· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 114 found. Next | Sort by date

1 Bodembschermingen belast door schroefstalen, huidige ontwerpmethode
report 1997-01-16    
Author: Blokland, T.
Contributor: De Gijt, J.
Keywords: thrusters · bow trusters · bed protection · bodembescherming
[PDF] [Abstract]

2 Overtopping on vertical structures
report 1997-08-01    
Author: Popescu, A.
Contributor: Leeuwestein, W.
Keywords: overtopping · vertical structures
[PDF]

3 De ekologische ontwikkeling van de Voordelta
report 1997-01-01    
Author: Craeymeersch, J.A. · Hamerlynck, O. · Hostens, K. · Vanreusel, A. · Vincx, M.
Keywords: voordelta · Haringvlietsluizen · ecologie
[PDF] [Abstract]

4 Wave interaction with berm breakwaters
report 1997-01-01    
Author: Van Gent, M.R.A.
Keywords: berm breakwaters · wave breaking
[PDF] [Abstract]

5 Numerical modelling of wave interaction with dynamically stable structures
report 1997-01-01    
Author: Van Gent, M.R.A.
Keywords: berm breakwaters · numerical wave model
[PDF] [Abstract]

6 Berm breakwater trunk exposed to oblique waves
report 1997-01-01    
Author: Alikhani, A. · Tomasicchio, G.R. · Juhl, J.
Keywords: berm breakwaters · reshaping · longshore transport
[PDF] [Abstract]

7 Berm Breakwaters: Influence of Permeability and Stone Gradation
report 1997-01-01    
Author: Juhl, J.
Keywords: berm breakwaters · permeability · stone gradation
[PDF] [Abstract]

8 Stability of toe and scour protection
report 1997-05-01    
Author: Juhl, J. · Archetti, R.
Keywords: berm breakwaters · toe stability · scour protection
[PDF] [Abstract]

9 Berm breakwater structures
report 1997-01-01    
Author: Holmes, P. · Tamburic, Z.
Keywords: berm breakwaters
[PDF] [Abstract]

10 Berm breakwater structures: Final report: Research summary
report 1997-01-01    
Author: Juhl, J. · Burcharth, H.F. · D' Angremond, K. · Sigurdarson, S. · Holmes, P. · Torum, A. · Lamberit, A.
Keywords: berm breakwaters
[PDF] [Abstract]

11 Technical report erosion resistance of grassland as dike covering
report 1997-11-28    
Author: Verheij, H.J. · Kruse, G.A.M. · Niemeijer, J.H. · Sprangers, J.T.C.M. · De Smidt, J.T. · Wondergem, P.J.M.
Keywords: grass · dikes · levees · wave-structure interaction
[PDF] [Abstract]

12 Stroom- en golfmetingen op de slikken gelegen voor de schorren in de Westerschelde
report 1997-04-01    
Author: Koster, M.J.
Keywords: schorren · schorrand · Westerschelde · estuary
[PDF]

13 Dynamic structural response of Core-Loc
report 1997-12-01    
Author: Turk, G.F. · Melby, J.A.
Keywords: breakwaters · armour stability · core-loc
[PDF] [Abstract]

14 Secondary circulation of the flow due to waves - Laser-doppler flow measurements following or opposing a current
report 1997-10-01    
Author: Klopman, G.
Keywords: waves · secondary circulation · wave-current interactiont
[PDF] [Abstract]

15 Uiterwaardverlaging: gevolgen voor landbouw en natuurontwikkeling
report 1997-11-01    
Author: Klijn, F. · Vries, F. de
Keywords: hoogwaterbeheersing · flood control · uiterwaarden · floodplains · natuurontwikkeling · nature development · landbouwontwikkeling · agricultural development
[PDF]

16 Slibtransport via zeesluizen : Zandvlietsluis en Berendrechtsluis
report 1997-06-01    
Author: Winterwerp, J.C.
Keywords: slibtransport · mud transport · uitwisseling · exchange flow · schutsluizen · locks · Westerschelde
[PDF]

17 RAM : Risico Analyse Mariene systemen: ontwikkeling presentatieframework
report 1997-05-01    
Author: Nauta, T.A.
Keywords: speurwerk · basic research
[PDF]

18 Detritusbeschikbaarheid IJsselmeer en Markermeer
report 1997-02-01    
Author: Michielsen, B.F.
Keywords: IJsselmeer · Markermeer · nutrienten · nutrients · waterkwaliteitsmodellen · water quality models · fytoplankton · phytoplankton
[PDF]

19 Verspreiding boorspecie Westerscheldetunnel bij storten in de Westerschelde
report 1997-09-01    
Author: Vliet, F.W.J. van
Keywords: baggerspecie · dredge spoil · baggerspeciedepots · dredge spoil disposal sites · troebelheid · turbidity · Westerschelde · dispersie · dispersion
[PDF]

20 De turbulente stroming over de zeereep
report 1997-03-01    
Author: Van Boxel, J.H. · Arens, S.M.
Keywords: wind shear · aeolisch transport · zandtransport · windtransport
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 114 found. Next | Sort by date