· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 120 found. Next | Sort by date

1 Kleobs - Kleine obstakels: Toetsingsprogramma voor kleine ingrepen in het winterbed
report 2001-10-03    
Author: Van Heereveld, M.A.
Keywords: Kleine obstakels · Toetsingsprogramma · Kleine ingrepen · Winterbed
[PDF]

2 Coping with floods: A comparative study of strategies used in Vietnam, China and USA
report 2001-05-01    
Author: Mburu, J.W.
Contributor: Visser, J. · Wondergem, P. · Verhagen, H.J. · Van der Wegen, M.
Keywords: flood risk · flood management
[PDF] [Abstract]

3 Coastal erosion along the sand barrier: Case study in Hue, Vietnam
report 2001-03-01    
Author: Tung, T.T.
Contributor: Verhagen, H.J. · Pluijm, M. · Petri, B.
Keywords: tidal inlet · overwash · breach
[PDF] [Abstract]

4 DAMS AND DIKES IN DEVELOPMENT: Symposium at the occasion of the World Water Day, 22 March 2001
report 2001-03-22    
Author: Van Duivendijk, H. · Schultz, B. · Van Westen, C-J.
Keywords: dams · dikes · development · safety
[PDF] [Abstract]

5 Referentiedocument oevers en bodems: Handreiking voor het opstellen van instandhoudingsplannen
report 2001-01-19    
Author: Van Zuilen, P. · Belgraver, P.
Contributor: Bak, W. · Van den Burg, A.
Keywords: design guide · oever · bodem · instandhouding
[PDF] [Abstract]

6 Keuzemodel Kust- en Oeverwerken
report 2001-06-01    
Author: Van der Loos, R.M.M. · Van den Dobbelsteen, A.A.J.F.
Contributor: De Vries, W.S.
Keywords: LCA analyse · LNC waarden · oevers · keuzemethoden
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

7 RIVERSandLAND: Dikes for eternity, an ace up our sleeve
report 2001-04-12    
Author: Wondergem, P.J.M.
Keywords: rivers · safety against flooding
[PDF] [Abstract]

8 Risicobeoordeling Munitiestort Oosterschelde
report 2001-06-06    
Author: Van Eck, G.T.M. · Holland, A.M.B.M. · Van Pagee, J.A.
Keywords: Oosterschelde · risicoanalyse · munitie · corosie · vervuiling · ecotoxicologie
[PDF] [Abstract]

9 Balanceren tussen zoet en zout: Ruimte voor veerkracht en veiligheid in de Delta
report 2001-04-01    
Author: Haas, H.A. · Tosserams, M.
Keywords: Delta · Schelde · ecologie · zoet · zout
[PDF] [Abstract]

10 Omgevingsanalyse beleidsvelden op de Noordzee
report 2001-07-19    
Author: Kabuta, S.H. · Groskamp, H.
Keywords: beleid · beleidsanalyse · ecologie · beheer · Noordzee
[PDF] [Abstract]

11 Informatiebronnen voor slib: Een inventarisatie anno 2000
report 2001-02-01    
Author: Hoogenboom, H.J.
Contributor: Evers, H.L. · Cox, H.L.H.
Keywords: informatiebronnen · meettechniek · modellen · metingen · slib · slibtransport · inventarisatie
[PDF] [Abstract]

12 Noordzee 2050: Beleidstypen voor sturing van ruimtedruk
report 2001-01-01    
Author: Derks, G.H.E. · Duenk, F.H.J.
Keywords: ruimtebeleid · waterbeleid · ruimtedruk · beleidsadvies · Noordzee
[PDF] [Abstract]

13 Waterkwaliteit en eidereenden in de Waddenzee
report 2001-01-01    
Author: Werkman, G.T. · Eggens, M.L. · Van de Ven, C.L.M.
Keywords: eidereenden · sterfte · waterkwaliteit · toxiciteit · bodemkwaliteit
[PDF] [Abstract]

14 National Evaluation Report of the Joint Assessment and Monitoring Programme of the Netherlands 1999
report 2001-01-01    
Author: Van Zeijl, W.J.M. · Akhlat, A. · Kortekaas, M.L. · Swertz, O.C.
Keywords: water quality · monitoring · JAMP · nutrients · metals · organic contaminants
[PDF] [Abstract]

15 Kusterosie van noordwest Ameland: ontwikkelingen op verschillende tijdschalen
report 2001-01-01    
Author: Oost, A.P. · Israël, C.G. · Dunsbergen, D.W.
Keywords: kusterosie · Ameland · morfologie · advies
[PDF] [Abstract]

16 De visdiefkolonie (Sterna hirundo) bij Terneuzen: blijven er problemen?: De resultaten van een vervolgonderzoek in 2000
report 2001-02-01    
Author: Bouma, S. · Vethaak, D. · Meininger, P. · Holland, A.
Keywords: visdief · ziekte · toxiciteit · Terneuzen
[PDF] [Abstract]

17 Selectie potentiële probleemstoffen voor de Noordzee
report 2001-03-01    
Author: Laane, R.W.P.M. · Pynenburg, J. · Yland, E. · Groeneveld, G. · De Vries, A.
Keywords: ecologie · probleemstoffen · vervuiling
[PDF] [Abstract]

18 Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': Beschrijving van de fysische toestand van de Westerschelde t/m 2000
report 2001-07-01    
Author: Liek, G.A.
Contributor: Arends, A. · Termaat, R. · Dekker, L. · Paree, E. · Van der Male, K. · Schouwenaar, B.
Keywords: monitoring · Westerschelde · verruiming · effecten · baggeren · storten · morfologie · MOVE · waterbeweging
[PDF] [Abstract]

19 Ruimtelijke analyses van zeevogels: verspreiding van de Noordse Stormvogel op het Nederlands Continentaal Plat
report 2001-07-01    
Author: Berrevoets, C.M. · Arts, F.A.
Keywords: vogeltelling · zeevogel · Noordse Stormvogel · Continentaal Plat
[PDF] [Abstract]

20 Monitoring van de effecten van de verruiming 48'-43': Samenvatting van de ontwikkelingen in de Westerschelde (tussenstand 2000)
report 2001-07-01    
Author: Dauwe, B.
Keywords: Westerschelde · verruiming · effecten · watervogels · vis · garnaal · morfologie · waterbeweging · MOVE · evaluatie
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 120 found. Next | Sort by date