· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 5016 found. Next | Sort by date

1 Parameterstudie voor formulering van een equivalente effectieve veerconstante voor het plaat op veren model.
report 1992-11-01    
Author: Ruygrok, P.A.
Keywords: asfaltbekleding · ondergrondparameters · dimensioneren
[PDF] [Abstract]

2 Enige beschouwingen omtrent de stabiliteit van bitumineuze taludbekledingen in het geval van hydrostatische overdruk aan de binnenzijde der bekledingslaag
report 1951-05-01    
Author: Frijling, J.J.
Keywords: asfaltbekleding · wateroverdrukken
[PDF]

3 GOLFKLAP A Model To Determine The Impact Of Waves On Dike Structures With An Asphaltic Concrete Layer
report 2006-09-03    
Author: De Looff, A.K. · Hart, R. 'T. · Montauban, C.C. · Van de Ven, M.
Keywords: asfaltbekleding · golfklappen · modellering
[PDF] [Abstract]

4 Duinafslag tijdens superstormvloed op Walcheren, Golflinks en Vijgeter: Onderzoek naar de werking en de sterkte van de duinvoet-verdedigingen ter plaatse van km raai 16.940 bij de Golflinks km raai 32.010 bij de Vijgeter. Verslag modelonderzoek
report 1984-02-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: duinafslag · duinvoetverdediging · asfalt
[PDF] [Abstract]

5 Dimensioneren van asfaltbekledingen op golfklappen, analyse van de relatie tussen golfbelasting en rekken.
report 1994-07-01    
Author: Ruygrok, P.A.
Keywords: dijkbekleding · dimensioneren · golfklap · asfalt
[PDF] [Abstract]

6 Meegroeien met de Zee: Naar een veerkrachtige kustzone
report 1996-10-01    
Author: Helmer, W. · Vellinga, P. · Litjens, G. · Goosen, H. · Ruijgrok, E. · Overmars, W.
Contributor: Nijpels, E.H.T.M.
Keywords: kustnota · klimaatverandering · Nederlandse kust · natuur · waterhuishouding · waterbeheersing
[PDF] [Abstract]

7 Analyses grass erosion in wave run-up and wave overtopping conditions
report 2014-01-01    
Author: Van der Meer, J.W. · Hoffmans, G. · Van der Hoven, A.
Keywords: erosion · grass · revetment · wave run-up · overtopping
[PDF] [Abstract]

8 Overstromingsrisico Maasdal Limburg
report 2015-10-01    
Author: Bisschop, C. · De Groot, B. · Zethof, M. · Leenders, J.K.
Keywords: overstromingen · Limburg · Maas
[PDF] [Abstract]

9 Doorbraakvrije dijken: een nadere verkenning
report 2014-01-01    
Author: Klijn, F. · Van der Doef, M. · Asselman, N.
Contributor: Hendriks, A. · Den Hengst, S. · Mens, M.
Keywords: dijken · hoogwaterbeheersing · overstromingen
[PDF] [Abstract]

10 Onderzoek zwevend-sedimenttransport in rivieren
report 1979-01-01    
Author: Radder, A.C.
Keywords: sedimenttransport · rivieren · zwevend transport · diffusie-convectie · transportformules · wiskundige modellen
[PDF] [Abstract]

11 Principles of Mixing in Tidal Basins in the Netherlands
report 1981-10-01    
Author: Dronkers, J. · Zimmerman, J.T.F.
Keywords: tidal basins · mixing · dispersion
[PDF] [Abstract]

12 De veiligheid van de duinen bij Callantsoog in 1983
report 1984-04-01    
Author: Van der Duin, B. · Rakhorst, H.D.
Keywords: duinveiligheid · duinen · Callantsoog
[PDF] [Abstract]

13 Een terugblik op 40 jaar natte waterbouw in Zuidwest-Nederland
report 1986-11-01    
Author: Ferguson, H.A.
Keywords: deltawerken · Oosterscheldekering · waternoodsramp · Walcheren · Zeeland · overzicht
[PDF] [Abstract]

14 Eddy simulation of two-dimensional dispersion
report 1987-12-01    
Author: Van Dam, G.C.
Keywords: eddy simulation · dispersion · diffusion
[PDF] [Abstract]

15 Handreiking Innovaties Waterkeringen: Groene versie
report 2013-05-01    
Author: Knoeff, H. · Van der Meer, M. · Van Nieuwenhuijzen, L. · Tromp, E. · Woning, M. · Leeuwdrent, W. · Bizzarri, A.
Keywords: innovatie · dijkversterking · risico
[PDF] [Abstract]

16 Bouwen met de natuur
report 1979-12-01    
Author: Svasek, J.N.
Keywords: kustuitbreiding · bouwen met de natuur · Scheveningen
[PDF] [Abstract]

17 Les Enrochements
report 1989-01-01    
Author: Laboratoire central des ponts et chaussées
Keywords: rock structures · revetment
[PDF] [Abstract]

18 Migration of the Mississippi River
report 1988-07-01    
Author: Shen, H.W. · Larsen, E.
Keywords: meandering · migration · river bends · sinuosity · evolution of bends · classification · river evolution
[PDF] [Abstract]

19 Geomaterialen: ingenieursgeologisch onderzoek van steenmaterialen voor de weg- en waterbouw
report 1997-03-01    
Author: Van de Wall, A.R.G.
Keywords: waterbouwsteen · petrografie · geologie
[PDF] [Abstract]

20 Onderzoek asfaltbetonbekleding Brouwersdam (Damvak Middelplaat).
report 1990-10-01    
Author: Montauban, C.C.
Keywords: Asfaltbekleding · Waterbouwasfaltbeton · Sterkte · Brouwersdam
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 5016 found. Next | Sort by date