· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 184 found. Next | Sort by date

1 Functioneel Ontwerp Golfklapmodel
report 2000-10-02    
Author: Gaarkeuken, G. · De Looff, A.K. · Meijers, P.
Keywords: asfaltbekleding · Golfklappen · modellering
[PDF] [Abstract]

2 Het Golfklapmodel.
report 2000-04-04    
Author: Gaarkeuken, G. · De Looff, A.K.
Keywords: asfaltbekleding · golfklappen · modellering
[PDF] [Abstract]

3 Schade na overstroming: een eerste verkenning
report 2000-10-16    
Author: Anonymus, A.
Keywords: overstromingsrisico · schade · flood risk · stormschade · overstroming · gevolg · eerste verkenning · overstromingsschade
[PDF] [Abstract]

4 Van overschrijdingskans naar overstromingskans
report 2000-06-30    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: overstromingsrisico · flood risk
[PDF] [PDF] [Abstract]

5 Verslag van de stormvloed van 29 en 30 januari 2000
report 2000-01-29    
Author: Dronkers, J.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

6 Een Nederlands Watermerk op het culturele erfgoed van de Europese Unie
report 2000-10-01    
Author: Danner, H.S. · Van Duivendijk, H.
Keywords: drooglegging · inpoldering · tunnelbouw · dijkaanleg · export · geschiedenis
[PDF] [Abstract]

7 Experimentele studie en numerieke modellering van golfinteractie met stortsteengolfbrekers
report 2000-04-01    
Author: Troch, P.
Keywords: wave overtopping · wave pressure · wave-structure interaction · core pressure
[PDF] [Abstract]

8 Wave run-up on a rubble mound breakwater: prototype measurements versus scale model tests
report 2000-01-01    
Author: De Rouck, J. · Troch, P. · Van der Walle, B. · Van der Meer, J.M. · Van Damme, L. · Medina, J.R. · Willems, M. · Frigaard, P.
Keywords: run-up · scale effects
[PDF] [Abstract]

9 Dewatering sewage sludge with geotextile tubes
report 2000-01-01    
Author: Fowler, J. · Bagby, R.M. · Trainer, E.
Contributor: Pilarczyk, K.W.
Keywords: Geotubes · dewatering
[PDF] [Abstract]

10 Central provinces initiative, partnership to mitigate natural disasters in Central Vietnam: Summary report
report 2000-09-22    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Vietnam · flood mitigation · natural disasters · flooding
[PDF] [Abstract]

11 3e Kustnota: Traditie, trends en toekomst
report 2000-12-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: kustbeleid · zandsuppletie
[PDF] [Abstract]

12 Ruimte voor de rivier
report 2000-12-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: waterbeleid
[PDF] [Abstract]

13 Anders omgaan met water: Waterbeleid voor de 21e eeuw
report 2000-12-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: waterbeleid
[PDF] [Abstract]

14 Waterbeleid voor de 21e eeuw: Geef water de ruimte en de aandacht die het verdient. Advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw
report 2000-08-31    
Author: Stumpe, J. · Tielrooij, F.
Keywords: waterbeheer · waterbeleid · watermanagement
[PDF] [Abstract]

15 Shear stress concept in granular filters
report 2000-01-01    
Author: Hoffmans, G.J.C.M. · Den Adel, H. · Verheij, H.J.
Keywords: scour · geometrical open filter · shear stress
[PDF] [Abstract]

16 6th International workshop on wave hindcasting and forecasting, November 6-10, 2000, Monterey, California, USA
report 2000-11-06    
Author: Resio, D.T.
Keywords: waves · forecasting · hindcasting · wind waves
[PDF] [Abstract]

17 Suite of bench mark tests for the shallow water wave model SWAN
report 2000-04-18    
Author: Anonymus, A.
Keywords: SWAN · wave models · spectral model · verification data
[PDF] [PDF] [Abstract]

18 Herontwerp BOS-Rijntakken : Technisch ontwerp versie 1.0.0
report 2000-09-01    
Author: Sprengers, C.J.
Keywords: ontwerp · design · systeemanalyse · systems analysis
[PDF]

19 Literatuuronderzoek kwik: ten behoeve van bioaccumulatie-berekeningen in de Sliedrechtse Biesbosch
report 2000-03-01    
Author: Nolte, A.J.
Keywords: kwik · mercury · cadmium · cadmium · gechloreerde koolwaterstoffen · chlorohydrocarbons · toxicologie · toxicology · ecologisch onderzoek · ecological research · Biesbosch
[PDF]

20 Database for sand concentrations and sand transport : ST Database 2000
report 2000-10-01    
Author: Rijn, L.C. van
Keywords: gegevensbestanden · databases · zandconcentratie · sand concentration · zandtransportmodellen · sand transport models
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 184 found. Next | Sort by date