· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 125 found. Next | Sort by date

1 Technisch rapport waterspanningen bij dijken Waterkeringen (TAW)
report 2004-09-01    
Author: Van der Meer, M.T. · Niemeijer, J. · Post, W.J. · Heemstra, J.
Contributor: Barends, F.B.J.
Keywords: dijken · waterspanning · waterkering · grondwater
[PDF] [Abstract]

2 Technisch rapport Kistdammen en diepwanden in waterkeringen
report 2004-11-01    
Author: Bos, G. · Calle, E. · Jansen, H.L. · Van der Meer, M.T. · Smits, M.T.J.H.
Keywords: kistdam · diepwand · waterkering · dijken
[PDF] [Abstract]

3 Report on Field Measurements Petten sea defence: Storm Season 2003-2004
report 2004-09-01    
Author: Hordijk, D.
Keywords: field measurements · Petten · sea defence · storm season 2003-2004
[PDF]

4 Verslag van de stormvloed van 8 en 9 februari 2004
report 2004-02-08    
Author: Van der Hee, I.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

5 Stabiliteit breuksteen bij ondiepe voorlanden
report 2004-01-07    
Author: Van der Meer, J.W.
Keywords: shallow foreshores · armour stability
[PDF] [Abstract]

6 Use of gabions in small hydraulic works
report 2004-01-01    
Author: Tricoli, D.
Keywords: Gabions · Schanskorven
[PDF] [Abstract]

7 Risico's in bedijkte termen: een thematische evaluatie van het Nederlandse veiligheidsbeleid tegen overstromen
report 2004-05-01    
Author: Ten Brinke, W. · Bannink, B.
Keywords: waterkering · veiligheid · overstroming · stormvloed · risico
[PDF] [Abstract]

8 The international database on wave overtopping
report 2004-01-01    
Author: Steendam, G.J. · Van der Meer, J. · Verhaeghe, H. · Besley, P. · Franco, L. · Van Gent, M.R.A.
Keywords: overtopping · coastal structure
[PDF] [Abstract]

9 Report on full scale measurements in Zeebrugge, 2nd full winter season
report 2004-10-01    
Author: Geeraerts, J. · Boone, C.
Keywords: wave overtopping · field data · Zeebrugge
[PDF] [Abstract]

10 Free surface numerical modelling of wave interaction with coastal structures
report 2004-01-01    
Author: Ingram, D.M. · Causon, D.M. · Gao, F. · Mingham, C.G. · Troch, P. · Li, T. · De Rouck, J.
Keywords: wave-structure interaction · wave load
[PDF] [Abstract]

11 Effect of obliqueness, short-crested waves and directional spreading, report on additional tests
report 2004-10-01    
Author: Lykke Andersen, T. · Burcharth, H.F.
Keywords: neural network · wave-structure interaction · wave overtopping
[PDF] [Abstract]

12 Standard tests for roughness factor: report on additional tests
report 2004-10-01    
Author: Pearson, J. · Bruce, T. · Franco, L. · Van der Meer, J.W. · Falzacappa, M. · Molino, R.
Keywords: wave overtopping · wave-structure interaction · rougness
[PDF] [Abstract]

13 Reshaping breakwater tests, additional tests
report 2004-10-01    
Author: Lykke Andersen, T. · Burcharth, H.F.
Keywords: wave overtopping · wave-structure interaction · berm breakwaters · reshaping breakwaters
[PDF] [Abstract]

14 Waterlaagje bij ingegoten steenzettingen
report 2004-10-21    
Author: Bosters, R.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · waterdruk
[PDF] [Abstract]

15 Measuring Programme Amelander Zeegat Storm Season 2003-2004: Measurement report on two northwesterly storms
report 2004-10-01    
Author: Hordijk, D.
Keywords: measurements · Ameland · Zeegat · storm · wave · wave pattern · measurement programme
[PDF] [Abstract]

16 A Comparison of Four Particle Models: A Comparison of DemWaq, DREAM, GNOME and SIMPAR
report 2004-09-01    
Author: De Jong, K.
Keywords: particle models · model · comparison · DemWaq · DREAM · GNOME · SIMPAR · oil
[PDF] [Abstract]

17 Kosten van oliebestrijding: Raming van bedstrijdingskosten van olieverontreiniging op zee
report 2004-04-01    
Author: Uytewaal, E.
Keywords: oliebestrijding · olie · bestrijdingskosten · kosten · kostenraming
[PDF] [Abstract]

18 Opwassen of verdrinken: Sedimentaanvoer naar schorren in de Oosterschelde, een zandhongerig gedempt getijdesysteem
report 2004-10-01    
Author: Van Maldegem, D. · De Jong, D.
Contributor: Joosse, K. · Bouwense, T. · Schouwenaar, B. · Consemulder, J.
Keywords: sedimentatie · schorren · Oosterschelde
[PDF] [Abstract]

19 Living with coastal erosion in Europe: Sediment and Space for Sustainability
report 2004-05-10    
Author: Salman, A. · Lombardo, S. · Doody, P.
Keywords: erosion · coastal zone management · beach preservation · Europe
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

20 Living with coastal erosion in Europe: Sediment and Space for Sustainability - A guide to coastal erosion management practices in Europe (Shoreline management guide)
report 2004-07-09    
Author: Anonymous, A.
Keywords: shoreline management · coastal zone management · coastal protection · coastal erosion
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 125 found. Next | Sort by date