· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 165 found. Next | Sort by date

1 Technisch rapport steenzettingen: ontwerp
report 2003-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Technisch rapport · Steenzettingen · Ontwerp
[PDF]

2 CLASH-EU: Report on field measurements: Petten sea defence: Storm season 2002-2003
report 2003-07-01    
Author: Hordijk, D.
Contributor: Hoekema, J. · Jacobse, J.J. · Roskam, A.P.
Keywords: Field measurements · Petten · Sea defence · Storm season 2002-2003
[PDF]

3 Leidraad Kunstwerken
report 2003-05-01    
Author: Veendorp, M. · Niemijer, J.
Keywords: waterkeringen · sluizen · keermuren · kunstwerken
[PDF] [Abstract]

4 Historische Stormvloedstanden
report 2003-08-01    
Author: Van Malde, J.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

5 Influence of low-frequency waves on wave overtopping; a study based on field measurements at the Petten Sea-defence
report 2003-11-01    
Author: Van Gent, M.R.A. · Giarusso, C.G.
Keywords: wave overtopping · field data · Petten
[PDF] [Abstract]

6 Verslag van de stormvloed van 21 en 22 december 2003
report 2003-12-01    
Author: Van der Hee, I.
Keywords: sediment transport
[PDF] [Abstract]

7 Golfoploop op stortsteengolfbrekers: Wave run-up on rubble mound breakwaters
report 2003-03-01    
Author: Van de Walle, B.
Keywords: wave run-up · spectral width
[PDF] [Abstract]

8 Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 4: De sluitingsmiddelen
report 2003-01-01    
Author: Visser, T.
Keywords: stormvloedkering · Oosterschelde · schuiven · gates
[PDF] [Abstract]

9 Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen: Deltagootonderzoek naar stabiliteit van basalt, fase 1 en 2
report 2003-12-01    
Author: Eysink, W.D. · Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · basalt
[PDF] [Abstract]

10 Hydraulic and coastal structures in international perspective
report 2003-01-01    
Author: Pilarczyk, K.W.
Keywords: coastal structures · coastal design · sea defence · dikes · dunes
[PDF] [Abstract]

11 Xbloc armour unit development - hydraulic performance of Xbloc armour units, 2D model tests at WL Delft
report 2003-07-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: breakwaters · armour stability · Xbloc
[PDF] [Abstract]

12 Technisch Rapport Steenzettingen: toetsing, ontwerp en achtergrondinformatie
report 2003-12-01    
Author: Flikweerd, J.J.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: steenzetting · dijkbekleding · revetment · blokkenbekleding · zetsteen
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

13 Low Cost Rock Structures for Beach Control and Coast Protection: Practical design guidance
report 2003-05-01    
Author: Crossman, M. · Segura-Dominguez, S. · Allsop, W.
Keywords: groynes · coastal structures · coastal protection · low cost solutions
[PDF] [Abstract]

14 A literature review on sand transport under oscillatory flow conditions in the rippled-bed regime
report 2003-04-14    
Author: Van der Werf, J.J.
Keywords: sand mining · oscilatory flow · sand transport · ripples
[PDF] [PDF] [Abstract]

15 Invloed klemming: statistische analyse trekproeven
report 2003-11-25    
Author: Coeveld, E.M. · Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · trekproeven · wandwrijving · klemkrachten
[PDF] [Abstract]

16 Meten van drukrandvoorwaarden bij scheve golfaanval
report 2003-12-01    
Author: Kuiper, C.
Keywords: steenzetting · waterdruk · overdruk · spectrum · golfklap
[PDF] [Abstract]

17 Field observations of rip current dynamics
report 2003-05-01    
Author: MacMahan, J.H.
Keywords: rip current · field data
[PDF] [Abstract]

18 Aantallen steenstukken in monsters breuksteen ter controle van de massaverdeling
report 2003-02-22    
Author: Laan, G.J.
Keywords: breuksteen · monstergrootte · normering
[PDF] [Abstract]

19 Storm surge modelling for Vietnam's coast
report 2003-04-01    
Author: Thuy, V.T.T.
Contributor: Hassan, R.M.M. · Wang, Z.B.
Keywords: storm surge · typhoon · Vietnam
[PDF] [Abstract]

20 SWAN prediction of nearshore wave climate at Nam Dinh coast in Vietnam
report 2003-04-01    
Author: Huong, N.T.T.
Contributor: Van der Wegen, M. · Verhagen, H.J.
Keywords: wave prediction · wave climate · Vietnam
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 165 found. Next | Sort by date