· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 4994 found. Next | Sort by date

1 Matching hydraulics and ecology in water systems
report 1991-03-14    
Author: Van Boetzelaer, M.E. · Van Geldermalsen, L.A. · Vrijling, J.K. · Prins, J.E.
Keywords: ecology · water system · ecosystem · hydraulic system
[PDF] [Abstract]

2 Validatie van Steentoets2014: Rekenmodel voor het beoordelen van de stabiliteit van steenzettingen
report 2014-02-01    
Author: Klein Breteler, M. · Mourik, G.C.
Keywords: steezetting · steentoets
[PDF] [Abstract]

3 Veiligheidsfactor voor ontwerpen met Steentoets2010 voor betonzuilen (safety factor for design of a block revetment with Steentoets2010)
report 2013-11-01    
Author: Kaste, D. · Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

4 Stabiliteit van steenzettingen bij golfaanval: Samenvatting onderzoeksresultaten 2003 - 2013
report 2014-01-01    
Author: Klein Breteler, M. · Mourik, G.C. · Bosters, M.C.J.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

5 Documentatie Steentoets2010: Excel-programma voor het berekenen van de stabiliteit van steenzettingen
report 2013-11-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

6 Handleiding Steentoets2010: Excel-programma voor het toetsen en ontwerpen van steenzettingen
report 2013-11-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

7 Erosie van een dijk na bezwijken van de steenzetting door golven SBW reststerkte: analyse Deltagootproeven
report 2012-05-18    
Author: Klein Breteler, M. · Capel, A. · Kruse, G. · Mourik, G. · Kaste, D.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

8 Oude steenzetting overlagen met zuilen op uitvullaag
report 2012-04-01    
Author: t Hart, R. · Wolters, G.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

9 Vereenvoudiging van Steentoets tot enkele eenvoudige formules
report 2013-05-01    
Author: Klein Breteler, M. · Mourik, G.C.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

10 Invloed oneffen taludoppervlak op stabiliteit van steenzettingen
report 2013-02-01    
Author: Capel, A. · Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

11 Early colonization of littoral communities on polyurethane coated substrates: a field and laboratory study
report 2008-06-23    
Author: Lock, M.C.
Contributor: Lazonder, C. · Van der Geest, H.G.
Keywords: Elastocoast · Polyurethane · Algae · Revetment
[PDF] [Abstract]

12 Opzet ontwerpmethodiek bepaling asfaltdikte taluds onder golfbelasting
report 1992-06-01    
Author: Viergever, M.A.
Keywords: asfaltbekleding · golfbelasting · kansdichtheden · vermoeiing · ontwerpmethode
[PDF] [Abstract]

13 Duinafslag tijdens superstormvloed op Walcheren, Golflinks en Vijgeter: Onderzoek naar de werking en de sterkte van de duinvoet-verdedigingen ter plaatse van km raai 16.940 bij de Golflinks km raai 32.010 bij de Vijgeter. Verslag modelonderzoek
report 1984-02-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: duinafslag · duinvoetverdediging · asfalt
[PDF] [Abstract]

14 Duinafslag tijdens superstormvloed op Walcheren: Analyse golf(klap)belasting op asfalt-zandlichaam aan duinvoet, t.p.v. de Golflinks. Verslag onderzoek
report 1986-07-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: duinafslag · duinvoetverdediging · golfbelasting · asfalt
[PDF] [Abstract]

15 Parameterstudie voor formulering van een equivalente effectieve veerconstante voor het plaat op veren model.
report 1992-11-01    
Author: Ruygrok, P.A.
Keywords: asfaltbekleding · ondergrondparameters · dimensioneren
[PDF] [Abstract]

16 Enige beschouwingen omtrent de stabiliteit van bitumineuze taludbekledingen in het geval van hydrostatische overdruk aan de binnenzijde der bekledingslaag
report 1951-05-01    
Author: Frijling, J.J.
Keywords: asfaltbekleding · wateroverdrukken
[PDF]

17 GOLFKLAP A Model To Determine The Impact Of Waves On Dike Structures With An Asphaltic Concrete Layer
report 2006-09-03    
Author: De Looff, A.K. · Hart, R. 'T. · Montauban, C.C. · Van de Ven, M.
Keywords: asfaltbekleding · golfklappen · modellering
[PDF] [Abstract]

18 Ontwerpmethodiek bepaling asfaltdikte taluds onder golfbelasting (fase 2).
report 1993-06-01    
Author: Meijers, P.
Keywords: asfaltbekleding · golfbelasting · ontwerpmethode · vermoeiing
[PDF] [Abstract]

19 Dimensioneren van asfaltbekledingen op golfklappen, analyse van de relatie tussen golfbelasting en rekken.
report 1994-07-01    
Author: Ruygrok, P.A.
Keywords: dijkbekleding · dimensioneren · golfklap · asfalt
[PDF] [Abstract]

20 Basic documentation Maeslant Barrier
report 2012-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: maeslant barrier · maeslantkering
[PDF] [PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 4994 found. Next | Sort by date