· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 169 found. Next | Sort by date

1 Influence of low-frequency waves on wave overtopping; a study based on field measurements at the Petten Sea-defence
report 2003-11-01    
Author: Van Gent, M.R.A. · Giarusso, C.G.
Keywords: wave overtopping · field data · Petten
[PDF] [Abstract]

2 Technisch Rapport Steenzettingen: toetsing, ontwerp en achtergrondinformatie
report 2003-12-01    
Author: Flikweerd, J.J.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: steenzetting · dijkbekleding · revetment · blokkenbekleding · zetsteen
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

3 Historische Stormvloedstanden
report 2003-08-01    
Author: Van Malde, J.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

4 Verslag van de stormvloed van 21 en 22 december 2003
report 2003-12-01    
Author: Van der Hee, I.
Keywords: sediment transport
[PDF] [Abstract]

5 Technisch rapport steenzettingen: ontwerp
report 2003-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Technisch rapport · Steenzettingen · Ontwerp
[PDF]

6 CLASH-EU: Report on field measurements: Petten sea defence: Storm season 2002-2003
report 2003-07-01    
Author: Hordijk, D.
Contributor: Hoekema, J. · Jacobse, J.J. · Roskam, A.P.
Keywords: Field measurements · Petten · Sea defence · Storm season 2002-2003
[PDF]

7 Leidraad Kunstwerken
report 2003-05-01    
Author: Veendorp, M. · Niemijer, J.
Keywords: waterkeringen · sluizen · keermuren · kunstwerken
[PDF] [Abstract]

8 Hydraulic and coastal structures in international perspective
report 2003-01-01    
Author: Pilarczyk, K.W.
Keywords: coastal structures · coastal design · sea defence · dikes · dunes
[PDF] [Abstract]

9 Xbloc armour unit development - hydraulic performance of Xbloc armour units, 2D model tests at WL Delft
report 2003-07-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: breakwaters · armour stability · Xbloc
[PDF] [Abstract]

10 Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen: Deltagootonderzoek naar stabiliteit van basalt, fase 1 en 2
report 2003-12-01    
Author: Eysink, W.D. · Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · basalt
[PDF] [Abstract]

11 Eindrapportage Flyland
report 2003-06-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: luchthaven · kunstmatige eilanden
[PDF] [Abstract]

12 Ervaringen met de referentiekader methodiek
report 2003-09-01    
Author: Koningsveld, M. van · Winterwerp, J.C. · Bruens, A.
Keywords: kennisoverdracht · institutional support
[PDF]

13 Warmtelozing in oppervlaktewater en uitwisseling met de atmosfeer: een inventarisatie van rekenmethodieken en modellen
report 2003-06-01    
Author: Boderie, P. · Dardengo, L.
Keywords: warmtetransport · heat transport · warmtebalans · heat balance · koelwaterdiffusie · cooling water diffusion · koelwaterlozing · cooling water discharge · literatuuronderzoek · literature searching
[PDF]

14 HYDRA-K-Oosterschelde: analyse versie 2.05 en aanpassingen naar versie 2.06
report 2003-11-01    
Author: Diermanse, F.L.M.
Keywords: faalkansanalyse · probability of failure · golfoploop · wave runup · waterstandmeting · water level measurement · Oosterschelde
[PDF]

15 Ontwikkelimplementatie GEM Eems-Dollard: plan van aanpak
report 2003-06-01    
Author: Smits, J.G.C.
Keywords: ecologische modellen · ecological models · waterkwaliteit · water quality · nutrienten · nutrients · fytoplankton · phytoplankton · sedimenten · sediments · planning · planning
[PDF]

16 3.17 Verdere ontwikkeling benthos module (BENBOX): t.b.v. integraal model effectketen Noordzee Fase 2
report 2003-04-28    
Author: Groenewold, S. · Ruardij, P. · Van der Meer, J. · Duineveld, G. · Bergman, M. · Rijnsdorp, A.
Contributor: Lindeboom, H.
Keywords: model · BENBOX · functionele respons · Van Bertalanffy groei model · DEB model · stabiele isotopen · trofische positie · benthisch ecosysteem · macrobenthos · epibenthos · vis · voedselweb · functionele groepen · multichannel omnivory · slib · suspensie feeder · deposit feeder · predator · productie · groottespectrum · effectketen · Nederlandse Continentale Plat · Noordzee · biomassa · visserij · luchthaven
[PDF] [Abstract]

17 IJsverslag: Winter 2002-2003
report 2003-04-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: ijsverslag · ijs · 2002-2003 · 2002 · 2003 · rijkswaterstaat · RIZA · winter
[PDF] [Abstract]

18 Ontwikkeling DuinToets versie 0.0: Ontwikkeling en toetsing probabilistische schil rond duinafslagprogramma DurosTa
report 2003-04-01    
Author: anonymous, A.
Keywords: duinafslag · probilistiek · statistiek · doorbraak · veiligheid · toetsing · ontwerp
[PDF] [Abstract]

19 Toetsing ingegoten bekledingen, bestaande kennis en kennisleemten
report 2003-10-01    
Author: Meijers, P. · Klein Breteler, M.
Keywords: glooiing · dijkbekleding · block revetment
[PDF] [Abstract]

20 Kader hydraulische analyse bovenrivierengebied: PKB-studie deelrapport A
report 2003-09-01    
Author: Crebas, J.
Keywords: hydraulica · hydraulics · bovenrivieren · upper rivers · numerieke modellen · numerical modelling
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 169 found. Next | Sort by date