· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 23 found. Next | Sort by date

1 Wieringermeerdijk: samenvattend verslag van de geavanceerde reststerktetoets
report 2008-04-14    
Author: Wouters, J.
Keywords: keileem · reststerkte · Wieringermeer
[PDF] [Abstract]

2 Erosie van een dijk na bezwijken van de steenzetting door golven
report 2012-09-29    
Author: Klein Breteler, M. · Capel, A. · Kruse, G. · Mourik, G. · Kaste, D.
Keywords: reststerkte · waterkeringen · dijken
[PDF] [Abstract]

3 Reststerkte van een dijk met steenzetting op de kleilaag, meetverslag deltagootprioeven SBW-reststerkte
report 2011-11-01    
Author: Klein Breteler, M. · Wolters, G.
Keywords: steenzetting · reststerkte · klei · gras
[PDF] [Abstract]

4 Reststerkte van dijken na initiële schade
report 2010-12-20    
Author: Klein Breteler, M. · t Hart, R. · Verheij, H.J. · Knoeff, H.
Keywords: steenzetting · reststerkte · grasbekleding
[PDF] [Abstract]

5 Plan voor geavanceerde toetsing van Zwartemeerdijk
report 2012-12-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: waterkering · toetsing · Meerdijk · reststerkte
[PDF] [Abstract]

6 Reststerkte van 11 locaties in Zeeland
report 1995-06-14    
Author: Kruse, A.M. · Stoutjesdijk, T.A.
Keywords: klei · erosie · reststerkte · zeeland
[PDF] [Abstract]

7 Reststerkte van dijkbekledingen: Sterkte van klei onder golfbelasting. Deel V: Modelleren reststerkte klei
report 1995-02-01    
Author: Hofmann, H.J. · Bezuijen, A.
Keywords: taludbekleding · reststerkte · klei
[PDF] [Abstract]

8 Taludbekledingen van gezette steen: Oiënterende bureaustudie reststerkte
report 1991-06-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: dijkbekledingen · steenzettingen · reststerkte · restweerstaand
[PDF] [Abstract]

9 Reststerkte van bekledingen: Gedrag van een filterlaag na initiële schade aan de toplaag
report 1992-07-01    
Author: De Vroeg, J.H.
Keywords: dijkbekledingen · steenzetting · reststerkte
[PDF] [Abstract]

10 Reststerkte van dijkbekledingen: Oriënterende bureaustudie
report 1991-06-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: taludbekleding · steenzettingen · reststerkte · restweerstaand
[PDF] [Abstract]

11 Reststerkte van dijkbekledingen. Stabiliteit van steenzetting en klei-onderlaag
report 1993-06-01    
Author: Wouters, J.
Keywords: dijkbekledingen · reststerkte · klei · steenzettingen
[PDF] [Abstract]

12 Reststerkte van dijkbekledingen. Sterkte van klei onder golfbelasting
report 1993-12-01    
Author: Kruse, G.A.M. · Hofmann, H.J.
Contributor: Rigter, B.P.
Keywords: taludbekleding · Reststerkte · klei
[PDF] [Abstract]

13 Globale indicatie van het waterstandsverloop onder maatgevende omstandigheden
report 1996-02-12    
Author: Den Heijer, F.
Keywords: dijken · reststerkte · storm · waterstandsverloop
[PDF] [Abstract]

14 SBW-reststerkte. fase 1: inventarisatie
report 2009-11-02    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: restveiligheid · waterkeringen · dijken · reststerkte
[PDF] [Abstract]

15 Reststerkte van de Wieringermeerdijk: Geavanceerde toetsing op basis van Deltagootonderzoek
report 2008-03-11    
Author: Klein Breteler, M. · Wolters, G.
Keywords: Meerdijk · keileem · reststerkte
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

16 Reststerkte van steenzetting met zuilen na initiële schade: Onderzoekprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2007-06-21    
Author: Klein Breteler, M. · Eysink, W.D.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · reststerkte
[PDF] [Abstract]

17 Bodems in klei/reststerkte, onder steenzetting op Nederlandse dijken
report 1995-08-07    
Author: Kruse, G.A.M.
Keywords: reststerkte · bodemvorming · klei · gezette steen · erosie · verkenning · grondbeschrijving
[PDF] [Abstract]

18 Taludbekledingen van gezette steen : oriënterende bureaustudie reststerkte
report 1991-06-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: reststerkte · residual strength · dijkbekleding · dike lining · steenzettingen · stone pitchings
[PDF]

19 Reststerkte van dijkbekledingen - granulaire filters : gedrag van een filterlaag na initiële schade aan de toplaag
report 1992-07-01    
Author: Vroeg, J.H. de
Keywords: reststerkte · residual strength · dijkbekleding · dike lining · golfaanval · wave attack · granulaire filters · granular filters
[PDF]

20 Grasdijken : graserosie, reststerkte en golfoverslag
report 1994-01-01    
Author: Smith, G.M
Keywords: gras · grass · erosiebestendigheid · erosion resistance · golfoverslag · wave overtopping · reststerkte · residual strength · modelonderzoek · modelling
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 23 found. Next | Sort by date