· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 180 found. Next | Sort by date

1 Een Nederlands Watermerk op het culturele erfgoed van de Europese Unie
report 2000-10-01    
Author: Danner, H.S. · Van Duivendijk, H.
Keywords: drooglegging · inpoldering · tunnelbouw · dijkaanleg · export · geschiedenis
[PDF] [Abstract]

2 Verslag van de stormvloed van 29 en 30 januari 2000
report 2000-01-29    
Author: Dronkers, J.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

3 Coastal and sea space development
report 2000-05-01    
Author: Van 't Hoff, J. · Hoeppfner, N. · Jenisch, U. · De Meester, A. · Mink, F.J. · D' Ouzoville, L. · Tomey, P.T.
Keywords: coastal zone management
[PDF] [Abstract]

4 Water en bodem standzeker (Moderne rivierkunde)
report 2000-04-17    
Author: Van der Wal, M.
Keywords: groynes · Kribben · river training · falling apron
[PDF] [Abstract]

5 Zandverliezen in het Nederlandse kustsysteem: Advies voor dynamisch handhaven in de 21e eeuw
report 2000-06-01    
Author: Mulder, J.P.M.
Keywords: beach nourishment · zanverliezen · zandsuppletie
[PDF] [Abstract]

6 Beach erosion and rip channels
report 2000-11-01    
Author: Van Rijn, L.C.
Keywords: beach erosion · rip currents · rip channels · breaker bar
[PDF] [Abstract]

7 Van overschrijdingskans naar overstromingskans
report 2000-06-30    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: overstromingsrisico · flood risk
[PDF] [PDF] [Abstract]

8 Dewatering sewage sludge with geotextile tubes
report 2000-01-01    
Author: Fowler, J. · Bagby, R.M. · Trainer, E.
Contributor: Pilarczyk, K.W.
Keywords: Geotubes · dewatering
[PDF] [Abstract]

9 Design of Locks 1
report 2000-01-01    
Author: Glerum, A. · Vrijburcht, A.
Keywords: locks · navigation
[PDF] [Abstract]

10 Maak- en Meetnauwkeurigheden bij de uitvoering van baggerwerken en steenbestortingen
report 2000-01-01    
Author: Hauer, M.
Keywords: baggerwerk · tolerantie · bodembescherming · steenbestorting · lodingen · nauwkeurigheid
[PDF] [Abstract]

11 Suite of bench mark tests for the shallow water wave model SWAN
report 2000-04-18    
Author: Anonymus, A.
Keywords: SWAN · wave models · spectral model · verification data
[PDF] [PDF] [Abstract]

12 Measurement errors of instruments for velocity, wave heigt, sand concentration and bed levels in field conditions
report 2000-11-01    
Author: Van Rijn, L.C. · Grasmeijer, B.T. · Ruessink, B.G.
Keywords: field measurements · coastal morphology · coastal hydraulics
[PDF] [Abstract]

13 Watercactussen en zee-egels: Een verkenning van de toekomstige opgave voor waterbeheer en waterbeleid
report 2000-02-01    
Author: Balfoort, H. · Boer, J. DE. · Geenen, J. · Glas, P.C.G. · Peerboom, R. · Rooy, P. VAN. · Wulffraat, K.
Keywords: watercactus · zee-egels · waterverkenning · waterbeheer · beleidsnota
[PDF] [Abstract]

14 Chemical Study on Brominated Flame-retardants
report 2000-02-14    
Author: Groshart, C.P. · Wassenberg, W.B.A. · Laane, R.W.P.M.
Keywords: flameretardants · retardants · emission · brominated · surface water · environmental impact · chemicals · contaminants
[PDF] [Abstract]

15 Bebouwingscontouren in de kustzone: Inzet van Rijkswaterstaat bij het vaststellen van contouren
report 2000-03-01    
Author: Van Huijssteeden, E. · De Kruik, H.J. · Kraak, A.
Keywords: bebouwingscontouren · kustzone · contourbepaling · contourenbenadering · woningbouw · Rijkswaterstaat
[PDF] [Abstract]

16 Herstel van estuariene gradienten in het Waddengebied: Een onderbouwing van de ecologische meerwaarde van dit herstel en een eerste aanzet tot uitwerking
report 2000-04-01    
Author: Janssen, G.M.
Keywords: ecologie · Waddengebied · herstel · Afsluitdijk · spuien · estuariene gradienten · vismigratie
[PDF] [Abstract]

17 Graadmeters voor de Noordzee
report 2000-04-17    
Author: Kabuta, S.H. · Duijts, H.
Contributor: Van der Tol, M. · Lanters, R. · Groskamp, H. · Bot, P. · Lathuhihin, M. · Van Essen, K. · Baptist, H. · Harte, M. · Van Reeken, H.
Keywords: graadmeter · Noordzee · ecologie · indicator · ecosysteem
[PDF] [Abstract]

18 Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1999
report 2000-05-01    
Author: Meininger, P.L. · Berrevoets, C.M. · Strucker, R.C.W.
Keywords: kustbroedvogels · broedvogels · inventarisatie · Deltagebied · 1999
[PDF] [Abstract]

19 Ecologisch herstel Rijn-Maas-monding: Mogelijkheden voor natuurontwikkeling op tien locaties in het Rotterdams havengebied
report 2000-08-01    
Author: Eertman, R.H.M.
Keywords: ecologie · ecologisch herstel · Rijn-Maas · Rotterdam · havengebied
[PDF] [Abstract]

20 Butyltin - verbindingen in sediment van de Noordzee en Waddenzee (1996): Verspreiding en normtoetsing (1996)
report 2000-02-14    
Author: Laane, R.W.P.M. · Groeneveld, G.
Keywords: tributyltin · TBT · concentratie · verspreiding · normtoetsing · Noordzee · Waddenzee
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 180 found. Next | Sort by date