· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 102 found. Next | Sort by date

1 Inventarisatie aanwezige gegevens dijkonderzoek Zeeland en Zuid-Holland.
report 1980-10-01    
Author: De Jong, A.
Keywords: inventarisatie · dijkonderzoek
[PDF]

2 Waterspanningsmetingen in een kleidijk nabij Zierikzee.
report 1980-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: waterspanningsmetingen · kleidijk · Zierikzee
[PDF]

3 Bundel rapporten: onderzoek invloed middelste hoofdspanning op schuifweerstandseigenschappen van klei.
report 1980-12-01    
Author: Anonymus , N.N.
Keywords: onderzoek · schuifweerstandseigenschappen · middelste hoofdspanning
[PDF]

4 Grondmechanisch onderzoek in een kleidijk nabij Zierikzee
report 1980-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: grondmechanisch onderzoek · kleidijk · nabij Zierikzee
[PDF]

5 Onderzoek naar de oorzaak van watervoerende gangen in de binnenteen van de zomerkade van de polder "de Nijenbeker en Wilpsche Klei"
report 1980-09-01    
Author: Johanson, J.C.P.
Keywords: Onderzoek oorzaak · Watervoerende gangen · Polder de Nijenbeker · Wilpsche Klei
[PDF]

6 Infiltratieproef in het binnentalud van een kleidijk nabij Zierikzee
report 1980-01-01    
Author: Van Velzen, E.H.
Keywords: Infiltratieproef · Kleidijk · Zierikzee
[PDF]

7 Inventarisatie systematisch kadeonderzoek
report 1980-09-01    
Author: Van Etten, R.J.G.
Keywords: Inventarisatie · Kadeonderzoek
[PDF]

8 Opleiding waterstaatkundig ambtenaren Rijkswaterstaat: Syllabus 1984-1985: Cursus Waterkeringen G2
report 1980-01-01    
Author: Mazure, P.C.
Keywords: Waterstaatkundig ambtenaren · Rijkswaterstaat · Syllabus 1984-1985 · Cursus waterkeringen G2
[PDF]

9 Uitgraven wellen bij Andelst
report 1980-07-01    
Author: Beijersbergen, J.A.
Keywords: Wellen · Andelst
[PDF]

10 Literatuuronderzoek kunststofleidingen
report 1980-11-01    
Author: Poot, J.
Keywords: Literatuuronderzoek · Kunststofleidingen
[PDF]

11 Methoden voor golfvoorspelling: Deel 1 en 2.
report 1980-01-01    
Author: Holthuijsen, L.H.
Keywords: Methoden · Golfvoorspelling
[PDF]

12 Controle drainageconstructie Spijkse Dijk
report 1980-12-01    
Author: Nagtegaal, G.J. · Beijersbergen, J.A.
Keywords: Drainageconstructie · Spijkse Dijk
[PDF]

13 Methoden voor golfvoorspelling
report 1980-01-01    
Author: Holthuijsen, L.H.
Keywords: golven · golfvoorspelling · golfranvoorwaarde
[PDF] [PDF] [Abstract]

14 Stormvloed van 18 december 1979
report 1980-01-09    
Author: Blumenthal, K.P.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

15 Stormvloed van 19 en 20 april 1980
report 1980-04-25    
Author: Spaarman, P.W.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

16 Snelheidsveld in Golven: inventarisatie van metingen in model en natuur
report 1980-08-01    
Author: Van Hijum, E. · Stive, M.J.F.
Keywords: golven · waves · orbital velocity
[PDF] [Abstract]

17 The Measurement of Incident and Reflected Spectra Using a Least squares Method
report 1980-01-01    
Author: Mansard, E.P.D. · Funke, E.R.
Keywords: wave measurements · wave reflection · flume tests
[PDF] [Abstract]

18 Duwvaartsluizen in de Philipsdam : mogelijke besturingssystemen uitgaande van uitwissel- en nivelleervolume : verslag onderzoek
report 1980-08-01    
Author: Kuur, P. van der
Keywords: control systems · locks · regelsystemen · schutsluizen · Zeeland
[PDF]

19 Stormvloedkering Oostetrschelde : stroombeeldonderzoek bij weigerende schuif
report 1980-11-01    
Author: Graauw, A.F.F. de
Keywords: flow patterns · ontgronding door uitstroming · Oosterschelde · outflow induced scour · storm surge barriers · stormvloedkeringen · stroombeelden · Zeeland
[PDF]

20 Stormvloedkering Oosterschelde : doorlatendheid van de spleet onder de dorpel
report 1980-06-01    
Author: Akkerman, G.J.
Keywords: bars · bed protection · bodemverdediging · drempels · Oosterschelde · storm surge barriers · stormvloedkeringen · Zeeland
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 102 found. Next | Sort by date