· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 123 found. Next | Sort by date

1 Werkdocument Grootschalige Diepe Zandwinning
report 2005-02-18    
Author: Ligtenberg, J.
Keywords: zandwinning · Noordzee · korrelverdeling · betonzand · metselzand · grondstoffen
[PDF] [Abstract]

2 Evaluation and recommendations for river bank protection at Faridpur District Town - Padma River
report 2005-11-30    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Protection River bank · Faridpur District Town · Padma River
[PDF]

3 Invloed grote gravers op taludstabiliteit van bandijken
report 2005-07-05    
Author: Kuipers, J.J.
Keywords: muskusrat · rivierdijk
[PDF] [Abstract]

4 Faridpur Town Protection: Padma River Bangladesh
report 2005-11-30    
Author: Carvajal Mona, F.
Keywords: Faridpur Town · protection · Padma River · Bangladesh
[PDF]

5 Veiligheid tegen overstromen: Kosten-batenanalyse voor Ruimte voor de Rivier, deel 1
report 2005-04-01    
Author: Eijgenraam, C.J.J.
Keywords: cost benefit analysis · flood risk · rivers
[PDF] [Abstract]

6 Kosteneffectiviteit van maatregelen en pakketten: Kosten-batenanalyse voor Ruimte voor de Rivier, deel 2
report 2005-04-01    
Author: Eijgenraam, C.J.J. · Stolwijk, H.J.J. · Ebregt, J.
Keywords: river flood · risk analysis · flood risk
[PDF] [Abstract]

7 Oever- en Bodembescherming met Ground Consolidators: Eindrapport Bureaustudie, project C1
report 2005-09-01    
Author: De Gijt, J. · Blokland, T. · Verhagen, H.J. · Boskma, L.
Contributor: Kuijper, P.M.
Keywords: Anome · Ground consolidator · Shore protection · Oeverbescherming
[PDF] [Abstract]

8 kosten en duurzaamheid van oever en bodembeschermingsconstructies met Ground Consolidator
report 2005-09-12    
Author: Blokland, T.
Keywords: Anome · Ground consolidator · Shore protection · Oeverbescherming
[PDF] [Abstract]

9 Quick Scan: Gebruik van GC als stromingsremmer
report 2005-03-25    
Author: Verhagen, H.J. · De Gijt, J.G. · Hoebe, J. · Boskma, L.
Keywords: Anome · Ground consolidator · Shore protection · Oeverbescherming
[PDF] [Abstract]

10 Ostia site report on full scale measurements (2nd full winter season)
report 2005-01-01    
Author: Franco, L. · Briganti, R. · Bellotti, G.
Keywords: wave overtopping · field data
[PDF] [Abstract]

11 Quantification of measurement errors, model and scale effects related to overtopping
report 2005-02-01    
Author: Kortenhaus, A. · Van der Meer, J. · Burcharth, H.F. · Geeraerts, J. · Pullen, T. · Ingram, D. · Troch, P.
Keywords: wave overtopping · scale effects
[PDF] [Abstract]

12 Final report on generic prediction method of wave overtopping
report 2005-12-01    
Author: Van Gent, M.R.A. · Pozueta, B. · Van den Boogaard, H.F.P. · Medina, J.R.
Keywords: wave overtopping · Nerual network
[PDF] [Abstract]

13 Sytnthesis and design guidelines for overtopping
report 2005-02-01    
Author: Medina, J.R. · De Rouck, J. · Figueres, M. · Gonzaléz-Escrivá, J. · Geeraerts, J.
Keywords: wave overtopping
[PDF] [Abstract]

14 A numerical wave flume to study the functionality and stability of coastal structures
report 2005-10-01    
Author: Lara, J.L.
Keywords: VOF model · breakwater
[PDF] [Abstract]

15 Report on hazard analysis
report 2005-01-01    
Author: Allsop, N.W.H.
Keywords: wave overtopping · risk analysis · seawall
[PDF] [Abstract]

16 Report on additional tests – Part C: influence of low wave steepness
report 2005-02-10    
Author: Geeraerts, J. · De Rouck, J.
Keywords: wave overtopping · wave-structure interaction
[PDF] [Abstract]

17 Evaluatie beverratbestrijding: De succes- en faalfactoren van de bestrijding van de beverrat in Nederland in de periode 2002-2005 en aanbevelingen voor de toekomst
report 2005-12-01    
Author: Aponno-Kootstra, C. · Verberne, F.
Keywords: beverrat · regionale kering · boezemkade · muskusrat
[PDF] [Abstract]

18 Reststerkte van steenzetting met zuilen na initiële schade: Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2005-10-01    
Author: Klein Breteler, M. · Eysink, W.D.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · basalton
[PDF] [Abstract]

19 Analyse van de stabiliteit van basalt: Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2005-02-21    
Author: Rudolph, D. · Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

20 Stabiliteit van basalt, aanvullende notitie bij Rudolph e.a.
report 2005-10-27    
Author: Anonymus, A.
Keywords: block revetment · basalt · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 123 found. Next | Sort by date