· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 5047 found. Next | Sort by date

1 Duinafslag tijdens superstormvloed op Walcheren, Golflinks en Vijgeter: Onderzoek naar de werking en de sterkte van de duinvoet-verdedigingen ter plaatse van km raai 16.940 bij de Golflinks km raai 32.010 bij de Vijgeter. Verslag modelonderzoek
report 1984-02-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: duinafslag · duinvoetverdediging · asfalt
[PDF] [Abstract]

2 Duinafslag tijdens superstormvloed op Walcheren: Analyse golf(klap)belasting op asfalt-zandlichaam aan duinvoet, t.p.v. de Golflinks. Verslag onderzoek
report 1986-07-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: duinafslag · duinvoetverdediging · golfbelasting · asfalt
[PDF] [Abstract]

3 Het Golfklapmodel.
report 2000-04-04    
Author: Gaarkeuken, G. · De Looff, A.K.
Keywords: asfaltbekleding · golfklappen · modellering
[PDF] [Abstract]

4 Ontwerpmethodiek bepaling asfaltdikte taluds onder golfbelasting (fase 2).
report 1993-06-01    
Author: Meijers, P.
Keywords: asfaltbekleding · golfbelasting · ontwerpmethode · vermoeiing
[PDF] [Abstract]

5 Documentatie Steentoets2010: Excel-programma voor het berekenen van de stabiliteit van steenzettingen
report 2013-11-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

6 Invloed oneffen taludoppervlak op stabiliteit van steenzettingen
report 2013-02-01    
Author: Capel, A. · Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

7 Van Korrel-kracht tot Kust Texel: van Micro tot Meso
report 1992-01-07    
Author: Bakker, W.T.
Keywords: korrelsuspensie · evenwichtsprofiel · Texel · sediment · sedimenttransport
[PDF] [Abstract]

8 Veiligheid kust Delfland
report 1981-12-01    
Author: Bakker, N.
Keywords: kustveiligheid · veiligheid · Delfland · kustprofielen · duinprofiel · kustverdediging
[PDF] [Abstract]

9 Is de kust veilig? Analyse van het gedrag van de Hollandse kust in de laatste 20 jaar
report 1988-04-27    
Author: Bakker, W.T. · De Vroeg, H.J.
Keywords: kustvoorspelling · Hollandse kust · topografie · zandtransporten · kustgedrag
[PDF] [Abstract]

10 Verification set Haringvliet
report 1995-09-01    
Author: Andorka Gal, J.H.
Keywords: wave measurements · HYDRA · Haringvliet · wave data · bathymetry
[PDF] [Abstract]

11 Golfdoordringing in het zeegat van Texel
report 1993-11-23    
Author: Andorka Gal, J.H.
Keywords: golven · modelberekeningen · golfhoogtes · extreme condities · golfrandvoorwaarden
[PDF] [Abstract]

12 Frequentieverandering door bodemwrijving in HISWA
report 1993-11-23    
Author: Andorka Gal, J.H.
Keywords: bodemwrijving · modelberekeningen · golven · frequentie · frequentieverandering
[PDF] [Abstract]

13 Beleidsplan Voordelta: Nota van Toelichting
report 1993-01-01    
Author: Van Alphen, J. · Molendijk, R.
Keywords: beleidsplan · Voordelta · situatiebeschrijving · ontwikkeling
[PDF] [Abstract]

14 Geomorfologische kaart van de Nederlandse kustwateren, 1:150.000: Blad Hollandse kust
report 1986-07-01    
Author: Van Alphen, J.S.L.J. · Damoiseaux, M.A.
Keywords: geomorfologisch · kaart · Noordzee · kustwateren · Nederland
[PDF] [Abstract]

15 Een vereenvoudigd lange termijn waterkwaliteits model voor de Noordzee
report 1977-08-01    
Author: Alfrink, B.J.
Keywords: waterkwaliteit · Noordzee · modelvorming · kustwater
[PDF] [Abstract]

16 Bodemsamenstelling en hydraulische ruwheid Merweden
report 1986-09-01    
Author: Adriaanse, M.
Keywords: ruwheid · hydraulische ruwheid · bodemsamenstelling · Merweden · ZWENDL
[PDF] [Abstract]

17 Validatie van Steentoets2014: Rekenmodel voor het beoordelen van de stabiliteit van steenzettingen
report 2014-02-01    
Author: Klein Breteler, M. · Mourik, G.C.
Keywords: steezetting · steentoets
[PDF] [Abstract]

18 Veiligheidsfactor voor ontwerpen met Steentoets2010 voor betonzuilen (safety factor for design of a block revetment with Steentoets2010)
report 2013-11-01    
Author: Kaste, D. · Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

19 Stabiliteit van steenzettingen bij golfaanval: Samenvatting onderzoeksresultaten 2003 - 2013
report 2014-01-01    
Author: Klein Breteler, M. · Mourik, G.C. · Bosters, M.C.J.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

20 Handleiding Steentoets2010: Excel-programma voor het toetsen en ontwerpen van steenzettingen
report 2013-11-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 5047 found. Next | Sort by date