· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 168 found. Next | Sort by date

1 Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 4: De sluitingsmiddelen
report 2003-01-01    
Author: Visser, T.
Keywords: stormvloedkering · Oosterschelde · schuiven · gates
[PDF] [Abstract]

2 Low Cost Rock Structures for Beach Control and Coast Protection: Practical design guidance
report 2003-05-01    
Author: Crossman, M. · Segura-Dominguez, S. · Allsop, W.
Keywords: groynes · coastal structures · coastal protection · low cost solutions
[PDF] [Abstract]

3 Technisch Rapport Steenzettingen: toetsing, ontwerp en achtergrondinformatie
report 2003-12-01    
Author: Flikweerd, J.J.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: steenzetting · dijkbekleding · revetment · blokkenbekleding · zetsteen
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

4 Technisch rapport steenzettingen: ontwerp
report 2003-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Technisch rapport · Steenzettingen · Ontwerp
[PDF]

5 CLASH-EU: Report on field measurements: Petten sea defence: Storm season 2002-2003
report 2003-07-01    
Author: Hordijk, D.
Contributor: Hoekema, J. · Jacobse, J.J. · Roskam, A.P.
Keywords: Field measurements · Petten · Sea defence · Storm season 2002-2003
[PDF]

6 Hydraulic and coastal structures in international perspective
report 2003-01-01    
Author: Pilarczyk, K.W.
Keywords: coastal structures · coastal design · sea defence · dikes · dunes
[PDF] [Abstract]

7 Xbloc armour unit development - hydraulic performance of Xbloc armour units, 2D model tests at WL Delft
report 2003-07-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: breakwaters · armour stability · Xbloc
[PDF] [Abstract]

8 Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen: Deltagootonderzoek naar stabiliteit van basalt, fase 1 en 2
report 2003-12-01    
Author: Eysink, W.D. · Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · basalt
[PDF] [Abstract]

9 Influence of low-frequency waves on wave overtopping; a study based on field measurements at the Petten Sea-defence
report 2003-11-01    
Author: Van Gent, M.R.A. · Giarusso, C.G.
Keywords: wave overtopping · field data · Petten
[PDF] [Abstract]

10 Leidraad Kunstwerken
report 2003-05-01    
Author: Veendorp, M. · Niemijer, J.
Keywords: waterkeringen · sluizen · keermuren · kunstwerken
[PDF] [Abstract]

11 Verslag van de stormvloed van 21 en 22 december 2003
report 2003-12-01    
Author: Van der Hee, I.
Keywords: sediment transport
[PDF] [Abstract]

12 Historische Stormvloedstanden
report 2003-08-01    
Author: Van Malde, J.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

13 Literatuurstudie Verificatiemetingen 3-puntsbuigproeven
report 2003-11-07    
Author: De Looff, A.K. · Moenielal, M.
Keywords: Asfaltbekleding · Waterbouwasfaltbeton · Driepuntsbuigproef · Literatuurstudie
[PDF] [Abstract]

14 Notitie golfbelasting havendammen Oosterschelde
report 2003-06-20    
Author: Jacobse, J.J.
Keywords: Asfaltbekleding · Hydraulische randvoorwaarden · Havendammen · Oosterschelde
[PDF]

15 Notitie – Hydraulische Randvoorwaarden havendammen Oosterschelde.
report 2003-04-11    
Author: De Looff, A.K.
Keywords: Asfaltbekleding · Hydraulische randvoorwaarden · Havendammen · Oosterschelde
[PDF]

16 Interactie tussen ligging en samenstelling van de bodem rond de Pannerdensche Kop
report 2003-03-01    
Author: Mosselman, E.
Keywords: riviermorfologie · river morphology · sedimenttransport in rivieren · sediment transport in rivers · sedimentsamenstelling · sediment composition · Gelderland
[PDF]

17 HIS-simulatie Delta 2003
report 2003-03-01    
Author: Asselman, N.E.M.
Keywords: overstromingen · floods · natuurrampen · natural hazards · modellen · models
[PDF]

18 HABITAT: testplan met testresultaten
report 2003-07-01    
Author: Brinkman, R. · Lee, G.E.M. van der
Keywords: computerprogramma's · software · programmering · programming
[PDF]

19 Morfologische gevolgen van het introduceren van een getij in het Grevelingenmeer
report 2003-08-01    
Author: Tanczos, I.C.
Keywords: getijden · tides · morfodynamica · morphodynamics · sedimentatie · sedimentation · Grevelingen · Volkerak · Zoommeer
[PDF]

20 Haalbaarheidsstudie HYDRA-K fase 1: plan van aanpak
report 2003-10-01    
Author: Diermanse, F.L.M. · Klein Breteler, M. · Kuiper, C. · Vrouwenvelder, A.W. · Steenbergen, H.M.G.M.
Keywords: faalkansanalyse · probability of failure · rekenmodellen · computational models
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 168 found. Next | Sort by date