· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 102 found. Next | Sort by date

1 A short review of the Dutch coast
report 1989-06-01    
Author: Dillingh, D. · Stolk, A.
Keywords: Netherlands · coastal morphology · coastal protection
[PDF] [Abstract]

2 Sand Waves along the Dutch Coast
report 1989-07-01    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: sand waves · zandgolven · coastal morphology
[PDF] [Abstract]

3 Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 3: De betonwerken
report 1989-01-01    
Author: Visser, T.
Keywords: Oosterschelde · stormvloedkering · Pijlerdam · Topshuis
[PDF] [Abstract]

4 Stability of stone- and dolos-armored rubble-mound breakwater heads subjected to breaking and nonbreaking waves with no overtopping
report 1989-05-01    
Author: Carver, R.D. · Heimbauch, M.S.
Keywords: breakwaters · dolos · armour stone
[PDF] [Abstract]

5 Onderzoek naar het stortresultaat van een steenstorter
report 1989-11-01    
Author: De Groot, F.
Keywords: stone dumping · steenstorter · bodembescherming
[PDF] [Abstract]

6 Spinakerkering: Oriënterend onderzoek, verslag modelonderzoek
report 1989-02-01    
Author: Regeling, H.J.
Keywords: spinakerkering · geotextiles · storm surge barrier · stormvloedkering
[PDF] [Abstract]

7 Guide to the assessment of the safety of dunes as a sea defence
report 1989-02-01    
Author: Van de Graaff, J.
Contributor: Bijker, E.W.
Keywords: dune erosion · storm surge · equilibrium profile · sandy coast
[PDF] [Abstract]

8 Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken: Deel 2: Benedenrivierengebied
report 1989-09-01    
Author: Andringa, R.J.
Contributor: De Groot, H. · Roest, P.
Keywords: rivierdijken · getijrivier · benedenrivier · waterkeringen
[PDF] [PDF] [Abstract]

9 Reef breakwater response to wave attack
report 1989-01-01    
Author: Ahrens, J.P.
Keywords: berm breakwaters · reef breakwater
[PDF] [Abstract]

10 Rock Armouring to unconventional breakwaters: the design implications for rock durability
report 1989-01-01    
Author: Allsop, N.W.H. · Latham, J.P.
Keywords: berm breakwaters · durability · armour stone
[PDF] [Abstract]

11 On the stability of berm breakwaters roundheads and trunk erosion of oblique waves
report 1989-01-01    
Author: Burcharth, H.F. · Frigaard, P.
Keywords: berm breakwaters · roundhead · oblique waves
[PDF] [Abstract]

12 Hydraulic performance of berm breakwaters
report 1989-01-01    
Author: Jensen, O.J. · Sorensen, T.
Keywords: berm breakwaters
[PDF] [Abstract]

13 Duinen als waterkering: Invloed van kustgedrag op veiligheid
report 1989-03-01    
Author: Verhagen , H.J.
Keywords: waterkering · duinen
[PDF]

14 Veiligheid duinenkust Ameland-West
report 1989-11-20    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: veiligheid · Ameland-West · duinenkust
[PDF]

15 Troskrachten en verplaatsingen van schepen bij het neerwaarts uitwisselen : onderzoek naar afwijkingen tussen waarnemingen en berekeningen
report 1989-04-01    
Author: Beek, F.A. van
Keywords: duwvaartsluizen · hawser force · Philipsdam · push tow locks · scheepsmanoeuvres · ship manoeuvres · troskracht · Zeeland
[PDF]

16 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch Rapport 12: Strandhoofden en paalrijen, evaluatie van hun werking
report 1989-01-01    
Author: Verhagen, H.J.
Contributor: Van Rossum, H.
Keywords: strandhoofden · kustnota · paalrijen · kustverdediging · groynes
[PDF] [Abstract]

17 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 7: Duinen als waterkering
report 1989-04-01    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: duinen · kustnota · waterkering · dunes
[PDF] [Abstract]

18 Waterkwaliteitsmodellen voor de Noordzee
report 1989-12-01    
Author: V.d. Giessen, A. · Boeije, R.C.
Keywords: waterkwaliteit · modellen · Noordzee
[PDF] [Abstract]

19 De Voordelta; een watersysteem verandert
report 1989-01-01    
Author: Kohsiek, L.H.M. · Mulder, J.P.M.
Contributor: Van den Berg, J.H. · Hallie, F. · Leewis, R. · Marquenie, J. · Van der Meer, J. · Smaal, A.C. · Van der Spek, A.J.F. · Vink, H. · Verhagen, H.J.
Keywords: Voordelta · verandering · Deltawerken · Deltaplan · onderwaterlandschap · sedimentatie · ecologie · hydrologie
[PDF] [Abstract]

20 De sedimentbalans van de gesloten Hollandse kust over de periode 1963 tot 1986
report 1989-07-01    
Author: De Ruig, J.H.M.
Keywords: kustgenese · zandbalans · morfologie · erosie · aanzanding · sedimenttransport · metingen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 102 found. Next | Sort by date