· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 24 found. Next | Sort by date

1 Storm surge barrier Eastern Scheldt: evaluation of wave load and dynamic response studies for SVKO (Preafeasibility study)
report 1990-06-01    
Author: Wouters, J.
Keywords: Oosterschelde · Zeeland · golfaanval · wave attack
[PDF]

2 Grasdijken : aanvullende analyse van de waterbeweging op het binnentalud
report 1996-05-01    
Author: Klein Breteler, M. · Smith, G.M.
Keywords: golfoverslag · wave overtopping · dijken · dikes · golfaanval · wave attack
[PDF]

3 Taludbekleding van gezette steen - fase 0 : hydraulische aspecten
report 1982-07-01    
Author: Boer, K. den
Keywords: dijkbekleding · dike lining · golfaanval · grondmechanica · slope protection · soil mechanics · solifluction · taludverdediging · wave attack · zettingsvloeiing
[PDF]

4 Geleidelijke sluiting - IX : invloed van de vorm op de stabiliteit van betonblokken
report 1968-06-01    
Author: Wiggers, J.B.M.
Keywords: betonblokken · concrete blocks · dammen · dams · flow · golfaanval · stabiliteit · stability · stroming · wave attack
[PDF]

5 Geleidelijke sluiting - IV : gedrag van diverse materialen tijdens storten en onder golfaanval
report 1964-01-01    
Keywords: dammen · dams · golfaanval · gravel · grind · rubble · sand bags · stortsteen · wave attack · zandzakken
[PDF]

6 Geleidelijke sluiting - VIII : stabiliteit van een dam opgebouwd uit stortsteen Haringvliet
report 1968-10-01    
Author: Wiggers, J.B.M.
Keywords: dammen · dams · flow · golfaanval · rubble · stabiliteit · stability · stortsteen · stroming · wave attack
[PDF]

7 Stormvloedkering Oosterschelde : turbulentiemetingen in de monding van de Oosterschelde : verslag uitvoering en verwerking prototypemetingen
report 1980-08-01    
Author: Deelen, C.
Keywords: golfaanval · storm surge barriers · stormvloedkeringen · turbulence measurement · turbulentiemeting · wave attack · Zeeland
[PDF]

8 Geleidelijke sluiting - XIII : stabiliteit van een blokkendam bij aanval door regelmatige en onregelmatige golven
report 1970-08-01    
Author: Wiggers, J.B.M.
Keywords: dammen · dams · golfaanval · onregelmatige golven · random waves · regelmatige golven · regular waves · stabiliteit · stability · wave attack
[PDF]

9 Stormvloedkering Oosterschelde : belasting in gesloten toestand : ondiepe sectie noordelijk deel Hammen : loodrechte golfaanval
report 1977-07-01    
Author: Stans, J.C.
Keywords: gates (sliding) · golfaanval · golfbelasting · Oosterschelde · schuiven · wave attack · wave pressure · Zeeland
[PDF]

10 Tangentiale belasting van de segmentschuiven van de uitwateringsluis in het Haringvliet : rapport voortgezet modelonderzoek aan de schuif zeezijde
report 1961-04-01    
Author: Allersma, E.
Keywords: discharge sluices · golfaanval · Haringvliet · segmentschuiven · tainter gates · uitwateringssluizen · water levels · waterstanden · wave attack
[PDF]

11 Taludbekleding van gezette steen - fase 0 : grondmechanische aspecten
report 1982-07-01    
Author: Bezuijen, A.
Keywords: dijkbekleding · dike lining · taludverdediging · slope protection · golfaanval · wave attack · grondmechanica · soil mechanics · zettingsvloeiing · solifluction
[PDF]

12 Reststerkte van dijkbekledingen - granulaire filters : gedrag van een filterlaag na initiële schade aan de toplaag
report 1992-07-01    
Author: Vroeg, J.H. de
Keywords: reststerkte · residual strength · dijkbekleding · dike lining · golfaanval · wave attack · granulaire filters · granular filters
[PDF]

13 SKYLLA: Wave motion in and on coastal structures : implementation of impermeable slopes and overtopping-boundary conditions
report 1994-10-01    
Author: Petit, H.A.H. · Bosch, P. van den · Gent, M.R.A. van
Keywords: golfdoordringing · wave penetration · golfaanval · wave attack · doorlatendheid · permeability · stortsteen · rubble · computerprogramma's · software
[PDF]

14 Gedrag van asfaltbekleding onder golfaanval: relatie tussen belasting en rek
report 1993-02-01    
Author: Waal, J.P. de
Keywords: dijkbekleding · dike lining · golfaanval · wave attack · asfalt · asphalt · golfklappen · wave slamming
[PDF]

15 Golfoploop en golfoverslag bij dijken
report 1997-01-01    
Author: Meer, J.W. van der
Keywords: golfoploop · wave runup · golfoverslag · wave overtopping · golfaanval · wave attack · dijken · dikes
[PDF] [PDF]

16 Mound Breakwaters under Wave Attack
report 1980-01-01    
Author: Losada, M.A. · Giménez Curto, L.A.
Keywords: breakwater · rubble mound breakwater · wave attack · wave forces · stability · flow characteristics
[PDF] [Abstract]

17 Taludbekledingen van gezette steen : doorlatendheid van toplaag en filter en berekening van leklengte
report 1990-01-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: dijkbekleding · dike lining · taludverdediging · slope protection · doorlatendheid · permeability · golfaanval · wave attack · grondmechanica · soil mechanics · zettingsvloeiing · solifluction
[PDF]

18 Wave run-up and wave overtopping for double peaked wave energy spectra
report 1999-01-01    
Author: Gent, M.R.A. van
Keywords: golfaanval · wave attack · golfoverslag · wave overtopping · golfspectra · wave spectra · golfenergie · wave energy · stromingsmodellen · flow models
[PDF]

19 Golfoploop en golfoverslag bij dijken : samenvatting
report 1993-04-01    
Author: Meer, J.W. van der
Keywords: golfoploop · wave runup · golfoverslag · wave overtopping · golfaanval · wave attack · dijken · dikes
[PDF]

20 Statistische stabiliteit van stortsteentaluds onder golfaanval: ontwerp formules
report 1988-01-01    
Author: Meer, J.W. van der
Keywords: taludverdediging · slope protection · golfaanval · wave attack · stortsteen · rubble · dijken · dikes · golfbrekers · breakwaters · golfbelasting · wave load
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 24 found. Next | Sort by date