· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 79 found. Next | Sort by date

1 Afsluiting Brouwershavense Gat : getijmodel : begeleiding caissonplaatsingen
report 1973-04-01    
Author: Thabet, R.A.H.A.
Keywords: Brouwershavense Gat · caissons · caissons · closure gaps · current velocity distribution · sluitgaten · stroomsnelheidsverdeling
[PDF]

2 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XXII) : samenvatting onderzoek 1967 - 1972
report 1973-05-01    
Keywords: density induced flow · dichtheidsstroming · estuaria · estuaries · getijmodellen · luchtbelschermen · menging · mixing · pneumatic barriers · Rotterdamse Waterweg · salinity · salt water intrusion · tidal models · turbulence measurement · turbulentiemeting · zoutgehalte · zoutwaterindringing
[PDF]

3 Hevels in het delta-gebied
report 1973-03-01    
Author: Groen, P. van
Keywords: heveloverlaten · hevels · inlaatwerken · intakes · Oosterschelde · outfalls · siphons · siphon spillways · uitlaatwerken · Zeeland
[PDF]

4 Erosiebestendigheid van slib
report 1973-10-01    
Author: Adihardjo, R.S.
Keywords: erodibility · erosiebestendigheid · Haringvliet · mud · slib · Zeeland
[PDF]

5 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XXIV, deel 1) : aanvullend schaalonderzoek (proeven met gemengde en gelaagde omstandigheden)
report 1973-03-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: current velocity measurement · density induced flow · density measurement · dichtheidsmeting · dichtheidsstroming · estuaria · estuaries · gelaagdheid · getijmodellen · menging · mixing · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · stratification · stroomsnelheidsmeting · tidal models · water level measurement · waterstandmeting · zoutwaterindringing
[PDF]

6 Computational methods for the vertical distribution of flow in shallow water
report 1973-08-01    
Author: Breusers, H.N.C.
Keywords: computational models · gelaagdheid · ondiep water · ondiepwatervergelijkingen · rekenmodellen · shallow water · shallow water equations · stratification
[PDF]

7 Zandtransport in suspensie : studie diffusietheorie
report 1973-12-01    
Author: Wijngaarden, N.J. van
Keywords: diffusie · diffusion · sedimenttransport · sediment transport · suspended load transport · zwevend transport
[PDF]

8 Afsluiting Oosterschelde - getijmodel zuidelijk bekken (deel 3) : vormgeving en uitvoering van de damvakken op de platen
report 1973-03-01    
Author: Wijngaarden, N.J. van
Keywords: afsluiting · closure · getijmodellen · Oosterschelde · scale models · schaalmodellen · storm surge barriers · stormvloedkeringen · tidal models · Zeeland
[PDF]

9 Zanddichtheid van de ENKA-mat
report 1973-04-01    
Author: Derks, H.
Keywords: bodembescherming · geotextielen · geotextiles · soil protection
[PDF]

10 Afsluiting Oosterschelde - detailmodel sluitgaten (deel II) : ontgrondingsonderzoek voor vergelijking sluitingsmethoden
report 1973-02-01    
Author: Schukking, W.H.P.
Keywords: afsluiting · closure · closure gaps · ontgronding · Oosterschelde · scour · sluitgaten · storm surge barriers · stormvloedkeringen · Zeeland
[PDF]

11 Enka-matten, deel I : verlies van vullingsmateriaal en invloed op zanddichtheid
report 1973-01-01    
Author: Derks, H.
Keywords: bank protection · geotextielen · geotextiles · oeverbescherming · sandtightness · stabiliteit · stability · zanddichtheid
[PDF]

12 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XXIV, deel 2) : aanvullend schaalonderzoek (proeven met gemengde en gelaagde omstandigheden) : resultaten proef T 197
report 1973-03-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: current velocity measurement · density induced flow · density measurement · dichtheidsmeting · dichtheidsstroming · estuaria · estuaries · gelaagdheid · getijmodellen · menging · mixing · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · stratification · stroomsnelheidsmeting · tidal models · water level measurement · waterstandmeting · zoutwaterindringing
[PDF]

13 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XXIV, deel 4) : aanvullend schaalonderzoek (proeven met gemengde en gelaagde omstandigheden): resultaten proef T 202
report 1973-03-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: current velocity measurement · density induced flow · density measurement · dichtheidsmeting · dichtheidsstroming · estuaria · estuaries · gelaagdheid · getijmodellen · menging · mixing · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · stratification · stroomsnelheidsmeting · tidal models · water level measurement · waterstandmeting · zoutwaterindringing
[PDF]

14 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XXIV, deel 3) : aanvullend schaalonderzoek (proeven met gemengde en gelaagde omstandigheden): resultaten proef T 199
report 1973-03-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: current velocity measurement · density induced flow · density measurement · dichtheidsmeting · dichtheidsstroming · estuaria · estuaries · gelaagdheid · getijmodellen · menging · mixing · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · stratification · stroomsnelheidsmeting · tidal models · water level measurement · waterstandmeting · zoutwaterindringing
[PDF]

15 Stroomsluis Noordland in de Oosterschelde dam : selectief afzuigen twee-dimensionaal onderzoek
report 1973-07-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: discharge sluices · Oosterschelde · uitwateringssluizen · Zeeland
[PDF]

16 Reproductie zouttoestand getijrivieren (I A) : vooronderzoek ontwerp getijgoot
report 1973-12-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: density induced flow · dichtheidsstroming · flow patterns · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · stroombeelden · zoutwaterindringing
[PDF]

17 Gedrag A.C.Z.-mat onder invloed van stroom
report 1973-08-01    
Author: Derks, H.
Keywords: bodembescherming · geotextielen · geotextiles · soil protection
[PDF]

18 Stroomsluis Noordland in de Oosterscheldedam : selectief afzuigen : drie-dimensionaal onderzoek
report 1973-12-01    
Author: Ligteringen, H.
Keywords: discharge sluices · Oosterschelde · uitwateringssluizen · Zeeland
[PDF]

19 Reproductie zouttoestand getijrivieren (I B) : vooronderzoek getijberekeningen
report 1973-12-01    
Keywords: density induced flow · dichtheidsstroming · getijberekening · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · tidal computation · zoutwaterindringing
[PDF]

20 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XX) : toetsing eendimensionale en tweedimensionale stationaire rekenmodellen aan getijgootresultaten
report 1973-09-01    
Author: Karelse, M.
Keywords: density induced flow · dichtheidsstroming · eendimensionale modellen · one-dimensional models · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · tweedimensionale modellen · two-dimensional models · zoutwaterindringing
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 79 found. Next | Sort by date