· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 163 found. Next | Sort by date

1 Historische Stormvloedstanden
report 2003-08-01    
Author: Van Malde, J.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

2 Technisch Rapport Steenzettingen: toetsing, ontwerp en achtergrondinformatie
report 2003-12-01    
Author: Flikweerd, J.J.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: steenzetting · dijkbekleding · revetment · blokkenbekleding · zetsteen
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

3 CLASH-EU: Report on field measurements: Petten sea defence: Storm season 2002-2003
report 2003-07-01    
Author: Hordijk, D.
Contributor: Hoekema, J. · Jacobse, J.J. · Roskam, A.P.
Keywords: Field measurements · Petten · Sea defence · Storm season 2002-2003
[PDF]

4 Technisch rapport steenzettingen: ontwerp
report 2003-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Technisch rapport · Steenzettingen · Ontwerp
[PDF]

5 Leidraad Kunstwerken
report 2003-05-01    
Author: Veendorp, M. · Niemijer, J.
Keywords: waterkeringen · sluizen · keermuren · kunstwerken
[PDF] [Abstract]

6 Verslag van de stormvloed van 21 en 22 december 2003
report 2003-12-01    
Author: Van der Hee, I.
Keywords: sediment transport
[PDF] [Abstract]

7 Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 4: De sluitingsmiddelen
report 2003-01-01    
Author: Visser, T.
Keywords: stormvloedkering · Oosterschelde · schuiven · gates
[PDF] [Abstract]

8 Low Cost Rock Structures for Beach Control and Coast Protection: Practical design guidance
report 2003-05-01    
Author: Crossman, M. · Segura-Dominguez, S. · Allsop, W.
Keywords: groynes · coastal structures · coastal protection · low cost solutions
[PDF] [Abstract]

9 Influence of low-frequency waves on wave overtopping; a study based on field measurements at the Petten Sea-defence
report 2003-11-01    
Author: Van Gent, M.R.A. · Giarusso, C.G.
Keywords: wave overtopping · field data · Petten
[PDF] [Abstract]

10 Xbloc armour unit development - hydraulic performance of Xbloc armour units, 2D model tests at WL Delft
report 2003-07-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: breakwaters · armour stability · Xbloc
[PDF] [Abstract]

11 Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen: Deltagootonderzoek naar stabiliteit van basalt, fase 1 en 2
report 2003-12-01    
Author: Eysink, W.D. · Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · basalt
[PDF] [Abstract]

12 Golfoploop op stortsteengolfbrekers: Wave run-up on rubble mound breakwaters
report 2003-03-01    
Author: Van de Walle, B.
Keywords: wave run-up · spectral width
[PDF] [Abstract]

13 Development and application of a large-scale morphological model of the Dutch coast - phase 2 : formulation and application of the PONTOS model version 1.4
report 2003-11-01    
Author: Steetzel, H.J. · Wang, Z.B.
Keywords: morfodynamische modellen · morphodynamic models · kustmorfologie · coastal morphology · zandtransport · sand transport · zandsuppletie · sand nourishment · Noordzee
[PDF]

14 Ontwikkelimplementatie GEM Eems-Dollard - fase 3: uitontwikkeling en implementatie microfytobenthosmodule
report 2003-12-01    
Author: Smits, J.G.C. · Blauw, A.N. · Beek, J.K.L. van
Keywords: ecologische modellen · ecological models · waterkwaliteit · water quality · nutrienten · nutrients · fytoplankton · phytoplankton · benthos · benthos
[PDF]

15 Algemene toelichting blokkendoos PKB: PKB-studie deelrapport D
report 2003-09-01    
Author: Stolker, C. · Dijkman, J.P.M.
Keywords: hydraulica · hydraulics · bovenrivieren · upper rivers · rivierverbreding · riverbed widening · waterstanden · water levels · natuur · nature
[PDF]

16 Toepasbaarheid van ESTMORF als instrument voor beheer van buitendelta's: bureaustudie met Haringvlietmonding als case
report 2003-10-01    
Author: Wang, Z.B.
Keywords: morfodynamische modellen · morphodynamic models · buitendelta's · outer deltas · Haringvliet
[PDF]

17 Methode voor de bepaling van overige effecten: PKB-studie deelrapport C
report 2003-09-01    
Author: Baan, P.J.A. · Ververs, M. · Diermanse, F.L.M. · Stone, K.
Keywords: hydraulica · hydraulics · bovenrivieren · upper rivers · kosten-batenanalyse · cost benefit analysis · Geografische Informatiesystemen GIS · Geographic Information Systems GIS · natuur · nature
[PDF]

18 Definities en kwantificering van 'Coastal State Indicators'
report 2003-11-01    
Author: Reintjes, C.M. · Aarninkhof, S.G.J.
Keywords: kustbeheer · coastal zone management · veiligheid · safety · stabiliteit · stability · recreatie · recreation · kustlijnontwikkeling · coastline development
[PDF]

19 Invloed van golfklappen op stabiliteit: literatuuronderzoek
report 2003-11-01    
Author: Coeveld, E.M.
Keywords: dijkbekleding · dike lining · steenzettingen · stone pitchings · golfklappen · wave slamming · stabiliteit · stability
[PDF]

20 HABITAT: testplan met testresultaten
report 2003-07-01    
Author: Brinkman, R. · Lee, G.E.M. van der
Keywords: computerprogramma's · software · programmering · programming
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 163 found. Next | Sort by date