· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 85 found. Next | Sort by date

1 Formule, tabelle e diagrammi per il dimensionamento dei rivestimenti in Gabioni e Materassi Reno
report 1990-01-01    
Author: Agostini, R.
Keywords: gabions · mattresses
[PDF] [Abstract]

2 Beleidsanalyse Tolkamer
report 1990-04-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: policy analysis · beleidsanalyse · rivierdijkverzwaring
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

3 Risico-analyse Keersluis en Coupures te Schoonhoven
report 1990-05-01    
Author: Vrouwenvelder, A.C.W.M. · Van der Meer, M.T.
Keywords: coupure · Schoonhoven · rivierdijkverzwaring · risicoanalyse
[PDF] [Abstract]

4 Definitie van waterkering en kustlijn: "De basiskustlijn"
report 1990-03-15    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: waterkering · kustlijn · basiskustlijn
[PDF]

5 Stormschade Houtribdijk
report 1990-02-07    
Author: Johanson. J.C.P.
Keywords: stormschade · Houtribdijk
[PDF]

6 Verslag van de Crocus-stormvloedperiode 26 februari t/m 2 maart 1990
report 1990-04-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

7 Verslag van de stormvloed van 14 februari 1989
report 1990-04-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

8 Verslag van de stormvloed van 25 en 26 januari 1990
report 1990-04-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

9 Luchtfotos kust Noord Nederland
report 1990-10-15    
Author: Anonymus, A.
Keywords: luchtfoto · Waddeneilanden · areal pictures
[PDF] [Abstract]

10 Coastal Protection and Dune Management in The Netherlands
report 1990-02-01    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: dunes · sea defense · artificial beach nourishment · floodplain · dike · erosion
[PDF] [Abstract]

11 Plaatbekleding van open colloïdaal beton, proefproject Breskens
report 1990-04-01    
Author: Eversdijk, P.
Keywords: colloidal concrete · colloïdaal beton · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

12 Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 1: milieuaspecten en morfologische ontwikkelingen
report 1990-03-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · ontwerpnota · milieuaspekten
[PDF] [Abstract]

13 Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering. Deelrapport 6: caissons gefundeerd op putten
report 1990-02-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Oosterschelde · Stormvloedkering · ontwerpnota · caisson · fundering
[PDF] [Abstract]

14 Taluds van losgestorte materialen: Stabiliteit van lage dammen en overgangsconstructies bij stortsteen onder golfaanval, deel V, verslag modelonderzoek
report 1990-04-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: breuksteen · breakwaters · armour stone · golfbreker · grindstrand · riprap · taludbekleding · stabiliteit · stortsteen · golfaanval
[PDF] [Abstract]

15 Kustverdediging na 1990: Beleidskeuze voor de kustlijnzorg
report 1990-06-14    
Author: Anonymus, A.
Keywords: kustbeleid · zandsuppletie
[PDF] [Abstract]

16 A new coastal defence policy for the Netherlands
report 1990-12-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: artificial beach nourishment · Netherlands · coastal morphology
[PDF] [Abstract]

17 DELWAQ-SLIB-2Dv programmalijn: stand van zaken medio 1990
report 1990-10-01    
Author: Hulsen, L.J.M.
Keywords: numerieke modellen · numerical modelling · slibtransport · mud transport
[PDF]

18 Analyse bodembemonstering Pannerdensch Kanaal 1989: verslag bureaustudie
report 1990-03-01    
Author: Termes, A.P.P.
Keywords: Gelderland · Pannerdens Kanaal · bodembemonstering · soil sampling · bodemmateriaal · bed load · sedimenten · sediments · rivierbodem · river bed · erosie · erosion
[PDF]

19 Development of silt measuring methods : acoustic attenuation during salt flocculation of fine sediment particles
report 1990-01-01    
Author: Wenneker, J.C.A. · Schaafsma, A.S.
Keywords: meetmethoden · measuring methods · silttransport · silt transport · sedimentconcentratiemeting · sediment concentration measurement · slibgehaltemeting · mud content measurement · flocculatie · flocculation
[PDF]

20 Instrumentarium beleidsanalyse waterhuishouding PAWN II - De districtswatermodule DIWAMO
report 1990-03-01    
Author: Ruygh, E.F.W. · Hopstaken, C.F.A.M.
Keywords: waterkwaliteitsmodellen · water quality models
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 85 found. Next | Sort by date