· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 87 found. Next | Sort by date

1 Over het berekenen van deltaprofielen
report 1972-07-01    
Author: Van Malde, J. · Schoenmakers, N. · Verhage, D.C.
Keywords: zeedijk · waterkeringen · dijken · dijkhoogte
[PDF] [Abstract]

2 Golfoploop en golfoverslag
report 1972-01-01    
Author: Battjes, J.A. · Venis, W.A.
Contributor: Schijf, J.B.
Keywords: golfoploop · golfoverslag
[PDF] [Abstract]

3 Generating and propagation of moored ship screw race jet
report 1972-01-01    
Author: Robakiewicz, W. · Sulisz, W.
Keywords: propeller jet · screw race
[PDF] [Abstract]

4 Onderzoek naar de waterloopkundige karakteristieken van kunststofweefsels
report 1972-08-01    
Author: Ogink, H.J.M.
Keywords: filter · geotextiel
[PDF] [PDF] [Abstract]

5 Zeegrind, begin van beweging op een talud
report 1972-02-01    
Author: Thabet, R.
Keywords: Shields · zeegrind · bed stability · bodembescherming
[PDF] [Abstract]

6 Begin van beweging van zeegrind in een permanente waterstroom
report 1972-03-01    
Author: Van der Meulen, T.
Keywords: Shields · stabiliteit bodembescherming · zeegrind · incipient motion
[PDF] [Abstract]

7 Convectietransport van gesuspendeerd materiaal in golven
report 1972-04-01    
Author: Obdam, H.J.
Keywords: suspensietransport · zandconcentratie · zandtransport · golven
[PDF] [Abstract]

8 Literatuurstudie materiaaltransport door golven
report 1972-08-01    
Author: Obdam, H.J.
Keywords: sediment transport · golven · zandtransport
[PDF] [Abstract]

9 Sand concentration in an oscillatory flow
report 1972-01-01    
Author: Bakker, W.T.
Keywords: sand concentration · suspended load · wave action
[PDF] [Abstract]

10 De stormvloed van 13 november 1972
report 1972-11-21    
Author: Wemelsfelder, P.J.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

11 Wave runup and overtopping
report 1972-01-01    
Author: Battjes, J.A.
Contributor: Schijf, J.B.
Keywords: overtopping · run-up
[PDF] [Abstract]

12 Sand Underflow of Immersed tunnels (in Dutch). Onderstromen van tunnels
report 1972-01-01    
Author: S&S Rijkswaterstaat
Contributor: Bakker, K.J.
Keywords: Fundering · Zand jetten · Onderstromen
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

13 IJsverslag: Winter 1970-1971
report 1972-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: ijsverslag · 1970-1971 · 1970 · 1971 · winter · rijkswaterstaat · RIZA · ijs
[PDF] [Abstract]

14 Golfbeweging Waddenzee bij Ameland
report 1972-11-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: Ameland · golfmetingen · golfhoogten · golfperioden
[PDF] [Abstract]

15 Literatuurstudie warmteverspreiding bij koelwaterstralen
report 1972-09-01    
Author: Verhagen, J.H.G.
Keywords: hydraulisch onderzoek · hydraulic research · hydraulische modellen · hydraulic models · koelwaterlozing · cooling water discharge · warmtetransport · heat transport
[PDF]

16 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XIX, deel 4) : schaalonderzoek variatie vertikale schaal: resultaten proef T172
report 1972-08-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: density induced flow · dichtheidsstroming · hydraulic models · hydraulische modellen · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · scale models · schaalmodellen · zoutwaterindringing
[PDF]

17 Afsluiting Brouwershavense gat, zuidelijk sluitgat : afvoerkarakteristieken blokkendam
report 1972-11-01    
Author: Thabet, R.A.H.A.
Keywords: afsluiting · block dams · blokkendammen · Brouwershavense Gat · closure · doorlatendheid · permeability · Zeeland
[PDF]

18 Fixeren bodem benedenrivieren met behulp van grondkribben
report 1972-03-01    
Author: Thabet, R.A.H.A.
Keywords: bed groynes · bodemkribben · river bed survey · rivierbodemonderzoek
[PDF]

19 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XVII, deel 4) : systematisch onderzoek variatie randvoorwaarden en stromingscondities (bodemruwheid) : resultaten proef T 174
report 1972-12-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: bed roughness · bodemruwheid · density induced flow · dichtheidsstroming · flow · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · stroming · zoutwaterindringing
[PDF]

20 Schelde-Rijnverbinding, deel II : speciebergingen Molenplaat
report 1972-04-01    
Author: Boogaard, A.
Keywords: baggerspeciedepots · dredge spoil disposal sites · flow patterns · modelling · modelonderzoek · navigation canals · scheepvaartkanalen · stroombeelden · Zeeland
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 87 found. Next | Sort by date