade
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date