· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 129 found. Next | Sort by date

1 Dimensioneren van asfaltbekledingen op golfklappen, analyse van de relatie tussen golfbelasting en rekken.
report 1994-07-01    
Author: Ruygrok, P.A.
Keywords: dijkbekleding · dimensioneren · golfklap · asfalt
[PDF] [Abstract]

2 Handreiking beleidsanalyse: Een methode voor het ontwikkelen en beoordelen van alternatieven in de planvorming van de dijkversterking
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: waterkeringen · beleidsanalyse · commissie Boertien
[PDF] [Abstract]

3 Handreiking constructief ontwerpen: Onderzoek en berekening naar het constructief ontwerp van de dijkversterking, inclusief bijlagen
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: waterkeringen · dijken · dijkversterking
[PDF] [PDF] [Abstract]

4 Handreiking Inventarisatie en waardering LNC-aspecten: Een methode voor beschrijving van en betekenistoekenning aan de LNC-aspecten bij de dijkversterking
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T. · Verruit, A.
Keywords: dijkversterking · waterkering · LNC aspekten · beleidsanalyse
[PDF] [Abstract]

5 Handreiking Ruimtelijk ontwerpen: Dijkversterking als ontwerpopgave
report 1994-01-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: dijkversterking · waterkering · beleidsanalyse · ontwerp
[PDF] [Abstract]

6 Handreiking Visie-ontwikkeling: Keuzen en afbakening van het werkterrein van de dijkversterking
report 1994-04-01    
Author: De Smidt, J.T.
Contributor: Verruijt, A.
Keywords: waterkeringen · dijken · beleidsanalyse
[PDF] [Abstract]

7 Zoet water in het Schelde-estuarium: veranderingen in de saliniteit
report 1994-06-30    
Author: Holland, A.M.B. · Smit, H.
Keywords: Schelde-estuarium · Zoet water
[PDF]

8 Verslag van de stormvloed van 19 en 20 december 1993
report 1994-01-01    
Author: Hoogweg, P.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

9 Verslag van de stormvloed van 28 januari 1994
report 1994-03-01    
Author: Hoogweg, P.H.A.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

10 Verslag van de stormvloed van 13 en 14 maart 1994
report 1994-03-13    
Author: Hoogweg, P.H.A.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

11 Projectnota/MER Keersluis Ramspol (Ramspol II): Voorontwerp nota dijkversterkingen, Deel 1 : Hoofdtekst
report 1994-12-01    
Author: Sterk, W.H.H.
Keywords: keersluis · milieu effect rapportage · dijkversterking
[PDF] [Abstract]

12 Berm breakwater structures: The Mortavika breakwater - a harbour exposed to severe weather
report 1994-06-12    
Author: Espedal, T.G. · Lothe, A.E.
Keywords: berm breakwaters · causeway · Norway
[PDF] [Abstract]

13 Schroefstraal tegen kademuur, stroomsnelheid- en erosiemetingen
report 1994-06-09    
Author: Blokland, T.
Contributor: De Gijt, J.G.
Keywords: thrusters · schroefstraal · bow thruster · bodembescherming · kademuur
[PDF] [Abstract]

14 Vulnerability of Bangladesh to climate change and sea level rise
report 1994-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: vulnerability · sea level rise · climate change · Bangladesh
[PDF] [Abstract]

15 Design plan Oosterschelde Storm-surge barrier: Overall design and design philosophy
report 1994-01-01    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Visser, T.
Keywords: Oosterschelde · storm surge barrier · probabilistic analysis · flood protection · flood risk · hydraulic structures
[PDF] [PDF] [Abstract]

16 Modelbeschrijving en gebruikershandleiding van PLONS: pc-model voor berekening van wateruitwisseling tussen natte strook en vaarweg, versie 1.0
report 1994-12-01    
Author: Cappendijk-de Bok, A.M.
Keywords: natte strook · natuurvriendelijke oever
[PDF] [Abstract]

17 Validatie van PLONS: pc-model voor berekening van wateruitwisseling tussen natte strook en vaarweg
report 1994-02-01    
Author: Cappendijk-de Bok, A.M.
Keywords: natte strook · natuurvriendelijke oever · Zuid-Willemsvaart
[PDF] [Abstract]

18 Water tegen de dijk 1993: de toestand van de rivierdijken tijdens het hoogwater van december 1993
report 1994-03-01    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: hoogwater · topafvoer · piping · zandmeevoerende wellen
[PDF] [Abstract]

19 Technisch rapport voor controle op het mechanisme piping bij rivierdijken
report 1994-01-01    
Author: Calle, E.O.F. · Weijers, J.B.
Contributor: Dekker, J.
Keywords: piping · rivierdijken · levee
[PDF] [Abstract]

20 Tienjarig overzicht 1981-1990 (afvoeren, waterstanden, temperaturen)
report 1994-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: waterstand · afvoer · stormen · Nederland · Rijkswateren
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 129 found. Next | Sort by date