· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 2 of 2 found. | Sort by date

1 SBW Buitendijkse zones en afslagbeheer: Inventarisatie beschikbare kennis, witte vlekken en rekenmodellen
report 2008-01-18    
Author: Schelfhout, H.A. · Stoutjesdijk, T.P.
Keywords: dijken · voorland · bezwijken · veiligheidseisen · belastingen · sterktes · stabiliteit · modelleren
[PDF] [Abstract]

2 Drie-dimensionale numerieke simulatie van de waterbeweging voor de Nederlandse kust
report 1988-06-09    
Author: Praagman, N. · Van Dijk, R. · Dijkzeul, J. · De Kok, J.M. · Plieger, R.
Keywords: simulatiemodel · waterbeweging · kustwater · hydrologie · numeriek-wiskundig model · modelleren · fysisch modelonderzoek
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 2 of 2 found. | Sort by date