· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 128 found. Next | Sort by date

1 Kapstok probabilisme (stap 2: Doorontwikkeling)
report 2005-04-06    
Author: Van der Meer, M.T. · Stoop, J.D. · Kapinga, H.S.O.
Keywords: steenzetting · steenbekleding · veiligheid
[PDF] [Abstract]

2 Bewezen sterkte voor Basalt
report 2005-12-14    
Author: Franssen, M.A.E.
Keywords: steenzetting · basalt
[PDF] [Abstract]

3 Effectiviteit van vooroeversuppleties langs de waddenkust: Aanzet tot ontwerprichtlijnen voor het ontwerp van vooroeversuppleties
report 2005-11-30    
Author: Steijn, R.
Keywords: vooroeversuppletie · nourishment
[PDF] [Abstract]

4 Bepaling golfdrukken met Skylla
report 2005-03-01    
Author: Doorn, N. · Kuiper, C.
Keywords: steenzetting · golfklappen · golfdruk · verificatie
[PDF] [Abstract]

5 Nauwkeurigheid van ZSTEEN bij golfklappen
report 2005-08-31    
Author: Hofland, B. · Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · golfklappen · glooiingsblokken
[PDF] [Abstract]

6 Evaluation and recommendations for river bank protection at Faridpur District Town - Padma River
report 2005-11-30    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Protection River bank · Faridpur District Town · Padma River
[PDF]

7 Invloed grote gravers op taludstabiliteit van bandijken
report 2005-07-05    
Author: Kuipers, J.J.
Keywords: muskusrat · rivierdijk
[PDF] [Abstract]

8 Faridpur Town Protection: Padma River Bangladesh
report 2005-11-30    
Author: Carvajal Mona, F.
Keywords: Faridpur Town · protection · Padma River · Bangladesh
[PDF]

9 Werkdocument Grootschalige Diepe Zandwinning
report 2005-02-18    
Author: Ligtenberg, J.
Keywords: zandwinning · Noordzee · korrelverdeling · betonzand · metselzand · grondstoffen
[PDF] [Abstract]

10 Aggregate extraction: a review on the effect of ecological functions
report 2005-02-01    
Author: Birklund, J. · Wijsman, J.W.M.
Keywords: sand mining · aggregates · offshore dredging
[PDF] [Abstract]

11 Veiligheid tegen overstromen: Kosten-batenanalyse voor Ruimte voor de Rivier, deel 1
report 2005-04-01    
Author: Eijgenraam, C.J.J.
Keywords: cost benefit analysis · flood risk · rivers
[PDF] [Abstract]

12 Kosteneffectiviteit van maatregelen en pakketten: Kosten-batenanalyse voor Ruimte voor de Rivier, deel 2
report 2005-04-01    
Author: Eijgenraam, C.J.J. · Stolwijk, H.J.J. · Ebregt, J.
Keywords: river flood · risk analysis · flood risk
[PDF] [Abstract]

13 Natural and human impacts on the eutrophication status of the western Wadden Sea: a literature survey
report 2005-10-09    
Author: Laane, R.W.P.M.
Keywords: eutrophication · Wadden Sea · nutrient elimination · retention
[PDF] [Abstract]

14 Verslag RIKZ Workshop Dioxines en Baggerspecie
report 2005-07-20    
Author: Anonymous, A.
Contributor: Schipper, C. · Eisma, M. · Klamer, H. · Leonards, P. · Felzel, E. · Lamoree, M. · Van Hattum, B.
Keywords: dioxines · baggerspecie · DR-CALUX
[PDF] [Abstract]

15 Macrofauna en hydromorfologie van zoute wateren
report 2005-11-28    
Author: Van Moorsel, G.W.N.M.
Keywords: hydromorfologie · marcofauna · zoute meren · overgangswateren · kustwateren · antropogene effecten
[PDF] [Abstract]

16 Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen (OKS): evaluatie & bijsturing 2003 en 2004 faserapport: evaluatie inhoud
report 2005-04-22    
Author: Flikweert, J.J. · Akkerman, G.J.
Keywords: steenbekleding
[PDF] [Abstract]

17 Measurement report tidal inlet Ameland for the storm season 2004-2005
report 2005-12-16    
Author: Gautier, C. · Van den Boomgaard, M.J.G.
Contributor: Ruijter, M.N.
Keywords: tidal inlet · wave measurement · North Sea · Ameland · dikes · buoy
[PDF] [Abstract]

18 Toekomstige signalering van 'nieuwe stoffen' door biotests
report 2005-11-04    
Author: Dagevos, J.
Keywords: biotests · signalering · toxische stoffen · Corophium volutator · Microtox Solid Phase · DR Calux-test
[PDF] [Abstract]

19 Socio-economic study coastal extension South-Holland
report 2005-10-01    
Author: Van Essen, K. · Uytewaal, E.
Keywords: shore protection · coastal zone management · land reclamation
[PDF] [Abstract]

20 A Case Study Documenting Monitoring and Modelling Techniques used at Bournemouth, UK: A Local-Specific Approach to Coastal Monitoring
report 2005-12-01    
Author: Anonymous, A.
Keywords: shore protection · coastal zone management · coastal monitoring
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 128 found. Next | Sort by date