· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 94 found. Next | Sort by date

1 Stabiliteit van oneindig lange taluds
report 1977-03-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: stabiliteit · taluds
[PDF]

2 Taludbekleding van gezette steen. Stabiliteit van enkele typen taludbekledingen bij diverse golfomstandigheden: Band A, verslag kleinschalig modelonderzoek
report 1985-06-01    
Author: Den Boer, K.
Contributor: Peerbolte , E.B. · Bezuijen, A. · Van der Graaf, H.J.
Keywords: taludbekleding · stabiliteit
[PDF] [Abstract]

3 Stabiliteit dijken Julianakanaal in verband met mogelijke lekkage door de bekleding.
report 1985-11-01    
Author: Ebbens, E.H.
Keywords: stabiliteit · Julianakanaal · lekkage bekleding
[PDF]

4 Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies; Geotechnische aspecten van dijken, dammen en boezemkaden
report 2001-06-01    
Author: Kremer, R.H.J. · Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J. · Koehorst, B.A.N. · Calle, E.O.F.
Keywords: dijken · boezemkaden · geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

5 Addendum bij het technisch rapport waterkerende grondconstructies
report 2007-07-01    
Author: Hoffmans, G.
Keywords: schematiseringsfactoren · geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

6 Hornmeer- Stommeerpolder: Onderzoek naar de stabiliteit van de boezemkade
report 1971-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: stabiliteit boezemkade · Hornmeerpolder · Stommeerpolder
[PDF]

7 Verslag van het onderzoek naar de stabiliteit van kaden langs de Weipoortsche Vliet
report 1971-01-01    
Author: Van Zweden, R.J.
Keywords: stabiliteit kaden · Weipoortsche Vliet
[PDF]

8 Brief betreffende "Stabiliteit westelijke kade van de Gemeenschapspolder" (kenmerk 3343)
report 1972-05-30    
Author: Roest, P.W.
Keywords: Stabiliteit · Westelijke kade · Gemeenschapspolder
[PDF]

9 DAM: Dijksterkte analyse module voor een betere informatievoorziening over de sterkte van keringen
report 2012-02-14    
Author: Anonymus, A.
Keywords: waterkering · geotechnische stabiliteit · overstromingsrisico
[PDF] [Abstract]

10 Open Taludbekledingen: Uitspoeling van spleetvulling. Meetverslag van modelonderzoek AS.98.59
report 1998-10-01    
Author: Tulp, L.
Keywords: uitspoeling · taludbekleding · stabiliteit · inzanding
[PDF] [Abstract]

11 Taluds van losgestorte materialen: Profielen dynamische stabiliteit, verslag modelonderzoek
report 1988-01-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: talud · dynamische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

12 Grondmechanische stabiliteit taludbekledingen: Oriënterende berekeningen
report 1990-03-01    
Author: Meijers, P. · De Groot, M.B. · Lubking, P.
Keywords: taludbekleding · stabiliteit · afschuiven
[PDF] [Abstract]

13 Taludbekledingen van gezette steen: Grondmechanische stabiliteit in de golfzone; diverse aspecten
report 1990-12-01    
Author: De Groot, M.B. · Ernst, R.J. · Meijers, P. · Hoogeveen, R. · Best, H.
Keywords: taludbekleding · stabiliteit · verweking
[PDF] [Abstract]

14 Laboratoriumonderzoek betreffende klemming van gezette steenbekledingen: Onderdeel van 7.3.2. van het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2004-11-18    
Author: Peters, D.J.
Contributor: t Hart, R.
Keywords: klemming · steenbekleding · stabiliteit · golfaanval
[PDF] [Abstract]

15 SBW Analyse macrostabiliteit van Dijken met Eindige Elementen-Modellenen - opstellen stappenplan
report 2009-09-23    
Author: Teunissen, J.A.M.
Keywords: geotechnische stabiliteit · waterkering · stabiliteitsanalyse
[PDF] [Abstract]

16 SBW Analyse macrostabiliteit van dijken met Eindige Elementen Modellen Achtergronden bij Activiteit EEM 04.a: Opstellen stappenplan
report 2009-09-23    
Author: Teunissen, J.A.M.
Keywords: geotechnische stabiliteit · waterkering
[PDF] [Abstract]

17 SBW project Werkelijke Sterkte: Analyse macrostabiliteit van dijken met EEM
report 2009-09-23    
Author: Bakker, H.L. · Bredeveld, J.
Keywords: geotechnische stabiliteit · waterkering
[PDF] [Abstract]

18 Koppenwaardse dam
report 1989-06-22    
Author: Jonker, A.
Keywords: dam · Koppenwaardse dam · bekleding · opdrukking · grondmechanische stabiliteit · stabiliteit · piping
[PDF] [Abstract]

19 Interne notitie t.b.v. de subwerkgroep "Leidraad duinafslag". Stabiliteit van het grensprofiel tijdens een superstormvloed.
report 1983-09-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Stabiliteit · Grensprofiel · Subwerkgroep · Leidraad duinafslag
[PDF]

20 Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen. Deelrapport 3: constructief ontwerp
report 1993-01-01    
Author: Dekker, J. · Janse, E.
Contributor: Boertien, C.
Keywords: rivierdijken · Boertien · dijkversterking · Geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 94 found. Next | Sort by date