· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 101 found. Next | Sort by date

1 A short review of the Dutch coast
report 1989-06-01    
Author: Dillingh, D. · Stolk, A.
Keywords: Netherlands · coastal morphology · coastal protection
[PDF] [Abstract]

2 Sand Waves along the Dutch Coast
report 1989-07-01    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: sand waves · zandgolven · coastal morphology
[PDF] [Abstract]

3 Stability of stone- and dolos-armored rubble-mound breakwater heads subjected to breaking and nonbreaking waves with no overtopping
report 1989-05-01    
Author: Carver, R.D. · Heimbauch, M.S.
Keywords: breakwaters · dolos · armour stone
[PDF] [Abstract]

4 Duinen als waterkering: Invloed van kustgedrag op veiligheid
report 1989-03-01    
Author: Verhagen , H.J.
Keywords: waterkering · duinen
[PDF]

5 Veiligheid duinenkust Ameland-West
report 1989-11-20    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: veiligheid · Ameland-West · duinenkust
[PDF]

6 Taluds van losgestorte materialen: Schaaleffecten in stabiliteit van grind- en stortsteen taluds onder golfaanval - Deltagoot onderzoek - deel IV
report 1989-12-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: breuksteen · breakwaters · armour stone · golfbreker · grindstrand · riprap · taludbekleding · Deltagoot
[PDF] [Abstract]

7 Design Theory Manual For ARMORFORM® Erosion Protection Mats
report 1989-09-25    
Author: Dominske, D.
Keywords: wave action · protection mats · channel bottom · erosion protection
[PDF] [Abstract]

8 Bekleding binnentalud Afsluitdijk
report 1989-09-12    
Author: Vries, M.
Keywords: Afsluitdijk · bekleding · binnentalud · aanpassingen · cement-betonnen elementen
[PDF] [Abstract]

9 Beschouwing tav de veiligheid van de Postbootkade
report 1989-10-10    
Author: Johanson, J.C.P.
Keywords: Postbootkade · dijkbeoordeling · kruinhoogte · Harlingen
[PDF] [Abstract]

10 Vegetatie van Nederlandse Zeedijken, plantengemeenschappen in relatie tot standplaatsfactoren
report 1989-01-01    
Author: Sprangers, J.T.C.M.
Keywords: dijken · gras · grasbekleding · zeedijk
[PDF] [Abstract]

11 Overgangsconstructies
report 1989-03-01    
Author: Philipse, L.A.
Keywords: overgansconstructie · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

12 Nadere invulling van het voorgestelde ontwerp voor de nieuwe teenconstructie bij Ter Heijde
report 1989-03-01    
Author: Hernandez, J.A.
Keywords: teenconstructie · Ter Heijde · advies · ontwerp · ontgronding · duinvoet · stabiliteit
[PDF] [Abstract]

13 Veiligheid duinenkust Ameland-West (raai 4840 - 4928)
report 1989-11-20    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: duinveiligheid · duinafslag · erosie · veiligheid · Ameland-West · duinen · advies
[PDF] [Abstract]

14 Grondmechanische stabiliteit oostelijke hoogwaterkering buitenhaven Vlissingen
report 1989-11-21    
Author: Jonker, A.
Keywords: stabiliteit · hoogwaterkering · grondmechanisch · dijkstabiliteit · dijk · taludhelling · binnenbeloop · stabiliteitsfactor · waterkering
[PDF] [Abstract]

15 Koppenwaardse dam
report 1989-06-22    
Author: Jonker, A.
Keywords: dam · Koppenwaardse dam · bekleding · opdrukking · grondmechanische stabiliteit · stabiliteit · piping
[PDF] [Abstract]

16 Beheer en onderhoud van waterkeringen en oevers - gedrag onder gebruiksbelastingen
report 1989-06-01    
Author: De Quellerij, L. · Nieuwenhuis, E.F.M. · Van der Meer, M.T.
Keywords: schade · oevers · dijkbekledingen
[PDF] [Abstract]

17 Ontwerp en meting van overvulde waterbouwkundige asfaltmengsels voor bodembescherming en breuksteenpenetratie
report 1989-12-01    
Author: Ebbens, E.H.
Keywords: asfalt · overvulde mengsels · asfaltmastiek
[PDF] [Abstract]

18 Lezingen TAW-dag 1989
report 1989-12-06    
Author: Van der Kleij, W.
Keywords: waterkering
[PDF] [Abstract]

19 Guide to the assessment of the safety of dunes as a sea defence
report 1989-02-01    
Author: Van de Graaff, J.
Contributor: Bijker, E.W.
Keywords: dune erosion · storm surge · equilibrium profile · sandy coast
[PDF] [Abstract]

20 Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken: Deel 2: Benedenrivierengebied
report 1989-09-01    
Author: Andringa, R.J.
Contributor: De Groot, H. · Roest, P.
Keywords: rivierdijken · getijrivier · benedenrivier · waterkeringen
[PDF] [PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 101 found. Next | Sort by date