· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 54 found. Next | Sort by date

1 Golfdrukken op talud ten gevolge van lange golven - Meetrapport
report 2003-11-24    
Author: Van Vossen, B.
Keywords: golfbelasting · steenzetting · ZSteen
[PDF] [Abstract]

2 Taludbekleding van gezette steen: Grondmechanische stabiliteit in de golfzone, verweking van zand door golfaanval
report 1988-01-01    
Author: Lindenberg, J. · Lubking, P.
Keywords: taludbekleding · zand · golfbelasting
[PDF] [Abstract]

3 Verbetering waterkering Harlingen
report 2004-06-25    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: waterkering · golfoverslag · golfbelasting · golfkrachten
[PDF] [Abstract]

4 Kwantificering golfbelastingen invloed lange golven, analyse modelonderzoek
report 2012-03-01    
Author: Klein Breteler, M. · Van der Werf, I. · Wenneker, I.
Keywords: steenzetting · golfbelasting · toetsing · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

5 Taludbekledingen van gezette steen. Invloed van berm en ondiep voorland op drukken op het talud
report 1992-12-01    
Author: De Waal, J.P.
Keywords: dijkbekleding · steenzetting · golfbelasting
[PDF] [Abstract]

6 Nieuwe inzichten in golfbelastingen langs de kust: Samenvatting aanvullende beheerderoordelen
report 2003-12-01    
Author: Wolters, A.
Keywords: golfbelasting · waterkering · zeedijk
[PDF] [Abstract]

7 Golfbelasting in havens en afgeschermde gebieden: een gedetailleerde methode voor het bepalen van golfbelastingen voor het toetsen van waterkeringen
report 2002-09-28    
Author: Anonymous, A.
Keywords: golfbelasting · havens · rekenmethode · rekenregels
[PDF] [Abstract]

8 Taludbekledingen van gezette steen: Golfdruk op het talud. Deel B: Verbetering van het analytisch model en STEENZET, verslag bureaustudie
report 1995-12-01    
Author: De Waal, J.P. · Klein Breteler, M. · Den Adel, H.
Keywords: stijghoogte · dijkbekleding · steenzetting · golfbelasting · golfdruk
[PDF] [Abstract]

9 Stormvloedkering Oosterschelde : golfbelasting op pijlers in de uitvoeringsfase
report 1979-03-01    
Author: Wouters, J.
Keywords: golfbelasting · Oosterschelde · pijlers · pillars · wave pressure · Zeeland
[PDF]

10 Vergelijkend onderzoek naar de invloed van de pijlergeometrie op de golfbelasting op pijlers in de gebruiksfase
report 1980-02-01    
Author: Wouters, J.
Keywords: golfbelasting · Oosterschelde · pijlers · pillars · wave pressure · Zeeland
[PDF]

11 Sterkte van het buitenbeloop van een "groene dijk" tijdens een superstormvloed
report 1984-05-01    
Author: Burger, A.
Contributor: Lindenberg, J.
Keywords: gras · golfbelasting · klei · groene dijk · waterkering
[PDF] [Abstract]

12 Invloed scheve golfaanval op stabiliteit van steenzettingen
report 2006-03-01    
Author: Klein Breteler, M. · Kuiper, C. · Bezuijen, A.
Keywords: steenzetting · dijken · golfbelasting · scheve golfaanval · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

13 Onderzoek onzekerheid extreme golfbelastingen: Effect stromingen op golven Stappenplan toepassing SWAN model
report 2002-07-08    
Author: Van Vledder, G.P.
Keywords: golfbelasting · stroming · SWAN model · Maasvlakte 2
[PDF] [Abstract]

14 Golfbelastingen in havens en afgeschermde gebieden: een gedetailleerde methode voor het bepalen van golfbelastingen voor het toetsen van waterkeringen
report 2004-02-15    
Author: Anonymous, A.
Keywords: golfbelasting · havens · rekenmethode · rekenregels · afgeschermde gebieden
[PDF] [Abstract]

15 Doorlaatcaisson Oosterschelde : onderzoek naar belastingen door onregelmatige golven
report 1975-09-01    
Author: Provoost, G.A.
Keywords: doorlaatcaissons · gates (sliding) · golfbelasting · golfbelasting · Oosterschelde · schuiven · sluice caissons · wave pressure · wave pressure · Zeeland
[PDF]

16 Stormvloedkering Oosterschelde : belasting bij gesloten, sluitende en weigerende schuif : sektie Roompot 15, hart op hart afstand pijlers 40 m, loodrechte golfaanval
report 1980-12-01    
Author: Stans, J.C.
Keywords: gates (sliding) · golfbelasting · Oosterschelde · schuiven · wave pressure · Zeeland
[PDF] [PDF]

17 Stormvloedkering Oosterschelde : vertikale golfbelastingen op de vakwerkschuiven : loodrechte golfaanval
report 1982-05-01    
Author: Korthof, R.M.
Keywords: gates (sliding) · golfbelasting · Oosterschelde · schuiven · wave pressure · Zeeland
[PDF]

18 Stormvloedkering Oosterschelde : golfklappen op de hefschuiven : optimalisering plaatliggerschuif
report 1980-09-01    
Author: Stans, J.C.
Keywords: floodgates · golfbelasting · golfklappen · hefschuiven · Oosterschelde · wave pressure · wave slamming · Zeeland
[PDF]

19 Afsluiting Oosterschelde : belastingen op de pylonen
report 1980-09-01    
Author: Kostense, J.K.
Keywords: golfbelasting · Oosterschelde · pijlers · pillars · steenstorting · stone dumping · wave pressure · Zeeland
[PDF]

20 Bruikbaarheidsonderzoek voor toepassingen van ODIFLOCS, voor berekening stijghoogtes op steenzettingen
report 2000-03-01    
Author: Kuiper, C.
Keywords: steenzettingen · stone pitchings · golfbelasting · wave load · hydraulische belasting · hydraulic load
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 54 found. Next | Sort by date