· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 184 found. Next | Sort by date

1 Functioneel Ontwerp Golfklapmodel
report 2000-10-02    
Author: Gaarkeuken, G. · De Looff, A.K. · Meijers, P.
Keywords: asfaltbekleding · Golfklappen · modellering
[PDF] [Abstract]

2 Het Golfklapmodel.
report 2000-04-04    
Author: Gaarkeuken, G. · De Looff, A.K.
Keywords: asfaltbekleding · golfklappen · modellering
[PDF] [Abstract]

3 Schade na overstroming: een eerste verkenning
report 2000-10-16    
Author: Anonymus, A.
Keywords: overstromingsrisico · schade · flood risk · stormschade · overstroming · gevolg · eerste verkenning · overstromingsschade
[PDF] [Abstract]

4 Van overschrijdingskans naar overstromingskans
report 2000-06-30    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: overstromingsrisico · flood risk
[PDF] [PDF] [Abstract]

5 Verslag van de stormvloed van 29 en 30 januari 2000
report 2000-01-29    
Author: Dronkers, J.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

6 Een Nederlands Watermerk op het culturele erfgoed van de Europese Unie
report 2000-10-01    
Author: Danner, H.S. · Van Duivendijk, H.
Keywords: drooglegging · inpoldering · tunnelbouw · dijkaanleg · export · geschiedenis
[PDF] [Abstract]

7 Experimentele studie en numerieke modellering van golfinteractie met stortsteengolfbrekers
report 2000-04-01    
Author: Troch, P.
Keywords: wave overtopping · wave pressure · wave-structure interaction · core pressure
[PDF] [Abstract]

8 Wave run-up on a rubble mound breakwater: prototype measurements versus scale model tests
report 2000-01-01    
Author: De Rouck, J. · Troch, P. · Van der Walle, B. · Van der Meer, J.M. · Van Damme, L. · Medina, J.R. · Willems, M. · Frigaard, P.
Keywords: run-up · scale effects
[PDF] [Abstract]

9 Dewatering sewage sludge with geotextile tubes
report 2000-01-01    
Author: Fowler, J. · Bagby, R.M. · Trainer, E.
Contributor: Pilarczyk, K.W.
Keywords: Geotubes · dewatering
[PDF] [Abstract]

10 Maak- en Meetnauwkeurigheden bij de uitvoering van baggerwerken en steenbestortingen
report 2000-01-01    
Author: Hauer, M.
Keywords: baggerwerk · tolerantie · bodembescherming · steenbestorting · lodingen · nauwkeurigheid
[PDF] [Abstract]

11 An assessment of the socio-economic cost & benefit of integrated Coastal Zone Management
report 2000-11-01    
Author: McGlashan, D.
Keywords: coastal zone management · Europe
[PDF] [Abstract]

12 Europese kaderrichtlijn water, een tussenstand
report 2000-01-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: kaderrichtlijn water · waterbeleid
[PDF] [Abstract]

13 Ruimte voor de rivier: Discussienota
report 2000-02-01    
Author: De Vries, J.M.
Keywords: overstroming · rivier · hoog water · dijkversterking
[PDF] [Abstract]

14 World Water Vision: Making Water Everybody's Business
report 2000-01-01    
Author: Cosgrove, W.J. · Rijsberman, F.R.
Keywords: water · water shortage · climate change
[PDF] [Abstract]

15 CPI-Central Province Initiative to Mitigate Natural Disasters in Central Vietnam
report 2000-07-14    
Author: Anonymous, A.
Keywords: Vietnam · Hue · Danang · flooding
[PDF] [Abstract]

16 Design of Locks 1
report 2000-01-01    
Author: Glerum, A. · Vrijburcht, A.
Keywords: locks · navigation
[PDF] [Abstract]

17 Water en bodem standzeker (Moderne rivierkunde)
report 2000-04-17    
Author: Van der Wal, M.
Keywords: groynes · Kribben · river training · falling apron
[PDF] [Abstract]

18 Zandverliezen in het Nederlandse kustsysteem: Advies voor dynamisch handhaven in de 21e eeuw
report 2000-06-01    
Author: Mulder, J.P.M.
Keywords: beach nourishment · zanverliezen · zandsuppletie
[PDF] [Abstract]

19 Beach erosion and rip channels
report 2000-11-01    
Author: Van Rijn, L.C.
Keywords: beach erosion · rip currents · rip channels · breaker bar
[PDF] [Abstract]

20 Measurement errors of instruments for velocity, wave heigt, sand concentration and bed levels in field conditions
report 2000-11-01    
Author: Van Rijn, L.C. · Grasmeijer, B.T. · Ruessink, B.G.
Keywords: field measurements · coastal morphology · coastal hydraulics
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 184 found. Next | Sort by date