· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 117 found. Next | Sort by date

1 Multifunctioneel ontwerp van asfaltbekledingen voor waterkeringen [Eindrapport]
report 1997-07-04    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Asfaltbekleding · Ontwerpmethode · Multifunctioneel
[PDF] [Abstract]

2 Bodembschermingen belast door schroefstalen, huidige ontwerpmethode
report 1997-01-16    
Author: Blokland, T.
Contributor: De Gijt, J.
Keywords: thrusters · bow trusters · bed protection · bodembescherming
[PDF] [Abstract]

3 Overtopping on vertical structures
report 1997-08-01    
Author: Popescu, A.
Contributor: Leeuwestein, W.
Keywords: overtopping · vertical structures
[PDF]

4 Dynamic structural response of Core-Loc
report 1997-12-01    
Author: Turk, G.F. · Melby, J.A.
Keywords: breakwaters · armour stability · core-loc
[PDF] [Abstract]

5 Wave interaction with berm breakwaters
report 1997-01-01    
Author: Van Gent, M.R.A.
Keywords: berm breakwaters · wave breaking
[PDF] [Abstract]

6 Numerical modelling of wave interaction with dynamically stable structures
report 1997-01-01    
Author: Van Gent, M.R.A.
Keywords: berm breakwaters · numerical wave model
[PDF] [Abstract]

7 Berm breakwater trunk exposed to oblique waves
report 1997-01-01    
Author: Alikhani, A. · Tomasicchio, G.R. · Juhl, J.
Keywords: berm breakwaters · reshaping · longshore transport
[PDF] [Abstract]

8 Berm Breakwaters: Influence of Permeability and Stone Gradation
report 1997-01-01    
Author: Juhl, J.
Keywords: berm breakwaters · permeability · stone gradation
[PDF] [Abstract]

9 Stability of toe and scour protection
report 1997-05-01    
Author: Juhl, J. · Archetti, R.
Keywords: berm breakwaters · toe stability · scour protection
[PDF] [Abstract]

10 Berm breakwater structures
report 1997-01-01    
Author: Holmes, P. · Tamburic, Z.
Keywords: berm breakwaters
[PDF] [Abstract]

11 Berm breakwater structures: Final report: Research summary
report 1997-01-01    
Author: Juhl, J. · Burcharth, H.F. · D' Angremond, K. · Sigurdarson, S. · Holmes, P. · Torum, A. · Lamberit, A.
Keywords: berm breakwaters
[PDF] [Abstract]

12 Stroom- en golfmetingen op de slikken gelegen voor de schorren in de Westerschelde
report 1997-04-01    
Author: Koster, M.J.
Keywords: schorren · schorrand · Westerschelde · estuary
[PDF]

13 De ekologische ontwikkeling van de Voordelta
report 1997-01-01    
Author: Craeymeersch, J.A. · Hamerlynck, O. · Hostens, K. · Vanreusel, A. · Vincx, M.
Keywords: voordelta · Haringvlietsluizen · ecologie
[PDF] [Abstract]

14 Technical report erosion resistance of grassland as dike covering
report 1997-11-28    
Author: Verheij, H.J. · Kruse, G.A.M. · Niemeijer, J.H. · Sprangers, J.T.C.M. · De Smidt, J.T. · Wondergem, P.J.M.
Keywords: grass · dikes · levees · wave-structure interaction
[PDF] [Abstract]

15 Dipro 3.02n gebruikershandleiding
report 1997-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: vaarwegen · oevers · oeverbescherming · retourstroming · schroefstraal
[PDF] [Abstract]

16 Toetsing dijkringgebied 54, HHRS Toetserwaard met behulp van de Leidraad Toetsen op Veiligheid
report 1997-02-01    
Author: Holtrop, A. · Jorissen, R.E. · Venema, J.E. · Van der Berg, P. · Van Hijum, E.
Keywords: dijkring · toetsing · overstromingsrisico · faalkans · veiligheid
[PDF] [Abstract]

17 Mehna Estuary study: Residual tide
report 1997-04-01    
Author: Ahmed, S. · Louters, T.
Keywords: tide · Bangladesh · sediment transport · Bay of Bengal
[PDF] [Abstract]

18 Secondary circulation of the flow due to waves - Laser-doppler flow measurements following or opposing a current
report 1997-10-01    
Author: Klopman, G.
Keywords: waves · secondary circulation · wave-current interactiont
[PDF] [Abstract]

19 Golfoploop en golfoverslag bij dijken
report 1997-06-01    
Author: Van der Meer, J.W.
Contributor: Tilmans, W.M.A.
Keywords: golfoploop · golfoverslag · TAW · berm · hydraulische belasting · scheve golfaanval
[PDF] [Abstract]

20 Estudia experimental de la Hidrodinámica de Zona de Rompientes
report 1997-03-01    
Author: Rodriguez, A.
Keywords: surf zone · Ebro delta · field data · measurements
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 117 found. Next | Sort by date