· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 129 found. Next | Sort by date

1 Dimensioneren van asfaltbekledingen op golfklappen, analyse van de relatie tussen golfbelasting en rekken.
report 1994-07-01    
Author: Ruygrok, P.A.
Keywords: dijkbekleding · dimensioneren · golfklap · asfalt
[PDF] [Abstract]

2 Handreiking beleidsanalyse: Een methode voor het ontwikkelen en beoordelen van alternatieven in de planvorming van de dijkversterking
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: waterkeringen · beleidsanalyse · commissie Boertien
[PDF] [Abstract]

3 Handreiking constructief ontwerpen: Onderzoek en berekening naar het constructief ontwerp van de dijkversterking, inclusief bijlagen
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: waterkeringen · dijken · dijkversterking
[PDF] [PDF] [Abstract]

4 Handreiking Inventarisatie en waardering LNC-aspecten: Een methode voor beschrijving van en betekenistoekenning aan de LNC-aspecten bij de dijkversterking
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T. · Verruit, A.
Keywords: dijkversterking · waterkering · LNC aspekten · beleidsanalyse
[PDF] [Abstract]

5 Handreiking Ruimtelijk ontwerpen: Dijkversterking als ontwerpopgave
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: dijkversterking · waterkering · beleidsanalyse · ontwerp
[PDF] [Abstract]

6 Handreiking Visie-ontwikkeling: Keuzen en afbakening van het werkterrein van de dijkversterking
report 1994-04-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: waterkeringen · dijken · beleidsanalyse
[PDF] [Abstract]

7 Verslag van de stormvloed van 19 en 20 december 1993
report 1994-01-01    
Author: Hoogweg, P.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

8 Verslag van de stormvloed van 28 januari 1994
report 1994-03-01    
Author: Hoogweg, P.H.A.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

9 Verslag van de stormvloed van 13 en 14 maart 1994
report 1994-03-13    
Author: Hoogweg, P.H.A.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

10 Berm breakwater structures: The Mortavika breakwater - a harbour exposed to severe weather
report 1994-06-12    
Author: Espedal, T.G. · Lothe, A.E.
Keywords: berm breakwaters · causeway · Norway
[PDF] [Abstract]

11 SKYLLA: Wave motion in and on coastal structures, gebruikers handleiding
report 1994-07-01    
Author: Van Gent, M.R.A.
Keywords: SKYLLA · golfaanval
[PDF] [Abstract]

12 Mechanische sterkte van de toplaag: Eindrapport
report 1994-11-01    
Author: Den Adel, H. · Bezuijen, A.
Keywords: sterkte · open bekledingen · gezette steen · toplaag
[PDF] [Abstract]

13 Comparison of computations with Boussinesq-like models and laboratory measurements
report 1994-06-29    
Author: Dingemans, M.W.
Keywords: boussinesq models · wave models
[PDF] [Abstract]

14 Verlauf des Rheines von Basel bis Mainz: Übersichtsdarstellung mit Hochwasserschutzsystemen
report 1994-10-01    
Author: Anonymous, N.N.
Keywords: river · flood defence · Germany · Rhine · dike
[PDF] [Abstract]

15 Het mysterie van de wadden: Hoe een getijdesysteem inspeelt op de zeespiegelstijging
report 1994-10-01    
Author: Louters, T. · Gerritsen, F.
Keywords: waddenzee · kwelders · zeespiegelstijging · zandhonger
[PDF] [Abstract]

16 Open taludbekledingen. Ruwheidselementen op dijkbekledingen
report 1994-11-01    
Author: Wouters, J. · Maijers, A. · Luth, H.R. · De Waal, J.P.
Contributor: Pilarczyk, K.W.
Keywords: ruwheidselementen · golfoploop · steenzettingen
[PDF] [Abstract]

17 Toepassing theorie afschuiven bekledingen. Open taludbekleding op twee typen constructies
report 1994-05-01    
Author: Meijers, P.
Keywords: blokkenmat · taludbekleding · afschuiven · veiligheid · Steenzettingen
[PDF] [Abstract]

18 Evaluatie veldmetingen. Open taludbekledingen; bundeling huidige kennis
report 1994-05-01    
Author: Bezuijen, A. · Stoutjesdijk, T.J.P.
Contributor: Rigter, B.P.
Keywords: lektijd · open taludbekleding · steenzetting · veldmeting · leklengte
[PDF] [Abstract]

19 Toepassing van Beach Management System in Nederland (strand drainage, beach drainage)
report 1994-08-01    
Author: Koster, M.J.
Keywords: beach drainage · coastal stabilisation · beach management
[PDF] [Abstract]

20 Gelders Rivierdijkenplan: Hoofdlijnennotitie
report 1994-01-26    
Author: Anonymus, A.
Keywords: dijken · rivierdijken · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 129 found. Next | Sort by date