· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 91 found. Next | Sort by date

1 Coastal Protection and Dune Management in The Netherlands
report 1990-02-01    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: dunes · sea defense · artificial beach nourishment · floodplain · dike · erosion
[PDF] [Abstract]

2 Verslag van de Crocus-stormvloedperiode 26 februari t/m 2 maart 1990
report 1990-04-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

3 Verslag van de stormvloed van 14 februari 1989
report 1990-04-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

4 Verslag van de stormvloed van 25 en 26 januari 1990
report 1990-04-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

5 Kruinhoogten in het benedenrivierengebied
report 1990-06-01    
Author: Koster, M.J.
Keywords: dijkring · getijrivier · hoogwatergolf · kruinhoogte · benedenrivierengebied · dijkverhoging · stormvloedkering · Nieuwe Waterweg · veiligheid
[PDF] [Abstract]

6 Beleidsanalyse Tolkamer
report 1990-04-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: policy analysis · beleidsanalyse · rivierdijkverzwaring
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

7 Risico-analyse Keersluis en Coupures te Schoonhoven
report 1990-05-01    
Author: Vrouwenvelder, A.C.W.M. · Van der Meer, M.T.
Keywords: coupure · Schoonhoven · rivierdijkverzwaring · risicoanalyse
[PDF] [Abstract]

8 Ligging van de Kustlijn
report 1990-02-23    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: ligging · kustlijn · voorbeeldberekeningen
[PDF]

9 Definitie van waterkering en kustlijn: "De basiskustlijn"
report 1990-03-15    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: waterkering · kustlijn · basiskustlijn
[PDF]

10 Breedte-hoogte verhouding lage grensprofielen
report 1990-03-15    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: breedte-hoogte verhoudingen · Leidraad Duinen · duinbreedte · grensprofiel · grensprofiel hoogte
[PDF] [Abstract]

11 Stormschade Houtribdijk
report 1990-02-07    
Author: Johanson. J.C.P.
Keywords: stormschade · Houtribdijk
[PDF]

12 Formule, tabelle e diagrammi per il dimensionamento dei rivestimenti in Gabioni e Materassi Reno
report 1990-01-01    
Author: Agostini, R.
Keywords: gabions · mattresses
[PDF] [Abstract]

13 Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 1: milieuaspecten en morfologische ontwikkelingen
report 1990-03-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · ontwerpnota · milieuaspekten
[PDF] [Abstract]

14 Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 6: caissons gefundeerd op putten
report 1990-02-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · ontwerpnota · caisson · fundering
[PDF] [Abstract]

15 Luchtfotos kust Noord Nederland
report 1990-10-15    
Author: Anonymus, A.
Keywords: luchtfoto · Waddeneilanden · areal pictures
[PDF] [Abstract]

16 Dijkvak Heusden-Oost; kwelscherm
report 1990-07-24    
Author: Wortelboer, J.H.L. · Van Ooijen, D.C.
Keywords: kwelscherm · piping · dijkverbeteringsplan · Heusden-Oost
[PDF] [Abstract]

17 Coastline Management Manual
report 1990-09-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: coastal hazards · coastline management · policy · hazard
[PDF] [Abstract]

18 JAMUNA BRIDGE BANK PROTECTION RESEARCH PROJECT
report 1990-03-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: bridge · stability · revetment · embankment · hydraulic load
[PDF] [Abstract]

19 Ontwerp strandhoofden Texel
report 1990-07-01    
Author: Buitenrust Hettema, A.M.H.
Keywords: strandhoofden · Texel · bestorting · advies · hydraulische randvoorwaarden · stabiliteit
[PDF] [Abstract]

20 Stormschade Houtribdijk
report 1990-02-07    
Author: Johanson, J.C.P.
Keywords: Houtribdijke · stormschade · schaderapport · herstelwerkzaamheden · blokkenmat · breuksteen · zandasfalt
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 91 found. Next | Sort by date