· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 81 found. Next | Sort by date

1 Snelstartgids steentoets 2008
report 2012-05-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

2 Steenzettingen: Kennisleemtes versus uitvoering: kosten-batenanalyse
report 2002-10-16    
Author: Flikweert, J.J. · Peters, D.J.
Keywords: steenzetting
[PDF] [Abstract]

3 SnelStartGids Steentoets2008
report 2009-04-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting
[PDF] [Abstract]

4 Bewezen sterkte voor Basalt
report 2005-12-14    
Author: Franssen, M.A.E.
Keywords: steenzetting · basalt
[PDF] [Abstract]

5 Kennisontwikkeling t.b.v. STEENTOETS2006
report 2006-11-27    
Author: Klein Breteler, M. · Van der Werf, I.
Keywords: steenzetting · golfklap
[PDF] [Abstract]

6 Veiligheid Steentoets 2008: Aanbeveling betreffende veiligheidscoefficienten voor het ontwerp
report 2011-02-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: block revetment · toetsing · steenzetting
[PDF] [Abstract]

7 Schematisatie van de belastingduur in Steentoets
report 2011-02-01    
Author: Mourik, G.C.
Keywords: steenzetting · block revetment · toetsing
[PDF] [Abstract]

8 Stabiliteit van steenzettingen boven de stilwaterlijn en invloed van een berm
report 2011-05-01    
Author: Mourik, G.C. · Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · block revetment · toetsing
[PDF] [Abstract]

9 Locatie maximale belasting op steenzettingen bij ondiepe voorlanden
report 2011-02-01    
Author: Mourik, G.C.
Keywords: steenzetting · block revetment · toetsing
[PDF] [Abstract]

10 Analyse van de stabiliteit van basalt: Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2005-02-21    
Author: Rudolph, D. · Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

11 Validatie Steentoets2008
report 2008-11-15    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

12 Documentatie Steentoets2008
report 2009-01-09    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

13 Gebruikershandleiding Steentoets2008: Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2009-01-08    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

14 Wrijvingscoëfficienten van C-fix, basalt en betonzuilen
report 2009-08-18    
Author: Wolters, G.
Keywords: block revetment · steenzetting · wrijving
[PDF] [Abstract]

15 Ontwikkeling golfrandvoorwaarden tijdens een storm
report 2005-08-15    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · golfrandvoorwaarden · stormduur
[PDF] [Abstract]

16 Stabiliteit van steenzettingen op steile taluds
report 2007-02-01    
Author: Klein Breteler, M. · Van der Werf, I.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

17 Veiligheid Steentoets2010 - Aanbevelingen betreffende veiligheidscoëfficienten voor het ontwerp
report 2012-01-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · dijkbekleding · steentoets · waterkering
[PDF] [Abstract]

18 Receptuuronderzoek versterkte baggerspecie in het kader van het steenzettingenonderzoek
report 2009-11-24    
Author: Janssen-Roelofs, K.
Keywords: steenzetting · cement · wateerglas
[PDF] [Abstract]

19 Klemming in steenzettingen bepalen met VGD-metingen
report 2012-03-01    
Author: t Hart, R.
Keywords: steenzetting · klemming · valgewichtdeflectiemeting
[PDF] [Abstract]

20 Golfdrukken op talud ten gevolge van lange golven - Meetrapport
report 2003-11-24    
Author: Van Vossen, B.
Keywords: golfbelasting · steenzetting · ZSteen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 81 found. Next | Sort by date