· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 93 found. Next | Sort by date

1 A comparative Study and Application of Revetment Design Methods
report 1991-04-01    
Author: Ogunbambi, H.A. · Rigter, B.
Contributor: Maier, A.D.
Keywords: revetment
[PDF] [Abstract]

2 Asphalt revetments on dyke slopes
report 1977-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: asphalt · revetment · bituminous revetment
[PDF] [Abstract]

3 Failure modes for revetments and dunes
report 2007-02-01    
Author: Doorn, N.
Keywords: revetment · grass revetment · failure mode · block revetment · asphalt revetment
[PDF] [Abstract]

4 Wave forces and structure response of placed block revetments on inclined structures
report 1995-01-01    
Author: Pilarczyk, K.W. · Klein Breteler, M. · Bezuijen, A.
Keywords: block revetment
[PDF] [Abstract]

5 Bemessung und Kostenuntersuchung für das elastomere Deckwerk ELASTOCOAST und konventionelle Deckwerke für den Küstenschutz
report 2009-11-01    
Author: Grimm, C.
Contributor: Oumeraci, H. · Dittrich, A. · Staal, T. · Liebisch, S.
Keywords: revetment · Elastocoast
[PDF] [Abstract]

6 Flexible armoured revetmentss incorporating geotextiles
report 1984-03-29    
Author: Anonymus, A.
Keywords: revetment · geoptextile
[PDF] [Abstract]

7 Stability of terrafix blocks under wave attack
report 1979-01-01    
Author: Skafel, M.G.
Keywords: revetment · block revetment · block mat
[PDF] [Abstract]

8 Criteria voor toepassing van bekledingen op waterkeringen: hulpmiddel voor ontwikkeling van innovatieve dijkbekledingen
report 2010-09-06    
Author: Caljouw, M.
Contributor: Van den Berg, A. · Kraneveld, M. · Spaargaren, G.R.
Keywords: dijkbekleding · revetment · block revetment · innovation
[PDF] [Abstract]

9 Hillblock model tests, 2D model testing report
report 2011-03-15    
Author: Muttray, M.O.
Keywords: hillblock · revetment block · block revetment
[PDF] [Abstract]

10 Elastocoast pilots in the Netherlands: 2008-2009 extended monitoring
report 2009-05-11    
Author: Bijlsma, E.
Keywords: Elastocoast · revetment · polyurethane
[PDF] [Abstract]

11 Leidraad cementbetonnen dijkbekledingen (inclusief achtergrondrapport)
report 1984-05-01    
Author: Wolsink, G.M.
Keywords: revetment · glooiing · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

12 Leidraad Keuzemethodiek dijk- en oeverbekledingen (deel 1 en 2)
report 1988-01-01    
Author: Riemsdijk van Eldik, J.
Keywords: dijkbekleding · revetment · keuzecriteria
[PDF] [PDF] [Abstract]

13 Onderzoek naar de duurzaamheid van waterbouwasfalt-dijkbekledingen: Fasen 1 en 2
report 1991-07-01    
Author: Herpen, J.A.
Keywords: asfalt · dijkbekleding · revetment · waterbouwasfalt
[PDF] [Abstract]

14 Validatie Steentoets2008
report 2008-11-15    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

15 Documentatie Steentoets2008
report 2009-01-09    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

16 Gebruikershandleiding Steentoets2008: Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2009-01-08    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

17 Wrijvingscoëfficienten van C-fix, basalt en betonzuilen
report 2009-08-18    
Author: Wolters, G.
Keywords: block revetment · steenzetting · wrijving
[PDF] [Abstract]

18 Stabiliteit van steenzettingen op steile taluds
report 2007-02-01    
Author: Klein Breteler, M. · Van der Werf, I.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

19 Analyse van de stabiliteit van basalt: Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2005-02-21    
Author: Rudolph, D. · Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

20 Waterbouwasfaltbeton: Ontwerp en eigenschappen
report 1987-01-01    
Author: Van Herpen, J.A.
Keywords: asphalt · asfalt · dijkbekleding · revetment
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 93 found. Next | Sort by date