· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 20 found. | Sort by date

1 Overstromingsrisico's in Nederland in een veranderend klimaat: Verwachtingen, schattingen en berekeningen voor het project Nederland Later
report 2007-05-01    
Author: Klijn, F. · Baan, P. · De Bruijn, K. · Kwadijk, J.
Contributor: Van Buren, R.
Keywords: overstromingskans · overstromingsrisico
[PDF] [Abstract]

2 Beleidsnota waterveiligheid
report 2009-12-22    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: dijken · waterkeringen · overstromingsrisico · overstromingsramp
[PDF] [Abstract]

3 Van overschrijdingskans naar overstromingskans
report 2000-06-30    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: overstromingsrisico · flood risk
[PDF] [PDF] [Abstract]

4 Veiligheid Nederland in Kaart: Tussenstand onderzoek overstromingsrisico's
report 2005-11-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: overstromingsrisico · waterkeringen · dijkring · faalkans
[PDF] [Abstract]

5 Meerlaagsveiligheid nuchter bekeken
report 2012-11-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: meerlaagse veiligheid · overstromingsrisico · compartimenterrng
[PDF] [Abstract]

6 Overstromingsrisico en waterbeheer in Nederland: De stand van zaken in 2012
report 2012-10-15    
Author: Slomp, R.
Keywords: overstromingsrisico · waterbeheer · watersnoodramp
[PDF] [Abstract]

7 DAM: Dijksterkte analyse module voor een betere informatievoorziening over de sterkte van keringen
report 2012-02-14    
Author: Anonymus, A.
Keywords: waterkering · geotechnische stabiliteit · overstromingsrisico
[PDF] [Abstract]

8 Bepaling toelaatbare inundatiefrequentie: Case study dijkring Alblasserwaard/Vijfherenlanden
report 1989-06-01    
Author: Vrouwenvelder, A.C.W.M. · Wubs, A.J.
Keywords: faalkans · overstromingsrisico · dijkring · overstromingskans
[PDF] [Abstract]

9 Probabilistische stabiliteitsanalyse: rapport 'model en filosofie'
report 1984-10-01    
Author: Calle, E.O.F. · Heijnen, W.F.
Keywords: probabilistic design · risicoanalyse · overstromingsrisico
[PDF] [Abstract]

10 Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied
report 2014-01-14    
Author: Zwaneveld, P. · Verweij, G.
Keywords: veiligheid · overstromingsrisico · afsluitdijk · ijsselmeergebied
[PDF] [Abstract]

11 Gebiedsrapportage Eiland van Dordrecht
report 2013-05-13    
Author: Kelder, E. · Gersonius, B. · Hulsebosch, M.
Keywords: dordrecht · overstromingsrisico · waterkering
[PDF] [Abstract]

12 Rapport van bevindingen, taskforce management overstromingen
report 2009-01-01    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Franssen, J. · Van Vliet-Kuiper, A. · Doornbos, G.J. · Keereweer, H.W.C.G.
Keywords: overstromingsrisico · overstroming · watersnood · flood risk
[PDF] [Abstract]

13 Risicomethode buitendijks: Methodiek ter bepaling van risico’s als gevolg van hoogwater
report 2011-01-01    
Author: Huizinga, J. · Nederpel, A. · De Groot, K. · Batterink, M.
Keywords: inundatie · overstromingsrisico · buitendijks · flood risk
[PDF] [Abstract]

14 Verkenning deltadijken
report 2011-11-15    
Author: Knoeff, H. · Ellen, G.J.
Keywords: deltadijk · overstromingsrisico · hoogwaterbescherming · waterkering · dijk
[Abstract]

15 Veiligheid Nederland in Kaart: Hoofdrapport onderzoek overstromingsrisico's
report 2005-11-01    
Author: Van Westen, J.C.
Keywords: overstromingsrisico · faalmechanisme · dijkring · faalkans · schade
[PDF] [Abstract]

16 Basisvisie afwegingsmethodiek voor meerlaagsveiligheid
report 2012-01-09    
Author: Kolen, B. · Kok, M.
Keywords: flood risk · meerlaagse veiligheid · overstromingsrisico
[PDF] [Abstract]

17 Toetsing dijkringgebied 54, HHRS Toetserwaard met behulp van de Leidraad Toetsen op Veiligheid
report 1997-02-01    
Author: Holtrop, A. · Jorissen, R.E. · Venema, J.E. · Van der Berg, P. · Van Hijum, E.
Keywords: dijkring · toetsing · overstromingsrisico · faalkans · veiligheid
[PDF] [Abstract]

18 Enige aspecten van de bepaling van de economisch optimale dijkhoogtes voor een gebied dat door twee waterstanden wordt bedreigd
report 1984-12-01    
Author: Vrijling, J.K.
Keywords: veiligheid · overstromingsrisico · faalkans · economische schade
[PDF] [Abstract]

19 Schade na overstroming: een eerste verkenning
report 2000-10-16    
Author: Anonymus, A.
Keywords: overstromingsrisico · schade · flood risk · stormschade · overstroming · gevolg · eerste verkenning · overstromingsschade
[PDF] [Abstract]

20 Koploperproject LTV-O&M - Thema veiligheid - deelproject 2: Sterkte-zwakte analyse van de methoden waarmee de maatgevende condities en de fysische gevolgen van overstromingen langs het Schelde estuarium worden bepaald in Nederland en in Vlaanderen
report 2007-11-01    
Author: Asselman, N.E.M. · Coen, L. · Diermanse, F.L.M. · Groeneweg, J. · Jeuken, M.C.J.L. · Pereira, F. · Sperna Weiland, F.C. · Vanlede, J. · Viaene, P.
Keywords: maatgevend hoogwater · design water level · overstromingsrisico · flood risk · estuaria · estuaries · Schelde · Nederland · Belgium
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 20 found. | Sort by date