· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 91 found. Next | Sort by date

1 Grondslagen voor waterkeren
report 1998-01-01    
Author: Schiereck, G.J.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: waterkeringen
[PDF] [Abstract]

2 Inventarisatie muskusrattenschade in waterkeringen
report 1984-03-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: muskusrattenschade · waterkeringen
[PDF]

3 Klei of beton voor zeedijksverhooging?
report 1931-07-18    
Author: De Muralt, R.R.L.
Keywords: waterkeringen · dijken
[PDF] [Abstract]

4 Methode voor de sterktebeoordeling van dijken
report 1991-04-21    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: dijken · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

5 Erosie van een dijk na bezwijken van de steenzetting door golven
report 2012-09-29    
Author: Klein Breteler, M. · Capel, A. · Kruse, G. · Mourik, G. · Kaste, D.
Keywords: reststerkte · waterkeringen · dijken
[PDF] [Abstract]

6 Veiligheid Nederland in Kaart: Tussenstand onderzoek overstromingsrisico's
report 2005-11-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: overstromingsrisico · waterkeringen · dijkring · faalkans
[PDF] [Abstract]

7 Gelders Rivierdijkenplan: Hoofdlijnennotitie
report 1994-01-26    
Author: Anonymus, A.
Keywords: dijken · rivierdijken · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

8 Leidraad toetsen op veiligheid
report 1996-08-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: dijken · waterkeringen · duinen · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

9 SBW-reststerkte. fase 1: inventarisatie
report 2009-11-02    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: restveiligheid · waterkeringen · dijken · reststerkte
[PDF] [Abstract]

10 Multifunctionele Waterkeringen: Onderzoek naar de mogelijkheden voor flexibel gebruik van de waterkering
report 2012-12-01    
Author: Tromp, E. · Van den Berg, H. · Rengers, J. · Pelders, E.
Keywords: waterkeringen · meervoudig ruimtegebruik
[PDF] [Abstract]

11 Gebiedsrapportage Alblasserwaard en Vijfherenlanden
report 2013-05-03    
Author: De Vries, L.
Keywords: waterkeringen · klimaatscenario · Alblasserwaard · waterkering
[PDF] [PDF] [Abstract]

12 Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen
report 2007-01-01    
Author: Van Hemert, H.
Keywords: waterkeringen · boezemkade · veiligheidsbeshouwing · overstroming
[PDF] [PDF] [Abstract]

13 Schade aan waterkeringen door omgevallen bomen na de storm van 18 januari 2007
report 2007-04-01    
Author: Frissel, J.Y. · Huiskens, H.P.J.
Keywords: storm · bomen · waterkeringen · dijken
[PDF] [Abstract]

14 Aanpassing toetsmethodiek afschuiving bij steenzettingen
report 2008-08-01    
Author: Bosters, R.
Keywords: steenzetting · afschuiving · stabilteit · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

15 Derde toets primaire waterkeringen: Landelijke toets 2006-2011
report 2011-11-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: veiligheid · dijken · waterkeringen · toetsing
[PDF] [Abstract]

16 Over het berekenen van deltaprofielen
report 1972-07-01    
Author: Van Malde, J. · Schoenmakers, N. · Verhage, D.C.
Keywords: zeedijk · waterkeringen · dijken · dijkhoogte
[PDF] [Abstract]

17 Dijkbekledingen van GeoCrete, ontwerpmethodiek voor GeoCrete
report 2009-01-14    
Author: Wouters, J. · Mom, R.
Keywords: dijkbekleding · waterkeringen · GeoCrete
[PDF] [Abstract]

18 Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken: Deel 2: Benedenrivierengebied
report 1989-09-01    
Author: Andringa, R.J.
Contributor: De Groot, H. · Roest, P.
Keywords: rivierdijken · getijrivier · benedenrivier · waterkeringen
[PDF] [PDF] [Abstract]

19 Voorschrift toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen (VTV2006)
report 2007-09-10    
Author: Anonymus, A.
Keywords: waterkeringen · toetsing · dijken
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

20 Handreiking beleidsanalyse: Een methode voor het ontwikkelen en beoordelen van alternatieven in de planvorming van de dijkversterking
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: waterkeringen · beleidsanalyse · commissie Boertien
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 91 found. Next | Sort by date