· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 128 found. Next | Sort by date

1 Faridpur Town Protection: Padma River Bangladesh
report 2005-11-30    
Author: Carvajal Mona, F.
Keywords: Faridpur Town · protection · Padma River · Bangladesh
[PDF]

2 Evaluation and recommendations for river bank protection at Faridpur District Town - Padma River
report 2005-11-30    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Protection River bank · Faridpur District Town · Padma River
[PDF]

3 Invloed grote gravers op taludstabiliteit van bandijken
report 2005-07-05    
Author: Kuipers, J.J.
Keywords: muskusrat · rivierdijk
[PDF] [Abstract]

4 Productieberekeningen hydraulische randvoorwaarden 2006 IJburg en de Eem (RI-4393A): hoofdrapport + bijlage bij hoofdrapport
report 2005-12-01    
Author: Schijndel, S.A.H. van. · Smale, A. · Vuren, S. van. · Dekker, J. · Zijlstra, R.
Keywords: hydraulisch onderzoek · hydraulic research · waterkeringen · flood protection works · risico-analyse · risk analysis · IJburg
[PDF] [PDF]

5 Tweedimensionale bodemveranderingen in de vaarweg door achterloopse kribben
report 2005-11-01    
Author: Sloff, C.J.
Keywords: morfodynamische modellen · morphodynamic models · kribben · groynes · Waal
[PDF]

6 WAQUA - Delft3D online morfologie koppeling : eindrapport
report 2005-11-01    
Author: Jagers, H.R.A.
Keywords: numerieke modellen · numerical modelling · computerprogramma's · software · riviermorfologie · river morphology
[PDF]

7 Kwaliteitsborging HYDRA-K : beschrijving van de testresultaten van het rekenprogramma HYDRA-K versies 3.0.3 en 3.01t
report 2005-07-01    
Author: Diermanse, F.L.M.
Keywords: kwaliteitsbeheersing · quality control · faalkansanalyse · probability of failure · dijkbekleding · dike lining · kustmodellen · coastal models
[PDF]

8 Bepaling golfdrukken met Skylla
report 2005-03-01    
Author: Doorn, N. · Kuiper, C.
Keywords: steenzetting · golfklappen · golfdruk · verificatie
[PDF] [Abstract]

9 Nauwkeurigheid van ZSTEEN bij golfklappen
report 2005-08-31    
Author: Hofland, B. · Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · golfklappen · glooiingsblokken
[PDF] [Abstract]

10 Kapstok probabilisme (stap 2: Doorontwikkeling)
report 2005-04-06    
Author: Van der Meer, M.T. · Stoop, J.D. · Kapinga, H.S.O.
Keywords: steenzetting · steenbekleding · veiligheid
[PDF] [Abstract]

11 Bewezen sterkte voor Basalt
report 2005-12-14    
Author: Franssen, M.A.E.
Keywords: steenzetting · basalt
[PDF] [Abstract]

12 Eenvoudige modellering van bodemschuifspanningen bij kribben: verkenning van haalbaarheid
report 2005-11-01    
Author: Jagers, H.R.A. · Mosselman, E. · Schijndel, S.A.H. van
Keywords: kribvakken · groyne fields · schuifspanning · shear stress · sedimenttransport · sediment transport · stromingsmodellen · flow models
[PDF]

13 Analyse golfstatistiek op relatief diep water: studie ten behoeve van het afleiden van betrouwbaarheidsintervallen en fysische bovengrenzen van de golfhoogte en golfperiode
report 2005-09-01    
Author: Diermanse, F.L.M. · Weerts, A.H. · Wenneker, I. · Groeneweg, J.
Keywords: golfmodellen · wave models · golfgegevens · wave data · golfhoogte · wave height
[PDF]

14 FEWS NL: operationeel voorspellingsysteem voor de Maas en Rijn: versie 1.0
report 2005-08-01    
Author: Werner, M.G.F.
Keywords: hoogwatervoorspelling · flood forecasting · hydrologische modellen · hydrological models · Rijn · Rhein · Maas · Meuse
[PDF]

15 Stroming over een kribsectie: nadere analyse afvoermetingen Wirken & Van Bladel
report 2005-11-01    
Author: Jongeling, T.H.G.
Keywords: kribben · groynes · ruwheid · roughness · stroomsnelheidsmeting · current velocity measurement · experimenteel onderzoek · experimental research · schaalmodellen · scale models
[PDF]

16 Conversion of deterministic models into stochastic models: approach and three worked out examples as guidance for application of data assimilation
report 2005-12-01    
Author: Boogaard, H.F.P. van den · El Serafy, G.Y. · Weerts, A.H. · Gerritsen, H.
Keywords: numerieke modellen · numerical modelling · data-assimilatie · data assimilation
[PDF]

17 Zwevende stofmodellering : nevengeulen bij Gameren en Rijn-Maasmonding
report 2005-11-01    
Author: Icke, J.
Keywords: zwevende stoffen · suspended matter · nevengeulen · secondary channels · erosie · erosion · Waal
[PDF]

18 Voorspelinstrument duurzame vaarweg : voorbereiding
report 2005-06-01    
Author: Mosselman, E. · Sloff, C.J. · Jagers, H.R.A.
Keywords: riviermorfologie · river morphology · numerieke modellen · numerical modelling · scheepvaart · shipping · Rijn · Rhein · Waal
[PDF]

19 Correctiewaarden Zeeland, fase 1 : bepaling correctiefuncties voor ontwerp
report 2005-08-01    
Author: Groeneweg, J. · Doorn, N.
Keywords: golfmodellen · wave models · meting · measurement · ontwerp · design
[PDF]

20 Meer zand met minder moeite: innovatieve zandige maatregelen voor het kustbeheer van de toekomst
report 2005-11-01    
Author: Koningsveld, M. van
Keywords: zandsuppletie · sand nourishment · kustbeheer · coastal zone management
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 128 found. Next | Sort by date