· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 130 found. Next | Sort by date

1 Dimensioneren van asfaltbekledingen op golfklappen, analyse van de relatie tussen golfbelasting en rekken.
report 1994-07-01    
Author: Ruygrok, P.A.
Keywords: dijkbekleding · dimensioneren · golfklap · asfalt
[PDF] [Abstract]

2 IJsverslag: Winter 1991-1992 en Winter 1992-1993
report 1994-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: ijsverslag · 1991-1992 · 1992-1993 · 1991 · 1992 · 1993 · ijs · winter · rijkswaterstaat · RIZA
[PDF] [Abstract]

3 Technisch rapport voor controle op het mechanisme piping bij rivierdijken
report 1994-01-01    
Author: Calle, E.O.F. · Weijers, J.B.
Keywords: piping · pijpvorming · geotechnische stabiliteit · opwellend water · waterkeringen · dijken
[PDF] [Abstract]

4 PREPARING TO MEET THE COASTAL CHALLENGES OF THE 2IST CENTURY CONFERENCE REPORT: World Coast Conference 1993
report 1994-04-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: coastal challenges · retreat · accomondation · retreat · vulnerability · coastal zone management
[PDF] [Abstract]

5 Krachten op puntdeuren en enkele draaideuren
report 1994-05-01    
Author: Vrijburcht, A.
Keywords: sluisdeur · puntdeur · schutsluis
[PDF] [PDF] [Abstract]

6 TECHNICAL ASSISTANCE IN TIDAL LAND RECLAMATION DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA PROJECT FINDINGS AND RECOMMENDATIONS
report 1994-01-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: dike · polder · seepage
[PDF] [Abstract]

7 Improvement of slope stability of dikes by application of geotextile or geogrid materials
report 1994-03-01    
Author: Ndikilo, E.W.
Contributor: Petry, B. · Termaat, R. · Voskamp, W. · Lubking, P.
Keywords: river dikes · geotechnical stability · geotextiles
[PDF] [Abstract]

8 Vulnerability of Bangladesh to climate change and sea level rise
report 1994-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: vulnerability · sea level rise · climate change · Bangladesh
[PDF] [Abstract]

9 Schroefstraal tegen kademuur, stroomsnelheid- en erosiemetingen
report 1994-06-09    
Author: Blokland, T.
Contributor: De Gijt, J.G.
Keywords: thrusters · schroefstraal · bow thruster · bodembescherming · kademuur
[PDF] [Abstract]

10 Design plan Oosterschelde Storm-surge barrier: Overall design and design philosophy
report 1994-01-01    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Visser, T.
Keywords: Oosterschelde · storm surge barrier · probabilistic analysis · flood protection · flood risk · hydraulic structures
[PDF] [PDF] [Abstract]

11 Modelbeschrijving en gebruikershandleiding van PLONS: pc-model voor berekening van wateruitwisseling tussen natte strook en vaarweg, versie 1.0
report 1994-12-01    
Author: Cappendijk-de Bok, A.M.
Keywords: natte strook · natuurvriendelijke oever
[PDF] [Abstract]

12 Validatie van PLONS: pc-model voor berekening van wateruitwisseling tussen natte strook en vaarweg
report 1994-02-01    
Author: Cappendijk-de Bok, A.M.
Keywords: natte strook · natuurvriendelijke oever · Zuid-Willemsvaart
[PDF] [Abstract]

13 Water tegen de dijk 1993: de toestand van de rivierdijken tijdens het hoogwater van december 1993
report 1994-03-01    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: hoogwater · topafvoer · piping · zandmeevoerende wellen
[PDF] [Abstract]

14 Vertical structure of the flow due to waves and currents - Laser-doppler flow measurements for waves following or opposing a current
report 1994-02-01    
Author: Klopman, G.
Keywords: waves · wave-current interaction · reynolds stresses · boundary layer
[PDF] [Abstract]

15 2-D model test of Dolosse Breakwater
report 1994-01-01    
Author: Burcharth, H.F. · Liu, Z.
Keywords: breakwaters · dolos
[PDF] [Abstract]

16 Technisch rapport voor controle op het mechanisme piping bij rivierdijken
report 1994-01-01    
Author: Calle, E.O.F. · Weijers, J.B.
Contributor: Dekker, J.
Keywords: piping · rivierdijken · levee
[PDF] [Abstract]

17 Zoet water in het Schelde-estuarium: veranderingen in de saliniteit
report 1994-06-30    
Author: Holland, A.M.B. · Smit, H.
Keywords: Schelde-estuarium · Zoet water
[PDF]

18 Projectnota/MER Keersluis Ramspol (Ramspol II): Voorontwerp nota dijkversterkingen, Deel 1 : Hoofdtekst
report 1994-12-01    
Author: Sterk, W.H.H.
Keywords: keersluis · milieu effect rapportage · dijkversterking
[PDF] [Abstract]

19 Berm breakwater structures: The Mortavika breakwater - a harbour exposed to severe weather
report 1994-06-12    
Author: Espedal, T.G. · Lothe, A.E.
Keywords: berm breakwaters · causeway · Norway
[PDF] [Abstract]

20 Handreiking beleidsanalyse: Een methode voor het ontwikkelen en beoordelen van alternatieven in de planvorming van de dijkversterking
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: waterkeringen · beleidsanalyse · commissie Boertien
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 130 found. Next | Sort by date