· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 11 of 11 found. | Sort by date

1 Veiligheid Nederland in Kaart (VNK (pao-cursus)
report 2006-03-14    
Author: Van Westen, C.J.
Keywords: VNK · overstromingskans
[PDF] [Abstract]

2 Overstromingsrisico's in Nederland in een veranderend klimaat: Verwachtingen, schattingen en berekeningen voor het project Nederland Later
report 2007-05-01    
Author: Klijn, F. · Baan, P. · De Bruijn, K. · Kwadijk, J.
Contributor: Van Buren, R.
Keywords: overstromingskans · overstromingsrisico
[PDF] [Abstract]

3 Bepaling toelaatbare inundatiefrequentie: Case study dijkring Alblasserwaard/Vijfherenlanden
report 1989-06-01    
Author: Vrouwenvelder, A.C.W.M. · Wubs, A.J.
Keywords: faalkans · overstromingsrisico · dijkring · overstromingskans
[PDF] [Abstract]

4 Overstromingskansen voor de Nederlandse kust
report 2012-10-01    
Author: Vuik, V. · Van Balen, W.
Keywords: overstromingskans · faalkans · dijken · duinen
[PDF] [Abstract]

5 Programma Dijkring 4.0: Gebruikershandleiding
report 1995-06-01    
Author: Den Heijer, F. · Venema, J.E. · Cappendijk-de Bok, A.M.
Keywords: waterkering · dijkring · overstromingskans
[PDF] [Abstract]

6 Handreiking ontwerpen met overstromingskansen
report 2013-12-23    
Author: Anonymus, A.
Keywords: overstroming · waterkering · risicobenadering · overstromingskans
[PDF] [Abstract]

7 Handreiking ontwerpen met overstromingskansen
report 2013-12-23    
Author: Anonymus, A.
Keywords: overstromingskans · waterkering · ontwerp
[PDF] [Abstract]

8 Percepties van burgers over binnen- en buitendijks wonen
report 2012-02-01    
Author: De Boer, J. · Botzen, W. · Terpstra, T.
Keywords: klimaatverandering · overstromingskans · perceptie · Buitendijkse gebieden
[PDF] [Abstract]

9 De veiligheid van Nederland in kaart: Eindrapportage VNK
report 2014-11-01    
Author: Vergouwe, R.
Keywords: overstromingskans · veiligheid tegen overstromen · risicobenadering
[PDF] [Abstract]

10 De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland, resultaten van de eerste toetsronde 1996-2001; Hoofdrapport
report 2003-02-10    
Author: Anonymous, A.
Keywords: waterkeringen · overstromingskans · dijken · primaire waterkering · dijkdoorbraak
[PDF] [Abstract]

11 De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland, resultaten van de eerste toetsronde 1996-2001; achtergrondrapport
report 2002-11-01    
Author: Timmer, D.F. · De Looff, A.P. · Holtrop, A. · Van Driel, G.B.
Keywords: waterkeringen · overstromingskans · dijken · primaire waterkering · dijkdoorbraak
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 11 of 11 found. | Sort by date