· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 176 found. Next | Sort by date

1 Een Nederlands Watermerk op het culturele erfgoed van de Europese Unie
report 2000-10-01    
Author: Danner, H.S. · Van Duivendijk, H.
Keywords: drooglegging · inpoldering · tunnelbouw · dijkaanleg · export · geschiedenis
[PDF] [Abstract]

2 Verslag van de stormvloed van 29 en 30 januari 2000
report 2000-01-29    
Author: Dronkers, J.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

3 Coastal and sea space development
report 2000-05-01    
Author: Van 't Hoff, J. · Hoeppfner, N. · Jenisch, U. · De Meester, A. · Mink, F.J. · D' Ouzoville, L. · Tomey, P.T.
Keywords: coastal zone management
[PDF] [Abstract]

4 Water en bodem standzeker (Moderne rivierkunde)
report 2000-04-17    
Author: Van der Wal, M.
Keywords: groynes · Kribben · river training · falling apron
[PDF] [Abstract]

5 Zandverliezen in het Nederlandse kustsysteem: Advies voor dynamisch handhaven in de 21e eeuw
report 2000-06-01    
Author: Mulder, J.P.M.
Keywords: beach nourishment · zanverliezen · zandsuppletie
[PDF] [Abstract]

6 Beach erosion and rip channels
report 2000-11-01    
Author: Van Rijn, L.C.
Keywords: beach erosion · rip currents · rip channels · breaker bar
[PDF] [Abstract]

7 Van overschrijdingskans naar overstromingskans
report 2000-06-30    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: overstromingsrisico · flood risk
[PDF] [PDF] [Abstract]

8 Dewatering sewage sludge with geotextile tubes
report 2000-01-01    
Author: Fowler, J. · Bagby, R.M. · Trainer, E.
Contributor: Pilarczyk, K.W.
Keywords: Geotubes · dewatering
[PDF] [Abstract]

9 Design of Locks 1
report 2000-01-01    
Author: Glerum, A. · Vrijburcht, A.
Keywords: locks · navigation
[PDF] [Abstract]

10 Maak- en Meetnauwkeurigheden bij de uitvoering van baggerwerken en steenbestortingen
report 2000-01-01    
Author: Hauer, M.
Keywords: baggerwerk · tolerantie · bodembescherming · steenbestorting · lodingen · nauwkeurigheid
[PDF] [Abstract]

11 Suite of bench mark tests for the shallow water wave model SWAN
report 2000-04-18    
Author: Anonymus, A.
Keywords: SWAN · wave models · spectral model · verification data
[PDF] [PDF] [Abstract]

12 Measurement errors of instruments for velocity, wave heigt, sand concentration and bed levels in field conditions
report 2000-11-01    
Author: Van Rijn, L.C. · Grasmeijer, B.T. · Ruessink, B.G.
Keywords: field measurements · coastal morphology · coastal hydraulics
[PDF] [Abstract]

13 Shear stress concept in granular filters
report 2000-01-01    
Author: Hoffmans, G.J.C.M. · Den Adel, H. · Verheij, H.J.
Keywords: scour · geometrical open filter · shear stress
[PDF] [Abstract]

14 Calibratie SOBEK-Gegradeerd Zandmaas: voorbereiding voor morfologische berekeningen OTB
report 2000-05-01    
Author: Sloff, C.J. · Stolker, C.
Keywords: morfodynamische modellen · morphodynamic models · modelijking · model calibration
[PDF]

15 Voortschrijdend Onderzoek Programma (VOP) jaar 2000 : project steenstabiliteit
report 2000-12-01    
Author: Jongeling, T.H.G. · Verheij, H.J. · Wal, M. van der · Leeuwestein, W.
Keywords: bodemverdediging · bed protection · waarschijnlijkheidsrekening · probability theory · samenwerking · cooperation
[PDF]

16 UNIBEST v204 documentation
report 2000-10-01    
Author: Kessel, T. van
Keywords: morfodynamische modellen · morphodynamic models
[PDF]

17 Gevoeligheidsanalyse verdelingsmodel NCP
report 2000-12-01    
Author: Baart, A.C. · Booster, L.
Keywords: gevoeligheidsanalyse · sensitivity analysis · stoftransportmodellen · transport models
[PDF]

18 Boundary conditions for a 2D Boussinesq-type wave model
report 2000-01-01    
Author: Borsboom, M.J.A. · Groeneweg, J. · Doorn, N. · Gent, M.R.A. van
Keywords: stromingsmodellen · flow models · golfmodellen · wave models · randelementenmethoden · boundary element methods
[PDF]

19 Bruikbaarheidsonderzoek voor toepassingen van ODIFLOCS, voor berekening stijghoogtes op steenzettingen
report 2000-03-01    
Author: Kuiper, C.
Keywords: steenzettingen · stone pitchings · golfbelasting · wave load · hydraulische belasting · hydraulic load
[PDF]

20 Samenwerkingsproject modellering afslagoevers: voortgangsrapportage 1999
report 2000-02-01    
Author: Verheij, H.J.
Keywords: oevererosie · bank erosion · oeverbescherming · bank protection
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 176 found. Next | Sort by date