· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 38 found. Next | Sort by date

1 Onderzoek erosie op grasmat
report 1987-12-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: gras
[PDF] [Abstract]

2 Rapportage in-situ proeven
report 1987-02-05    
Author: Muijs, J.A.
Keywords: gras
[PDF] [Abstract]

3 Aanleg, beheer en onderhoud van de grasmat op rivierdijken
report 1982-04-01    
Author: Minderhoud, J.W.
Keywords: gras
[PDF] [Abstract]

4 Botanische samenstelling, oecologie en erosiebestendigheid van rivierdijkvegetaties
report 1992-01-01    
Author: Van der Zee, F.F.
Keywords: gras · rivierdijk
[PDF] [Abstract]

5 Bureaustudie overgangen met gras in primaire waterkeringen: Voorstudie ten behoeve van fysiek model onderzoek
report 2014-12-01    
Author: Van Steeg, P.
Keywords: waterkering · overgangsconstructie · gras
[PDF] [Abstract]

6 Golfoverslag en sterkte van binnentaluds van dijken
report 2007-01-31    
Author: Van der Meer, J.W. · Verheij, H.J. · Lindenberg, J. · Van Hoven, A.
Keywords: golfoverslag · gras · binnentalud
[PDF] [Abstract]

7 Technisch rapport Erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding
report 1998-08-01    
Author: Verheij, H.J. · Kruse, G.A.M. · Niemeijer, J.H. · Sprangers, J.T.C.M.
Keywords: dijken · gras · waterkering
[PDF] [Abstract]

8 Grasmat als dijkbekleding
report 1999-02-09    
Author: Muijs, J.A.
Keywords: grass · gras · vegetatie · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

9 Stroombestendigheid van een grasmat op een dijk van Oostelijk Flevoland
report 1970-08-01    
Author: De Jong, R.J.
Keywords: gras · waterkeringen · stroombestendigheid
[PDF] [Abstract]

10 Erosiebestendigheid van gras op klei taluds
report 1984-08-01    
Author: Van Meerendonk, E.
Keywords: gras · klei · erosie · overflow
[PDF] [Abstract]

11 Stroombestendigheid grasmat
report 1970-08-01    
Author: De Jong, R.J.
Keywords: gras · stroombestendigheid · klei
[PDF] [Abstract]

12 Grass covers and reinforcement measures
report 1998-01-01    
Author: Seijffert, J.W. · Verheij, H.J.
Keywords: gras · revetment · dikes · clay
[PDF] [Abstract]

13 Onderzoek naar het beoordelen van de geschiktheid van kleigrond voor de bekleding van dijken met grasbekleding
report 1988-09-01    
Author: Kruse, G.A.M.
Keywords: klei · gras · waterkering
[PDF] [Abstract]

14 Effect van Invloedsfactoren op Toetsing/Ontwerp: Voorstel voor implementatie
report 2015-05-01    
Author: Hoffmans, G.
Keywords: gras · dijken · erosiebestendigheid · overgangen
[PDF] [Abstract]

15 Reststerkte van een dijk met steenzetting op de kleilaag, meetverslag deltagootprioeven SBW-reststerkte
report 2011-11-01    
Author: Klein Breteler, M. · Wolters, G.
Keywords: steenzetting · reststerkte · klei · gras
[PDF] [Abstract]

16 Stroomsnelheidsmetingen op met gras begroeide kaden
report 1968-11-05    
Author: anonymous, A.
Keywords: kaden · gras · stroomsnelheid · metingen
[PDF] [Abstract]

17 Golfoverslag en sterkte grasbekleding: uitvoeringsplan 2008
report 2008-02-01    
Author: Verheij, H.
Keywords: gras · golfoverslag · zeedijken
[PDF] [Abstract]

18 Vegetatie van Nederlandse Zeedijken, plantengemeenschappen in relatie tot standplaatsfactoren
report 1989-01-01    
Author: Sprangers, J.T.C.M.
Keywords: dijken · gras · grasbekleding · zeedijk
[PDF] [Abstract]

19 Sterkte van het buuitenbeloop van een "groene dijk" tijdens een superstormvloed
report 1984-01-01    
Author: Burger, A.M.
Contributor: Vellinga , P. · Lindenberg, J.
Keywords: gras · zeedijk · overslag
[PDF] [Abstract]

20 SBW golfoverslag en bekledingen - deelproject overgangsconstructies - expert raadpleging
report 2012-03-01    
Author: Van der Meer, M. · Calle, E.O.F.
Keywords: dijken · overgangsconstructies · gras
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 38 found. Next | Sort by date