· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 106 found. Next | Sort by date

1 Technisch rapport voor het toetsen van boezemkaden
report 1993-06-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: boezemkaden · veendijken · toetsing · regionale keringen
[PDF] [Abstract]

2 Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen, aanvullend rapport 2, werklijn Rijn en Maas
report 1993-01-01    
Author: Passchier, R.H.
Contributor: Boertien, C.
Keywords: rivierdijken · Boertien · dijkversterking · hoogwatergolf · maatgevende afvoer
[PDF] [Abstract]

3 Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen - samenvattingen
report 1993-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Contributor: Boertien, C.
Keywords: rivierdijken · Boertien · dijkversterking · hoogwatergolf · maatgevende afvoer
[PDF] [Abstract]

4 Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen, aanvullend rapport 3, dagfrequenties zomer- en winterafvoeren Rijn en Maas
report 1993-01-01    
Author: Passchier, R.H.
Contributor: Boertien, C.
Keywords: rivierdijken · Boertien · dijkversterking · hoogwatergolf · maatgevende afvoer
[PDF] [Abstract]

5 Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen, aanvullend rapport 1, Maatgevende afvoer Maas
report 1993-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Contributor: Boertien, C.
Keywords: rivierdijken · Boertien · dijkversterking · hoogwatergolf · maatgevende afvoer
[PDF] [Abstract]

6 Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen, deelrapport 4: functies, waarden en procedures
report 1993-01-01    
Author: Vis, M. · Bakker, J.J.S.
Contributor: Boertien, C.
Keywords: rivierdijken · Boertien · dijkversterking · Landschappelijke aspekten
[PDF] [Abstract]

7 Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen. Deelrapport 3: constructief ontwerp
report 1993-01-01    
Author: Dekker, J. · Janse, E.
Contributor: Boertien, C.
Keywords: rivierdijken · Boertien · dijkversterking · Geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

8 Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen. Deelrapport 2, maatgevende belastingen
report 1993-01-01    
Author: Wijbenga, J.H.A.
Contributor: Boertien, C.
Keywords: rivierdijken · Boertien · dijkversterking · hoogwatergolf · maatgevende afvoer
[PDF] [Abstract]

9 Toetsing uitgangspunt rivierdijkversterkingen - deelrapport 1, veiligheid tegen overstromingen
report 1993-01-01    
Author: Walker, W.
Contributor: Boertien, C.
Keywords: rivierdijken · Boertien · dijkversterking · hoogwatergolf · maatgevende afvoer
[PDF] [Abstract]

10 Toetsing uitgangspunten rivierdijkversterkingen - eindrapport (commissie Boertien)
report 1993-01-01    
Author: Anonymus, N.N.
Contributor: Boertien, C.
Keywords: rivierdijken · Boertien · dijkversterking · hoogwatergolf · maatgevende afvoer
[PDF] [Abstract]

11 Onderzoek naar de toepasbaarheid van offshore golfbrekers langs de Nederlandse kust
report 1993-04-01    
Author: Pluijm, M.
Keywords: offshore breakwaters · kustnota · detached breakwaters
[PDF] [Abstract]

12 Verslag van de stormvloedperiode van 22 t/m 25 januari 1993
report 1993-07-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

13 Verslag van de stormvloed van 21 februari 1993
report 1993-07-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

14 Verslag van de stormvloed van 14 en 15 november 1993
report 1993-12-01    
Author: Hoogweg, P.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

15 Waterkeringen: collegediktaat t.b.v. het HTS onderwijs
report 1993-07-01    
Author: Kuijper, H. · De Gaaij, R.J.P. · Van de Paverd, M.
Keywords: waterkering
[PDF] [Abstract]

16 Flood-control measures that utilize natural functions of rivers
report 1993-01-01    
Author: Fukuoka, S.
Keywords: bank protection · ship waves · natural slopes · erosion
[PDF] [Abstract]

17 Stroomsnelheid bij de oever veroorzaakt door boegschroeven
report 1993-07-01    
Author: Meijer, D.G. · Verhey, H.J.
Keywords: boegschroef · scheepsbelasting · jet · bow thruster · propeller
[PDF] [Abstract]

18 Waterbeweging op taluds : invloed van berm, ruwheid, ondiep voorland en scheve lang- en kortkammige golfaanval
report 1993-04-01    
Author: Meer, J.W. van der · Waal, J.P. de
Keywords: taluds · slopes · golfaanval · wave attack · golfoploop · wave runup · golfoverslag · wave overtopping · golfbelasting · wave load · dijken · dikes · golfbrekers · breakwaters
[PDF]

19 Robust estimation of exceedance frequencies of significant wave height
report 1993-11-01    
Author: Valk, C.F. de · Otta, A.K.
Keywords: statistische verdelingen · statistical distributions · golfhoogte · wave height · wind · wind · stormen · storms · waarschijnlijkheidsrekening · probability theory · kustwateren · coastal waters · Nederland
[PDF]

20 5-voudige akoestische zandtransport meter : verslag fase 1
report 1993-11-01    
Author: Spaargaren, D.A.
Keywords: akoestische meting · acoustic measurement · zandtransportmeters · sand transport meters
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 106 found. Next | Sort by date