· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date

1 Verslag van een onderzoek naar de getijbeweging in het Parachique-estuarium
report 1983-12-01    
Author: Voogt, L.
Keywords: IMPLIC · getijbeweging · estuarium · modelleren · Parachique · verificatie
[PDF] [Abstract]

2 Berekeningen van banen en distributies van deeltjes in twee- en driedimensionale snelheidsvelden
report 1985-06-19    
Author: Bosman, J.J. · Van Dam, G.C. · Gerritsen, H. · De Jong, W.A.M. · Pasmanter, R.A. · Postma, L. · Riepma, D.
Keywords: oppervlaktewater · modelleren · distributie · snelheidsvelden · deeltjesdistributie · colloquiumdag
[PDF] [Abstract]

3 Een getijmodel van de Noordzee gebaseerd op de JONSDAP-1976 meting
report 1985-05-01    
Author: Voogt, L.
Keywords: getijmodel · JONSDAP-1976 · getij · modelleren · verificatie · energiedissipatie
[PDF] [Abstract]

4 Drie-dimensionale numerieke simulatie van de waterbeweging voor de Nederlandse kust
report 1988-06-09    
Author: Praagman, N. · Van Dijk, R. · Dijkzeul, J. · De Kok, J.M. · Plieger, R.
Keywords: simulatiemodel · waterbeweging · kustwater · hydrologie · numeriek-wiskundig model · modelleren · fysisch modelonderzoek
[PDF] [Abstract]

5 Een model van het Europese Kontinentale Plat voor windopzet en waterkwaliteitsberekeningen
report 1987-11-01    
Author: Verboom, G.K. · Van Dijk, R.P. · De Ronde, J.G.
Keywords: windopzet · waterkwaliteit · waterkwaliteitsberekingen · modelleren · model · CMS · WAQUA · CMS/IOS
[PDF] [PDF] [Abstract]

6 SBW Buitendijkse zones en afslagbeheer: Inventarisatie beschikbare kennis, witte vlekken en rekenmodellen
report 2008-01-18    
Author: Schelfhout, H.A. · Stoutjesdijk, T.P.
Keywords: dijken · voorland · bezwijken · veiligheidseisen · belastingen · sterktes · stabiliteit · modelleren
[PDF] [Abstract]

7 Waterbeweging en menging in het zuidelijke gedeelte van de Noordzee: Eindverslag MLTP-4
report 1980-10-31    
Author: Otto, L. · Van Dam, G.C. · Visser, M.P.
Contributor: Van Eyden, W.A.A. · Van Schieveen, H.M. · Zimmerman, J.T.F.
Keywords: waterbeweging · menging · modelleren · verspreiding · transport · deeltjessimulatie · verspreidingsmodel · waterbewegingsmodel · Noordzee · MLTP-4 · eindige elementenmethode
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 7 of 7 found. | Sort by date