· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 120 found. Next | Sort by date

1 Kleobs - Kleine obstakels: Toetsingsprogramma voor kleine ingrepen in het winterbed
report 2001-10-03    
Author: Van Heereveld, M.A.
Keywords: Kleine obstakels · Toetsingsprogramma · Kleine ingrepen · Winterbed
[PDF]

2 Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies; Geotechnische aspecten van dijken, dammen en boezemkaden
report 2001-06-01    
Author: Kremer, R.H.J. · Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J. · Koehorst, B.A.N. · Calle, E.O.F.
Keywords: dijken · boezemkaden · geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

3 Eco-morphodynamic processes in the Rhine-Meuse-Scheldt delta and the Dutch Wadden Sea
report 2001-03-01    
Author: De Brouwer, J. · Crosato, A. · Dankers, N. · Van Duin, W. · Herman, P.M.J. · Van Raaphorst, W. · Stive, M.J.F. · Talmon, A.M. · Verbeek, H. · De Vries, M.B. · Van der Wegen, M. · Winterwerp, J.C.
Keywords: Delta · Eco morphology
[PDF] [Abstract]

4 Coastal Dune Management: A Manual of Coastal Dune Management and Rehabilitation Techniques
report 2001-01-01    
Author: Kidd, R.
Keywords: dunes · coastal zone management · dune management · beach nourishment
[PDF] [Abstract]

5 Registratie productie en afzet secundaire grondstoffen: Inventarisatiegegevens 1989-2000
report 2001-12-01    
Author: Van Ruiten, L.H.A.M.
Contributor: Broers, J.W.
Keywords: secundaire grondstoffen · slakken · hergebruik · recycling
[PDF] [Abstract]

6 Schade door muskusratten in de provincie Fryslân
report 2001-03-01    
Author: Bosma, N.
Keywords: Muskusrat
[PDF] [Abstract]

7 World-wide sand bypassing systems: Data report
report 2001-08-01    
Author: Boswood, P.K. · Murray, R.J.
Keywords: sand bypassing · artificial beach nourishment · bypass
[PDF] [Abstract]

8 Hydraulische randvoorwaarden 2001: maatgevende afvoeren Rijn en Maas
report 2001-10-01    
Author: Van de Langemheen, W. · Berger, H.E.J.
Keywords: afvoer · riverafvoer · Rijn · Maas · hydraulische randvoorwaarden
[PDF] [Abstract]

9 FloRIJN 2000: verlenging van de zichttijd van hoogwatervoorspellingen voor de Rijn in Nederland tot drie dagen
report 2001-10-01    
Author: Sprokkereef, E.
Keywords: Rijn · afvoer · hoogwatervoorspelling · riverwaterstand
[PDF] [Abstract]

10 De zandbalans van het Zeegat van Texel, bepaald met verschillende buitendelta-definities
report 2001-11-01    
Author: Walburg, A.M.
Keywords: definities · zandbalans · zandvolume · buitendelta · gebiedsgrenzen
[PDF] [Abstract]

11 De visdiefkolonie (Sterna hirundo) bij Terneuzen: blijven er problemen?: De resultaten van een vervolgonderzoek in 2000
report 2001-02-01    
Author: Bouma, S. · Vethaak, D. · Meininger, P. · Holland, A.
Keywords: visdief · ziekte · toxiciteit · Terneuzen
[PDF] [Abstract]

12 Selectie potentiële probleemstoffen voor de Noordzee
report 2001-03-01    
Author: Laane, R.W.P.M. · Pynenburg, J. · Yland, E. · Groeneveld, G. · De Vries, A.
Keywords: ecologie · probleemstoffen · vervuiling
[PDF] [Abstract]

13 Risicobeoordeling Munitiestort Oosterschelde
report 2001-06-06    
Author: Van Eck, G.T.M. · Holland, A.M.B.M. · Van Pagee, J.A.
Keywords: Oosterschelde · risicoanalyse · munitie · corosie · vervuiling · ecotoxicologie
[PDF] [Abstract]

14 Balanceren tussen zoet en zout: Ruimte voor veerkracht en veiligheid in de Delta
report 2001-04-01    
Author: Haas, H.A. · Tosserams, M.
Keywords: Delta · Schelde · ecologie · zoet · zout
[PDF] [Abstract]

15 Omgevingsanalyse beleidsvelden op de Noordzee
report 2001-07-19    
Author: Kabuta, S.H. · Groskamp, H.
Keywords: beleid · beleidsanalyse · ecologie · beheer · Noordzee
[PDF] [Abstract]

16 Informatiebronnen voor slib: Een inventarisatie anno 2000
report 2001-02-01    
Author: Hoogenboom, H.J.
Contributor: Evers, H.L. · Cox, H.L.H.
Keywords: informatiebronnen · meettechniek · modellen · metingen · slib · slibtransport · inventarisatie
[PDF] [Abstract]

17 Noordzee 2050: Beleidstypen voor sturing van ruimtedruk
report 2001-01-01    
Author: Derks, G.H.E. · Duenk, F.H.J.
Keywords: ruimtebeleid · waterbeleid · ruimtedruk · beleidsadvies · Noordzee
[PDF] [Abstract]

18 Waterkwaliteit en eidereenden in de Waddenzee
report 2001-01-01    
Author: Werkman, G.T. · Eggens, M.L. · Van de Ven, C.L.M.
Keywords: eidereenden · sterfte · waterkwaliteit · toxiciteit · bodemkwaliteit
[PDF] [Abstract]

19 National Evaluation Report of the Joint Assessment and Monitoring Programme of the Netherlands 1999
report 2001-01-01    
Author: Van Zeijl, W.J.M. · Akhlat, A. · Kortekaas, M.L. · Swertz, O.C.
Keywords: water quality · monitoring · JAMP · nutrients · metals · organic contaminants
[PDF] [Abstract]

20 Kusterosie van noordwest Ameland: ontwikkelingen op verschillende tijdschalen
report 2001-01-01    
Author: Oost, A.P. · Israël, C.G. · Dunsbergen, D.W.
Keywords: kusterosie · Ameland · morfologie · advies
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 120 found. Next | Sort by date