· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 2 of 2 found. | Sort by date

1 Globale indicatie van het waterstandsverloop onder maatgevende omstandigheden
report 1996-02-12    
Author: Den Heijer, F.
Keywords: dijken · reststerkte · storm · waterstandsverloop
[PDF] [Abstract]

2 Waterstandsverloop Markermeer: Hydraulische randvoorwaarden t.b.v. grondmechanische toetsing van dijken
report 2005-11-01    
Author: Calle, E.O.F.
Contributor: Van Duinen, A. · Berger, H. · Geerse, C.
Keywords: dijken · Markermeer · geotechniek · waterstandsverloop · grondmechanica
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 2 of 2 found. | Sort by date