· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 87 found. Next | Sort by date

1 Proeven ter bepaling van beddingsconstanten voor buisleidingen en platen te Almere-Haven.
report 1979-11-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: rapport · beddingsconstanten · buisleidingen · Almere-Haven
[PDF]

2 Duwvaartsluizen in de Philipsdam : aangroei onderzoek riolen Kreekraksluizen
report 1979-03-01    
Author: Casteleijn, J.A.
Keywords: aangroeiing · fouling · Kreekraksluizen · lock culverts · sluisriolen · Zeeland
[PDF]

3 Stormvloedkering Oosterschelde : golfbelasting op pijlers in de uitvoeringsfase
report 1979-03-01    
Author: Wouters, J.
Keywords: golfbelasting · Oosterschelde · pijlers · pillars · wave pressure · Zeeland
[PDF]

4 Stormvloedkering Oosterschelde - getijmodel Oosterschelde : onderzoek vormgeving sluitgaten bij de eindsituatie
report 1979-07-01    
Author: Wijngaarden, N.J. van
Keywords: closure gaps · getijmodellen · Oosterschelde · sluitgaten · storm surge barriers · stormvloedkeringen · tidal models · Zeeland
[PDF]

5 Duwvaartsluizen in de Philipsdam : tweedimensionaal onderzoek kombinatie kolkwand met afdichtende regelschuif en geperforeerde vloer Kreekraksluizen kolkbreedte 24m
report 1979-07-01    
Author: Kerstma, J.
Keywords: duwvaartsluizen · lock filling · locks · Philipsdam · push tow locks · schutkolkvulling · schutsluizen · Zeeland
[PDF]

6 Scheepvaart in Nederland : overzicht probleemgebieden
report 1979-02-01    
Author: Blaauw, H.G.
Keywords: binnenvaart · dijkbekleding · dike lining · inland waterway transport · scheepvaart · shipping · slope protection · taludverdediging · vaarwegen · waterways
[PDF]

7 Stormvloedkering Oosterschelde - berekening aanzanding cunetten : komputerprogramma voor verwerken en toetsen van metingen van sedimenttransport (SUDATA)
report 1979-05-01    
Author: Rijn, L.C. van
Keywords: aanzanding · Oosterschelde · sedimentation of sand · shoaling · storm surge barriers · stormvloedkeringen · verondieping · Zeeland
[PDF]

8 Gedrag baggerspecie bij storten : verslag rekenwerk
report 1979-07-01    
Author: Delvigne, G.A.L.
Keywords: baggerspecie · current velocity distribution · dredge spoil · Oosterschelde · pijlers · pillars · stroomsnelheidsverdeling · Zeeland
[PDF]

9 Ontwikkeling van een statistisch model en toepassing ervan op enkele waterkwaliteitsparameters uit het Hollands Diep en Haringvliet
report 1979-04-01    
Author: Groot, S.
Keywords: Haringvliet · Hollandsch Diep · numerical modelling · numerieke modellen · waterkwaliteit · water quality · Zuid-Holland
[PDF] [PDF]

10 Geochemisch-biologisch onderzoek naar het voorkomen van zware metalen in de Nederlandse zoetwatergebieden : interimverslag over de werkzaamheden 1977-1978
report 1979-08-01    
Author: Salomons, W.
Keywords: heavy metals · Nederland · oppervlaktewater · surface water · water pollution · waterverontreiniging · zware metalen
[PDF]

11 Zout/zoet problematiek Oosterschelde en Zoommeer : inventarisatie van problematiek en onderzoek
report 1979-07-01    
Author: Dronkers, J.
Keywords: density induced flow · dichtheidsstroming · Oosterschelde · Zeeland
[PDF]

12 Stormvloedkering Oosterschelde - getijmodel Oosterschelde : onderzoek eindsituatie
report 1979-07-01    
Author: Wijngaarden, N.J. van
Keywords: getijmodellen · Oosterschelde · storm surge barriers · stormvloedkeringen · tidal models · Zeeland
[PDF]

13 Stormvloedkering Oosterschelde : bepaling afvoercoefficient monolietpijlers : ontwerp geschematiseerde monolietpijlers ten behoeve van M 1000 en M 1001
report 1979-02-01    
Author: Haas, L.
Keywords: afvoercoefficienten · discharge coefficients · Oosterschelde · storm surge barriers · stormvloedkeringen · Zeeland
[PDF]

14 Onderzoek naar het gedrag van flappen van een dustpanzuigerkop
report 1979-07-01    
Author: Adihardjo, R.S.
Keywords: baggermaterieel · dragheads · dredges · zuigmonden
[PDF]

15 Turbulentiemetingen Oosterschelde
report 1979-02-01    
Keywords: closure gaps · Oosterschelde · sluitgaten · turbulence measurement · turbulentiemeting · vortices, swirls · wervelingen
[PDF]

16 Debietmeting bronnering bouwput Philipsdamsluizen : advies tot inrichting van meetbakken
report 1979-01-01    
Author: Boiten, W.
Keywords: bemaling · debietmeting · discharge measurement · pumping · Zeeland
[PDF]

17 Stormvloedkering Oosterschelde : de invloed van dorpelbalken, stromingbalk en kopvorm van de pijlers op de afvoerkoefficienten
report 1979-04-01    
Author: Haas, L.
Keywords: afvoercoefficienten · discharge coefficients · Oosterschelde · storm surge barriers · stormvloedkeringen · Zeeland
[PDF]

18 IJking Mc Crometer : bronnering bouwput Philipsdamsluizen
report 1979-05-01    
Author: Boiten, W.
Keywords: bouwputten · calibration · construction pits · debietmeters · flow meters · ijking · Philipsdam · Zeeland
[PDF]

19 Algal respiration : a literature review
report 1979-06-01    
Author: Los, F.J.
Keywords: algae · algen · water pollution · waterverontreiniging
[PDF]

20 Nabeschouwing drukmetingen aan de bovenzijde van het stortebed bij een weigerende schuif : stormvloedkering Oosterschelde
report 1979-09-01    
Author: Graauw, A.F.F. de
Keywords: aprons · bars · drempels · drukmeting · gates (sliding) · Oosterschelde · pressure measurement · schuiven · storm surge barriers · stormvloedkeringen · stortebedden
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 87 found. Next | Sort by date