· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 120 found. Next | Sort by date

1 Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies; Geotechnische aspecten van dijken, dammen en boezemkaden
report 2001-06-01    
Author: Kremer, R.H.J. · Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J. · Koehorst, B.A.N. · Calle, E.O.F.
Keywords: dijken · boezemkaden · geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

2 Coastal Dune Management: A Manual of Coastal Dune Management and Rehabilitation Techniques
report 2001-01-01    
Author: Kidd, R.
Keywords: dunes · coastal zone management · dune management · beach nourishment
[PDF] [Abstract]

3 The optimisation of crest level design of sloping coastal structures through prototype monitoring and modelling, final report
report 2001-01-01    
Author: De Rouck, J. · Boone, C. · Van de Walle, B.
Keywords: wave overtopping · run-up · scale effects · breakwaters
[PDF] [Abstract]

4 Wellenüberlaufströmung bei Seedeichen - Experimentelle und theoretische Untersuchungen
report 2001-02-01    
Author: Schüttrumpf, H.F.R.
Contributor: Oumeraci, H. · Helmig, R.
Keywords: wave overtopping · run-up
[PDF] [Abstract]

5 Registratie productie en afzet secundaire grondstoffen: Inventarisatiegegevens 1989-2000
report 2001-12-01    
Author: Van Ruiten, L.H.A.M.
Contributor: Broers, J.W.
Keywords: secundaire grondstoffen · slakken · hergebruik · recycling
[PDF] [Abstract]

6 Schade door muskusratten in de provincie Fryslân
report 2001-03-01    
Author: Bosma, N.
Keywords: Muskusrat
[PDF] [Abstract]

7 Eco-morphodynamic processes in the Rhine-Meuse-Scheldt delta and the Dutch Wadden Sea
report 2001-03-01    
Author: De Brouwer, J. · Crosato, A. · Dankers, N. · Van Duin, W. · Herman, P.M.J. · Van Raaphorst, W. · Stive, M.J.F. · Talmon, A.M. · Verbeek, H. · De Vries, M.B. · Van der Wegen, M. · Winterwerp, J.C.
Keywords: Delta · Eco morphology
[PDF] [Abstract]

8 Kleobs - Kleine obstakels: Toetsingsprogramma voor kleine ingrepen in het winterbed
report 2001-10-03    
Author: Van Heereveld, M.A.
Keywords: Kleine obstakels · Toetsingsprogramma · Kleine ingrepen · Winterbed
[PDF]

9 FloRIJN 2000: verlenging van de zichttijd van hoogwatervoorspellingen voor de Rijn in Nederland tot drie dagen
report 2001-10-01    
Author: Sprokkereef, E.
Keywords: Rijn · afvoer · hoogwatervoorspelling · riverwaterstand
[PDF] [Abstract]

10 Analysis of the Rijkoort-Weibull model
report 2001-02-02    
Author: Smits, A.
Keywords: wind speed · climate · wind · exceedance lines
[PDF] [Abstract]

11 World-wide sand bypassing systems: Data report
report 2001-08-01    
Author: Boswood, P.K. · Murray, R.J.
Keywords: sand bypassing · artificial beach nourishment · bypass
[PDF] [Abstract]

12 Morphology of Pits, Channels and Trenches Part 1: Literature review and study approach Part 2: Verification of Delft3D with PUTMOR dataset Part 3: Investigation of the longshore and cross-shore impact of various designs
report 2001-10-01    
Author: Van Rijn, L.C. · Walstra, D.J. · Van Helvert, M.A.G. · De Boer, G.
Keywords: sand mining · dredged trench
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

13 Hydraulische randvoorwaarden 2001: maatgevende afvoeren Rijn en Maas
report 2001-10-01    
Author: Van de Langemheen, W. · Berger, H.E.J.
Keywords: afvoer · riverafvoer · Rijn · Maas · hydraulische randvoorwaarden
[PDF] [Abstract]

14 Klei van Boom: Een analyse van sedimentmonsters afkomstig uit de Westerschelde
report 2001-05-01    
Author: Limburg, J.
Keywords: sedimentmonsters · boorspecie · Boomse Klei · Westerscheldetunnel
[PDF] [Abstract]

15 Room for the Rhine branches in The Netherlands : what the research has taught us
report 2001-01-01    
Author: Silva, W. · Klijn, F. · Dijkman, J.P.M.
Keywords: Rijn · Rhein · rivierafvoer · discharge · hoogwaterbeveiliging · flood protection
[PDF]

16 Laser altimetry and hydraulic roughness of vegetation
report 2001-10-01    
Author: Asselman, N.E.M.
Keywords: lasers · lasers · ruwheid · roughness · uiterwaarden · floodplains · vegetatie · vegetation
[PDF]

17 ESTMORF, a model for long-term morphological development of estuaries and tidal lagoons: overall review of the development of the model
report 2001-11-01    
Author: Wang, Z.B. · Helvert, M.A.G. van
Keywords: Westerschelde · estuaria · estuaries · getijdewateren · tidal waters · estuariene morfologie · estuarine morphology
[PDF]

18 Ontwikkeling van zeesla in het Veerse Meer : expert opinion en modelonderzoek
report 2001-11-01    
Author: Nolte, A.J.
Keywords: waterplanten · water plants · waterkwaliteit · water quality · ecologie · ecology · Veerse Meer · Zeeland
[PDF]

19 Room for the Rhine in The Netherlands : summary of research results
report 2001-10-01    
Author: Klijn, F. · Dijk, J. van · Silva, W.
Keywords: rivierverbetering · river improvement · rivierverruiming · riverbed widening · hoogwaterbeheer · flood management · rivierafvoer · discharge · Rijn · Rhein
[PDF]

20 Morfologisch model Westerschelde : verslag workshop (16 oktober 2001, Middelburg)
report 2001-11-01    
Author: Winterwerp, J.C. · Kuijper, C.
Keywords: estuariene morfologie · estuarine morphology · morfodynamische modellen · morphodynamic models · Westerschelde
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 120 found. Next | Sort by date