· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 184 found. Next | Sort by date

1 Functioneel Ontwerp Golfklapmodel
report 2000-10-02    
Author: Gaarkeuken, G. · De Looff, A.K. · Meijers, P.
Keywords: asfaltbekleding · Golfklappen · modellering
[PDF] [Abstract]

2 Het Golfklapmodel.
report 2000-04-04    
Author: Gaarkeuken, G. · De Looff, A.K.
Keywords: asfaltbekleding · golfklappen · modellering
[PDF] [Abstract]

3 Experimentele studie en numerieke modellering van golfinteractie met stortsteengolfbrekers
report 2000-04-01    
Author: Troch, P.
Keywords: wave overtopping · wave pressure · wave-structure interaction · core pressure
[PDF] [Abstract]

4 Wave run-up on a rubble mound breakwater: prototype measurements versus scale model tests
report 2000-01-01    
Author: De Rouck, J. · Troch, P. · Van der Walle, B. · Van der Meer, J.M. · Van Damme, L. · Medina, J.R. · Willems, M. · Frigaard, P.
Keywords: run-up · scale effects
[PDF] [Abstract]

5 Dewatering sewage sludge with geotextile tubes
report 2000-01-01    
Author: Fowler, J. · Bagby, R.M. · Trainer, E.
Contributor: Pilarczyk, K.W.
Keywords: Geotubes · dewatering
[PDF] [Abstract]

6 Maak- en Meetnauwkeurigheden bij de uitvoering van baggerwerken en steenbestortingen
report 2000-01-01    
Author: Hauer, M.
Keywords: baggerwerk · tolerantie · bodembescherming · steenbestorting · lodingen · nauwkeurigheid
[PDF] [Abstract]

7 Design of Locks 1
report 2000-01-01    
Author: Glerum, A. · Vrijburcht, A.
Keywords: locks · navigation
[PDF] [Abstract]

8 Een Nederlands Watermerk op het culturele erfgoed van de Europese Unie
report 2000-10-01    
Author: Danner, H.S. · Van Duivendijk, H.
Keywords: drooglegging · inpoldering · tunnelbouw · dijkaanleg · export · geschiedenis
[PDF] [Abstract]

9 Verslag van de stormvloed van 29 en 30 januari 2000
report 2000-01-29    
Author: Dronkers, J.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

10 Schade na overstroming: een eerste verkenning
report 2000-10-16    
Author: Anonymus, A.
Keywords: overstromingsrisico · schade · flood risk · stormschade · overstroming · gevolg · eerste verkenning · overstromingsschade
[PDF] [Abstract]

11 Van overschrijdingskans naar overstromingskans
report 2000-06-30    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: overstromingsrisico · flood risk
[PDF] [PDF] [Abstract]

12 Suite of bench mark tests for the shallow water wave model SWAN
report 2000-04-18    
Author: Anonymus, A.
Keywords: SWAN · wave models · spectral model · verification data
[PDF] [PDF] [Abstract]

13 Shear stress concept in granular filters
report 2000-01-01    
Author: Hoffmans, G.J.C.M. · Den Adel, H. · Verheij, H.J.
Keywords: scour · geometrical open filter · shear stress
[PDF] [Abstract]

14 Voorspelling bodemligging en herstelrelaties voor baggeren op de Waal: eenvoudige relaties en benodigd onderzoek
report 2000-09-01    
Author: Klaassen, G.J. · Sloff, C.J.
Keywords: baggerwerken · dredging works · baggertechniek · dredging · Waal · morfologie · morphology · bodemligging · bed level
[PDF]

15 Invers Sediment Transport Model (ISTM): versie 2.00 met voorstellen tot verdere verbetering
report 2000-01-01    
Author: Boogaard, H.F.P. van den · Winterwerp, J.C. · Koster, A.W.J.
Keywords: sedimenttransportmodellen · sediment transport models
[PDF]

16 Morfologie van het Noordelijk Deltabekken : Geschiktheid van numerieke modellen voor voorspelling van morfologische ontwikkelingen
report 2000-03-01    
Author: Wang, Z.B. · Weck, A.W. van der · Houwing, E.J.
Keywords: morfodynamische modellen · morphodynamic models · Noordelijk Deltabekken
[PDF]

17 Verslag workshop rivierkundige aspecten RvR
report 2000-12-01    
Author: Havinga, H. · Silva, W. · Jong, R.J. de · Dijkman, J.P.M.
[PDF]

18 Aanvullende werkzaamheden afvoercapaciteit Rijntakken
report 2000-11-01    
Author: Crebas, J.I. · Heynert, K.V. · Dijkman, J.P.M.
Keywords: afvoercapaciteit · discharge capacity · Waal · Neder-Rijn · Lek · IJssel
[PDF]

19 Reprofuncties Randmeren
report 2000-01-01    
Author: Lorenz, N.
Keywords: veiligheid · safety · Randmeren
[PDF]

20 Vroegere ruimte voor Rijntakken
report 2000-12-01    
Author: Klijn, F. · Stone, K.
Keywords: kartering · mapping · historische geografie · historical geography · Rijn · Rhein
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 184 found. Next | Sort by date