· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 126 found. Next | Sort by date

1 Dimensioneren van asfaltbekledingen op golfklappen, analyse van de relatie tussen golfbelasting en rekken.
report 1994-07-01    
Author: Ruygrok, P.A.
Keywords: dijkbekleding · dimensioneren · golfklap · asfalt
[PDF] [Abstract]

2 Zoet water in het Schelde-estuarium: veranderingen in de saliniteit
report 1994-06-30    
Author: Holland, A.M.B. · Smit, H.
Keywords: Schelde-estuarium · Zoet water
[PDF]

3 Schroefstraal tegen kademuur, stroomsnelheid- en erosiemetingen
report 1994-06-09    
Author: Blokland, T.
Contributor: De Gijt, J.G.
Keywords: thrusters · schroefstraal · bow thruster · bodembescherming · kademuur
[PDF] [Abstract]

4 Vulnerability of Bangladesh to climate change and sea level rise
report 1994-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: vulnerability · sea level rise · climate change · Bangladesh
[PDF] [Abstract]

5 Berm breakwater structures: The Mortavika breakwater - a harbour exposed to severe weather
report 1994-06-12    
Author: Espedal, T.G. · Lothe, A.E.
Keywords: berm breakwaters · causeway · Norway
[PDF] [Abstract]

6 Handreiking beleidsanalyse: Een methode voor het ontwikkelen en beoordelen van alternatieven in de planvorming van de dijkversterking
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: waterkeringen · beleidsanalyse · commissie Boertien
[PDF] [Abstract]

7 Handreiking constructief ontwerpen: Onderzoek en berekening naar het constructief ontwerp van de dijkversterking, inclusief bijlagen
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: waterkeringen · dijken · dijkversterking
[PDF] [PDF] [Abstract]

8 Handreiking Inventarisatie en waardering LNC-aspecten: Een methode voor beschrijving van en betekenistoekenning aan de LNC-aspecten bij de dijkversterking
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T. · Verruit, A.
Keywords: dijkversterking · waterkering · LNC aspekten · beleidsanalyse
[PDF] [Abstract]

9 Handreiking Ruimtelijk ontwerpen: Dijkversterking als ontwerpopgave
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: dijkversterking · waterkering · beleidsanalyse · ontwerp
[PDF] [Abstract]

10 Handreiking Visie-ontwikkeling: Keuzen en afbakening van het werkterrein van de dijkversterking
report 1994-04-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: waterkeringen · dijken · beleidsanalyse
[PDF] [Abstract]

11 Projectnota/MER Keersluis Ramspol (Ramspol II): Voorontwerp nota dijkversterkingen, Deel 1 : Hoofdtekst
report 1994-12-01    
Author: Sterk, W.H.H.
Keywords: keersluis · milieu effect rapportage · dijkversterking
[PDF] [Abstract]

12 Verslag van de stormvloed van 19 en 20 december 1993
report 1994-01-01    
Author: Hoogweg, P.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

13 Verslag van de stormvloed van 28 januari 1994
report 1994-03-01    
Author: Hoogweg, P.H.A.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

14 Verslag van de stormvloed van 13 en 14 maart 1994
report 1994-03-13    
Author: Hoogweg, P.H.A.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

15 SKYLLA: Wave motion in and on coastal structures, gebruikers handleiding
report 1994-07-01    
Author: Van Gent, M.R.A.
Keywords: SKYLLA · golfaanval
[PDF] [Abstract]

16 Mechanische sterkte van de toplaag: Eindrapport
report 1994-11-01    
Author: Den Adel, H. · Bezuijen, A.
Keywords: sterkte · open bekledingen · gezette steen · toplaag
[PDF] [Abstract]

17 Comparison of computations with Boussinesq-like models and laboratory measurements
report 1994-06-29    
Author: Dingemans, M.W.
Keywords: boussinesq models · wave models
[PDF] [Abstract]

18 Het mysterie van de wadden: Hoe een getijdesysteem inspeelt op de zeespiegelstijging
report 1994-10-01    
Author: Louters, T. · Gerritsen, F.
Keywords: waddenzee · kwelders · zeespiegelstijging · zandhonger
[PDF] [Abstract]

19 Open taludbekledingen. Ruwheidselementen op dijkbekledingen
report 1994-11-01    
Author: Wouters, J. · Maijers, A. · Luth, H.R. · De Waal, J.P.
Contributor: Pilarczyk, K.W.
Keywords: ruwheidselementen · golfoploop · steenzettingen
[PDF] [Abstract]

20 Toepassing theorie afschuiven bekledingen. Open taludbekleding op twee typen constructies
report 1994-05-01    
Author: Meijers, P.
Keywords: blokkenmat · taludbekleding · afschuiven · veiligheid · Steenzettingen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 126 found. Next | Sort by date