· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 174 found. Next | Sort by date

1 Wave impacts on vertical seawalls and caisson breakwaters
report 2007-05-01    
Author: Cuomo, G.
Keywords: caisson · seawall · wave impact
[PDF] [Abstract]

2 Alternatieve strategieën voor de bestrijding van muskusratten: Haalbaarheidsstudie en voorbereiding veldexperimenten
report 2007-11-07    
Author: Van Vliet, F. · Lengkeek, W.
Keywords: muskusrat · regionale kering · boezemkade
[PDF] [Abstract]

3 Economische schade als gevolg van graverij en vraat door muskusratten
report 2007-01-01    
Author: Graaff, A. · De Graaff, R. · Michels, R. · Reinhard, S. · Vrolijk, H.
Keywords: muskusrat · regionale kering · boezemkade
[PDF] [Abstract]

4 Muskusratten zonder bestrijding?: Ontwerp van een onderzoek aan de gevolgen van tijdelijk niet bestrijden
report 2007-01-01    
Author: Bos, D. · Tuenter, T.
Keywords: muskusrat · regionale kering · boezemkade
[PDF] [Abstract]

5 Preventieve maatregelen tegen graverij van muskusratten en beverratten
report 2007-11-17    
Author: Spoorenberg, C.
Contributor: Van Hemert, H. · Hoogenboom, H. · Filé, G.
Keywords: mukusrat · beverrat · boezemkade · regionale keringen
[PDF] [Abstract]

6 Technisch rapport Duinafslag: Beoordeling van de veiligheid van duinen als waterkering ten behoeve van Voorschrift Toetsing op Veiligheid 2006
report 2007-05-01    
Author: Van de Graaff, J. · Boers, M. · Diermanse, F.L.M. · Walstra, D.J. · Steetzel, H.J.
Keywords: duinafslag · dune erosion
[PDF]

7 Populatieontwikkeling en veiligheid: Nader onderzoek naar de relatie tussen graverij van muskusratten en de veiligheid van waterkeringen
report 2007-11-19    
Author: Sporenberg, C.
Contributor: Van Hemert, H.
Keywords: muskusrat · regionale kering · boezemkade
[PDF] [Abstract]

8 Hydro-dynamics in the Wadden Sea during storm conditions: Analysis of storms of 1 Nov. 2006 and 18 Jan. 2007.
report 2007-09-01    
Author: Van Vledder, G.J. . · Adema, J.
Keywords: Wadden sea · storm surge · hindcast · wave prediction
[PDF] [Abstract]

9 Monitoring en beheer van de kwelderwerken in Friesland en Groningen 1960-2006
report 2007-11-06    
Author: Dijkema, K.S. · Nicolai, A. · Frankes, J. · Jongerius, H. · Keegstra, H. · Swierstra, J.
Keywords: kwelders · landaanwinning · waddenzee
[PDF] [Abstract]

10 EurOtop, European Overtopping Manual - Wave overtopping of sea defences and related structures: assessment manual
report 2007-08-01    
Author: Pullen, T. · Allsop, N.W.H. · Bruce, T. · Kortenhaus, A. · Schüttrumpf, H. · Van der Meer, J.W.
Keywords: wave overtopping · wave runup · dikes · sea wall
[PDF] [Abstract]

11 Handbook on good practices for flood mapping in Europe
report 2007-11-29    
Author: Anonymus, A.
Keywords: flood control · flood risk · risk map · inundation depth
[PDF] [PDF] [Abstract]

12 Graverij van bevers in rivierdijken in de Gelderse Poort
report 2007-01-01    
Author: Niewold, F.
Keywords: bever · muskusrat · nutria · beverrat · rivierdijken
[PDF] [Abstract]

13 Failure modes for revetments and dunes
report 2007-02-01    
Author: Doorn, N.
Keywords: revetment · grass revetment · failure mode · block revetment · asphalt revetment
[PDF] [Abstract]

14 Black box model voor afschuiving bij steenzettingen: Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2007-11-26    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · afschuiven
[PDF] [Abstract]

15 Stabiliteit van steenzettingen op steile taluds
report 2007-02-01    
Author: Klein Breteler, M. · Van der Werf, I.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

16 Reststerkte van steenzetting met zuilen na initiële schade: Onderzoekprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2007-06-21    
Author: Klein Breteler, M. · Eysink, W.D.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · reststerkte
[PDF] [Abstract]

17 Ontwerp van steenzetting met basalt
report 2007-05-23    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · basalt
[PDF] [Abstract]

18 Inwassing en klemming van steenzettingen
report 2007-05-23    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · inwassen
[PDF] [Abstract]

19 Stabiliteit ingegoten basalt en afschuiving ondergrond
report 2007-08-23    
Author: Hofland, B. · Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · ingieten · golfklap · gietasfalt
[PDF] [Abstract]

20 Stabiliteit van steenzetting met blokken op hun kant: Grootschalig onderzoek Deltagoot
report 2007-10-09    
Author: Wolters, G. · Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting · klemming · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 174 found. Next | Sort by date