· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 15 of 15 found. | Sort by date

1 Manual for Investigation of Hydrological Processes in Mangrove Ecosystems
report 1990-04-01    
Author: Kjerfve, B.
Keywords: Mangrove · ecosystem · hydrological · hydrologie · ecosysteem
[PDF] [Abstract]

2 Definitielijst waterbouwkundige begrippen
report 1992-01-31    
Author: Van de Paverd, M.
Keywords: definities · begrippen · grondmechanica · waterbouw · duinen · hydrologie
[PDF] [Abstract]

3 Effecten van een nieuwe spuisluis in de Afsluitdijk op de ecologie van de Waddenzee
report 2004-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: spuisluis · effect · ecologie · hydrologie · morfologie · visfauna · bodemfauna · fytoplankton · Waddenzee · Afsluitdijk
[PDF] [Abstract]

4 Effect of climate change on the rivers Rhine and Meuse: applying the KNMI 2006 scenarios using the HBV model
report 2006-01-01    
Author: Linde, A.H. te
Keywords: klimaatverandering · climatic change · hydrologie · hydrology · modellering · modelling · stroomgebieden · river basins
[PDF]

5 Validation HBV for FewsNL Meuse
report 2007-05-01    
Author: Weerts, A.H.
Keywords: hoogwatervoorspelling · flood forecasting · hydrologie · hydrology · regenwaterafvoer · rainfall runoff · Maas · Meuse
[PDF]

6 Continue operationele afvoer en waterstandsvoorspelling
report 2004-12-01    
Author: Kwadijk, J.C.J.
Keywords: hoogwatervoorspelling · flood forecasting · hydrologie · hydrology · Rijn · Rhein · Maas · Meuse
[PDF]

7 Evaluatie van het hydrologisch gedeelte van het programma DEMGEN in het gebied van de hoge gronden
report 1982-01-01    
Author: Most, H. van der
Keywords: hydrologie · hydrology · grondwatermodellen · groundwater models · grondwaterbeheer · groundwater management
[PDF]

8 De ruwheid van de Bergsche Maas bij hoge afvoeren
report 1986-08-01    
Author: Adriaanse, M.
Keywords: Bergsche Maas · ruwheid · afvoer · debiet · veldonderzoek · hydrologie · morfologie · beddingvormen
[PDF] [Abstract]

9 De Voordelta; een watersysteem verandert
report 1989-01-01    
Author: Kohsiek, L.H.M. · Mulder, J.P.M.
Contributor: Van den Berg, J.H. · Hallie, F. · Leewis, R. · Marquenie, J. · Van der Meer, J. · Smaal, A.C. · Van der Spek, A.J.F. · Vink, H. · Verhagen, H.J.
Keywords: Voordelta · verandering · Deltawerken · Deltaplan · onderwaterlandschap · sedimentatie · ecologie · hydrologie
[PDF] [Abstract]

10 Drie-dimensionale numerieke simulatie van de waterbeweging voor de Nederlandse kust
report 1988-06-09    
Author: Praagman, N. · Van Dijk, R. · Dijkzeul, J. · De Kok, J.M. · Plieger, R.
Keywords: simulatiemodel · waterbeweging · kustwater · hydrologie · numeriek-wiskundig model · modelleren · fysisch modelonderzoek
[PDF] [Abstract]

11 Probabilistisch bepaald effect van retentie: rapport fase 1
report 2004-04-01    
Author: Klis, H. van der
Keywords: retentiegebieden · detention reservoirs · stochastische hydrologie · stochastic hydrology · waterstanden · water levels · Rijn · Rhein
[PDF]

12 Danube Environmental Programme - Hron river basin pre-investment study : water quality and Decision Support System (DSS) sub-project
report 1994-11-01    
Keywords: Hron · waterkwaliteit · water quality · beleidsondersteuning · policy support · hydrologie · hydrology · numerieke modellen · numerical modelling
[PDF]

13 Design of a water quality monitoring program for Stentsovsko-Zebrijanske Plavny, Dunabe Delta Ukraine
report 1997-10-01    
Author: Vat, M.P. van der · Alexandrov, B.G. · Voloshkevich, A.M.
Keywords: wetlands · wetlands · waterkwaliteitsbeheer · water quality management · hydrologie · hydrology · hydrobiologie · hydrobiology · Ukraine
[PDF]

14 Enkele hydraulische en morfologische parameters van de Nederlandse Rijntakken
report 1988-01-01    
Author: Brilhuis, R.
Keywords: hydrologie · morphologie · Rijntakken · parameters · afvoerniveau · waterdiepten · bodemligging · stroomsnelheid · waterspiegelverhang · schuifspanning · beddingvorm · sedimenttransport · metingen
[PDF] [Abstract]

15 Integrated water resources management Azov Sea : main report
report 1996-02-01    
Author: Balfoort, H.W.
Keywords: Black Sea · Azov Sea · waterbeheer · water resources management · hydrologie · hydrology · ecologie · ecology · beslissingsondersteunende systemen (BOS) · decision support systems (DSS)
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 15 of 15 found. | Sort by date