· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 168 found. Next | Sort by date

1 Verslag van de stormvloed van 21 en 22 december 2003
report 2003-12-01    
Author: Van der Hee, I.
Keywords: sediment transport
[PDF] [Abstract]

2 Leidraad Kunstwerken
report 2003-05-01    
Author: Veendorp, M. · Niemijer, J.
Keywords: waterkeringen · sluizen · keermuren · kunstwerken
[PDF] [Abstract]

3 Historische Stormvloedstanden
report 2003-08-01    
Author: Van Malde, J.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

4 Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen: Deltagootonderzoek naar stabiliteit van basalt, fase 1 en 2
report 2003-12-01    
Author: Eysink, W.D. · Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · basalt
[PDF] [Abstract]

5 Hydraulic and coastal structures in international perspective
report 2003-01-01    
Author: Pilarczyk, K.W.
Keywords: coastal structures · coastal design · sea defence · dikes · dunes
[PDF] [Abstract]

6 Xbloc armour unit development - hydraulic performance of Xbloc armour units, 2D model tests at WL Delft
report 2003-07-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: breakwaters · armour stability · Xbloc
[PDF] [Abstract]

7 Influence of low-frequency waves on wave overtopping; a study based on field measurements at the Petten Sea-defence
report 2003-11-01    
Author: Van Gent, M.R.A. · Giarusso, C.G.
Keywords: wave overtopping · field data · Petten
[PDF] [Abstract]

8 CLASH-EU: Report on field measurements: Petten sea defence: Storm season 2002-2003
report 2003-07-01    
Author: Hordijk, D.
Contributor: Hoekema, J. · Jacobse, J.J. · Roskam, A.P.
Keywords: Field measurements · Petten · Sea defence · Storm season 2002-2003
[PDF]

9 Technisch rapport steenzettingen: ontwerp
report 2003-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Technisch rapport · Steenzettingen · Ontwerp
[PDF]

10 Technisch Rapport Steenzettingen: toetsing, ontwerp en achtergrondinformatie
report 2003-12-01    
Author: Flikweerd, J.J.
Contributor: Van der Kleij, W.
Keywords: steenzetting · dijkbekleding · revetment · blokkenbekleding · zetsteen
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

11 Ontwerpnota Stormvloedkering Oosterschelde, Boek 4: De sluitingsmiddelen
report 2003-01-01    
Author: Visser, T.
Keywords: stormvloedkering · Oosterschelde · schuiven · gates
[PDF] [Abstract]

12 Low Cost Rock Structures for Beach Control and Coast Protection: Practical design guidance
report 2003-05-01    
Author: Crossman, M. · Segura-Dominguez, S. · Allsop, W.
Keywords: groynes · coastal structures · coastal protection · low cost solutions
[PDF] [Abstract]

13 Die Entmischung bei der Schüttung von Wellenbrecherkernen mit Hinterkippern
report 2003-07-21    
Author: Rouault, P.
Keywords: Wellenbrecher · Wellenbrecherkern · Schüttung · Hinterkipper · land-based build up
[PDF] [Abstract]

14 Zanddam Zwin: schatting benodigde afmetingen
report 2003-10-27    
Author: Roelse, P. · Walhout, T.
Keywords: zanddam · Zwin · berekening · ontwerp · tijdelijk
[PDF] [Abstract]

15 Baggeren en storten in de Westerschelde: een nieuwe kijk op het onderhoudsbaggerwerk
report 2003-06-01    
Author: Kornman, B.A. · Liek, G.A. · Schippers, H.K.
Keywords: baggeren · storten · Westerschelde · onderhoudsbaggerwerk · analyse · verruiming · MOVE
[PDF] [Abstract]

16 Toetsing van de chemische water- en bodemkwaliteit van de Westerschelde ten behoeve van het Evaluatierapport 2003
report 2003-06-15    
Author: Lefèvre, F.
Keywords: waterkwaliteit · bodemkwaliteit · MOVE · Westerschelde · verruiming · chloride · zoutgehalte
[PDF] [Abstract]

17 MOVE bodemdieren: Effecten van verruiming op de biomassa bodemdieren in de Westerschelde 1990-2001
report 2003-04-17    
Author: Wijsman, J.
Keywords: MOVE · biomassa · bodemdieren · verruiming · Westerschelde
[PDF] [Abstract]

18 MOVE microfytobenthos, Effecten van de verruiming van de Westerschelde op de biomassa en primaire productie van het microfytobenthos 1989-2001
report 2003-06-12    
Author: Lievaart, M.A.
Keywords: microfytobenthos · Westerschelde · ecologie · verruiming · MOVE
[PDF] [Abstract]

19 MOVE de Westerschelde als Kraam- en kinderkamer voor vis en garnaal in relatie tot de verruiming
report 2003-06-12    
Author: Lievaart, M.A. · Pouwer, A.J.
Keywords: Westerschelde · verruiming · ecologie · kraamgebied · vis · garnaal
[PDF] [Abstract]

20 Datarapportage blootstellingsexperiment met Nereis diversicolor op Noordzee sedimenten 2003
report 2003-09-01    
Author: Hannewijk, A.
Keywords: blootstellingsexperiment · bioassay · Nereis diversicolor · Noordzee · datarapportage · ecologie · wormen
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 168 found. Next | Sort by date