· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 9 of 9 found. | Sort by date

1 Invloed kwaliteit zetwerk op stabiliteit steenzetting: Trekproeven op slecht zetwerk
report 2013-02-01    
Author: Klein Breteler, M. · Mourik, G.C.
Keywords: Steenzetting · trekproeven · taludbekleding · klemming
[PDF] [Abstract]

2 Vaststellen van klemming in dijkbekledingen van gezette steen met valgewichtdeflectie-metingen
report 2013-02-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: valgewichtdeflectiemetingen · steenzettingen · klemming
[PDF] [Abstract]

3 Laboratoriumonderzoek betreffende klemming van gezette steenbekledingen: Onderdeel van 7.3.2. van het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2004-11-18    
Author: Peters, D.J.
Contributor: t Hart, R.
Keywords: klemming · steenbekleding · stabiliteit · golfaanval
[PDF] [Abstract]

4 Klemming in steenzettingen bepalen met VGD-metingen
report 2012-03-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · klemming · valgewichtdeflectiemeting
[PDF] [Abstract]

5 Laboratoriumonderzoek betreffende klemming van gezette steenbekledingen
report 2004-09-22    
Author: Peters, P.
Keywords: steenzetting · klemming · glooiingsblokken
[PDF] [Abstract]

6 Klemming in steenzettingen bepalen met VGD metingen (valgewicht deflectie metingen)
report 2012-03-19    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · klemming · valgewichtdeflectiemeting
[PDF] [Abstract]

7 Stabiliteit van steenzetting met blokken op hun kant: Grootschalig onderzoek Deltagoot
report 2007-10-09    
Author: Wolters, G. · Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · klemming · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

8 Normaalkracht in steenzetting met blokken op hun kant: Grootschalig onderzoek in de Deltagoot
report 2007-10-11    
Author: Wolters, G. · Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · klemming · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

9 Taludbekleding van gezette steen. Fase 2: Grootschalig gidsonderzoek, verslag modelonderzoek
report 1983-12-01    
Author: Burger, A.M.
Contributor: Seyffert, J.J.W. · Pilarczyk, K.W.
Keywords: klemkracht · klemming · basalt zuil · talud bekleding
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 9 of 9 found. | Sort by date