· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 102 found. Next | Sort by date

1 Grondmechanisch onderzoek in een kleidijk nabij Zierikzee
report 1980-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: grondmechanisch onderzoek · kleidijk · nabij Zierikzee
[PDF]

2 Rapport Voorwerkgroep probabilistische methode
report 1980-05-01    
Author: Vrijling, J.K.
Keywords: Rapport · Probabilistische methode · Correcties
[PDF]

3 Inventarisatie systematisch kadeonderzoek
report 1980-09-01    
Author: Van Etten, R.J.G.
Keywords: Inventarisatie · Kadeonderzoek
[PDF]

4 Inventarisatie markante verschijnselen aan rivierdijken opgetreden tijdens de hoge Rijnafvoer van februari 1980
report 1980-10-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: inventarisatie · verschijnselen · rivierdijken · Rijnafvoer februari 1980 · dike · flood protection
[PDF] [Abstract]

5 Opleiding waterstaatkundig ambtenaren Rijkswaterstaat: Syllabus 1984-1985: Cursus Waterkeringen G2
report 1980-01-01    
Author: Mazure, P.C.
Keywords: Waterstaatkundig ambtenaren · Rijkswaterstaat · Syllabus 1984-1985 · Cursus waterkeringen G2
[PDF]

6 Uitgraven wellen bij Andelst
report 1980-07-01    
Author: Beijersbergen, J.A.
Keywords: Wellen · Andelst
[PDF]

7 Onderzoek naar de oorzaak van watervoerende gangen in de binnenteen van de zomerkade van de polder "de Nijenbeker en Wilpsche Klei"
report 1980-09-01    
Author: Johanson, J.C.P.
Keywords: Onderzoek oorzaak · Watervoerende gangen · Polder de Nijenbeker · Wilpsche Klei
[PDF]

8 Infiltratieproef in het binnentalud van een kleidijk nabij Zierikzee
report 1980-01-01    
Author: Van Velzen, E.H.
Keywords: Infiltratieproef · Kleidijk · Zierikzee
[PDF]

9 Literatuuronderzoek kunststofleidingen
report 1980-11-01    
Author: Poot, J.
Keywords: Literatuuronderzoek · Kunststofleidingen
[PDF]

10 Methoden voor golfvoorspelling: Deel 1 en 2.
report 1980-01-01    
Author: Holthuijsen, L.H.
Keywords: Methoden · Golfvoorspelling
[PDF]

11 Controle drainageconstructie Spijkse Dijk
report 1980-12-01    
Author: Nagtegaal, G.J. · Beijersbergen, J.A.
Keywords: Drainageconstructie · Spijkse Dijk
[PDF]

12 Stormvloedkering Oosterschelde : drukken aan de bovenzijde van de asfaltmastieklaag van de stortebedden
report 1980-12-01    
Author: Graauw, A.F.F. de
Keywords: aprons · bed protection · bodemverdediging · Oosterschelde · storm surge barriers · stormvloedkeringen · stortebedden · Zeeland
[PDF]

13 Afsluiting Oosterschelde : belastingen op de pylonen
report 1980-09-01    
Author: Kostense, J.K.
Keywords: golfbelasting · Oosterschelde · pijlers · pillars · steenstorting · stone dumping · wave pressure · Zeeland
[PDF]

14 Stormvloedkering Oosterschelde : drukverdeling aan de rand van een asfaltslab bij verschillende aanstroomrichtingen
report 1980-08-01    
Author: Bakker, B.
Keywords: bed protection · bodemverdediging · Oosterschelde · stabiliteit · stability · storm surge barriers · stormvloedkeringen · Zeeland
[PDF]

15 Snelheidsveld in Golven: inventarisatie van metingen in model en natuur
report 1980-08-01    
Author: Van Hijum, E. · Stive, M.J.F.
Keywords: golven · waves · orbital velocity
[PDF] [Abstract]

16 Inventarisatie aanwezige gegevens dijkonderzoek Zeeland en Zuid-Holland.
report 1980-10-01    
Author: De Jong, A.
Keywords: inventarisatie · dijkonderzoek
[PDF]

17 Waterspanningsmetingen in een kleidijk nabij Zierikzee.
report 1980-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: waterspanningsmetingen · kleidijk · Zierikzee
[PDF]

18 Manual on Protection and Control of Coastal Erosion in India
report 1980-02-15    
Author: Bruun , P. · Nayak, B.U.
Keywords: Coastal Protection Management · groins · dunes · offshore break waters · beach erosion
[PDF] [Abstract]

19 Manual on Protection and Control of Coastal Erosion in India
report 1980-02-15    
Author: Bruun, P. · Nayak, G.U.
Keywords: beach erosion · coastal protection · sea level rise · wave action · bottom profiles
[PDF] [Abstract]

20 Drukstootbelasting door golfklappen op de asfalt-bekleding van dijktaluds - deel II modelonderzoek met drukstootbelasting
report 1980-06-01    
Author: Ruygrok, P.
Keywords: golfklap · asfalt
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 102 found. Next | Sort by date