· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 91 found. Next | Sort by date

1 Grondslagen voor waterkeren
report 1998-01-01    
Author: Schiereck, G.J.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: waterkeringen
[PDF] [Abstract]

2 Inventarisatie muskusrattenschade in waterkeringen
report 1984-03-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: muskusrattenschade · waterkeringen
[PDF]

3 Methode voor de sterktebeoordeling van dijken
report 1991-04-21    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: dijken · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

4 Klei of beton voor zeedijksverhooging?
report 1931-07-18    
Author: De Muralt, R.R.L.
Keywords: waterkeringen · dijken
[PDF] [Abstract]

5 Achtergrondrapport Ontwerpinstrumentarium 2014
report 2014-12-23    
Author: Anonymus, A.
Keywords: dijken · waterkeringen · faalkans
[PDF] [Abstract]

6 OI2014v3 - Handreiking ontwerpen met overstromingskansen: Veiligheidsfactoren en belastingen bij nieuwe overstromingskansnormen
report 2015-07-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: dijken · waterkeringen · faalkans
[PDF] [Abstract]

7 Technisch rapport ruimtelijke kwaliteit
report 2007-07-01    
Author: Bos, M. · Den Nederlanden, H. · Lagendijk, O.
Contributor: Olthof, B. · Tersteeg, J. · De Jonge, J.
Keywords: waterkeringen · riverdijken · landschap
[PDF] [Abstract]

8 Technisch rapport Klei voor dijken
report 1996-05-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: klei · clay · dijken · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

9 Voortzetting van het systematisch onderzoek van boezemkaden met andere waterkeringen
report 1975-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Systematisch onderzoek · Boezemkaden · Waterkeringen
[PDF]

10 Andries Vierlingh, Tractaet van dyckagie (eds. J. de Hullu en A.G. Verhoeven)
report 1920-01-01    
Author: Vierlingh, A.
Contributor: De Hullu, J. · Verhoeven, A.G.
Keywords: dijken · waterbouw · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

11 Natuur- en wiskundige verhandeling over het aanleggen en versterken der dyken
report 1778-01-01    
Author: Van Bleiswyk, P.
Contributor: Esdré, J.
Keywords: dijken · waterkeringen · gronddruk
[PDF] [Abstract]

12 Explosies in de nabijheid van waterkeringen.
report 1978-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: explosies · nabijheid waterkeringen
[PDF]

13 Beleidsnota waterveiligheid
report 2009-12-22    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: dijken · waterkeringen · overstromingsrisico · overstromingsramp
[PDF] [Abstract]

14 Inventarisatie beheer tweede waterkeringen in Nederland.
report 1985-09-01    
Author: Mazure, P.C.
Keywords: tweede waterkeringen · inventarisatie
[PDF]

15 Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken: Deel 2: Benedenrivierengebied
report 1989-09-01    
Author: Andringa, R.J.
Contributor: De Groot, H. · Roest, P.
Keywords: rivierdijken · getijrivier · benedenrivier · waterkeringen
[PDF] [PDF] [Abstract]

16 Voorschrift toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen (VTV2006)
report 2007-09-10    
Author: Anonymus, A.
Keywords: waterkeringen · toetsing · dijken
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

17 Handreiking beleidsanalyse: Een methode voor het ontwikkelen en beoordelen van alternatieven in de planvorming van de dijkversterking
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: waterkeringen · beleidsanalyse · commissie Boertien
[PDF] [Abstract]

18 Handreiking constructief ontwerpen: Onderzoek en berekening naar het constructief ontwerp van de dijkversterking, inclusief bijlagen
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: waterkeringen · dijken · dijkversterking
[PDF] [PDF] [Abstract]

19 Handreiking Visie-ontwikkeling: Keuzen en afbakening van het werkterrein van de dijkversterking
report 1994-04-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: waterkeringen · dijken · beleidsanalyse
[PDF] [Abstract]

20 Leidraad Kunstwerken
report 2003-05-01    
Author: Veendorp, M. · Niemijer, J.
Keywords: waterkeringen · sluizen · keermuren · kunstwerken
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 91 found. Next | Sort by date