· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 70 found. Next | Sort by date

1 Onderzoekingen in de Hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust
report 1936-01-01    
Author: Van Veen, J.
Keywords: kanaal · stroming · oceanografie
[PDF] [Abstract]

2 Theorie en praktijk van het zinken op stroom
report 1960-01-01    
Author: Smit, N.
Contributor: Prins, J.E.
Keywords: zinkstuk · bodembescherming · stroming
[PDF] [Abstract]

3 Toetsing van steenzettingen op langsstroming
report 2006-07-03    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · stroming
[PDF] [Abstract]

4 Inventarisatie onderzoek stromen en transport verschijnselen
report 1980-04-01    
Author: Abraham, G.
Keywords: stroming · flow · sedimenttransport · sediment transport
[PDF]

5 Inhogene stromingen, 1: MLTP inhomogene stromen
report 1988-02-01    
Author: Spanhoff, R. · Abraham, G.
Keywords: stromingsmodellen · flow models · stroming · flow
[PDF]

6 Onderzoek onzekerheid extreme golfbelastingen: Effect stromingen op golven Stappenplan toepassing SWAN model
report 2002-07-08    
Author: Van Vledder, G.P.
Keywords: golfbelasting · stroming · SWAN model · Maasvlakte 2
[PDF] [Abstract]

7 Toepasbaarheid een-dimensionaal diffusie-model - Deel 3 : homogene, getijstroming in kanalen
report 1980-11-01    
Author: Winterwerp, J.C.
Keywords: diffusie · diffusion · flow · eendimensionale modellen · one-dimensional models · stroming
[PDF]

8 Het gebruik van lucht voor de bestudering op modelschaal van stromingen in water
report 1980-09-01    
Author: Builtjes, P.J.H.
Keywords: luchtdoorstromend model · stromingsmodel · vloeistofmechanica · fysieke modellen · experimenteel · stroming
[PDF] [Abstract]

9 SKYLLA: Wave motion in and on coastal structures : documentation of the 1992 version of SKILLA
report 1993-09-01    
Author: Gent, M.R.A. van · Petit, H.A.H. · Bosch, P. van den
Keywords: golven · waves · stroming in poreuze media · flow through porous media
[PDF]

10 SKYLLA: Wave motion in and on coastal structures : implementation and verification of flow on and in permeable structures
report 1994-12-01    
Author: Gent, M.R.A. van · Petit, H.A.H. · Bosch, P. van den
Keywords: golven · waves · stroming in poreuze media · flow through porous media
[PDF]

11 Secondary circulation of the flow due to waves and current: Laser-Doppler flow measurements for waves following or opposing a current
report 1997-10-01    
Author: Klopman, G.
Keywords: golven in stroming · waves in currents · stroming door golven · wave induced flow · experimenteel onderzoek · experimental research · laser-doppler snelheidsmeters · laser-doppler velocimeters
[PDF]

12 Evaluation and development of wave-current interaction in SWAN: activity 6.4 of SBW project Waddenzee
report 2007-11-01    
Author: Westhuysen, A.J. van der · Leser, G.
Keywords: spectraal golfmodellen · spectral wave models · waterkeringen · flood protection works · hydraulische randvoorwaarden · hydraulic boundary conditions · stroming door golven · wave induced flow · golven in stroming · waves in currents · Waddenzee
[PDF]

13 Natuurlijke beluchting van open water tengevolge van wind : verslag deelstudie zuurstofmodel Zoommeer
report 1977-06-01    
Author: Pagee, J.A. van
Keywords: aeration · beluchting · oppervlaktewater · oxygen balance · stroming door wind · surface water · wind induced flow · Zoommeer · zuurstofhuishouding
[PDF]

14 Reproductie zouttoestand getijrivieren (IX) : onderzoek bodemruwheid
report 1970-11-01    
Author: Rees, A.J. van
Keywords: bed roughness · bodemruwheid · estuaria · estuaries · flow · getijmodellen · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · stroming · tidal models · zoutwaterindringing
[PDF]

15 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XVII, deel 4) : systematisch onderzoek variatie randvoorwaarden en stromingscondities (bodemruwheid) : resultaten proef T 174
report 1972-12-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: bed roughness · bodemruwheid · density induced flow · dichtheidsstroming · flow · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · stroming · zoutwaterindringing
[PDF]

16 Dwarsstroomhinder bij de uitmonding van de Schelde-Rijnverbinding in het Volkerak
report 1983-07-01    
Author: Koeman, J.W.
Keywords: dwarsstroming · schepen in stroming · ships in currents · transverse flow · Volkerak · Zeeland
[PDF]

17 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XVII, deel 6) : systematisch onderzoek variatie randvoorwaarden en stromingscondities (bodemruwheid) : resultaten proef T 182
report 1972-12-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: bed roughness · bodemruwheid · density induced flow · dichtheidsstroming · flow · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · stroming · zoutwaterindringing
[PDF]

18 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XVII, deel 1) : systematisch onderzoek variatie randvoorwaarden en stromingscondities met bodemruwheid
report 1972-12-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: bed roughness · bodemruwheid · density induced flow · dichtheidsstroming · flow · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · stroming · zoutwaterindringing
[PDF]

19 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XVII, deel 3) : systematisch onderzoek variatie randvoorwaarden en stromingscondities (bodemruwheid) : resultaten proef T 181
report 1972-12-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: bed roughness · bodemruwheid · density induced flow · dichtheidsstroming · flow · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · stroming · zoutwaterindringing
[PDF]

20 Gedrag blokkenmat onder invloed van stroom in turbulente omstandigheden
report 1982-05-01    
Author: Maat, S.
Keywords: block mattresses · blokkenmatten · bodembescherming · mattresses · soil protection · turbulente stroming · turbulent flow · zinkstukken
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 70 found. Next | Sort by date