· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 91 found. Next | Sort by date

1 Coastline Management Manual
report 1990-09-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: coastal hazards · coastline management · policy · hazard
[PDF] [Abstract]

2 JAMUNA BRIDGE BANK PROTECTION RESEARCH PROJECT
report 1990-03-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: bridge · stability · revetment · embankment · hydraulic load
[PDF] [Abstract]

3 Dijkvak Heusden-Oost; kwelscherm
report 1990-07-24    
Author: Wortelboer, J.H.L. · Van Ooijen, D.C.
Keywords: kwelscherm · piping · dijkverbeteringsplan · Heusden-Oost
[PDF] [Abstract]

4 Ontwerp strandhoofden Texel
report 1990-07-01    
Author: Buitenrust Hettema, A.M.H.
Keywords: strandhoofden · Texel · bestorting · advies · hydraulische randvoorwaarden · stabiliteit
[PDF] [Abstract]

5 Stormschade Houtribdijk
report 1990-02-07    
Author: Johanson, J.C.P.
Keywords: Houtribdijke · stormschade · schaderapport · herstelwerkzaamheden · blokkenmat · breuksteen · zandasfalt
[PDF] [Abstract]

6 Ligging van de kustlijn, voorbeeldberekeningen
report 1990-02-23    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: kustlijn · rekenmethode · kustlijnligging · toepassing · kustlijn predictie
[PDF] [Abstract]

7 Voor- en nadelen van een dijkverbetering met behulp van een tuimelkade
report 1990-07-02    
Author: Johanson, J.C.P.
Keywords: afweging · tuimelkade · dijkverbetering · dijkverhoging · dijk
[PDF] [Abstract]

8 Toelaatbare golfoverslag bij rivierdijken
report 1990-09-28    
Author: Niemeijer, J.
Keywords: oploopcriteria · overslagcriteria · golfoverslag · golfoploog · dijk · criteria · overzicht
[PDF] [Abstract]

9 Schade aan taludbekleding te Nieuwe Sluis
report 1990-04-02    
Author: Johanson, J.C.P.
Keywords: bekleding · Nieuwe Sluis · schade · analyse
[PDF] [Abstract]

10 Inundatieberekeningen met behulp van 2DH-stromingsmodellen
report 1990-11-01    
Author: Hartsuiker, G.
Keywords: dijkdoorbraak · inundatie · overstroming
[PDF] [Abstract]

11 Zandsluitingen: State of the art, supplement 1990
report 1990-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: zandsluiting
[PDF] [Abstract]

12 Microverontreinigingen in sediment en biologisch materiaal van de Westerschelde : resultaten bemonstering 1989
report 1990-07-01    
Author: Kerdijk, H.N. · Sipkema, W. · Arkema, P. · Smedes, F. · Jong, A. de
Keywords: Zeeland · Westerschelde · waterverontreiniging · water pollution · waterkwaliteitsmodellen · water quality models · afvalstoffen · wastes · slib · mud
[PDF]

13 Vervanging transducenten van de Akoestische Zand Transport Meter : testen van twee transducenten
report 1990-05-01    
Author: Spaargaren, D.A.
Keywords: zandtransportmeters · sand transport meters · akoestische meting · acoustic measurement
[PDF]

14 Ontwikkeling en toepassing VEERWAQ t.b.v. beleidsanalyse Veerse Meer: simulatie van beheervarianten
report 1990-03-01    
Author: Vries, I. de · Vries, M.B. de · Goossens, J.G.C.M.
Keywords: simulatie · simulation · waterbeheer · water resources management · computerprogramma's · software · Veerse Meer · Zeeland · beleidsanalyse · policy analysis
[PDF]

15 Operationalisering van het instrumentarium ARIADNE-DELWAQ voor de Limburgse en Brabantse kanalen: verslag modelonderzoek
report 1990-05-01    
Author: Sprengers, C.J. · Ridder, A.C. de
Keywords: Noord-Brabant · waterbeheer · water resources management · Limburg · waterkwaliteit · water quality
[PDF]

16 Taludbekledingen van gezette steen : doorlatendheid van toplaag en filter en berekening van leklengte
report 1990-01-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: dijkbekleding · dike lining · taludverdediging · slope protection · doorlatendheid · permeability · golfaanval · wave attack · grondmechanica · soil mechanics · zettingsvloeiing · solifluction
[PDF]

17 Taludbekleding van gezette steen : waterbeweging en golfbelasting op een glad talud
report 1990-03-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: dijkbekleding · dike lining · taludverdediging · slope protection · oeverbescherming · bank protection
[PDF] [PDF]

18 ECOLUMN - ecological column model for marine system nutrient dynamics: gebruikershandleiding
report 1990-03-01    
Author: Vries, M. de · Vries, I. de
Keywords: nutrienten · nutrients · fytoplankton · phytoplankton
[PDF]

19 Instrumentarium beleidsanalyse waterhuishouding PAWN IIIa - Het stofstromenmodel SSM
report 1990-03-01    
Author: Groot, S. · Ridder, A.C. de
[PDF]

20 Statistische analyse metingen Maas: verslag onderzoek
report 1990-11-01    
Author: Vermeulen, C.J.M.
Keywords: Limburg · Maas · Meuse · bodemligging · bed level · profielmeting · profile measurement · dwarsprofiel · cross section · rivierbodem · river bed · vaargeulen · navigation channels
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 91 found. Next | Sort by date