· · · Repository Hydraulic Engineering Reports



Home · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 165 found. Next | Sort by date

1 Influence of low-frequency waves on wave overtopping; a study based on field measurements at the Petten Sea-defence
report 2003-11-01    
Author: Van Gent, M.R.A. · Giarusso, C.G.
Keywords: wave overtopping · field data · Petten
[PDF] [Abstract]

2 Technisch Rapport Steenzettingen: toetsing, ontwerp en achtergrondinformatie
report 2003-12-01    
Author: Flikweerd, J.J.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: steenzetting · dijkbekleding · revetment · blokkenbekleding · zetsteen
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

3 Technisch rapport steenzettingen: ontwerp
report 2003-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Technisch rapport · Steenzettingen · Ontwerp
[PDF]

4 CLASH-EU: Report on field measurements: Petten sea defence: Storm season 2002-2003
report 2003-07-01    
Author: Hordijk, D.
Contributor: Hoekema, J. · Jacobse, J.J. · Roskam, A.P.
Keywords: Field measurements · Petten · Sea defence · Storm season 2002-2003
[PDF]

5 Leidraad Kunstwerken
report 2003-05-01    
Author: Veendorp, M. · Niemijer, J.
Keywords: waterkeringen · sluizen · keermuren · kunstwerken
[PDF] [Abstract]

6 Historische Stormvloedstanden
report 2003-08-01    
Author: Van Malde, J.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

7 Verslag van de stormvloed van 21 en 22 december 2003
report 2003-12-01    
Author: Van der Hee, I.
Keywords: sediment transport
[PDF] [Abstract]

8 Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 4: De sluitingsmiddelen
report 2003-01-01    
Author: Visser, T.
Keywords: stormvloedkering · Oosterschelde · schuiven · gates
[PDF] [Abstract]

9 Low Cost Rock Structures for Beach Control and Coast Protection: Practical design guidance
report 2003-05-01    
Author: Crossman, M. · Segura-Dominguez, S. · Allsop, W.
Keywords: groynes · coastal structures · coastal protection · low cost solutions
[PDF] [Abstract]

10 Zwemveiligheid megasuppletie Egmond: onderzoek naar de effecten van een megasuppletie op de zwemveiligheid
report 2003-02-01    
Author: Walstra, D.J.R. · Helvert, M.A.G. van
Keywords: zwemwater · swimming pool water · zandsuppletie · sand nourishment · Noord-Holland · driedimensionale modellen · three-dimensional models
[PDF]

11 Nadere beschrijving aspecten blokkendoos PKB: PKB-studie deelrapport E
report 2003-09-01    
Author: Hendriks, A.
Keywords: hydraulica · hydraulics · bovenrivieren · upper rivers · ecotopen · ecotopes · landbouw · agriculture · natuur · nature
[PDF]

12 Effectenstudie naar een extra spuimiddel in de Afsluitdijk: GEM scenarioberekeningen
report 2003-05-01    
Author: Boon, J.G. · Nolte, A.J. · Blauw, A.N.
Keywords: Waddenzee · nutrienten · nutrients · chlorofyl · chlorophyll
[PDF]

13 Rivierkundige analyses maatregelen benedenrivierengebied ten behoeve van PKB ruimte voor de rivier
report 2003-08-01    
Author: Verschelling, E.
Keywords: rivierbeheer · river management · rivierverbreding · riverbed widening · rivierverbetering · river improvement · benedenrivieren · lowland rivers
[PDF]

14 Wave growth limit in shallow water: analytical study of wave growth curves and SWAN source terms
report 2003-07-01    
Author: Groeneweg, J. · Dingemans, M.W.
Keywords: golfanalyse · wave analysis · ondiepwatergolven · shallow water waves · golfhoogte · wave height · golfvoortplanting · wave propagation · ondiep water · shallow water
[PDF]

15 Ervaringen met de referentiekader methodiek
report 2003-09-01    
Author: Koningsveld, M. van · Winterwerp, J.C. · Bruens, A.
Keywords: kennisoverdracht · institutional support
[PDF]

16 Warmtelozing in oppervlaktewater en uitwisseling met de atmosfeer: een inventarisatie van rekenmethodieken en modellen
report 2003-06-01    
Author: Boderie, P. · Dardengo, L.
Keywords: warmtetransport · heat transport · warmtebalans · heat balance · koelwaterdiffusie · cooling water diffusion · koelwaterlozing · cooling water discharge · literatuuronderzoek · literature searching
[PDF]

17 Description of improvements in the UNIBEST-TC model: upgrade of UNIBEST-TC version 2.04 to 2.10
report 2003-07-01    
Author: Walstra, D.J.R. · Steetzel, H.J.
Keywords: duinafslag · dune erosion
[PDF]

18 Invloed klemming : statistische analyse trekproeven
report 2003-11-01    
Author: Coeveld, E.M. · Klein Breteler, M.
Keywords: dijkbekleding · dike lining · steenzettingen · stone pitchings
[PDF]

19 HYDRA-K-Oosterschelde: analyse versie 2.05 en aanpassingen naar versie 2.06
report 2003-11-01    
Author: Diermanse, F.L.M.
Keywords: faalkansanalyse · probability of failure · golfoploop · wave runup · waterstandmeting · water level measurement · Oosterschelde
[PDF]

20 Ontwikkelimplementatie GEM Eems-Dollard: plan van aanpak
report 2003-06-01    
Author: Smits, J.G.C.
Keywords: ecologische modellen · ecological models · waterkwaliteit · water quality · nutrienten · nutrients · fytoplankton · phytoplankton · sedimenten · sediments · planning · planning
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 165 found. Next | Sort by date