· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 111 found. Next | Sort by date

1 Technisch rapport Erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding
report 1998-08-01    
Author: Verheij, H.J. · Kruse, G.A.M. · Niemeijer, J.H. · Sprangers, J.T.C.M.
Keywords: dijken · gras · waterkering
[PDF] [Abstract]

2 Grondslagen voor waterkeren
report 1998-01-01    
Author: Schiereck, G.J.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: waterkeringen
[PDF] [Abstract]

3 Technical report on soil structures
report 1998-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: earth structures · soil structures · dikes · levee · embankment
[PDF] [Abstract]

4 Evaluation of recent desk study results on granular filters
report 1998-05-27    
Author: Verheij, H.J.
Keywords: filters
[PDF] [Abstract]

5 Onafhankelijk Onderzoek Markermeer
report 1998-05-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Markermeer · IJsselmeer · waterkering · veiligheid
[PDF] [Abstract]

6 Principles and guidelines for the environmental protection of drainage basins prone to flash floods: Experimental intervention in a pilot drainage basin
report 1998-01-01    
Author: Vignozzi, G. · Fratini, R. · Nocentini, G. · Bartalucci, L. · Binazzi, P.P. · Bucci, G.L. · Saurer, B. · Kittl, H. · Matos Silva, J. · Almeida, A.B.
Keywords: flash flood · erosion · river flood · flood protection · flood risk
[PDF] [Abstract]

7 Grasdijken: Analyse meetresultaten grootschalig modelonderzoek
report 1998-09-12    
Author: Meijer, D.G. · Verheij, H.J.
Keywords: gras · waterkering · golfklap · grootschalig modelonderzoek · dijken
[PDF] [Abstract]

8 Grass covers and reinforcement measures
report 1998-01-01    
Author: Seijffert, J.W. · Verheij, H.J.
Keywords: gras · revetment · dikes · clay
[PDF] [Abstract]

9 Zandverlies op dieper water
report 1998-11-18    
Author: Stam, J.M.
Keywords: zandverlies · suppletiewerken · dwarstransport
[PDF] [Abstract]

10 Extensief graslandbeheer op zeedijken
report 1998-08-01    
Author: Sprangers, J.T.C.M. · Raemakers, I.P.
Keywords: vegetation · grass · zeedijken
[PDF] [Abstract]

11 Breaching of dunes - Preliminary quantification of related mechanism and assessment of the probability of occurrence
report 1998-04-14    
Author: Onderwater, M.C.
Keywords: breaching · dunes · dune erosion
[PDF] [Abstract]

12 Glooiingsconstructies
report 1998-11-24    
Author: Eckhardt, W.
Contributor: Hengst, P.
Keywords: glooiing · zeedijk · dijkverzwaring · Zeeland
[PDF] [Abstract]

13 De keerzijde van ons klimaat
report 1998-01-01    
Author: De Ronde, J.G. · Heinen, P. · Middelkoop, H. · Oerlemans, J. · Schuurmans, C.
Keywords: climate change · klimaatverandering
[PDF] [Abstract]

14 Update en validatie van het windtransportmodel SCOPE/SAFE-1.0: Implementatie transportmodule met windmodule binnen het SCOPE-model
report 1998-10-29    
Author: Steetzel, H.J.
Keywords: windtransport · zandtransport · eolisch transport
[PDF] [Abstract]

15 Verkenningen secundaire grondstoffen: 1996-2015
report 1998-03-20    
Author: Broers, J.W. · Weima, M.J.A.
Keywords: secundarie grondstoffen · grondstoffen · productie · afzet · inventarisatie
[PDF] [Abstract]

16 Transport van sediment over steilranden en overlaten
report 1998-09-01    
Author: Mosselman, E.
Keywords: sedimenttransport · sediment transport · riviermorfologie · river morphology · computerprogramma's · software · morfodynamische modellen · morphodynamic models · overlaten · spillways
[PDF]

17 Probabilistische analyse stabiliteitsvoorspellers
report 1998-06-01    
Author: Akkerman, G.J. · Verheij, H.J.
Keywords: sedimenttransport · sediment transport · turbulentie · turbulence · korrels · grains · stabiliteit · stability
[PDF]

18 Onafhankelijk onderzoek Markermeer - technisch inhoudelijke en integrerende studie, verslag fase 1b-4 : productieberekeningen en controle
report 1998-01-01    
Author: Haaren, Y.H.G. van · Spaan, G.B.H.
Keywords: Markermeer · golfmodellen · wave models
[PDF]

19 Summary of models used for analysis of OSPAR convention waters: ASMO model inquiry
report 1998-04-01    
Author: Villars, M.T.
Keywords: eutrofiering · eutrophication · modellen · models
[PDF]

20 Analyse overgangsgebieden Rijntakken: deelstudie Ruimte voor Rijntakken
report 1998-11-01    
Author: Heynert, K.
Keywords: waterstanden · water levels · rivierafvoer · discharge
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 111 found. Next | Sort by date