· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 102 found. Next | Sort by date

1 Waterbeweging en menging in het zuidelijke gedeelte van de Noordzee: Eindverslag MLTP-4
report 1980-10-31    
Author: Otto, L. · Van Dam, G.C. · Visser, M.P.
Contributor: Van Eyden, W.A.A. · Van Schieveen, H.M. · Zimmerman, J.T.F.
Keywords: waterbeweging · menging · modelleren · verspreiding · transport · deeltjessimulatie · verspreidingsmodel · waterbewegingsmodel · Noordzee · MLTP-4 · eindige elementenmethode
[PDF] [Abstract]

2 Rapport Voorwerkgroep probabilistische methode
report 1980-05-01    
Author: Vrijling, J.K.
Keywords: Rapport · Probabilistische methode · Correcties
[PDF]

3 Inventarisatie systematisch kadeonderzoek
report 1980-09-01    
Author: Van Etten, R.J.G.
Keywords: Inventarisatie · Kadeonderzoek
[PDF]

4 Inventarisatie markante verschijnselen aan rivierdijken opgetreden tijdens de hoge Rijnafvoer van februari 1980
report 1980-10-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: inventarisatie · verschijnselen · rivierdijken · Rijnafvoer februari 1980 · dike · flood protection
[PDF] [Abstract]

5 Opleiding waterstaatkundig ambtenaren Rijkswaterstaat: Syllabus 1984-1985: Cursus Waterkeringen G2
report 1980-01-01    
Author: Mazure, P.C.
Keywords: Waterstaatkundig ambtenaren · Rijkswaterstaat · Syllabus 1984-1985 · Cursus waterkeringen G2
[PDF]

6 Uitgraven wellen bij Andelst
report 1980-07-01    
Author: Beijersbergen, J.A.
Keywords: Wellen · Andelst
[PDF]

7 Grondmechanisch onderzoek in een kleidijk nabij Zierikzee
report 1980-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: grondmechanisch onderzoek · kleidijk · nabij Zierikzee
[PDF]

8 Inventarisatie aanwezige gegevens dijkonderzoek Zeeland en Zuid-Holland.
report 1980-10-01    
Author: De Jong, A.
Keywords: inventarisatie · dijkonderzoek
[PDF]

9 Waterspanningsmetingen in een kleidijk nabij Zierikzee.
report 1980-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: waterspanningsmetingen · kleidijk · Zierikzee
[PDF]

10 Bundel rapporten: onderzoek invloed middelste hoofdspanning op schuifweerstandseigenschappen van klei.
report 1980-12-01    
Author: Anonymus , N.N.
Keywords: onderzoek · schuifweerstandseigenschappen · middelste hoofdspanning
[PDF]

11 Onderzoek naar de oorzaak van watervoerende gangen in de binnenteen van de zomerkade van de polder "de Nijenbeker en Wilpsche Klei"
report 1980-09-01    
Author: Johanson, J.C.P.
Keywords: Onderzoek oorzaak · Watervoerende gangen · Polder de Nijenbeker · Wilpsche Klei
[PDF]

12 Infiltratieproef in het binnentalud van een kleidijk nabij Zierikzee
report 1980-01-01    
Author: Van Velzen, E.H.
Keywords: Infiltratieproef · Kleidijk · Zierikzee
[PDF]

13 Literatuuronderzoek kunststofleidingen
report 1980-11-01    
Author: Poot, J.
Keywords: Literatuuronderzoek · Kunststofleidingen
[PDF]

14 Methoden voor golfvoorspelling: Deel 1 en 2.
report 1980-01-01    
Author: Holthuijsen, L.H.
Keywords: Methoden · Golfvoorspelling
[PDF]

15 Controle drainageconstructie Spijkse Dijk
report 1980-12-01    
Author: Nagtegaal, G.J. · Beijersbergen, J.A.
Keywords: Drainageconstructie · Spijkse Dijk
[PDF]

16 Snelheidsveld in Golven: inventarisatie van metingen in model en natuur
report 1980-08-01    
Author: Van Hijum, E. · Stive, M.J.F.
Keywords: golven · waves · orbital velocity
[PDF] [Abstract]

17 Evaluatie van de gemeten en berekende scheepsbewegingen van het hefschip Ostrea
report 1980-02-01    
Author: Strating, J.
Keywords: construction vessels · scheepsbewegingen · scheepsmanoeuvres · ship manoeuvres · ship motions · werkvaartuigen · Zeeland
[PDF]

18 Duwvaartsluizen in de Philipsdam : toepasbaarheid geleidendheidsmeetinstrument Rijkswaterstaat Hydro-instrumentatie
report 1980-01-01    
Author: Ludikhuize, D.
Keywords: duwvaartsluizen · electrical engineering · elektrotechniek · locks · measuring instruments · meetinstrumenten · Philipsdam · push tow locks · salt water retention · schutsluizen · Zeeland · zoutwaterkering
[PDF]

19 The Measurement of Incident and Reflected Spectra Using a Least squares Method
report 1980-01-01    
Author: Mansard, E.P.D. · Funke, E.R.
Keywords: wave measurements · wave reflection · flume tests
[PDF] [Abstract]

20 Stormvloedkering Oostetrschelde : stroombeeldonderzoek bij weigerende schuif
report 1980-11-01    
Author: Graauw, A.F.F. de
Keywords: flow patterns · ontgronding door uitstroming · Oosterschelde · outflow induced scour · storm surge barriers · stormvloedkeringen · stroombeelden · Zeeland
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 102 found. Next | Sort by date