· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 13 of 13 found. | Sort by date

1 Leidraad Zee- en Meerdijken
report 1999-12-01    
Author: Van Hijum, E.
Keywords: waterkeringen · zeedijk · meerdijk · dijken
[PDF] [Abstract]

2 Extensief graslandbeheer op zeedijken - Effecten op vegetatie, wortelgroei en erosiebestendigheid
report 1996-05-01    
Author: Sprangers, J.T.C.M.
Keywords: dijken · zeedijk · grasland · grasbekleding
[PDF] [Abstract]

3 Vegetatie van Nederlandse Zeedijken, plantengemeenschappen in relatie tot standplaatsfactoren
report 1989-01-01    
Author: Sprangers, J.T.C.M.
Keywords: dijken · gras · grasbekleding · zeedijk
[PDF] [Abstract]

4 Glooiingsconstructies
report 1998-11-24    
Author: Eckhardt, W.
Contributor: Hengst, P.
Keywords: glooiing · zeedijk · dijkverzwaring · Zeeland
[PDF] [Abstract]

5 Over het berekenen van deltaprofielen
report 1972-07-01    
Author: Van Malde, J. · Schoenmakers, N. · Verhage, D.C.
Keywords: zeedijk · waterkeringen · dijken · dijkhoogte
[PDF] [Abstract]

6 Kruinhoogteberekening en versterkingsalternatieven voor de dijk te Terschelling
report 1993-10-10    
Author: Koster, M.J.
Keywords: zeedijk · waddeneiland · dijkversterking
[PDF] [Abstract]

7 Nieuwe inzichten in golfbelastingen langs de kust: Samenvatting aanvullende beheerderoordelen
report 2003-12-01    
Author: Wolters, A.
Keywords: golfbelasting · waterkering · zeedijk
[PDF] [Abstract]

8 Sterkte van het buuitenbeloop van een "groene dijk" tijdens een superstormvloed
report 1984-01-01    
Author: Burger, A.M.
Contributor: Vellinga , P. · Lindenberg, J.
Keywords: gras · zeedijk · overslag
[PDF] [Abstract]

9 Groene zeedijken in Noord-Duitsland en Denemarken: verslag van een studiereis 3-7 juni 1991
report 1997-06-10    
Author: Van der Maas, P. · Muijs, J. · Sprangers, J.T.C.M. · Visser, C.A.
Keywords: zeedijk · grass slope · grasland · glooiing
[PDF] [Abstract]

10 Toekomstbestendige verharde zeeweringen
report 2012-10-01    
Author: Stonkhorst, J. · Lagendijk, O.
Contributor: Van Gelder-Maas, C.
Keywords: zandige kust · waterkering · deltadijk · zeedijk
[PDF] [Abstract]

11 Proefprofiel "Wierum" (zeedijk) en "Empel en Gewande" (rivierdijk)
report 1977-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Proefprofiel · Wierum (zeedijk) · Empel en Gewande (rivierdijk)
[PDF]

12 Overslagberekeningen Zeewering te Harlingen
report 1992-04-01    
Author: Koster, M.J.
Keywords: overslag · waterkering · overtopping · zeedijk · overslag · berekening · zeewering · Harlingen · hoogte
[PDF] [PDF] [Abstract]

13 Het ontwerpen van een bekleding voor een zeedijk
report 1993-01-01    
Author: Van de Paverd, M.
Keywords: bekleding · zeedijk · handboek · rekenregels · ontwerp · dijkontwerp · taludbekleding · dimensioneren
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 13 of 13 found. | Sort by date