· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 80 found. Next | Sort by date

1 Methoden voor golfvoorspelling
report 1980-01-01    
Author: Holthuijsen, L.H.
Keywords: golven · golfvoorspelling · golfranvoorwaarde
[PDF] [PDF] [Abstract]

2 Basisprincipes van de kustwaterbouw
report 1988-01-01    
Author: Verhagen, H.J. · Roelse, P.
Keywords: kustwaterbouwkunde · golven · strandhoofden · zandsuppleties
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

3 Snelheidsveld in Golven: inventarisatie van metingen in model en natuur
report 1980-08-01    
Author: Van Hijum, E. · Stive, M.J.F.
Keywords: golven · waves · orbital velocity
[PDF] [Abstract]

4 Convectietransport van gesuspendeerd materiaal in golven
report 1972-04-01    
Author: Obdam, H.J.
Keywords: suspensietransport · zandconcentratie · zandtransport · golven
[PDF] [Abstract]

5 Literatuurstudie materiaaltransport door golven
report 1972-08-01    
Author: Obdam, H.J.
Keywords: sediment transport · golven · zandtransport
[PDF] [Abstract]

6 Golfrandvoorwaarden langs de Nederlandse kust op relatief diep water
report 1995-12-01    
Author: De Ronde, J.G. · Van Marle, J.G.A. · Roskam, A.P. · Andorka Gal, J.H.
Keywords: golven · golfhoogte · golfperiode
[PDF] [PDF] [Abstract]

7 Kennisontwikkeling t.b.v. SteenToets 2006
report 2007-06-15    
Author: Peters, D.J.
Keywords: steenbekleding · golven · steentoets · stenen
[PDF] [Abstract]

8 Stormverslag Waddenzee: 18 maart 2007
report 2007-06-04    
Author: Hoogland, K.J. · Van der Zijpp, N.J.
Contributor: Marsman, E.R.A.
Keywords: SBW · stormverslag · Waddenzee · golven
[PDF] [Abstract]

9 Stormverslag Waddenzee: 11 januari 2007
report 2007-06-04    
Author: Hoogland, K.J. · Van der Zijpp, N.J.
Contributor: Marsman, E.R.A.
Keywords: SBW · stormverslag · Waddenzee · golven
[PDF] [Abstract]

10 Stormverslag Waddenzee: 18 januari 2007
report 2007-06-04    
Author: Hoogland, K.J. · Van der Zijpp, N.J.
Contributor: Marsman, E.R.A.
Keywords: SBW · stormverslag · golven
[PDF] [Abstract]

11 Stormverslag Waddenzee: 1 maart 2008
report 2008-04-03    
Author: Hoogland, K.J.
Contributor: Marsman, E.R.A.
Keywords: SBW · stormverslag · golven
[PDF] [Abstract]

12 Stormverslag Waddenzee: 8 november 2007
report 2008-04-06    
Author: Hoogland, K.J.
Contributor: Marsman, E.R.A.
Keywords: SBW · Waddenzee · stormverslag · golven
[PDF] [Abstract]

13 Stormverslag Waddenzee: 31 januari 2008
report 2008-02-03    
Author: Hoogland, K.J.
Contributor: Marsman, E.R.A.
Keywords: stormverslag · Waddenzee · golven
[PDF] [Abstract]

14 Onderzoek naar de invloed van de baggerspeciestortingen op de slibconcentratie in het Groote Gat. Deel I: tekst
report 1992-05-01    
Author: Van der Heide, T.A. · Ploeg, I.W.
Keywords: ecologie · slib · statistiek · troebelheid · golven
[PDF] [Abstract]

15 Onderzoek naar de invloed van de baggerspeciestortingen op de slibconcentratie in het groote gat. Deel II: bijlagen
report 1992-05-01    
Author: Van der Heide, T.A. · Ploeg, I.W.
Keywords: ecologie · slib · statistiek · troebelheid · golven
[PDF] [Abstract]

16 SKYLLA: Wave motion in and on coastal structures : verfication of kinematics of waves breaking on an offshore bar
report 1994-06-01    
Author: Gent, M.R.A. van · Waal, J.P. de · Petit, H.A.H. · Bosch, P. van den
Keywords: golven · waves · stromingsmodellen · flow models
[PDF]

17 Frequentieverandering door bodemwrijving in HISWA
report 1993-11-23    
Author: Andorka Gal, J.H.
Keywords: bodemwrijving · modelberekeningen · golven · frequentie · frequentieverandering
[PDF] [Abstract]

18 De Oosterschelde naar een nieuw onderwaterlandschap
report 1987-01-01    
Author: Kohsiek, L.H.M. · Mulder, J.P.M. · Louters, T. · Berben, F.
Contributor: De Brabander, J.F.W. · Van de Broeke, J. · Van Moolenbroek, M. . · Van Reeken, H. · Baptist, H. · Hofmeester, B. · Joosse, L.
Keywords: ecologie · morfologie · getij en golven · zandtransport
[PDF] [Abstract]

19 Sedimenttransport induced by the near-bed wave orbital motion, theory and experiments: a literature review
report 1989-11-01    
Author: Ribberink, J.S.
Keywords: sedimenttransport door golven · wave induced sediment transport
[PDF]

20 HR Afsluitdijk
report 2004-06-01    
Author: Groeneweg, J.
Keywords: Afsluitdijk · golven · waves · veiligheid · safety · hydraulica · hydraulics
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 80 found. Next | Sort by date