· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 80 found. Next | Sort by date

1 Basisprincipes van de kustwaterbouw
report 1988-01-01    
Author: Verhagen, H.J. · Roelse, P.
Keywords: kustwaterbouwkunde · golven · strandhoofden · zandsuppleties
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

2 Convectietransport van gesuspendeerd materiaal in golven
report 1972-04-01    
Author: Obdam, H.J.
Keywords: suspensietransport · zandconcentratie · zandtransport · golven
[PDF] [Abstract]

3 Literatuurstudie materiaaltransport door golven
report 1972-08-01    
Author: Obdam, H.J.
Keywords: sediment transport · golven · zandtransport
[PDF] [Abstract]

4 Snelheidsveld in Golven: inventarisatie van metingen in model en natuur
report 1980-08-01    
Author: Van Hijum, E. · Stive, M.J.F.
Keywords: golven · waves · orbital velocity
[PDF] [Abstract]

5 Methoden voor golfvoorspelling
report 1980-01-01    
Author: Holthuijsen, L.H.
Keywords: golven · golfvoorspelling · golfranvoorwaarde
[PDF] [PDF] [Abstract]

6 Stormverslag Waddenzee: 18 maart 2007
report 2007-06-04    
Author: Hoogland, K.J. · Van der Zijpp, N.J.
Contributor: Marsman, E.R.A.
Keywords: SBW · stormverslag · Waddenzee · golven
[PDF] [Abstract]

7 Stormverslag Waddenzee: 11 januari 2007
report 2007-06-04    
Author: Hoogland, K.J. · Van der Zijpp, N.J.
Contributor: Marsman, E.R.A.
Keywords: SBW · stormverslag · Waddenzee · golven
[PDF] [Abstract]

8 Stormverslag Waddenzee: 18 januari 2007
report 2007-06-04    
Author: Hoogland, K.J. · Van der Zijpp, N.J.
Contributor: Marsman, E.R.A.
Keywords: SBW · stormverslag · golven
[PDF] [Abstract]

9 Stormverslag Waddenzee: 1 maart 2008
report 2008-04-03    
Author: Hoogland, K.J.
Contributor: Marsman, E.R.A.
Keywords: SBW · stormverslag · golven
[PDF] [Abstract]

10 Stormverslag Waddenzee: 8 november 2007
report 2008-04-06    
Author: Hoogland, K.J.
Contributor: Marsman, E.R.A.
Keywords: SBW · Waddenzee · stormverslag · golven
[PDF] [Abstract]

11 Stormverslag Waddenzee: 31 januari 2008
report 2008-02-03    
Author: Hoogland, K.J.
Contributor: Marsman, E.R.A.
Keywords: stormverslag · Waddenzee · golven
[PDF] [Abstract]

12 Kennisontwikkeling t.b.v. SteenToets 2006
report 2007-06-15    
Author: Peters, D.J.
Keywords: steenbekleding · golven · steentoets · stenen
[PDF] [Abstract]

13 Golfrandvoorwaarden langs de Nederlandse kust op relatief diep water
report 1995-12-01    
Author: De Ronde, J.G. · Van Marle, J.G.A. · Roskam, A.P. · Andorka Gal, J.H.
Keywords: golven · golfhoogte · golfperiode
[PDF] [PDF] [Abstract]

14 Frequentieverandering door bodemwrijving in HISWA
report 1993-11-23    
Author: Andorka Gal, J.H.
Keywords: bodemwrijving · modelberekeningen · golven · frequentie · frequentieverandering
[PDF] [Abstract]

15 SKYLLA: Wave motion in and on coastal structures : verfication of kinematics of waves breaking on an offshore bar
report 1994-06-01    
Author: Gent, M.R.A. van · Waal, J.P. de · Petit, H.A.H. · Bosch, P. van den
Keywords: golven · waves · stromingsmodellen · flow models
[PDF]

16 Onderzoek naar de invloed van de baggerspeciestortingen op de slibconcentratie in het Groote Gat. Deel I: tekst
report 1992-05-01    
Author: Van der Heide, T.A. · Ploeg, I.W.
Keywords: ecologie · slib · statistiek · troebelheid · golven
[PDF] [Abstract]

17 Onderzoek naar de invloed van de baggerspeciestortingen op de slibconcentratie in het groote gat. Deel II: bijlagen
report 1992-05-01    
Author: Van der Heide, T.A. · Ploeg, I.W.
Keywords: ecologie · slib · statistiek · troebelheid · golven
[PDF] [Abstract]

18 Golfdoordringing in het zeegat van Texel
report 1993-11-23    
Author: Andorka Gal, J.H.
Keywords: golven · modelberekeningen · golfhoogtes · extreme condities · golfrandvoorwaarden
[PDF] [Abstract]

19 Configuratie meetnet Noordzee: Fase 1: Waar te meten? Wat deskundigen ervan vinden
report 2004-09-08    
Author: Gál, J.A. · Verweij, R. · Van der Wekken, T.
Contributor: Versteeg, H.
Keywords: Meetnet · Noordzee · metingen · waterstand · stroomsnelheid · golven · model
[PDF] [Abstract]

20 Rapportage veldmetingen Pettemer Zeewering: Stormseizoen 2002-2003
report 2003-07-01    
Author: Hordijk, D.
Contributor: Hoekema, J. · Jacobse, J.J. · Roskam, A.P.
Keywords: metingen · golven · Pettemer Zeewering · analyse · brandingszone · golfoploop
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 80 found. Next | Sort by date