· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 100 found. Next | Sort by date

1 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 2: toestand kust 1990
report 1989-04-01    
Author: Hoozemans, F.M.J. · Van Vessem, P.
Keywords: kustnota · Hollandse kust · Duinen
[PDF] [Abstract]

2 De kust van Noord-Holland en Texel: ontwikkeling en voorspelling: Beschrijving methoden en resultaten, fase 2
report 1989-01-01    
Author: Rakhorst, H.D.
Keywords: kustlijn · kustmorfologie · Hollandse kust
[PDF] [Abstract]

3 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 3: Kustonderhoud
report 1989-04-01    
Author: Schoor, M.M.
Keywords: kustonderhoud · kustverdediging · zandsuppletie
[PDF] [Abstract]

4 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 4: Inventarisatie duinfuncties
report 1989-04-01    
Author: Hoozemans, F.M.J. · Van Driel, G.B. · Arens, B. · Van der Meulen, F. · Witter, J.V.
Keywords: duinen · duinfuncties · Hollandse kust
[PDF] [Abstract]

5 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 6: Zeespiegelrijzing
report 1989-04-01    
Author: De Ronde, J.G. · Vogel, J.A.
Keywords: zeespiegelstijging · kustnota
[PDF] [Abstract]

6 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 8: duinfuncties
report 1989-04-01    
Author: Arens, B. · Van der Meulen, F. · Witter, J.V. · Heil, G.W. · Lips, M.
Keywords: duinen · duinfuncties
[PDF] [Abstract]

7 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 9: Inventarisatie functies onderwateroever
report 1989-04-01    
Author: Mulder, J.P.M. · De Vos, F.J.
Keywords: onderwateroever · vooroever · kustnota
[PDF] [Abstract]

8 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 14: Onderwateroeversuppleties
report 1989-04-01    
Author: Roelvink, J.A.
Keywords: onderwateroever · zandsuppletie · vooroeversuppletie
[PDF] [Abstract]

9 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 16: Harde kustverdediging
report 1989-04-01    
Author: Eversdijk, P.J.
Keywords: kustnota · harde verdediging · bestortingen · zeedijken · dijken
[PDF] [Abstract]

10 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 1: Zandsysteem Kust
report 1989-01-01    
Author: Stolk, A.
Keywords: kustnota · kustmorfologie · zandige kust
[PDF] [Abstract]

11 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 5: kustvoorspelling
report 1989-05-01    
Author: Stive, M.J.F.
Keywords: kustlijn · kustnota · kustligging
[PDF] [Abstract]

12 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch Rapport 10: Zeezandwinning
report 1989-01-01    
Author: Louisse, C.J. · Hallie, F.P. · Van Alphen, J.
Keywords: sand mining · zeezandwinning · kustnota
[PDF] [Abstract]

13 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 11: Strand en duinsuppleties
report 1989-04-01    
Author: Beaufort, G.A. · Baarse, G. · Pluym, M. · Roelse, P. · Peerbolte, E.B.
Keywords: artificial beach nourishment · strandsuppletie · duinsuppletie
[PDF] [Abstract]

14 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 13: Grote civiele werken
report 1989-01-01    
Author: Verhagen, H.J. · Van Rossum, H.
Keywords: afsluitdammen · kustmorfologie
[PDF] [Abstract]

15 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 15: Monitoring kustgedrag
report 1989-04-01    
Author: Dillingh, D.
Keywords: kustmorfologie · monitoring
[PDF] [Abstract]

16 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 17: Systeemanalytisch model
report 1989-04-01    
Author: Knoester, D. · Baarse, G. · Kuik, A.J. · Louisse, C.J.
Keywords: kosten-baten analyse · kustmorfologie
[PDF] [Abstract]

17 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 19: Innovatie van kustverdediging
report 1989-04-01    
Author: De Vriend, H.J. · Roelvink, J.A.
Keywords: kustverdediging · zandwinnning · zandsuppletie
[PDF] [Abstract]

18 To Harness the unlimited potential of the oceans
report 1989-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: wave energy · breakwaters
[PDF] [Abstract]

19 Zandgolven en strandhoofden
report 1989-01-01    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: zandgolf · kustlijn · kustmorfologie · strandhoofd
[PDF] [Abstract]

20 Onderdrukken van lek naar zijlobben bij het berekenen van auto- en kruisspectra mb.v. fast fourier transforms
report 1989-02-24    
Author: Klopman, G.
Keywords: wave spectra · kruisspectrum · fast fourier transform
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 100 found. Next | Sort by date