· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 87 found. Next | Sort by date

1 Evaluation and development of water wave theories for engineering application, vol 1: Presentation of research results
report 1972-12-01    
Author: Dean, R.G.
Keywords: wind waves · waves
[PDF] [Abstract]

2 Wave runup and overtopping
report 1972-01-01    
Author: Battjes, J.A.
Contributor: Schijf, J.B.
Keywords: overtopping · run-up
[PDF] [Abstract]

3 De stormvloed van 13 november 1972
report 1972-11-21    
Author: Wemelsfelder, P.J.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

4 Golfoploop en overslag
report 1972-01-01    
Author: Battjes, J.A.
Contributor: Schijf, J.B.
Keywords: run-up · overtopping · golfoploop · golfoverslag
[PDF] [Abstract]

5 Consequenties voor het milieu door de bochtafsnijding bij het Nauw van Bath in de Westerschelde en aanbevelingen voor de waterkwaliteitsbewaking
report 1972-07-01    
Author: Saeijs, H. · Klomp, R.
Keywords: Nauw van Bath · Baalhoekkanaal · Westerschelde · Schorren
[PDF] [Abstract]

6 A glossary of coastal engineering terms
report 1972-04-01    
Author: Allen, R.H.
Keywords: gossary · coastal engineering
[PDF]

7 Sand Underflow of Immersed tunnels (in Dutch). Onderstromen van tunnels
report 1972-01-01    
Author: S&S Rijkswaterstaat
Contributor: Bakker, K.J.
Keywords: Fundering · Zand jetten · Onderstromen
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

8 Generating and propagation of moored ship screw race jet
report 1972-01-01    
Author: Robakiewicz, W. · Sulisz, W.
Keywords: propeller jet · screw race
[PDF] [Abstract]

9 Onderzoek naar de waterloopkundige karakteristieken van kunststofweefsels
report 1972-08-01    
Author: Ogink, H.J.M.
Keywords: filter · geotextiel
[PDF] [PDF] [Abstract]

10 Over het berekenen van deltaprofielen
report 1972-07-01    
Author: Van Malde, J. · Schoenmakers, N. · Verhage, D.C.
Keywords: zeedijk · waterkeringen · dijken · dijkhoogte
[PDF] [Abstract]

11 Golfoploop en golfoverslag
report 1972-01-01    
Author: Battjes, J.A. · Venis, W.A.
Contributor: Schijf, J.B.
Keywords: golfoploop · golfoverslag
[PDF] [Abstract]

12 Duwvaart in kanalen, deel XI : passeermanoeuvres (II)
report 1972-01-01    
Author: Koster, J.
Keywords: duwvaart · push towing · scheepsmanoeuvres · ship manoeuvres · kanalen · canals
[PDF]

13 Literatuurstudie warmteverspreiding bij koelwaterstralen
report 1972-09-01    
Author: Verhagen, J.H.G.
Keywords: hydraulisch onderzoek · hydraulic research · hydraulische modellen · hydraulic models · koelwaterlozing · cooling water discharge · warmtetransport · heat transport
[PDF]

14 Onderzoek naar de de toestand van de kade van de Middelveldsche Akerpolder
report 1972-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: toestand kade · Middelveldsche Akerpolder
[PDF]

15 Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Aetsveldsche Polder
report 1972-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: onderzoek veiligheid · boezemkade · Aetsveldsche polder
[PDF]

16 Tielerwaard: Dichten van wielen
report 1972-06-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Tielerwaard · Wielen
[PDF]

17 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XVII, deel 4) : systematisch onderzoek variatie randvoorwaarden en stromingscondities (bodemruwheid) : resultaten proef T 174
report 1972-12-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: bed roughness · bodemruwheid · density induced flow · dichtheidsstroming · flow · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · stroming · zoutwaterindringing
[PDF]

18 Schelde-Rijnverbinding, deel II : speciebergingen Molenplaat
report 1972-04-01    
Author: Boogaard, A.
Keywords: baggerspeciedepots · dredge spoil disposal sites · flow patterns · modelling · modelonderzoek · navigation canals · scheepvaartkanalen · stroombeelden · Zeeland
[PDF]

19 Reproductie zouttoestand getijrivieren (V) : numerieke aspecten gegevensverwerking getijgootonderzoek
report 1972-02-01    
Author: Maiwald, K.
Keywords: computerprogramma's · data processing · density induced flow · dichtheidsstroming · gegevensverwerking · numerical analysis · numerieke analyse · Rotterdamse Waterweg · software
[PDF]

20 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XVII, deel 6) : systematisch onderzoek variatie randvoorwaarden en stromingscondities (bodemruwheid) : resultaten proef T 182
report 1972-12-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: bed roughness · bodemruwheid · density induced flow · dichtheidsstroming · flow · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · stroming · zoutwaterindringing
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 87 found. Next | Sort by date