· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 78 found. Next | Sort by date

1 Stroomsluis Noordland in de Oosterscheldedam : selectief afzuigen : drie-dimensionaal onderzoek
report 1973-12-01    
Author: Ligteringen, H.
Keywords: discharge sluices · Oosterschelde · uitwateringssluizen · Zeeland
[PDF]

2 Reproductie zouttoestand getijrivieren (I B) : vooronderzoek getijberekeningen
report 1973-12-01    
Keywords: density induced flow · dichtheidsstroming · getijberekening · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · tidal computation · zoutwaterindringing
[PDF]

3 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XX) : toetsing eendimensionale en tweedimensionale stationaire rekenmodellen aan getijgootresultaten
report 1973-09-01    
Author: Karelse, M.
Keywords: density induced flow · dichtheidsstroming · eendimensionale modellen · one-dimensional models · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · tweedimensionale modellen · two-dimensional models · zoutwaterindringing
[PDF]

4 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XXIV, deel 6) : aanvullend schaalonderzoek (proeven met gemengde en gelaagde omstandigheden): resultaten proef T 204
report 1973-03-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: current velocity measurement · density induced flow · density measurement · dichtheidsmeting · dichtheidsstroming · estuaria · estuaries · gelaagdheid · getijmodellen · menging · mixing · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · stratification · stroomsnelheidsmeting · tidal models · water level measurement · waterstandmeting · zoutwaterindringing
[PDF]

5 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XVIII) : verandering in zoutpenetratie bij middenstandsverhoging en verandering van vertikaal getij op zee
report 1973-02-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: density induced flow · dichtheidsstroming · getijberekening · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · tidal computation · water depth · waterdiepte · zoutwaterindringing
[PDF]

6 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XXIV, deel 7) : aanvullend schaalonderzoek (proeven met gemengde en gelaagde omstandigheden): resultaten proef T 205
report 1973-03-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: current velocity measurement · density induced flow · density measurement · dichtheidsmeting · dichtheidsstroming · estuaria · estuaries · gelaagdheid · getijmodellen · menging · mixing · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · stratification · stroomsnelheidsmeting · tidal models · water level measurement · waterstandmeting · zoutwaterindringing
[PDF]

7 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XXI) : invloed afsluiting Oosterschelde op zoutbezwaar bij Volkeraksluizen
report 1973-01-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: afsluiting · closure · density induced flow · dichtheidsstroming · locks · Oosterschelde · Rotterdamse Waterweg · salinity measurement · salt water intrusion · schutsluizen · Volkerak · zoutgehaltemeting · zoutwaterindringing
[PDF]

8 Inlaatsluis Volkerak : onderzoek naar de krachten op het definitief schuifontwerp m.b.v. een elastisch gelijkvormig model
report 1973-01-01    
Author: Nuhoff, H.A.
Keywords: gates (sliding) · gate vibrations · inlaatwerken · intakes · schuiftrillingen · schuiven · trillingen · vibrations · Volkerak · Zeeland
[PDF]

9 Reproductie zouttoestand getijrivieren (XXIV, deel 5) : aanvullend schaalonderzoek (proeven met gemengde en gelaagde omstandigheden) : resultaten proef T 203
report 1973-03-01    
Author: Mazijk, A. van
Keywords: current velocity measurement · density induced flow · density measurement · dichtheidsmeting · dichtheidsstroming · estuaria · estuaries · gelaagdheid · getijmodellen · menging · mixing · Rotterdamse Waterweg · salt water intrusion · stratification · stroomsnelheidsmeting · tidal models · water level measurement · waterstandmeting · zoutwaterindringing
[PDF]

10 Pilonen Oosterschelde : trillingen opgewekt door omstroming
report 1973-07-01    
Author: Jong, R.J. de
Keywords: flow around objects · omstroming · Oosterschelde · trillingen · vibrations · Zeeland
[PDF]

11 Stability of Gobi-mat and its permeability to sand in turbulent flow
report 1973-07-01    
Author: Derks, H.
Keywords: bodembescherming · filterconstructies · protective filters · revetments · soil protection · verdedigingswerken
[PDF]

12 Plaatsing caissons sluitgat Kous (II) : kwasistatische krachten door golven
report 1973-04-01    
Author: Moret, G.E.
Keywords: afzinken · caissonsluiting · closure (by means of caissons) · doorlaatcaissons · hydrodynamic load · hydrodynamische belasting · Oosterschelde · sinking · sluice caissons
[PDF]

13 Onderzoek naar de veiligheid van de kade van de Kralingerpolder.
report 1973-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: onderzoek veiligheid · kade · Kralingerpolder
[PDF]

14 Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Duifpolder.
report 1973-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: onderzoek veiligheid · boezemkade · Duifpolder
[PDF]

15 Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Aalkeet-Buitenpolder.
report 1973-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: onderzoek veiligheid · boezemkade · Aalkeet-Buitenpolder
[PDF]

16 Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade langs de Aalkeet-Binnenpolder.
report 1973-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: onderzoek veiligheid · boezemkade · Aalkeet-Binnenpolder
[PDF]

17 Invloed kleiafdekking op voorland voor rivierdijken.
report 1973-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: invloed · kleiafdekking · voorland rivierdijken
[PDF]

18 Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Hoekpolder.
report 1973-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: onderzoek veiligheid · boezemkade · Hoekpolder
[PDF]

19 Onderzoek naar de veiligheid van de kade rondom de Sluispolder
report 1973-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: onderzoek veiligheid · rondom kade · Sluispolder
[PDF]

20 Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Watergraafsmeer.
report 1973-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: onderzoek veiligheid · boezemkade · Watergraafsmeer
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 78 found. Next | Sort by date