· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 4906 found. Next | Sort by date

1 Early colonization of littoral communities on polyurethane coated substrates: a field and laboratory study
report 2008-06-23    
Author: Lock, M.C.
Contributor: Lazonder, C. · Van der Geest, H.G.
Keywords: Elastocoast · Polyurethane · Algae · Revetment
[PDF] [Abstract]

2 Doorbraakvrije dijken: een nadere verkenning
report 2014-01-01    
Author: Klijn, F. · Van der Doef, M. · Asselman, N.
Contributor: Hendriks, A. · Den Hengst, S. · Mens, M.
Keywords: dijken · hoogwaterbeheersing · overstromingen
[PDF] [Abstract]

3 Bureaustudie overgangen met gras in primaire waterkeringen: Voorstudie ten behoeve van fysiek model onderzoek
report 2014-12-01    
Author: Van Steeg, P.
Keywords: waterkering · overgangsconstructie · gras
[PDF] [Abstract]

4 Langeduurstabiliteit van steenzettingen: Heranalyse van Deltagootproeven met drempelwaardemethode
report 2013-02-01    
Author: Mourik, G.C. · Klein Breteler, M.
Keywords: Steenzetting · duurbelasting · stormduur
[PDF] [Abstract]

5 Van Korrel-kracht tot Kust Texel: van Micro tot Meso
report 1992-01-07    
Author: Bakker, W.T.
Keywords: korrelsuspensie · evenwichtsprofiel · Texel · sediment · sedimenttransport
[PDF] [Abstract]

6 Veiligheid kust Delfland
report 1981-12-01    
Author: Bakker, N.
Keywords: kustveiligheid · veiligheid · Delfland · kustprofielen · duinprofiel · kustverdediging
[PDF] [Abstract]

7 Is de kust veilig? Analyse van het gedrag van de Hollandse kust in de laatste 20 jaar
report 1988-04-27    
Author: Bakker, W.T. · De Vroeg, H.J.
Keywords: kustvoorspelling · Hollandse kust · topografie · zandtransporten · kustgedrag
[PDF] [Abstract]

8 Verification set Haringvliet
report 1995-09-01    
Author: Andorka Gal, J.H.
Keywords: wave measurements · HYDRA · Haringvliet · wave data · bathymetry
[PDF] [Abstract]

9 Golfdoordringing in het zeegat van Texel
report 1993-11-23    
Author: Andorka Gal, J.H.
Keywords: golven · modelberekeningen · golfhoogtes · extreme condities · golfrandvoorwaarden
[PDF] [Abstract]

10 Frequentieverandering door bodemwrijving in HISWA
report 1993-11-23    
Author: Andorka Gal, J.H.
Keywords: bodemwrijving · modelberekeningen · golven · frequentie · frequentieverandering
[PDF] [Abstract]

11 Beleidsplan Voordelta: Nota van Toelichting
report 1993-01-01    
Author: Van Alphen, J. · Molendijk, R.
Keywords: beleidsplan · Voordelta · situatiebeschrijving · ontwikkeling
[PDF] [Abstract]

12 Geomorfologische kaart van de Nederlandse kustwateren, 1:150.000: Blad Hollandse kust
report 1986-07-01    
Author: Van Alphen, J.S.L.J. · Damoiseaux, M.A.
Keywords: geomorfologisch · kaart · Noordzee · kustwateren · Nederland
[PDF] [Abstract]

13 Een vereenvoudigd lange termijn waterkwaliteits model voor de Noordzee
report 1977-08-01    
Author: Alfrink, B.J.
Keywords: waterkwaliteit · Noordzee · modelvorming · kustwater
[PDF] [Abstract]

14 Bodemsamenstelling en hydraulische ruwheid Merweden
report 1986-09-01    
Author: Adriaanse, M.
Keywords: ruwheid · hydraulische ruwheid · bodemsamenstelling · Merweden · ZWENDL
[PDF] [Abstract]

15 Opzet ontwerpmethodiek bepaling asfaltdikte taluds onder golfbelasting
report 1992-06-01    
Author: Viergever, M.A.
Keywords: asfaltbekleding · golfbelasting · kansdichtheden · vermoeiing · ontwerpmethode
[PDF] [Abstract]

16 Basic documentation Maeslant Barrier
report 2012-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: maeslant barrier · maeslantkering
[PDF] [PDF] [Abstract]

17 Matching hydraulics and ecology in water systems
report 1991-03-14    
Author: Van Boetzelaer, M.E. · Van Geldermalsen, L.A. · Vrijling, J.K. · Prins, J.E.
Keywords: ecology · water system · ecosystem · hydraulic system
[PDF] [Abstract]

18 Parameterstudie voor formulering van een equivalente effectieve veerconstante voor het plaat op veren model.
report 1992-11-01    
Author: Ruygrok, P.A.
Keywords: asfaltbekleding · ondergrondparameters · dimensioneren
[PDF] [Abstract]

19 Enige beschouwingen omtrent de stabiliteit van bitumineuze taludbekledingen in het geval van hydrostatische overdruk aan de binnenzijde der bekledingslaag
report 1951-05-01    
Author: Frijling, J.J.
Keywords: asfaltbekleding · wateroverdrukken
[PDF]

20 GOLFKLAP A Model To Determine The Impact Of Waves On Dike Structures With An Asphaltic Concrete Layer
report 2006-09-03    
Author: De Looff, A.K. · Hart, R. 'T. · Montauban, C.C. · Van de Ven, M.
Keywords: asfaltbekleding · golfklappen · modellering
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 4906 found. Next | Sort by date