· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 33 found. Next | Sort by date

1 SKYLLA: Wave motion in and on coastal structures, gebruikers handleiding
report 1994-07-01    
Author: Van Gent, M.R.A.
Keywords: SKYLLA · golfaanval
[PDF] [Abstract]

2 Verificatie van het computerprogramma IBREAK
report 1991-01-01    
Author: Broekens, R.D.
Keywords: golfoploop · golfaanval
[PDF] [Abstract]

3 Taludbekleding van gezette steen onder golfaanval: Invloed van de doorlatendheid van de fundering. Verslag modelonderzoek
report 1981-04-01    
Author: Kostense, J.K.
Keywords: talud · golfaanval · gezette steen
[PDF] [Abstract]

4 Taluds van losgestorte materialen: Golfoploop op statisch stabiele stortsteen taluds onder golfaanval, verslag modelonderzoek, deel III
report 1989-12-01    
Author: Stam, C.M.J.
Keywords: taludbekleding · golfaanval · stortsteen
[PDF] [Abstract]

5 Laboratoriumonderzoek betreffende klemming van gezette steenbekledingen: Onderdeel van 7.3.2. van het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2004-11-18    
Author: Peters, D.J.
Contributor: t Hart, R.
Keywords: klemming · steenbekleding · stabiliteit · golfaanval
[PDF] [Abstract]

6 Analyse van deltagootproeven en classificatie van Oosterscheldedijken t.a.v. geconcentreerde golfaanval
report 1984-10-01    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: steenzetting · glooiing · Oosterscheldekering · geconcentreerde golfaanval
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

7 Grasland als dijkbekleding
report 1992-05-21    
Author: Muijs, J.A.
Keywords: gras · dijkbekleding · waterkering · golfaanval · vegetatie
[PDF] [Abstract]

8 Storm surge barrier Eastern Scheldt: evaluation of wave load and dynamic response studies for SVKO (Preafeasibility study)
report 1990-06-01    
Author: Wouters, J.
Keywords: Oosterschelde · Zeeland · golfaanval · wave attack
[PDF]

9 Invloed scheve golfaanval op stabiliteit van steenzettingen
report 2006-03-01    
Author: Klein Breteler, M. · Kuiper, C. · Bezuijen, A.
Keywords: steenzetting · dijken · golfbelasting · scheve golfaanval · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

10 Golfoploop en golfoverslag bij dijken
report 1997-06-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Contributor: Tilmans, W.M.A.
Keywords: golfoploop · golfoverslag · TAW · berm · hydraulische belasting · scheve golfaanval
[PDF] [Abstract]

11 Grasdijken : aanvullende analyse van de waterbeweging op het binnentalud
report 1996-05-01    
Author: Klein Breteler, M. · Smith, G.M.
Keywords: golfoverslag · wave overtopping · dijken · dikes · golfaanval · wave attack
[PDF]

12 Statistische stabiliteit van stortsteentaluds onder golfaanval: ontwerp formules
report 1988-01-01    
Author: Meer, J.W. van der
Keywords: taludverdediging · slope protection · golfaanval · wave attack · stortsteen · rubble · dijken · dikes · golfbrekers · breakwaters · golfbelasting · wave load
[PDF]

13 Gedrag van asfaltbekleding onder golfaanval : verslag modelonderzoek in Deltagoot
report 1992-05-01    
Author: Derks, H. · Klein Breteler, M.
Keywords: modelonderzoek · modelling · dijkbekleding · dike lining · golfaanval · wave attack · asfalt · asphalt · golfklappen · wave slamming
[PDF]

14 Taludbekledingen van gezette steen (deel XXII) : grondmechanische stabiliteit in de golfzone
report 1988-01-01    
Keywords: dijkbekleding · dike lining · taludverdediging · slope protection · steenzettingen · stone pitchings · stabiliteit · stability · golfaanval · wave attack
[PDF] [PDF] [PDF]

15 Taludbekleding van gezette steen - fase 0 : grondmechanische aspecten
report 1982-07-01    
Author: Bezuijen, A.
Keywords: dijkbekleding · dike lining · taludverdediging · slope protection · golfaanval · wave attack · grondmechanica · soil mechanics · zettingsvloeiing · solifluction
[PDF]

16 Reststerkte van dijkbekledingen - granulaire filters : gedrag van een filterlaag na initiële schade aan de toplaag
report 1992-07-01    
Author: Vroeg, J.H. de
Keywords: reststerkte · residual strength · dijkbekleding · dike lining · golfaanval · wave attack · granulaire filters · granular filters
[PDF]

17 SKYLLA: Wave motion in and on coastal structures : implementation of impermeable slopes and overtopping-boundary conditions
report 1994-10-01    
Author: Petit, H.A.H. · Bosch, P. van den · Gent, M.R.A. van
Keywords: golfdoordringing · wave penetration · golfaanval · wave attack · doorlatendheid · permeability · stortsteen · rubble · computerprogramma's · software
[PDF]

18 Golfoploop en golfoverslag bij dijken
report 1997-01-01    
Author: Meer, J.W. van der
Keywords: golfoploop · wave runup · golfoverslag · wave overtopping · golfaanval · wave attack · dijken · dikes
[PDF] [PDF]

19 Taludbekledingen van gezette steen : doorlatendheid van toplaag en filter en berekening van leklengte
report 1990-01-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: dijkbekleding · dike lining · taludverdediging · slope protection · doorlatendheid · permeability · golfaanval · wave attack · grondmechanica · soil mechanics · zettingsvloeiing · solifluction
[PDF]

20 Wave run-up and wave overtopping for double peaked wave energy spectra
report 1999-01-01    
Author: Gent, M.R.A. van
Keywords: golfaanval · wave attack · golfoverslag · wave overtopping · golfspectra · wave spectra · golfenergie · wave energy · stromingsmodellen · flow models
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 33 found. Next | Sort by date