· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date

1 Een kustuitbreiding tussen Hoek van Holland en Scheveningen
report 1988-01-01    
Author: Van den Bosch, F.A.J. · Veerman, C.P.
Keywords: kustuitbreiding · waterman · landaanwinning · kustbeheer
[PDF] [Abstract]

2 Nationaal kader Kust: Naar een veilige, sterke en mooie Noordzeekust
report 2011-03-09    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Atsma, J. · Kruisinga, R.
Keywords: Deltaprogramma · kust · kustbeleid · kustverdediging · kustuitbreiding
[PDF] [Abstract]

3 Bouwen met de natuur
report 1979-12-01    
Author: Svasek, J.N.
Keywords: kustuitbreiding · bouwen met de natuur · Scheveningen
[PDF] [Abstract]

4 Is Geluk haalbaar? Onderzoek naar de financiële haalbaarheid van kustuitbreiding en verkenning van de mogelijkheden voor PPS
report 2004-12-14    
Author: anonymous, A.
Keywords: financiele haalbaarheid · kosten-batenanalyse · PPS · kustuitbreiding · Hoek van Holland · Scheveningen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date