· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 102 found. Next | Sort by date

1 Bundel rapporten: onderzoek invloed middelste hoofdspanning op schuifweerstandseigenschappen van klei.
report 1980-12-01    
Author: Anonymus , N.N.
Keywords: onderzoek · schuifweerstandseigenschappen · middelste hoofdspanning
[PDF]

2 Methoden voor golfvoorspelling
report 1980-01-01    
Author: Holthuijsen, L.H.
Keywords: golven · golfvoorspelling · golfranvoorwaarde
[PDF] [PDF] [Abstract]

3 Stormvloedkering Oosterschelde : toetsing van het ontgrondingsonderzoek
report 1980-09-01    
Author: Graauw, A.F.F. de
Keywords: Brouwershavense Gat · Haringvliet · ontgronding door uitstroming · Oosterschelde · outflow induced scour · storm surge barriers · stormvloedkeringen · Veerse Gat · Zeeland
[PDF]

4 Buitenmetingen spuisluis Haringvliet (deel 3) : golfbelastingen
report 1980-08-01    
Author: Vermeer, A.C.M.
Keywords: gates (sliding) · golfbelasting · Haringvliet · mariene constructies · marine structures · measurement · meting · schuiven · trillingen · vibrations · wave pressure
[PDF]

5 Stormvloedkering Oosterschelde - berekening aanzanding cunetten : sedimenttransport in de sluitgaten
report 1980-11-01    
Author: Rijn, L.C. van
Keywords: aanzanding · closure gaps · Oosterschelde · sedimentation of sand · shoaling · sluitgaten · storm surge barriers · stormvloedkeringen · verondieping · Zeeland
[PDF]

6 Stormvloedkering Oosterschelde : stabiliteit toplaag drempelkruin in de bouwfase
report 1980-10-01    
Author: Konter, J.L.M.
Keywords: bars · drempels · Oosterschelde · rubble · storm surge barriers · stormvloedkeringen · stortsteen · Zeeland
[PDF]

7 Onderzoek naar de verspreidingsmechanismen in de Oosterschelde
report 1980-09-01    
Author: Karelse, M.
Keywords: afvalwaterverspreiding · diffusie · diffusion · mass transport · Oosterschelde · stoftransport · waste water dispersion · Zeeland
[PDF] [PDF]

8 Stormvloedkering Oosterschelde : invloed richtingsgevoeligheid wrijvingskracht op het bewegingsgedrag van de schuiven : aanvullende berekeningen met wiskundig model massaveersysteem met Coulombse wrijving
report 1980-09-01    
Author: Deelen, C.
Keywords: friction · gates (sliding) · schuiven · storm surge barriers · stormvloedkeringen · wrijving · Zeeland
[PDF]

9 Stormvloedkering Oosterschelde : onderzoek naar de stabiliteit van de stortebedden bij weigerende schuif
report 1980-07-01    
Author: Graauw, A.F.F. de
Keywords: ontgronding door uitstroming · Oosterschelde · outflow induced scour · storm surge barriers · stormvloedkeringen · Zeeland
[PDF] [PDF]

10 Stormvloedkering Oosterschelde - berekening aanzanding cunetten : opzet voortgezet onderzoek
report 1980-11-01    
Author: Wijngaarden, N.J. van
Keywords: aanzanding · closure gaps · Oosterschelde · sedimentation of sand · shoaling · sluitgaten · storm surge barriers · stormvloedkeringen · verondieping · Zeeland
[PDF]

11 Doorlaatsluis Brouwersdam : trillingsmetingen schuiven
report 1980-03-01    
Author: Deelen, C.
Keywords: gate vibrations · schuiftrillingen · sluices · sluizen · Zeeland
[PDF]

12 Vergelijkend onderzoek naar de invloed van de pijlergeometrie op de golfbelasting op pijlers in de gebruiksfase
report 1980-02-01    
Author: Wouters, J.
Keywords: golfbelasting · Oosterschelde · pijlers · pillars · wave pressure · Zeeland
[PDF]

13 Stormvloedkering Oosterschelde - berekening aanzanding cunetten : berekening gebaseerd op voortgezet onderzoek
report 1980-07-01    
Author: Wijngaarden, N.J. van
Keywords: aanzanding · closure gaps · Oosterschelde · sedimentation of sand · shoaling · sluitgaten · storm surge barriers · stormvloedkeringen · verondieping · Zeeland
[PDF]

14 Storm surge barrier Oosterschelde - computation of siltation in dredged trenches : semi-empirical model for the flow in dredged trenches
report 1980-11-01    
Author: Rijn, L.C. van.
Keywords: aanzanding · channels · geulen · Oosterschelde · sedimentation of sand · sedimenttransportmodellen · sediment transport models · shoaling · verondieping · Zeeland
[PDF]

15 Stormvloedkering Oosterschelde : onderzoek naar stroomkrachten op pijlers tijdens bouwfasen
report 1980-01-01    
Author: Deelen, C.
Keywords: drag · flow around objects · omstroming · Oosterschelde · pijlers · pillars · weerstand · Zeeland
[PDF]

16 Stormvloedkering Oosterschelde - getijmodel Oosterschelde : instellen getij 4 september 1975
report 1980-09-01    
Author: Wijngaarden, N.J. van
Keywords: calibration · getijmodellen · ijking · Oosterschelde · storm surge barriers · stormvloedkeringen · tidal models · Zeeland
[PDF]

17 Toepasbaarheid een-dimensionaal diffusie-model - Deel 3 : homogene, getijstroming in kanalen
report 1980-11-01    
Author: Winterwerp, J.C.
Keywords: diffusie · diffusion · flow · eendimensionale modellen · one-dimensional models · stroming
[PDF]

18 Stormvloedkering Oosterschelde : drukken aan de bovenzijde van de asfaltmastieklaag van de stortebedden
report 1980-12-01    
Author: Graauw, A.F.F. de
Keywords: aprons · bed protection · bodemverdediging · Oosterschelde · storm surge barriers · stormvloedkeringen · stortebedden · Zeeland
[PDF]

19 Afsluiting Oosterschelde : belastingen op de pylonen
report 1980-09-01    
Author: Kostense, J.K.
Keywords: golfbelasting · Oosterschelde · pijlers · pillars · steenstorting · stone dumping · wave pressure · Zeeland
[PDF]

20 Stormvloedkering Oosterschelde : drukverdeling aan de rand van een asfaltslab bij verschillende aanstroomrichtingen
report 1980-08-01    
Author: Bakker, B.
Keywords: bed protection · bodemverdediging · Oosterschelde · stabiliteit · stability · storm surge barriers · stormvloedkeringen · Zeeland
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 102 found. Next | Sort by date