· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 165 found. Next | Sort by date

1 Influence of low-frequency waves on wave overtopping; a study based on field measurements at the Petten Sea-defence
report 2003-11-01    
Author: Van Gent, M.R.A. · Giarusso, C.G.
Keywords: wave overtopping · field data · Petten
[PDF] [Abstract]

2 Leidraad Kunstwerken
report 2003-05-01    
Author: Veendorp, M. · Niemijer, J.
Keywords: waterkeringen · sluizen · keermuren · kunstwerken
[PDF] [Abstract]

3 Verslag van de stormvloed van 21 en 22 december 2003
report 2003-12-01    
Author: Van der Hee, I.
Keywords: sediment transport
[PDF] [Abstract]

4 Historische Stormvloedstanden
report 2003-08-01    
Author: Van Malde, J.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

5 CLASH-EU: Report on field measurements: Petten sea defence: Storm season 2002-2003
report 2003-07-01    
Author: Hordijk, D.
Contributor: Hoekema, J. · Jacobse, J.J. · Roskam, A.P.
Keywords: Field measurements · Petten · Sea defence · Storm season 2002-2003
[PDF]

6 Xbloc armour unit development - hydraulic performance of Xbloc armour units, 2D model tests at WL Delft
report 2003-07-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: breakwaters · armour stability · Xbloc
[PDF] [Abstract]

7 Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen: Deltagootonderzoek naar stabiliteit van basalt, fase 1 en 2
report 2003-12-01    
Author: Eysink, W.D. · Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · basalt
[PDF] [Abstract]

8 Hydraulic and coastal structures in international perspective
report 2003-01-01    
Author: Pilarczyk, K.W.
Keywords: coastal structures · coastal design · sea defence · dikes · dunes
[PDF] [Abstract]

9 Technisch Rapport Steenzettingen: toetsing, ontwerp en achtergrondinformatie
report 2003-12-01    
Author: Flikweerd, J.J.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: steenzetting · dijkbekleding · revetment · blokkenbekleding · zetsteen
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

10 Golfoploop op stortsteengolfbrekers: Wave run-up on rubble mound breakwaters
report 2003-03-01    
Author: Van de Walle, B.
Keywords: wave run-up · spectral width
[PDF] [Abstract]

11 Low Cost Rock Structures for Beach Control and Coast Protection: Practical design guidance
report 2003-05-01    
Author: Crossman, M. · Segura-Dominguez, S. · Allsop, W.
Keywords: groynes · coastal structures · coastal protection · low cost solutions
[PDF] [Abstract]

12 Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 4: De sluitingsmiddelen
report 2003-01-01    
Author: Visser, T.
Keywords: stormvloedkering · Oosterschelde · schuiven · gates
[PDF] [Abstract]

13 Technisch rapport steenzettingen: ontwerp
report 2003-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Technisch rapport · Steenzettingen · Ontwerp
[PDF]

14 Eindrapportage Flyland
report 2003-06-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: luchthaven · kunstmatige eilanden
[PDF] [Abstract]

15 Toetsing ingegoten bekledingen, bestaande kennis en kennisleemten
report 2003-10-01    
Author: Meijers, P. · Klein Breteler, M.
Keywords: glooiing · dijkbekleding · block revetment
[PDF] [Abstract]

16 Invloed klemming: statistische analyse trekproeven
report 2003-11-25    
Author: Coeveld, E.M. · Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · trekproeven · wandwrijving · klemkrachten
[PDF] [Abstract]

17 Meten van drukrandvoorwaarden bij scheve golfaanval
report 2003-12-01    
Author: Kuiper, C.
Keywords: steenzetting · waterdruk · overdruk · spectrum · golfklap
[PDF] [Abstract]

18 Field observations of rip current dynamics
report 2003-05-01    
Author: MacMahan, J.H.
Keywords: rip current · field data
[PDF] [Abstract]

19 3.17 Verdere ontwikkeling benthos module (BENBOX): t.b.v. integraal model effectketen Noordzee Fase 2
report 2003-04-28    
Author: Groenewold, S. · Ruardij, P. · Van der Meer, J. · Duineveld, G. · Bergman, M. · Rijnsdorp, A.
Contributor: Lindeboom, H.
Keywords: model · BENBOX · functionele respons · Van Bertalanffy groei model · DEB model · stabiele isotopen · trofische positie · benthisch ecosysteem · macrobenthos · epibenthos · vis · voedselweb · functionele groepen · multichannel omnivory · slib · suspensie feeder · deposit feeder · predator · productie · groottespectrum · effectketen · Nederlandse Continentale Plat · Noordzee · biomassa · visserij · luchthaven
[PDF] [Abstract]

20 Rekenmodule IJssel- en Vechtdelta : testplan
report 2003-12-01    
Author: Klis, H. van der
Keywords: Vecht · IJssel · computerprogramma's · software · hydraulische modellen · hydraulic models
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 165 found. Next | Sort by date