· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 70 found. Next | Sort by date

1 Theorie en praktijk van het zinken op stroom
report 1960-01-01    
Author: Smit, N.
Contributor: Prins, J.E.
Keywords: zinkstuk · bodembescherming · stroming
[PDF] [Abstract]

2 Onderzoekingen in de Hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust
report 1936-01-01    
Author: Van Veen, J.
Keywords: kanaal · stroming · oceanografie
[PDF] [Abstract]

3 Inventarisatie onderzoek stromen en transport verschijnselen
report 1980-04-01    
Author: Abraham, G.
Keywords: stroming · flow · sedimenttransport · sediment transport
[PDF]

4 Inhogene stromingen, 1: MLTP inhomogene stromen
report 1988-02-01    
Author: Spanhoff, R. · Abraham, G.
Keywords: stromingsmodellen · flow models · stroming · flow
[PDF]

5 Toetsing van steenzettingen op langsstroming
report 2006-07-03    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · stroming
[PDF] [Abstract]

6 Onderzoek onzekerheid extreme golfbelastingen: Effect stromingen op golven Stappenplan toepassing SWAN model
report 2002-07-08    
Author: Van Vledder, G.P.
Keywords: golfbelasting · stroming · SWAN model · Maasvlakte 2
[PDF] [Abstract]

7 SKYLLA: Wave motion in and on coastal structures : documentation of the 1992 version of SKILLA
report 1993-09-01    
Author: Gent, M.R.A. van · Petit, H.A.H. · Bosch, P. van den
Keywords: golven · waves · stroming in poreuze media · flow through porous media
[PDF]

8 SKYLLA: Wave motion in and on coastal structures : implementation and verification of flow on and in permeable structures
report 1994-12-01    
Author: Gent, M.R.A. van · Petit, H.A.H. · Bosch, P. van den
Keywords: golven · waves · stroming in poreuze media · flow through porous media
[PDF]

9 Toepasbaarheid een-dimensionaal diffusie-model - Deel 3 : homogene, getijstroming in kanalen
report 1980-11-01    
Author: Winterwerp, J.C.
Keywords: diffusie · diffusion · flow · eendimensionale modellen · one-dimensional models · stroming
[PDF]

10 Het gebruik van lucht voor de bestudering op modelschaal van stromingen in water
report 1980-09-01    
Author: Builtjes, P.J.H.
Keywords: luchtdoorstromend model · stromingsmodel · vloeistofmechanica · fysieke modellen · experimenteel · stroming
[PDF] [Abstract]

11 Evaluation and development of wave-current interaction in SWAN: activity 6.4 of SBW project Waddenzee
report 2007-11-01    
Author: Westhuysen, A.J. van der · Leser, G.
Keywords: spectraal golfmodellen · spectral wave models · waterkeringen · flood protection works · hydraulische randvoorwaarden · hydraulic boundary conditions · stroming door golven · wave induced flow · golven in stroming · waves in currents · Waddenzee
[PDF]

12 Secondary circulation of the flow due to waves and current: Laser-Doppler flow measurements for waves following or opposing a current
report 1997-10-01    
Author: Klopman, G.
Keywords: golven in stroming · waves in currents · stroming door golven · wave induced flow · experimenteel onderzoek · experimental research · laser-doppler snelheidsmeters · laser-doppler velocimeters
[PDF]

13 Numeriek modelonderzoek naar de reductie van de neer in de monding van de voorhaven van IJmuiden
report 2007-04-01    
Author: Bijlsma, A.C. · Mol, A.C.S. · Winterwerp, J.C.
Keywords: havens · harbours · havenmonden · harbour mouths · stroming · flow · neren · eddies · numerieke modellen · numerical modelling
[PDF]

14 Spectra in an estuary during a superstorm
report 1996-08-01    
Author: Booij, N. · Holthuijsen, L.H. · Ris, R.C. · Vledder, G.P. van
Keywords: estuaria · estuaries · rekenmodellen · computational models · waterstanden · water levels · stroming · flow · golfmodellen · wave models
[PDF]

15 Numerical simulation of wave-current driven sand transport : theoretical background of the beta-release of the POINT-SAND model
report 2000-10-01    
Author: Uittenbogaard, R.E. · Bosboom, J. · Kessel, T. van
Keywords: zandtransport door golven · wave induced sand transport · golven in stroming · waves in currents · stromingsmodellen · flow models
[PDF]

16 Schepen in dwarsstroom : invloed van stroomsnelheid en gradient op vaarbaanbreedte
report 1983-11-01    
Author: Vries, W.A. de.
Keywords: scheepsmanoeuvres · ship manoeuvres · schepen in stroming · ships in currents · dwarsstroming · transverse flow · scheepsbesturing · ship steering
[PDF]

17 Schepen in dwarsstroom : de optimale vaarbaan
report 1983-12-01    
Author: Flokstra, C.
Keywords: scheepsmanoeuvres · ship manoeuvres · schepen in stroming · ships in currents · dwarsstroming · transverse flow · scheepsbesturing · ship steering
[PDF]

18 A method of computation of unsteady wave-driven coastal currents : test-cases of RIPCEL: report on mathematical investigation
report 1982-10-01    
Author: Wind, H.G.
Keywords: kuststromen · littoral currents · stroming door golven · wave induced flow · brandingszone · surf zone
[PDF]

19 Schepen in dwarsstroom : omstroming van en krachten op een schip in homogene dwarsstroom
report 1978-10-01    
Author: Koeman, J.W.
Keywords: scheepsmanoeuvres · ship manoeuvres · schepen in stroming · ships in currents · dwarsstroming · transverse flow · scheepsbesturing · ship steering
[PDF]

20 Stormvloedkering Oosterschelde : stroomhinder Trias
report 1987-09-01    
Author: Wal, M. van der
Keywords: Oosterschelde · Zeeland · stormvloedkeringen · storm surge barriers · schepen in stroming · ships in currents · werkvaartuigen · construction vessels
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 70 found. Next | Sort by date