· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 169 found. Next | Sort by date

1 A literature review on sand transport under oscillatory flow conditions in the rippled-bed regime
report 2003-04-14    
Author: Van der Werf, J.J.
Keywords: sand mining · oscilatory flow · sand transport · ripples
[PDF] [PDF] [Abstract]

2 Eindrapportage Flyland
report 2003-06-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: luchthaven · kunstmatige eilanden
[PDF] [Abstract]

3 Toetsing ingegoten bekledingen, bestaande kennis en kennisleemten
report 2003-10-01    
Author: Meijers, P. · Klein Breteler, M.
Keywords: glooiing · dijkbekleding · block revetment
[PDF] [Abstract]

4 Invloed klemming: statistische analyse trekproeven
report 2003-11-25    
Author: Coeveld, E.M. · Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · trekproeven · wandwrijving · klemkrachten
[PDF] [Abstract]

5 Meten van drukrandvoorwaarden bij scheve golfaanval
report 2003-12-01    
Author: Kuiper, C.
Keywords: steenzetting · waterdruk · overdruk · spectrum · golfklap
[PDF] [Abstract]

6 Field observations of rip current dynamics
report 2003-05-01    
Author: MacMahan, J.H.
Keywords: rip current · field data
[PDF] [Abstract]

7 De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland, resultaten van de eerste toetsronde 1996-2001; Hoofdrapport
report 2003-02-10    
Author: Anonymous, A.
Keywords: waterkeringen · overstromingskans · dijken · primaire waterkering · dijkdoorbraak
[PDF] [Abstract]

8 IJsverslag: Winter 2002-2003
report 2003-04-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: ijsverslag · ijs · 2002-2003 · 2002 · 2003 · rijkswaterstaat · RIZA · winter
[PDF] [Abstract]

9 Dwarskracht in ingegoten basalt tijdens golfaanval
report 2003-02-01    
Author: Klein Breteler, M
Keywords: steenzettingen · stone pitchings · krachten door golven · wave-induced forces · Zeeland
[PDF]

10 Slibsedimentatie in noodoverloop- en retentiegebieden
report 2003-04-01    
Author: Asselman, N.E.M.
Keywords: slib · mud · slibtransport · mud transport · sedimentatie · sedimentation · waterretentie · water retention · Rijn · Rhein
[PDF]

11 Rekenmodule IJssel- en Vechtdelta : testplan
report 2003-12-01    
Author: Klis, H. van der
Keywords: Vecht · IJssel · computerprogramma's · software · hydraulische modellen · hydraulic models
[PDF]

12 Temperatuurmodellering Maas
report 2003-11-01    
Author: Icke, J. · Wijdeveld, A.J.
Keywords: waterkwaliteitsmodellen · water quality models · temperatuur · temperature · watertemperatuur · water temperature · Maas · Meuse
[PDF]

13 Rekenmodule IJssel- en Vechtdelta: functioneel ontwerp
report 2003-12-01    
Author: Klis, H. van der
Keywords: Vecht · IJssel · computerprogramma's · software · hydraulische modellen · hydraulic models
[PDF]

14 Sedimentverdeling bij riviersplitsingen: ontwerp van een splitsingspuntrelatie
report 2003-06-01    
Author: Heer, A.F.M. de
Keywords: riviermorfologie · river morphology · sedimentverdeling · sediment distribution · splitsingspunten · bifurcations · sedimenttransportmodellen · sediment transport models · sedimenttransport in rivieren · sediment transport in rivers · sedimenttransportprocessen · se
[PDF]

15 Evaluatie van het beleid voor vaargeulonderhoud en zandwinning sinds de tweede vaargeulverdieping op basis van veldwaarnemingen en het verbeterde cellenconcept Westerschelde
report 2003-03-01    
Author: Jeuken, M.C.J.L. · Tanczos, I.C. · Wang, Z.B.
Keywords: Westerschelde · vaargeulen · navigation channels · vaargeulverdieping · channel deepening · zandwinning · sand dredging · baggerwerken · dredging works
[PDF]

16 Development and application of a large-scale morphological model of the Dutch coast - phase 2 : formulation and application of the PONTOS model version 1.4
report 2003-11-01    
Author: Steetzel, H.J. · Wang, Z.B.
Keywords: morfodynamische modellen · morphodynamic models · kustmorfologie · coastal morphology · zandtransport · sand transport · zandsuppletie · sand nourishment · Noordzee
[PDF]

17 ICZM training course module 5 : overview of the management process
report 2003-12-01    
Author: Sadacharan, D. · Marchand, M. · Vis, M.
Keywords: opleiding · training · planning · planning
[PDF]

18 Project steenstabiliteit WBKI 2003 - Proefproject nieuwe spuisluizen Afsluitdijk : toepassing ontwerpmethodiek bodemverdediging
report 2003-11-01    
Author: Jongeling, T.H.G. · Jagers, H.R.A. · Blom, A.
Keywords: ontwerpregels · design rules · bodemverdediging · bed protection · turbulentiemodellen · turbulence models · turbulentie-energie · turbulent energy · Afsluitdijk · stabiliteit · stability
[PDF]

19 Haalbaarheidsstudie HYDRA-K fase 2 : inbouwen van additionele faalmechanismen en bekledingstypen in het demonstratiemodel
report 2003-11-01    
Author: Diermanse, F.L.M. · Klein Breteler, M. · Vrouwenvelder, A.C.W.M. · Steenbergen, H.M.G.M. · Jagers, H.R.A.
Keywords: faalkansanalyse · probability of failure · rekenmodellen · computational models · dijkbekleding · dike lining
[PDF]

20 Morfodynâmica do Cabedelo da Foz dor Rio Douro: Perspectiva histórica e monitorizaçao por gps para o conhecimento da sua evoluçao acutal.
report 2003-09-02    
Author: Rodirgues Viera de Jesus, M.E.
Contributor: Correia, E.
Keywords: Douro · Estuary · River mouth · River bar
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 169 found. Next | Sort by date