· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 87 found. Next | Sort by date

1 Stability of terrafix blocks under wave attack
report 1979-01-01    
Author: Skafel, M.G.
Keywords: revetment · block revetment · block mat
[PDF] [Abstract]

2 Golfoploopmetingen: Beschouwingen over een meetprogramma met een golfoploopmeter op de Pettemer zeewering
report 1979-02-01    
Author: Seijffert, J.J.W.
Keywords: Golfoploopmeting · Pettemer zeewering
[PDF]

3 Bibliografie dijkbekledingen
report 1979-01-01    
Author: De Vries, J.T.
Keywords: Bibliografie · Dijkbekledingen
[PDF]

4 Notitie m.b.t. de probalilistische benadering van de veiligheid van een duinkust
report 1979-12-07    
Author: Cirkel, R.J.
Keywords: Benadering · Veiligheid · Duinkust
[PDF]

5 Golfvervorming bij een hoog voorland: literatuuronderzoek
report 1979-11-01    
Author: Van der Most, H.
Keywords: Literatuuronderzoek · Golfvervorming · Hoog voorland
[PDF]

6 Een nieuwe opzet voor het meten van zakkingen bij leidingskruisingen: Verslag van metingen aan de kruising van een 36" aardgasleiding met de Ringvaart Haarlemmermeerpolder: Notitie t.b.v. werkgroep 7 TAW
report 1979-12-01    
Author: Van Apeldoorn, A.
Keywords: Verslag · Metingen · 36" aardgasleiding · Ringvaart Haarlemmermeerpolder
[PDF]

7 Richtlijnen grondmechanica Rijkswaterstaat: T.O.W.: Concept
report 1979-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Richtlijnen · Grondmechanica · Rijkswaterstaat
[PDF]

8 Opsporing van kwelplaatsen en zandbanen middels warmtebeelden
report 1979-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Opsporing · Kwelplaatsen · Zandbanen · Warmetebeelden
[PDF]

9 Leidraad voor te treffen maatregelen bij onderzoek in de bodem in en nabij waterkeringen
report 1979-10-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Leidraad · Onderzoek bodem · In en nabij waterkeringen
[PDF]

10 Globale berekening 24" RRP-leiding door en langs de Vondelingenweg
report 1979-09-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Berekening · 24" RRP-leiding · Vondelingenweg
[PDF]

11 Duwvaartsluizen in de Philipsdam : tweedimensionaal onderzoek zoute baksluis, kolkbreedte 24 m
report 1979-11-01    
Author: Kuur, P. van der
Keywords: duwvaartsluizen · locks · push tow locks · salt water intrusion · salt water retention · schutsluizen · Zeeland · zoutwaterindringing · zoutwaterkering
[PDF]

12 Stormvloedkering Oosterschelde : bewegingsgedrag schuiven onder invloed van het bewwegsysteem en de wrijving bij de glijdopleggingen : wiskundig model massaveersysteem met Coulombse wrijving
report 1979-01-01    
Author: Deelen, C.
Keywords: friction · gates (sliding) · schuiven · storm surge barriers · stormvloedkeringen · wrijving · Zeeland
[PDF]

13 Duwvaartsluizen in de Philipsdam: voorontwerp besturingsmethoden
report 1979-02-01    
Author: Casteleyn, J.A.
Keywords: lock filling · locks · schutkolkvulling · schutsluizen · Zeeland
[PDF]

14 Stormvloedkering Oosterschelde : trillingsgedrag van roosterschuiven : elastisch gelijkvormig model roosterschuiven in caisson
report 1979-04-01    
Author: Wal, R.J. van der
Keywords: gates (sliding) · Oosterschelde · schuiven · Zeeland
[PDF]

15 Getijgootonderzoek : onderzoek met bodemruwheid ter verifikatie van tweedimensionaal numeriek zoutindringingsmodel - deel B : zout-zoet proeven
report 1979-11-01    
Author: Karelse, M.
Keywords: bed roughness · bodemruwheid · current velocity measurement · dispersie · dispersion · getijmodellen · numerical modelling · numerieke modellen · salt water intrusion · stroomsnelheidsmeting · tidal models · zoutwaterindringing
[PDF]

16 Light, photosynthesis and carbon - chlorophyll ratios : a literature review
report 1979-06-01    
Author: Los, F.J.
Keywords: biologie · biology · plankton · plankton · water pollution · waterverontreiniging
[PDF]

17 Stormvloedkering Oosterschelde - belasting in gesloten toestand en bij falende kering : oriënterend onderzoek scheve golfaanval
report 1979-02-01    
Author: Stans, J.C.
Keywords: breakwaters · dijken · dikes · golfbelasting · golfbrekers · Oosterschelde · storm surge barriers · stormvloedkeringen · wave pressure · Zeeland
[PDF]

18 Ecologisch modelonderzoek : een verkenning waar EMO in te zetten en hoe
report 1979-09-01    
Author: Verhagen, J.H.G.
Keywords: ecological models · ecological research · ecologische modellen · ecologisch onderzoek · waterkwaliteit · water quality
[PDF]

19 Sluizen in Philipsdam : selektief afzuigen ter plaatse van het schort
report 1979-05-01    
Author: Heydra, G.
Keywords: duwvaartsluizen · locks · Philipsdam · push tow locks · salt water intrusion · schutsluizen · Zeeland · zoutwaterindringing
[PDF]

20 Getijgootonderzoek : onderzoek met bodemruwheid ter verifikatie van tweedimensionaal numeriek zoutindringingsmodel - deel A : homogene proeven
report 1979-07-01    
Author: Karelse, M.
Keywords: bed roughness · bodemruwheid · current velocity measurement · dispersie · dispersion · getijmodellen · numerical modelling · numerieke modellen · salt water intrusion · stroomsnelheidsmeting · tidal models · zoutwaterindringing
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 87 found. Next | Sort by date