· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 182 found. Next | Sort by date

1 Ontwerpen van schutsluizen
report 2000-01-01    
Author: Vrijburcht, A.
Contributor: Glerum, A.
Keywords: sluizen · schutsluis
[PDF] [Abstract]

2 Measurement errors of instruments for velocity, wave heigt, sand concentration and bed levels in field conditions
report 2000-11-01    
Author: Van Rijn, L.C. · Grasmeijer, B.T. · Ruessink, B.G.
Keywords: field measurements · coastal morphology · coastal hydraulics
[PDF] [Abstract]

3 Verslag van de stormvloed van 29 en 30 januari 2000
report 2000-01-29    
Author: Dronkers, J.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

4 Een Nederlands Watermerk op het culturele erfgoed van de Europese Unie
report 2000-10-01    
Author: Danner, H.S. · Van Duivendijk, H.
Keywords: drooglegging · inpoldering · tunnelbouw · dijkaanleg · export · geschiedenis
[PDF] [Abstract]

5 Water en bodem standzeker (Moderne rivierkunde)
report 2000-04-17    
Author: Van der Wal, M.
Keywords: groynes · Kribben · river training · falling apron
[PDF] [Abstract]

6 Zandverliezen in het Nederlandse kustsysteem: Advies voor dynamisch handhaven in de 21e eeuw
report 2000-06-01    
Author: Mulder, J.P.M.
Keywords: beach nourishment · zanverliezen · zandsuppletie
[PDF] [Abstract]

7 Beach erosion and rip channels
report 2000-11-01    
Author: Van Rijn, L.C.
Keywords: beach erosion · rip currents · rip channels · breaker bar
[PDF] [Abstract]

8 Coastal and sea space development
report 2000-05-01    
Author: Van 't Hoff, J. · Hoeppfner, N. · Jenisch, U. · De Meester, A. · Mink, F.J. · D' Ouzoville, L. · Tomey, P.T.
Keywords: coastal zone management
[PDF] [Abstract]

9 Schade na overstroming: een eerste verkenning
report 2000-10-16    
Author: Anonymus, A.
Keywords: overstromingsrisico · schade · flood risk · stormschade · overstroming · gevolg · eerste verkenning · overstromingsschade
[PDF] [Abstract]

10 Van overschrijdingskans naar overstromingskans
report 2000-06-30    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: overstromingsrisico · flood risk
[PDF] [PDF] [Abstract]

11 Maak- en Meetnauwkeurigheden bij de uitvoering van baggerwerken en steenbestortingen
report 2000-01-01    
Author: Hauer, M.
Keywords: baggerwerk · tolerantie · bodembescherming · steenbestorting · lodingen · nauwkeurigheid
[PDF] [Abstract]

12 Experimentele studie en numerieke modellering van golfinteractie met stortsteengolfbrekers
report 2000-04-01    
Author: Troch, P.
Keywords: wave overtopping · wave pressure · wave-structure interaction · core pressure
[PDF] [Abstract]

13 Wave run-up on a rubble mound breakwater: prototype measurements versus scale model tests
report 2000-01-01    
Author: De Rouck, J. · Troch, P. · Van der Walle, B. · Van der Meer, J.M. · Van Damme, L. · Medina, J.R. · Willems, M. · Frigaard, P.
Keywords: run-up · scale effects
[PDF] [Abstract]

14 Dewatering sewage sludge with geotextile tubes
report 2000-01-01    
Author: Fowler, J. · Bagby, R.M. · Trainer, E.
Contributor: Pilarczyk, K.W.
Keywords: Geotubes · dewatering
[PDF] [Abstract]

15 Design of Locks 1
report 2000-01-01    
Author: Glerum, A. · Vrijburcht, A.
Keywords: locks · navigation
[PDF] [Abstract]

16 6th International workshop on wave hindcasting and forecasting, November 6-10, 2000, Monterey, California, USA
report 2000-11-06    
Author: Resio, D.T.
Keywords: waves · forecasting · hindcasting · wind waves
[PDF] [Abstract]

17 Suite of bench mark tests for the shallow water wave model SWAN
report 2000-04-18    
Author: Anonymus, A.
Keywords: SWAN · wave models · spectral model · verification data
[PDF] [PDF] [Abstract]

18 Shear stress concept in granular filters
report 2000-01-01    
Author: Hoffmans, G.J.C.M. · Den Adel, H. · Verheij, H.J.
Keywords: scour · geometrical open filter · shear stress
[PDF] [Abstract]

19 Vroegere ruimte voor Rijntakken
report 2000-12-01    
Author: Klijn, F. · Stone, K.
Keywords: kartering · mapping · historische geografie · historical geography · Rijn · Rhein
[PDF]

20 Verspreiding van productiewater vanaf platforms in zee
report 2000-11-01    
Author: Minns, A.W.
Keywords: boorplatforms · drilling platforms · oliewinning · oil production · gaswinning · gas production · afvalwaterverspreiding · waste water dispersion
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 182 found. Next | Sort by date