· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 89 found. Next | Sort by date

1 Evaluation and development of water wave theories for engineering application, vol 1: Presentation of research results
report 1972-12-01    
Author: Dean, R.G.
Keywords: wind waves · waves
[PDF] [Abstract]

2 A glossary of coastal engineering terms
report 1972-04-01    
Author: Allen, R.H.
Keywords: gossary · coastal engineering
[PDF]

3 Asfaltmastiek op zandbodem met duinen
report 1972-10-01    
Author: Derks, H.
Keywords: asfalt · asphalt · bed protection · bodemverdediging
[PDF]

4 Vergelijking van gemeten en berekende zandtransporten bij permanente stroming
report 1972-01-01    
Author: Jorritsma, J.
Keywords: sand transport measurement · sedimenttransport · sediment transport · zandtransportmeting
[PDF]

5 Onderzoek stoorsignalen bij de ijking van elektromagnetische stroomsnelheidsmeters
report 1972-11-01    
Author: Laan, A. van der
Keywords: current meters · stroomsnelheidsmeters
[PDF]

6 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XVII, deel 5) : systematisch onderzoek variatie randvoorwaarden en stromingscondities (bodemruwheid) : resultaten proef T 173
report 1972-12-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: bed roughness · bodemruwheid · density induced flow · dichtheidsstroming · flow · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · stroming · zoutwaterindringing
[PDF]

7 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XVII, deel 2) : systematisch onderzoek variatie randvoorwaarden en stromingscondities (bodemruwheid) : resultaten proef T 179
report 1972-12-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: bed roughness · bodemruwheid · density induced flow · dichtheidsstroming · flow · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · stroming · zoutwaterindringing
[PDF]

8 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XIV) : invloed luchtbellengordijn op zoutpenetratie, aanvullend onderzoek omrekeningsfactor luchtdebiet
report 1972-06-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: density induced flow · dichtheidsstroming · flow patterns · luchtbelschermen · pneumatic barriers · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · stroombeelden · water depth · waterdiepte · zoutwaterindringing
[PDF]

9 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XIX, deel 4) : schaalonderzoek variatie vertikale schaal: resultaten proef T172
report 1972-08-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: density induced flow · dichtheidsstroming · hydraulic models · hydraulische modellen · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · scale models · schaalmodellen · zoutwaterindringing
[PDF]

10 Afsluiting Brouwershavense gat, zuidelijk sluitgat : afvoerkarakteristieken blokkendam
report 1972-11-01    
Author: Thabet, R.A.H.A.
Keywords: afsluiting · block dams · blokkendammen · Brouwershavense Gat · closure · doorlatendheid · permeability · Zeeland
[PDF]

11 Fixeren bodem benedenrivieren met behulp van grondkribben
report 1972-03-01    
Author: Thabet, R.A.H.A.
Keywords: bed groynes · bodemkribben · river bed survey · rivierbodemonderzoek
[PDF]

12 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XVII, deel 4) : systematisch onderzoek variatie randvoorwaarden en stromingscondities (bodemruwheid) : resultaten proef T 174
report 1972-12-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: bed roughness · bodemruwheid · density induced flow · dichtheidsstroming · flow · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · stroming · zoutwaterindringing
[PDF]

13 Schelde-Rijnverbinding, deel II : speciebergingen Molenplaat
report 1972-04-01    
Author: Boogaard, A.
Keywords: baggerspeciedepots · dredge spoil disposal sites · flow patterns · modelling · modelonderzoek · navigation canals · scheepvaartkanalen · stroombeelden · Zeeland
[PDF]

14 Reproductie zouttoestand getijrivieren (V) : numerieke aspecten gegevensverwerking getijgootonderzoek
report 1972-02-01    
Author: Maiwald, K.
Keywords: computerprogramma's · data processing · density induced flow · dichtheidsstroming · gegevensverwerking · numerical analysis · numerieke analyse · Rotterdamse Waterweg · software
[PDF]

15 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XVII, deel 6) : systematisch onderzoek variatie randvoorwaarden en stromingscondities (bodemruwheid) : resultaten proef T 182
report 1972-12-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: bed roughness · bodemruwheid · density induced flow · dichtheidsstroming · flow · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · stroming · zoutwaterindringing
[PDF]

16 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XVII, deel 1) : systematisch onderzoek variatie randvoorwaarden en stromingscondities met bodemruwheid
report 1972-12-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: bed roughness · bodemruwheid · density induced flow · dichtheidsstroming · flow · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · stroming · zoutwaterindringing
[PDF]

17 Afsluiting Oosterschelde - getijmodel zuidelijk bekken en detailmodel sluitgaten (deel 1A) : handleiding voor gebruik van technische installaties en modellen
report 1972-10-01    
Keywords: afsluiting · closure · closure gaps · getijmodellen · Oosterschelde · scale models · schaalmodellen · sluitgaten · storm surge barriers · stormvloedkeringen · tidal models · Zeeland
[PDF]

18 Afsluiting Oosterschelde - detailmodel sluitgaten (deel III) : reduktie van ontgrondingen tengevolge van initiaal transport
report 1972-11-01    
Author: Boogaard, A.
Keywords: afsluiting · closure · closure gaps · Oosterschelde · sluitgaten · storm surge barriers · stormvloedkeringen · Zeeland
[PDF]

19 Zanddichtheid en stabiliteit van Gobi-matten
report 1972-10-01    
Author: Derks, H.
Keywords: bodembescherming · geotextielen · geotextiles · mattresses · soil protection · zinkstukken
[PDF]

20 Schelde-Rijnverbinding, deel I : stroombeelden bij de Kreekraksluis, de zuidelijke en noordelijke mond van de Eendracht
report 1972-04-01    
Author: Boogaard, A.
Keywords: flow patterns · modelling · modelonderzoek · navigation canals · scheepvaartkanalen · stroombeelden · Zeeland
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 89 found. Next | Sort by date