· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date

1 Multifunctionele Waterkeringen: Onderzoek naar de mogelijkheden voor flexibel gebruik van de waterkering
report 2012-12-01    
Author: Tromp, E. · Van den Berg, H. · Rengers, J. · Pelders, E.
Keywords: waterkeringen · meervoudig ruimtegebruik
[PDF] [Abstract]

2 Het ruimtegebruik van de Noordzee in de toekomst: verwachtingsbeelden vanuit de verschillende beleidsvelden
report 2004-04-01    
Author: Korf, B. · Damsma, P. · Van Hemert, P.
Keywords: ruimtegebruik · Noordzee · toekomstvisie · inventarisatie
[PDF] [Abstract]

3 Milieu-effectrapport: Project Mainportontwikkeling Rotterdam - Deelnota Bestaand Rotterdams Gebied
report 2001-05-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: milieu · ruimtegebruik · Mainportontwikkeling · Bestaand Rotterdams Gebied · BRG · bereikbaarheid · recreatie
[PDF] [Abstract]

4 Inventarisatie van multifunctioneel gebruik van primaire waterkeringen
report 2003-11-01    
Author: Veen, B. van der · Otter, H.S.
Keywords: meervoudig ruimtegebruik · multiple land use · waterkeringen · flood protection works
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 4 of 4 found. | Sort by date