· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 99 found. Next | Sort by date

1 Plaatbekleding van open colloïdaal beton, proefproject Breskens
report 1990-04-01    
Author: Eversdijk, P.
Keywords: colloidal concrete · colloïdaal beton · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

2 Luchtfotos kust Noord Nederland
report 1990-10-15    
Author: Anonymus, A.
Keywords: luchtfoto · Waddeneilanden · areal pictures
[PDF] [Abstract]

3 Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 1: milieuaspecten en morfologische ontwikkelingen
report 1990-03-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · ontwerpnota · milieuaspekten
[PDF] [Abstract]

4 Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 6: caissons gefundeerd op putten
report 1990-02-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · ontwerpnota · caisson · fundering
[PDF] [Abstract]

5 Taluds van losgestorte materialen: Stabiliteit van lage dammen en overgangsconstructies bij stortsteen onder golfaanval, deel V, verslag modelonderzoek
report 1990-04-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: breuksteen · breakwaters · armour stone · golfbreker · grindstrand · riprap · taludbekleding · stabiliteit · stortsteen · golfaanval
[PDF] [Abstract]

6 Kustverdediging na 1990: Beleidskeuze voor de kustlijnzorg
report 1990-06-14    
Author: Anonymus, A.
Keywords: kustbeleid · zandsuppletie
[PDF] [Abstract]

7 A new coastal defence policy for the Netherlands
report 1990-12-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: artificial beach nourishment · Netherlands · coastal morphology
[PDF] [Abstract]

8 Coastal Protection and Dune Management in The Netherlands
report 1990-02-01    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: dunes · sea defense · artificial beach nourishment · floodplain · dike · erosion
[PDF] [Abstract]

9 Taludbekledingen van gezette steen : doorlatendheid van toplaag en filter en berekening van leklengte
report 1990-01-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: dijkbekleding · dike lining · taludverdediging · slope protection · doorlatendheid · permeability · golfaanval · wave attack · grondmechanica · soil mechanics · zettingsvloeiing · solifluction
[PDF]

10 Taludbekleding van gezette steen : waterbeweging en golfbelasting op een glad talud
report 1990-03-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: dijkbekleding · dike lining · taludverdediging · slope protection · oeverbescherming · bank protection
[PDF] [PDF]

11 ECOLUMN - ecological column model for marine system nutrient dynamics: gebruikershandleiding
report 1990-03-01    
Author: Vries, M. de · Vries, I. de
Keywords: nutrienten · nutrients · fytoplankton · phytoplankton
[PDF]

12 Large-scale flume tests in the Grosse Wellenkanal: Analysis of wave parameters and cross-shore transport and comparison with UNIBEST-TC
report 1990-01-01    
Author: Roelvink, J.A. · Reniers, A. · Meijer, T.J.
Keywords: cross shore transport
[PDF] [Abstract]

13 Evaluation of the field experiments in the surfzone near Egmond aan Zee
report 1990-12-01    
Author: Kroon, A.
Keywords: wave breaking · field data · surf zone · sediment transport
[PDF] [Abstract]

14 Managing erosion problems on shingle beaches: Examples from Britain
report 1990-09-23    
Author: Nicholls, R.J.
Keywords: shingle beaches
[PDF] [Abstract]

15 Profile characteristics of shingle beaches
report 1990-01-01    
Author: Nicholls, R.T.
Keywords: shinle beach
[PDF] [Abstract]

16 Beach morphodynamic systems of the central Netherlands coast, Den Helder to Hoek van Holland
report 1990-08-01    
Author: Short, A.D.
Keywords: coastal morphology · Hollandse kust
[PDF] [Abstract]

17 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 18: Berekeningsresultaten beleidsalternatieven
report 1990-01-01    
Author: Baarse, G. · Bucx, T.H.M. · Knoester, D. · Louisse, C.J. · Kuik, A.J.
Keywords: kustnota · kustbeleid · effectanalyse
[PDF] [Abstract]

18 Kustverdediging na 1990 (Kustnota 1990): Technisch rapport 20: Zeewaartse kustverdediging
report 1990-01-01    
Author: Pluijm, M.
Contributor: Roelse, P. · Van Driel, G.B. · De Haan, T. · Verhagen, H.J. · Veenbaas, G. · Alberts, W. · Beaufort, G.A. · Wildeboer, T. · Van der Plas, R. · Rakhorst, H.D. · Van Overeem, J. · De Vriend, H.J.
Keywords: kustverdediging · kustnota · landaanwinning · strandsuppletie
[PDF] [Abstract]

19 Verification of BREAKWAT for berm breakwaters and low-crested structures
report 1990-06-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: berm breakwater · breakwat
[PDF] [Abstract]

20 Living off the tides: strategies for the integration of conservation and sustainable resource utilization along mangrove coasts
report 1990-04-01    
Author: Fiselier, J.L.
Contributor: Altenburg, W. · Spaans, A. · Baal, F. · Van den Top, G.M. · Verheugt, W.J.M.
Keywords: mangrove · wetland · coastal protection · ecology
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 99 found. Next | Sort by date