· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 92 found. Next | Sort by date

1 Steenzettingen: Kennisleemtes versus uitvoering: kosten-batenanalyse
report 2002-10-16    
Author: Flikweert, J.J. · Peters, D.J.
Keywords: steenzetting
[PDF] [Abstract]

2 SnelStartGids Steentoets2008
report 2009-04-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting
[PDF] [Abstract]

3 Veiligheidsfactor voor ontwerpen met Steentoets2010 voor betonzuilen (safety factor for design of a block revetment with Steentoets2010)
report 2013-11-01    
Author: Kaste, D. · Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

4 Stabiliteit van steenzettingen bij golfaanval: Samenvatting onderzoeksresultaten 2003 - 2013
report 2014-01-01    
Author: Klein Breteler, M. · Mourik, G.C. · Bosters, M.C.J.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

5 Documentatie Steentoets2010: Excel-programma voor het berekenen van de stabiliteit van steenzettingen
report 2013-11-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

6 Handleiding Steentoets2010: Excel-programma voor het toetsen en ontwerpen van steenzettingen
report 2013-11-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

7 Erosie van een dijk na bezwijken van de steenzetting door golven SBW reststerkte: analyse Deltagootproeven
report 2012-05-18    
Author: Klein Breteler, M. · Capel, A. · Kruse, G. · Mourik, G. · Kaste, D.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

8 Oude steenzetting overlagen met zuilen op uitvullaag
report 2012-04-01    
Author: t Hart, R. · Wolters, G.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

9 Vereenvoudiging van Steentoets tot enkele eenvoudige formules
report 2013-05-01    
Author: Klein Breteler, M. · Mourik, G.C.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

10 Invloed oneffen taludoppervlak op stabiliteit van steenzettingen
report 2013-02-01    
Author: Capel, A. · Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

11 Snelstartgids steentoets 2008
report 2012-05-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

12 Kennisontwikkeling t.b.v. STEENTOETS2006
report 2006-11-27    
Author: Klein Breteler, M. · Van der Werf, I.
Keywords: steenzetting · golfklap
[PDF] [Abstract]

13 Bewezen sterkte voor Basalt
report 2005-12-14    
Author: Franssen, M.A.E.
Keywords: steenzetting · basalt
[PDF] [Abstract]

14 Langeduurstabiliteit van steenzettingen: Heranalyse van Deltagootproeven met drempelwaardemethode
report 2013-02-01    
Author: Mourik, G.C. · Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting · duurbelasting · stormduur
[PDF] [Abstract]

15 Onderzoeksprogramma kennisleemtes Steenbekledingen - Software ontwikkeling en toepassing voor kwantificering van golfklappen, fase 2
report 2003-12-02    
Author: Coeveld, E.M.
Keywords: steenzetting · Golfklap · ZSteen
[PDF] [Abstract]

16 Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenzettingen - Golfdrukken ten gevolge van lange golven
report 2003-12-01    
Author: Kuiper, C. · Van Vossen, B.
Keywords: steenzetting · golfklap · ZSteen
[PDF] [Abstract]

17 Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenzettingen, testen van ZSteen1.8
report 2003-12-04    
Author: Van Vossen, B. · Kuiper, C.
Keywords: steenzetting · zetsteen · ZSteen
[PDF] [Abstract]

18 Receptuuronderzoek versterkte baggerspecie in het kader van het steenzettingenonderzoek
report 2009-11-24    
Author: Janssen-Roelofs, K.
Keywords: steenzetting · cement · wateerglas
[PDF] [Abstract]

19 Toetsing van de penetratie van gietasfalt in breuksteen
report 2012-09-28    
Author: Davidse, M.P.
Keywords: steenzetting · overlaging · breuksteen
[PDF] [Abstract]

20 Golfdrukken op talud ten gevolge van lange golven - Meetrapport
report 2003-11-24    
Author: Van Vossen, B.
Keywords: golfbelasting · steenzetting · ZSteen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 92 found. Next | Sort by date