· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 87 found. Next | Sort by date

1 Grafische en analytische methoden voor de bepaling van de interne stabiliteit van filterlagen van niet-cohesieve grondsoorten
report 1979-02-01    
Author: Loebotsjkov, B.A.
Contributor: Herschberg, S. · Stauttner, T. · Molenkamp, F.
Keywords: filter · suffosie
[PDF] [Abstract]

2 Kust- en oeverwerken in praktijk en theorie
report 1979-03-08    
Author: De Nekker, J. · Mouw, K.A.G. · Van de Kaa, E.J. · Van der Veer, P. · Van der Meulen, T. · Van Harten, K. · Nijhof, A.H.J. · Groothuizen, A.G.M. · Veltman, M.
Keywords: oevers · oeverbescherming · revetment · zinkstuk · filter
[PDF] [Abstract]

3 Rapport evaluatie nautisch onderzoek havenmond van Hoek van Holland
report 1979-12-01    
Author: Postuma, A. · Meurs, K. · Paymans, P.J.
Contributor: Hooft, J.P.
Keywords: havenmond · simulator · Hoek van Holland
[PDF] [Abstract]

4 Principe-onderzoek stratificatie in diepe putten
report 1979-12-01    
Author: Winterwerp, J.C.
Keywords: gelaagdheid · stratification · thermische gelaagdheid · thermal stratification
[PDF]

5 Polyfosfaatvervangende stoffen in het stroomgebied van de Rijn: verslag onderzoek
report 1979-11-01    
Author: Pagee, J.A. van
Keywords: waterkwaliteit · water quality · fosfaten · phosphates · rivierwaterkwaliteit · river water quality
[PDF]

6 Zoutindringing op de Hollandsche IJssel
report 1979-11-01    
Author: Nederveen, N.
Keywords: zoutwaterindringing · salt water intrusion · Zuid-Holland · Nederland
[PDF]

7 Computation of density currents in estuaries : calibration for homogeneous flow in a tidal flume
report 1979-08-01    
Author: Perrels, P.A.J. · Karelse, M.
Keywords: dichtheidsstroming · density induced flow · stromingsmodellen · flow models
[PDF]

8 Three-dimensional circulation models for shallow lakes and seas : semi-analytical steady state analysis of wind-driven currents including the effect of a depth-dependent turbulent exchange coefficient - text
report 1979-03-01    
Author: Lindijer, G.J.H.
Keywords: circulatie · circulation · meren · lakes · stuwmeren · reservoirs · driftstromen · drift currents
[PDF] [PDF]

9 A numerical comparison of some water-wave theories: report on investigation
report 1979-12-01    
Author: Voogt, W.J.P. de
Keywords: golftheorie · wave theory
[PDF]

10 Debietmetingen met behulp van Rhodamine-WT in de spuiriolen van de zeevaartsluis te Terneuzen op 20, 21 en 22 april 1977
report 1979-04-01    
Author: Roelfzema, A. · Polhuys, J.M.
Keywords: debietmeting · discharge measurement · tracers · tracers · schutsluizen · locks
[PDF]

11 Modellering zoutindringing Rotterdamsche Waterweg ten behoeve van de PAWN-studie
report 1979-03-01    
Author: Koenis, J.P.
Keywords: modellering · modelling · zoutwaterindringing · salt water intrusion · verzilting · salinization · rivierafvoer · discharge · Hollandse IJssel
[PDF]

12 Computation of density currents in estuaries : numerical accuracy of the model
report 1979-08-01    
Author: Perrels, P.A.J.
Keywords: dichtheidsstroming · density induced flow · stromingsmodellen · flow models · zoutwaterindringing · salt water intrusion
[PDF]

13 Geochemisch-biologisch onderzoek naar het voorkomen van zware metalen in de Nederlandse zoetwatergebieden : interimverslag over de werkzaamheden 1977-1978
report 1979-08-01    
Author: Salomons, W.
Keywords: waterverontreiniging · water pollution · zware metalen · heavy metals · oppervlaktewater · surface water · Nederland
[PDF]

14 Hoogwaterberekeningen Maas : riviergedeelte Eijsden - Lith: verslag onderzoek
report 1979-12-01    
Author: Wijbenga, J.H.A.
Keywords: hoogwaterafvoer · flood discharge · Limburg
[PDF]

15 Nauwkeurigheidsaspecten van een getijmeetpaal
report 1979-09-01    
Author: Boer, K. den · Flokstra, C.
Keywords: getijmeting · tide gauging · meetsystemen · monitoring systems · nauwkeurigheid · accuracy
[PDF]

16 Influence of Ambient Air Pressure on Impact Pressures Caused by Breaking Waves
report 1979-01-01    
Author: Moutzouris, C.
Keywords: breaking waves · impact pressure · air pressure · force · wave forces · experimental research
[PDF] [Abstract]

17 On the synthesis of realistic Sea States in a laboratory flume
report 1979-08-01    
Author: Funke, E.R. · Mansard, E.P.D.
Keywords: hydraulic model tests · flume tests · reflection · wave measurements · wave generation
[PDF] [Abstract]

18 Bouwen met de natuur
report 1979-12-01    
Author: Svasek, J.N.
Keywords: kustuitbreiding · bouwen met de natuur · Scheveningen
[PDF] [Abstract]

19 Elektrisch Netwerkanalogon voor Grondwaterproblemen (ELNAG)
report 1979-11-01    
Author: Blankwaardt, B. · Van de Burg, J.C. · Devilee, B.J. · Keesmaat, M. · Verspuy, C. · Wissenburg, A.P.
Keywords: ELNAG · grondwater · computersysteem · modelling
[PDF] [Abstract]

20 Proeven ter bepaling van beddingsconstanten voor buisleidingen en platen te Almere-Haven.
report 1979-11-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: rapport · beddingsconstanten · buisleidingen · Almere-Haven
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 87 found. Next | Sort by date