· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 174 found. Next | Sort by date

1 Rekentechnische vergelijking WAB-GAB ontwerpgrafiek voor Projectbureau Zeeweringen
report 2007-05-01    
Author: Van de Ven, M.F.C. · Montauban, C.C.
Keywords: Asfaltbekleding · Grindasfaltbeton · Ontwerpgrafiek
[PDF] [Abstract]

2 EAK2002 - Empfehlungen für die Ausführung fon Küstenschutzwerken
report 2007-09-01    
Author: Erchinger, H.F.
Keywords: coastal protection · revetment · overtopping · sea dike
[PDF] [Abstract]

3 Natuurvriendelijke oevers stuwpand Grave
report 2007-02-12    
Author: Schultz, S. · Overkamp, B. · Strijbosch, F.
Keywords: natuurvriendelijke oevers · Maas · Stuwpand Grave · Kostenraming
[PDF] [Abstract]

4 Technisch rapport Duinafslag: Beoordeling van de veiligheid van duinen als waterkering ten behoeve van Voorschrift Toetsing op Veiligheid 2006
report 2007-05-01    
Author: Van de Graaff, J. · Boers, M. · Diermanse, F.L.M. · Walstra, D.J. · Steetzel, H.J.
Keywords: duinafslag · dune erosion
[PDF]

5 Alternatieve strategieën voor de bestrijding van muskusratten: Haalbaarheidsstudie en voorbereiding veldexperimenten
report 2007-11-07    
Author: Van Vliet, F. · Lengkeek, W.
Keywords: muskusrat · regionale kering · boezemkade
[PDF] [Abstract]

6 Economische schade als gevolg van graverij en vraat door muskusratten
report 2007-01-01    
Author: Graaff, A. · De Graaff, R. · Michels, R. · Reinhard, S. · Vrolijk, H.
Keywords: muskusrat · regionale kering · boezemkade
[PDF] [Abstract]

7 Muskusratten zonder bestrijding?: Ontwerp van een onderzoek aan de gevolgen van tijdelijk niet bestrijden
report 2007-01-01    
Author: Bos, D. · Tuenter, T.
Keywords: muskusrat · regionale kering · boezemkade
[PDF] [Abstract]

8 Preventieve maatregelen tegen graverij van muskusratten en beverratten
report 2007-11-17    
Author: Spoorenberg, C.
Contributor: Van Hemert, H. · Hoogenboom, H. · Filé, G.
Keywords: mukusrat · beverrat · boezemkade · regionale keringen
[PDF] [Abstract]

9 Voorschrift toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen (VTV2006)
report 2007-09-10    
Author: Anonymus, A.
Keywords: waterkeringen · toetsing · dijken
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

10 Leidraad Rivieren
report 2007-07-01    
Author: Barneveld, H.J.
Keywords: waterkeringen · dijkverzwaringen · rivierdijken · uiterwaarden · rivieren
[PDF] [Abstract]

11 Golfoverslag en sterkte van binnentaluds van dijken
report 2007-01-31    
Author: Van der Meer, J.W. · Verheij, H.J. · Lindenberg, J. · Van Hoven, A.
Keywords: golfoverslag · gras · binnentalud
[PDF] [Abstract]

12 Hindcast tidal inlet of Ameland storms: January and March 2007
report 2007-12-14    
Author: Lansen, J. · Jacobse, J. · Kluyver, M. · Arnold, E.
Keywords: SWAN · wave spectrum · wave prediction · Amelander zeegat
[PDF] [Abstract]

13 Robuuste dijken in de Oosterschelde, ondanks de zandhonger: Een verkenning van alternatieven voor klassieke versterking
report 2007-06-04    
Author: Blom, J.
Keywords: Dijken Oosterschelde · Zandhonger · Klassieke versterking
[PDF]

14 Verslag van de stormvloed van 18 t/m 21 maart 2007
report 2007-03-19    
Author: Jorissen, R.E.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

15 Verslag van de stormvloed van 11 en 12 januari 2007
report 2007-01-11    
Author: Jorissen, R.E.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

16 Allerheiligenvloed 2006: Achtergrondverslag van de stormvloed van 1 november 2006
report 2007-07-30    
Author: Den Heijer, F. · Noort, J. · Peters, H. · De Grave, P. · Oost, A. · Verlaan, M.
Keywords: stormvloed · duinafslag · golfoploop
[PDF] [Abstract]

17 Verslag van de stormvloed van 18 en 19 januari 2007
report 2007-01-01    
Author: Jorissen, R.E.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

18 Verslag van de stormvloed van 9 november 2007
report 2007-11-09    
Author: Bijlsma, L.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

19 Populatieontwikkeling en veiligheid: Nader onderzoek naar de relatie tussen graverij van muskusratten en de veiligheid van waterkeringen
report 2007-11-19    
Author: Sporenberg, C.
Contributor: Van Hemert, H.
Keywords: muskusrat · regionale kering · boezemkade
[PDF] [Abstract]

20 Technisch Rapport Ontwerpbelastingen voor het rivierengebied
report 2007-07-01    
Author: Van Velzen, E. · Beyer, D. · Berger, H. · Geerse, C. · Schelfhout, H.
Keywords: riverdijk · waterkering · levee · hydraulische belasting · hydraulische randvoorwaarden · hoogwatergolf
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 174 found. Next | Sort by date