· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 120 found. Next | Sort by date

1 The optimisation of crest level design of sloping coastal structures through prototype monitoring and modelling, final report
report 2001-01-01    
Author: De Rouck, J. · Boone, C. · Van de Walle, B.
Keywords: wave overtopping · run-up · scale effects · breakwaters
[PDF] [Abstract]

2 Wellenüberlaufströmung bei Seedeichen - Experimentelle und theoretische Untersuchungen
report 2001-02-01    
Author: Schüttrumpf, H.F.R.
Contributor: Oumeraci, H. · Helmig, R.
Keywords: wave overtopping · run-up
[PDF] [Abstract]

3 Coastal Dune Management: A Manual of Coastal Dune Management and Rehabilitation Techniques
report 2001-01-01    
Author: Kidd, R.
Keywords: dunes · coastal zone management · dune management · beach nourishment
[PDF] [Abstract]

4 Registratie productie en afzet secundaire grondstoffen: Inventarisatiegegevens 1989-2000
report 2001-12-01    
Author: Van Ruiten, L.H.A.M.
Contributor: Broers, J.W.
Keywords: secundaire grondstoffen · slakken · hergebruik · recycling
[PDF] [Abstract]

5 Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies; Geotechnische aspecten van dijken, dammen en boezemkaden
report 2001-06-01    
Author: Kremer, R.H.J. · Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J. · Koehorst, B.A.N. · Calle, E.O.F.
Keywords: dijken · boezemkaden · geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

6 Kleobs - Kleine obstakels: Toetsingsprogramma voor kleine ingrepen in het winterbed
report 2001-10-03    
Author: Van Heereveld, M.A.
Keywords: Kleine obstakels · Toetsingsprogramma · Kleine ingrepen · Winterbed
[PDF]

7 Schade door muskusratten in de provincie Fryslân
report 2001-03-01    
Author: Bosma, N.
Keywords: Muskusrat
[PDF] [Abstract]

8 Ruimtelijke en temporele aspecten van de duinvoetdynamiek
report 2001-02-03    
Author: Jeuken, C. · Ruessink, G. · Marchand, M.
Keywords: veerkracht · duinvoet · kustmorfologie · zandgolf
[PDF] [Abstract]

9 Laser altimetry and hydraulic roughness of vegetation
report 2001-10-01    
Author: Asselman, N.E.M.
Keywords: lasers · lasers · ruwheid · roughness · uiterwaarden · floodplains · vegetatie · vegetation
[PDF]

10 ESTMORF, a model for long-term morphological development of estuaries and tidal lagoons: overall review of the development of the model
report 2001-11-01    
Author: Wang, Z.B. · Helvert, M.A.G. van
Keywords: Westerschelde · estuaria · estuaries · getijdewateren · tidal waters · estuariene morfologie · estuarine morphology
[PDF]

11 Room for the Rhine branches in The Netherlands : what the research has taught us
report 2001-01-01    
Author: Silva, W. · Klijn, F. · Dijkman, J.P.M.
Keywords: Rijn · Rhein · rivierafvoer · discharge · hoogwaterbeveiliging · flood protection
[PDF]

12 Morfologie en herinrichting
report 2001-08-01    
Author: Mosselman, E. · Barneveld, H.J. · Vriend, H.J. de
Keywords: riviermorfologie · river morphology · uiterwaarden · floodplains
[PDF]

13 Numerical simulation of wave-current driven sand transport : corrections, improvements, a new test case and assessment of sand transport near Bankje van Zoutelande
report 2001-11-01    
Author: Uittenbogaard, R.E. · Kessel, T. van
Keywords: zandtransportmodellen · sand transport models · zandtransport · sand transport · stromingsmodellen · flow models
[PDF]

14 Beoordeling nieuwe overlaatroutines WAQUA
report 2001-07-01    
Author: Kester, J.A.T.M. van
Keywords: energieverliezen · head losses · overlaten · spillways · rivierafvoer · discharge · numerieke modellen · numerical modelling
[PDF]

15 Raum für den Rhein in den Niederlanden : Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse
report 2001-10-01    
Author: Klijn, F. · Dijk, J. van · Silva, W.
Keywords: rivierverbetering · river improvement · rivierverruiming · riverbed widening · hoogwaterbeheer · flood management · rivierafvoer · discharge · Rijn · Rhein
[PDF]

16 Koppeling van ESTMORF aan een HABIMAP voorspelling: koppeling ESTMORF, SCALWEST EN HABIMAP
report 2001-11-01    
Author: Vries, M.B. de · Helvert, M.A.G. van · Verhage, L.
Keywords: Westerschelde · estuariene morfologie · estuarine morphology · ecologie · ecology · Geografische Informatiesystemen GIS · Geographic Information Systems GIS
[PDF]

17 Spankrachtstudie, deelrapport 11 : groene rivieren: mogelijkheden voor toepassing: een handreiking
report 2001-11-01    
Author: Klijn, F. · Maaten, R. · Buren, R. van · Crebas, J. · Schijndel, S.A.H. van · Stolker, C.
Keywords: rivierverbreding · riverbed widening · afvoercapaciteit · discharge capacity · uiterwaarden · floodplains · hydraulica · hydraulics
[PDF]

18 IJsverslag: Winters 1997-1998 / 1998-1999 / 1999 - 2000 en winter 2000 - 2001
report 2001-04-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: ijsverslag · ijs · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · RIZA · rijkswaterstaat · winter
[PDF] [Abstract]

19 Debietmeting (ADCP) Roompot-Veerse Dam, 15 januari 2001
report 2001-09-01    
Author: Meetdienst Zeeland, R.W.S.
Keywords: Discharge Measurement · Oosterschelde · Eastern Scheldt
[PDF] [Abstract]

20 Debietmeting (ADCP) raai IIIb Oosterschelde, 29 augustus 2000
report 2001-07-01    
Author: Meetdienst Zeeland, R.W.S.
Keywords: Discharge Measurement · Oosterschelde · Eastern Scheldt
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 120 found. Next | Sort by date