· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 99 found. Next | Sort by date

1 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch Rapport 12: Strandhoofden en paalrijen, evaluatie van hun werking
report 1989-01-01    
Author: Verhagen, H.J.
Contributor: Van Rossum, H.
Keywords: strandhoofden · kustnota · paalrijen · kustverdediging · groynes
[PDF] [Abstract]

2 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 7: Duinen als waterkering
report 1989-04-01    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: duinen · kustnota · waterkering · dunes
[PDF] [Abstract]

3 A short review of the Dutch coast
report 1989-06-01    
Author: Dillingh, D. · Stolk, A.
Keywords: Netherlands · coastal morphology · coastal protection
[PDF] [Abstract]

4 Veiligheid duinenkust Ameland-West
report 1989-11-20    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: veiligheid · Ameland-West · duinenkust
[PDF]

5 Guide to the assessment of the safety of dunes as a sea defence
report 1989-02-01    
Author: Van de Graaff, J.
Contributor: Bijker, E.W.
Keywords: dune erosion · storm surge · equilibrium profile · sandy coast
[PDF] [Abstract]

6 Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken: Deel 2: Benedenrivierengebied
report 1989-09-01    
Author: Andringa, R.J.
Contributor: De Groot, H. · Roest, P.
Keywords: rivierdijken · getijrivier · benedenrivier · waterkeringen
[PDF] [PDF] [Abstract]

7 Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 3: De betonwerken
report 1989-01-01    
Author: Visser, T.
Keywords: Oosterschelde · stormvloedkering · Pijlerdam · Topshuis
[PDF] [Abstract]

8 Reef breakwater response to wave attack
report 1989-01-01    
Author: Ahrens, J.P.
Keywords: berm breakwaters · reef breakwater
[PDF] [Abstract]

9 Rock Armouring to unconventional breakwaters: the design implications for rock durability
report 1989-01-01    
Author: Allsop, N.W.H. · Latham, J.P.
Keywords: berm breakwaters · durability · armour stone
[PDF] [Abstract]

10 On the stability of berm breakwaters roundheads and trunk erosion of oblique waves
report 1989-01-01    
Author: Burcharth, H.F. · Frigaard, P.
Keywords: berm breakwaters · roundhead · oblique waves
[PDF] [Abstract]

11 Hydraulic performance of berm breakwaters
report 1989-01-01    
Author: Jensen, O.J. · Sorensen, T.
Keywords: berm breakwaters
[PDF] [Abstract]

12 Troskrachten en verplaatsingen van schepen bij het neerwaarts uitwisselen : onderzoek naar afwijkingen tussen waarnemingen en berekeningen
report 1989-04-01    
Author: Beek, F.A. van
Keywords: duwvaartsluizen · hawser force · Philipsdam · push tow locks · scheepsmanoeuvres · ship manoeuvres · troskracht · Zeeland
[PDF]

13 Sand Waves along the Dutch Coast
report 1989-07-01    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: sand waves · zandgolven · coastal morphology
[PDF] [Abstract]

14 Stability of stone- and dolos-armored rubble-mound breakwater heads subjected to breaking and nonbreaking waves with no overtopping
report 1989-05-01    
Author: Carver, R.D. · Heimbauch, M.S.
Keywords: breakwaters · dolos · armour stone
[PDF] [Abstract]

15 Onderzoek naar het stortresultaat van een steenstorter
report 1989-11-01    
Author: De Groot, F.
Keywords: stone dumping · steenstorter · bodembescherming
[PDF] [Abstract]

16 Spinakerkering: Oriƫnterend onderzoek, verslag modelonderzoek
report 1989-02-01    
Author: Regeling, H.J.
Keywords: spinakerkering · geotextiles · storm surge barrier · stormvloedkering
[PDF] [Abstract]

17 Taluds van losgestorte materialen: Schaaleffecten in stabiliteit van grind- en stortsteen taluds onder golfaanval - Deltagoot onderzoek - deel IV
report 1989-12-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: breuksteen · breakwaters · armour stone · golfbreker · grindstrand · riprap · taludbekleding · Deltagoot
[PDF] [Abstract]

18 Kustverdediging na 1990. Technisch rapport 0: Overzicht technische onderbouwing discussienota kustverdediging
report 1989-05-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: kustbeleid
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

19 Kustverdediging na 1990: Discussienota
report 1989-05-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: kustbeleid · zandsuppletie · kustlijn
[PDF] [Abstract]

20 Koppenwaardse dam
report 1989-06-22    
Author: Jonker, A.
Keywords: dam · Koppenwaardse dam · bekleding · opdrukking · grondmechanische stabiliteit · stabiliteit · piping
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 99 found. Next | Sort by date