· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 117 found. Next | Sort by date

1 Wave interaction with berm breakwaters
report 1997-01-01    
Author: Van Gent, M.R.A.
Keywords: berm breakwaters · wave breaking
[PDF] [Abstract]

2 Numerical modelling of wave interaction with dynamically stable structures
report 1997-01-01    
Author: Van Gent, M.R.A.
Keywords: berm breakwaters · numerical wave model
[PDF] [Abstract]

3 Berm breakwater trunk exposed to oblique waves
report 1997-01-01    
Author: Alikhani, A. · Tomasicchio, G.R. · Juhl, J.
Keywords: berm breakwaters · reshaping · longshore transport
[PDF] [Abstract]

4 Berm Breakwaters: Influence of Permeability and Stone Gradation
report 1997-01-01    
Author: Juhl, J.
Keywords: berm breakwaters · permeability · stone gradation
[PDF] [Abstract]

5 Stability of toe and scour protection
report 1997-05-01    
Author: Juhl, J. · Archetti, R.
Keywords: berm breakwaters · toe stability · scour protection
[PDF] [Abstract]

6 Berm breakwater structures
report 1997-01-01    
Author: Holmes, P. · Tamburic, Z.
Keywords: berm breakwaters
[PDF] [Abstract]

7 Berm breakwater structures: Final report: Research summary
report 1997-01-01    
Author: Juhl, J. · Burcharth, H.F. · D' Angremond, K. · Sigurdarson, S. · Holmes, P. · Torum, A. · Lamberit, A.
Keywords: berm breakwaters
[PDF] [Abstract]

8 De ekologische ontwikkeling van de Voordelta
report 1997-01-01    
Author: Craeymeersch, J.A. · Hamerlynck, O. · Hostens, K. · Vanreusel, A. · Vincx, M.
Keywords: voordelta · Haringvlietsluizen · ecologie
[PDF] [Abstract]

9 Golfoploop en golfoverslag bij dijken
report 1997-06-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Contributor: Tilmans, W.M.A.
Keywords: golfoploop · golfoverslag · TAW · berm · hydraulische belasting · scheve golfaanval
[PDF] [Abstract]

10 Estudia experimental de la Hidrodinámica de Zona de Rompientes
report 1997-03-01    
Author: Rodriguez, A.
Keywords: surf zone · Ebro delta · field data · measurements
[PDF] [Abstract]

11 Wave-averaged-energy transport, transformation to roler energy and generation of wave forces
report 1997-03-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Trisula · wave breaking · wave energy
[PDF] [Abstract]

12 Modellering zandtransport Zeereep: Seizoensvariatie en veldmetingen
report 1997-10-01    
Author: Arens, S.M. · Van Dijk, P.M. · Baas, A.C.W.
Keywords: aeolisch transport · duingebied · zandtransport
[PDF] [PDF] [Abstract]

13 Integrale beoordeling ontwerp steenzettingen
report 1997-08-13    
Author: Veraart, C. · Blonk, C.
Contributor: Houben, R.
Keywords: steenzetting · probalistische berekening · taludbekleding
[PDF] [Abstract]

14 De turbulente stroming over de zeereep
report 1997-03-01    
Author: Van Boxel, J.H. · Arens, S.M.
Keywords: wind shear · aeolisch transport · zandtransport · windtransport
[PDF] [Abstract]

15 Toepassing pilot GEM westelijk Waddenzee
report 1997-12-01    
Author: Bokhorst, M.
Keywords: ecologische modellen · ecological models · eutrofiering · eutrophication · Waddenzee
[PDF]

16 Uiterwaardverlaging: gevolgen voor landbouw en natuurontwikkeling
report 1997-11-01    
Author: Klijn, F. · Vries, F. de
Keywords: hoogwaterbeheersing · flood control · uiterwaarden · floodplains · natuurontwikkeling · nature development · landbouwontwikkeling · agricultural development
[PDF]

17 Slibtransport via zeesluizen : Zandvlietsluis en Berendrechtsluis
report 1997-06-01    
Author: Winterwerp, J.C.
Keywords: slibtransport · mud transport · uitwisseling · exchange flow · schutsluizen · locks · Westerschelde
[PDF]

18 RAM : Risico Analyse Mariene systemen: ontwikkeling presentatieframework
report 1997-05-01    
Author: Nauta, T.A.
Keywords: speurwerk · basic research
[PDF]

19 Detritusbeschikbaarheid IJsselmeer en Markermeer
report 1997-02-01    
Author: Michielsen, B.F.
Keywords: IJsselmeer · Markermeer · nutrienten · nutrients · waterkwaliteitsmodellen · water quality models · fytoplankton · phytoplankton
[PDF]

20 Verspreiding boorspecie Westerscheldetunnel bij storten in de Westerschelde
report 1997-09-01    
Author: Vliet, F.W.J. van
Keywords: baggerspecie · dredge spoil · baggerspeciedepots · dredge spoil disposal sites · troebelheid · turbidity · Westerschelde · dispersie · dispersion
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 117 found. Next | Sort by date