· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 8 of 8 found. | Sort by date

1 Is Geluk haalbaar? Onderzoek naar de financiële haalbaarheid van kustuitbreiding en verkenning van de mogelijkheden voor PPS
report 2004-12-14    
Author: anonymous, A.
Keywords: financiele haalbaarheid · kosten-batenanalyse · PPS · kustuitbreiding · Hoek van Holland · Scheveningen
[PDF] [Abstract]

2 Kapitaliseren van natuurbaten: eindrapportage
report 2007-12-01    
Author: Buurman, J.
Keywords: Westerschelde · economie · economics · kosten-batenanalyse · cost benefit analysis · natuur · nature · estuaria · estuaries
[PDF]

3 Praktische facetten inzet Argus
report 2004-10-01    
Author: Aarninkhof, S.G.J.
Keywords: beeldverwerking · image processing · kustbeheer · coastal zone management · programma-ontwikkeling · software development · kosten-batenanalyse · cost benefit analysis
[PDF]

4 Analyse efficiency noodoverloopgebieden
report 2003-04-01    
Author: Diermanse, F.L.M · Klis, H. van der · Baan, P.J.A. · Heynert, K.V.
Keywords: waterberging · water storage · overstromingen · floods · landinrichting · land management · kosten-batenanalyse · cost benefit analysis
[PDF]

5 Ruimtelijke informatie maatregelen in het Benedenrivierengebied
report 2001-11-01    
Author: Ellen, W. van
Keywords: ruimtelijke ordening · spatial planning · kosten-batenanalyse · cost benefit analysis · benedenrivieren · lowland rivers
[PDF]

6 Spankrachtstudie, deelrapport 5 : kosten en overige effecten van maatregelen in boven- en benedenrivierengebied
report 2002-04-01    
Keywords: kosten-batenanalyse · cost benefit analysis · bovenrivieren · upper rivers · benedenrivieren · lowland rivers
[PDF]

7 Kostendocument Rampenbeheersingsstrategie Overstromingen Rijn en Maas
report 2005-10-01    
Author: Baan, P.J.A.
Keywords: kosten-batenanalyse · cost benefit analysis · rampenbeheersing · hazard management · overstromingen · floods · Rijn · Rhein · Maas · Meuse
[PDF]

8 Methode voor de bepaling van overige effecten: PKB-studie deelrapport C
report 2003-09-01    
Author: Baan, P.J.A. · Ververs, M. · Diermanse, F.L.M. · Stone, K.
Keywords: hydraulica · hydraulics · bovenrivieren · upper rivers · kosten-batenanalyse · cost benefit analysis · Geografische Informatiesystemen GIS · Geographic Information Systems GIS · natuur · nature
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 8 of 8 found. | Sort by date