· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 23 found. Next | Sort by date

1 BarCon: Beheer Oosterschelde
report 1987-03-01    
Author: De Quelerij, L. · Verhagen, H.J. · Vergeer, G. · Kuiter, C. · Boom, L. · Thissen, W. · Van Westen, C.
Keywords: stormvloedkering · Oosterschelde
[PDF] [Abstract]

2 Studie gebruiksmogelijkheden stormvloedkering Oosterschelde
report 1980-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: stormvloedkering · Oosterschelde
[PDF] [Abstract]

3 Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 2: De waterbouwkundige werken
report 1991-01-01    
Author: Visser, T.
Keywords: stormvloedkering · Oosterschelde · Deltawerken
[PDF] [Abstract]

4 Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 3: De betonwerken
report 1989-01-01    
Author: Visser, T.
Keywords: Oosterschelde · stormvloedkering · Pijlerdam · Topshuis
[PDF] [Abstract]

5 Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 4: De sluitingsmiddelen
report 2003-01-01    
Author: Visser, T.
Keywords: stormvloedkering · Oosterschelde · schuiven · gates
[PDF] [Abstract]

6 Nota Oosterschelde
report 1973-06-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · Klaasesz
[PDF] [Abstract]

7 Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 1: milieuaspecten en morfologische ontwikkelingen
report 1990-03-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · ontwerpnota · milieuaspekten
[PDF] [Abstract]

8 Onderzoek naar de mogelijkheid van de afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Eindrapport
report 1976-05-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · ontwerpnota
[PDF] [Abstract]

9 Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 4: caissons gefundeerd op staal
report 1988-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · ontwerpnota · fundering
[PDF] [Abstract]

10 Ontwerpnota stormvloedkering Oosterschelde: Boek 1: Totaalontwerp en ontwerpfilosofie
report 1986-01-01    
Author: Visser, T.
Keywords: stormvloedkering · Oosterschelde · ontwerpuitgangspunten
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

11 Ontwerpnota stormvloedkering Oosterschelde: Boek 5: Hulpsystemen enhulpwerktuigen
report 1985-01-01    
Author: Visser, T.
Keywords: Oosterschelde · stormvloedkering · meetsystemen
[PDF] [PDF] [Abstract]

12 Beantwoording van vragen DP Rijnmond-Drechtsteden: Onderzoek faalkans - afsluitbare waterkeringen in de Rijnmond
report 2012-01-01    
Author: Botterhuis, T. · Rijcken, T. · Kok, M. · Van der Toorn, A.
Keywords: stormvloedkering · hoogwaterbeheersing · klimaatadaptatie
[PDF] [PDF] [Abstract]

13 Evaluatie SVKW: natte werken
report 1995-05-01    
Author: De Wilde, D.
Keywords: stormvloedkering · waterweg · contractvormen · constructiedetails
[PDF] [Abstract]

14 Veilig Getij, beheer en gebruik Stormvloedkering Oosterschelde: ervaring en bijstelling
report 1991-11-01    
Author: Vereeke, S. · Verhees, H.A.Q. · Vroon, J. · Van Westen, C.J.
Keywords: Oosterschelde · stormvloedkering · beheer · sluitpeil
[PDF] [Abstract]

15 Maeslant kering: vervolgonderzoek naar het responsiegedrag van de sectordeuren in een overzichtsmodel
report 1990-12-31    
Author: Jongeling, T.H.G. · Huijstee, J.J.A.
Contributor: Kolkman, P.A.
Keywords: gate vibration · trillingen · stormvloedkering
[PDF] [Abstract]

16 Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 2: Hydraulische aspekten
report 1984-12-01    
Author: De Jong, R.J. . · Thabet, R.A.H. · Schiereck, G.J. · Ockhuysen, C.P.
Keywords: stormvloedkering · hydraulische randvoorwaarden · Oosterschelde · ontwerpnota
[PDF] [Abstract]

17 Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 6: caissons gefundeerd op putten
report 1990-02-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · ontwerpnota · caisson · fundering
[PDF] [Abstract]

18 Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 3: grondmechanische aspekten
report 1984-03-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · ontwerpnota · grondmechanica · fundering
[PDF] [Abstract]

19 Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 8: kostenschattingen en werkschema's
report 1988-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · ontwerpnota · kosten · uitvoering
[PDF] [Abstract]

20 Het deltaplan en zijn verschillende facetten
report 1956-02-24    
Author: Maris, A.G. · Van Veen, J. · De Vries, J.W. · Dibbits, H.A.M.C.
Keywords: deltaplan · afsluitingswerken · deltar · sluitgat · stormvloedkering
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 23 found. Next | Sort by date