· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 124 found. Next | Sort by date

1 Dynamiek van zeegrasvelden in de Waddenzee en aanbevelingen voor het beheer
report 2005-06-24    
Author: Van Katwijk, M.M.
Keywords: zeegras · waddenzee
[PDF] [Abstract]

2 The Benefits of Flood and Coastal Risk Management: A Handbook of Assessment Techniques
report 2005-01-01    
Author: Penning-Rowsell, E. · Johnson, C. · Tunstall, S. · Tapsell, S. · Morris, J. · Chatterton, J. · Green, C.
Keywords: flood risk
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

3 Aggregate extraction: a review on the effect of ecological functions
report 2005-02-01    
Author: Birklund, J. · Wijsman, J.W.M.
Keywords: sand mining · aggregates · offshore dredging
[PDF] [Abstract]

4 Veiligheid tegen overstromen: Kosten-batenanalyse voor Ruimte voor de Rivier, deel 1
report 2005-04-01    
Author: Eijgenraam, C.J.J.
Keywords: cost benefit analysis · flood risk · rivers
[PDF] [Abstract]

5 Kosteneffectiviteit van maatregelen en pakketten: Kosten-batenanalyse voor Ruimte voor de Rivier, deel 2
report 2005-04-01    
Author: Eijgenraam, C.J.J. · Stolwijk, H.J.J. · Ebregt, J.
Keywords: river flood · risk analysis · flood risk
[PDF] [Abstract]

6 Bepaling golfdrukken met Skylla
report 2005-03-01    
Author: Doorn, N. · Kuiper, C.
Keywords: steenzetting · golfklappen · golfdruk · verificatie
[PDF] [Abstract]

7 Nauwkeurigheid van ZSTEEN bij golfklappen
report 2005-08-31    
Author: Hofland, B. · Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · golfklappen · glooiingsblokken
[PDF] [Abstract]

8 Kapstok probabilisme (stap 2: Doorontwikkeling)
report 2005-04-06    
Author: Van der Meer, M.T. · Stoop, J.D. · Kapinga, H.S.O.
Keywords: steenzetting · steenbekleding · veiligheid
[PDF] [Abstract]

9 Bewezen sterkte voor Basalt
report 2005-12-14    
Author: Franssen, M.A.E.
Keywords: steenzetting · basalt
[PDF] [Abstract]

10 Haalbaarheidsstudie hulpmiddel veiligheidsdiscussie "Blokkendoos WV21"
report 2005-12-01    
Author: Klis, H. van der · Dijkman, J.P.M.
Keywords: veiligheid · safety · overstromingen · floods · schade · damage · risico-analyse · risk analysis
[PDF]

11 Correctiewaarden Zeeland, fase 2 : samenstellen representatieve bodems
report 2005-07-01    
Author: Groeneweg, J. · Jeuken, C. · Kramer, J.
Keywords: golfmodellen · wave models · ontwerpregels · design rules · bodemligging · bed level
[PDF]

12 Operationalisering FEWS voor Rijn en Maas: deelrapport Ontwikkeling 'Proeftuin-APL'
report 2005-12-01    
Author: Kwadijk, J.C.J.
Keywords: hoogwatervoorspelling · flood forecasting · afvoervoorspelling · flow forecasting · programma-ontwikkeling · software development
[PDF]

13 Productieberekeningen hydraulische randvoorwaarden 2006 IJburg en de Eem (RI-4393A): hoofdrapport + bijlage bij hoofdrapport
report 2005-12-01    
Author: Schijndel, S.A.H. van. · Smale, A. · Vuren, S. van. · Dekker, J. · Zijlstra, R.
Keywords: hydraulisch onderzoek · hydraulic research · waterkeringen · flood protection works · risico-analyse · risk analysis · IJburg
[PDF] [PDF]

14 WAQUA - Delft3D online morfologie koppeling : eindrapport
report 2005-11-01    
Author: Jagers, H.R.A.
Keywords: numerieke modellen · numerical modelling · computerprogramma's · software · riviermorfologie · river morphology
[PDF]

15 Tweedimensionale bodemveranderingen in de vaarweg door achterloopse kribben
report 2005-11-01    
Author: Sloff, C.J.
Keywords: morfodynamische modellen · morphodynamic models · kribben · groynes · Waal
[PDF]

16 Analyse golfstatistiek op relatief diep water: studie ten behoeve van het afleiden van betrouwbaarheidsintervallen en fysische bovengrenzen van de golfhoogte en golfperiode
report 2005-09-01    
Author: Diermanse, F.L.M. · Weerts, A.H. · Wenneker, I. · Groeneweg, J.
Keywords: golfmodellen · wave models · golfgegevens · wave data · golfhoogte · wave height
[PDF]

17 FEWS NL: operationeel voorspellingsysteem voor de Maas en Rijn: versie 1.0
report 2005-08-01    
Author: Werner, M.G.F.
Keywords: hoogwatervoorspelling · flood forecasting · hydrologische modellen · hydrological models · Rijn · Rhein · Maas · Meuse
[PDF]

18 Stroming over een kribsectie: nadere analyse afvoermetingen Wirken & Van Bladel
report 2005-11-01    
Author: Jongeling, T.H.G.
Keywords: kribben · groynes · ruwheid · roughness · stroomsnelheidsmeting · current velocity measurement · experimenteel onderzoek · experimental research · schaalmodellen · scale models
[PDF]

19 Voorspelinstrument duurzame vaarweg : voorbereiding
report 2005-06-01    
Author: Mosselman, E. · Sloff, C.J. · Jagers, H.R.A.
Keywords: riviermorfologie · river morphology · numerieke modellen · numerical modelling · scheepvaart · shipping · Rijn · Rhein · Waal
[PDF]

20 Correctiewaarden Zeeland, fase 1 : bepaling correctiefuncties voor ontwerp
report 2005-08-01    
Author: Groeneweg, J. · Doorn, N.
Keywords: golfmodellen · wave models · meting · measurement · ontwerp · design
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 124 found. Next | Sort by date