· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date

1 Een verkennen onderzoek naar methoden ter bepaling van de inundatieschade bij dijkdoorbraak
report 1984-04-01    
Author: Duiser, J.A.
Keywords: overstroming · inundatie · risicobenadering · schade
[PDF] [Abstract]

2 Inundatieberekeningen met behulp van 2DH-stromingsmodellen
report 1990-11-01    
Author: Hartsuiker, G.
Keywords: dijkdoorbraak · inundatie · overstroming
[PDF] [Abstract]

3 Verslag over den stormvloed van 13/14 januari 1916
report 1916-09-28    
Author: Ramaer, J.C.
Contributor: Wortman, H.
Keywords: stormvloed · Zuiderzee · IJsselmeer · inundatie · overstroming
[PDF] [Abstract]

4 Risicomethode buitendijks: Methodiek ter bepaling van risico’s als gevolg van hoogwater
report 2011-01-01    
Author: Huizinga, J. · Nederpel, A. · De Groot, K. · Batterink, M.
Keywords: inundatie · overstromingsrisico · buitendijks · flood risk
[PDF] [Abstract]

5 Doorbraakvrije zeedijken
report 1954-12-01    
Author: Edelman, T.
Contributor: Wemelsfelder, P.J.
Keywords: overslagbestendige dijk · doorbraakvrije dijk · inundatie · overstroming · zeedijken
[PDF] [Abstract]

6 Een delta in beweging: Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland
report 2011-01-01    
Author: Ligtvoet, W. · Franken, R. · Pieterse, N. · Van Gerwen, O.J.
Keywords: inundatie · doorbraakvrije dijken · klimaatbestendigheid · klimaatverandering · zoetwatervoorziening
[PDF] [Abstract]

7 Lengte-effecten bij het bepalen van overstromingskansen (fase 2)
report 1997-04-01    
Author: Van Noortwijk, J.M. · Kok, M. · Hamoen, G. · Teunissen, E.A.H.
Keywords: overstromingskansen · lengte-effecten · overbelasting · inundatie · dijkring · veiligheid
[PDF] [Abstract]

8 Bresgroei - deel III : 2DH/3D ontwikkeling initiële bres: verslag modelonderzoek Scheldebak en nadere formulering breedtegroei-module
report 1996-06-01    
Author: Steetzel, H.J.
Keywords: modelonderzoek · modelling · dijkbeschadiging · dike damage · uitstroming · outflow · inundatie · inundation
[PDF]

9 Inundatie buitenpolders Zwartemeer
report 1985-01-01    
Author: Vermeer, A.C.M.
Keywords: inundatie · inundation · opwaaiing · wind set up · Randmeren · Overijssel
[PDF] [PDF]

10 Bresgroei - deel I : mathematisch model. Band A: Opzet en eerste resultaten. Band B: Inventarisatie sedimenttransport-formuleringen
report 1994-01-01    
Author: Steetzel, H.J. · Visser, P.J.
Keywords: rekenmodellen · computational models · dijkbeschadiging · dike damage · uitstroming · outflow · inundatie · inundation · sedimenttransportmodellen · sediment transport models · bresgroei · dune breach
[PDF] [PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 10 of 10 found. | Sort by date