· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 172 found. Next | Sort by date

1 Natuurvriendelijke oevers stuwpand Grave
report 2007-02-12    
Author: Schultz, S. · Overkamp, B. · Strijbosch, F.
Keywords: natuurvriendelijke oevers · Maas · Stuwpand Grave · Kostenraming
[PDF] [Abstract]

2 Technisch Rapport Ontwerpbelastingen voor het rivierengebied
report 2007-07-01    
Author: Van Velzen, E. · Beyer, D. · Berger, H. · Geerse, C. · Schelfhout, H.
Keywords: riverdijk · waterkering · levee · hydraulische belasting · hydraulische randvoorwaarden · hoogwatergolf
[PDF] [Abstract]

3 Technisch rapport ruimtelijke kwaliteit
report 2007-07-01    
Author: Bos, M. · Den Nederlanden, H. · Lagendijk, O.
Contributor: Olthof, B. · Tersteeg, J. · De Jonge, J.
Keywords: waterkeringen · riverdijken · landschap
[PDF] [Abstract]

4 Technisch rapport Duinafslag
report 2007-05-01    
Author: Van de Graaff, J. · Van Gent, M.R.A. · Boers, M. · Diermanse, F.L.M. · Walstra, D.J. · Steetzel, H.J.
Contributor: Lodder, Q.J.
Keywords: duinafslag · dune erosion · duinen · dwarstransport
[PDF] [Abstract]

5 Addendum bij het technisch rapport waterkerende grondconstructies
report 2007-07-01    
Author: Hoffmans, G.
Keywords: schematiseringsfactoren · geotechnische stabiliteit
[PDF] [Abstract]

6 Failure modes for revetments and dunes
report 2007-02-01    
Author: Doorn, N.
Keywords: revetment · grass revetment · failure mode · block revetment · asphalt revetment
[PDF] [Abstract]

7 Graverij van bevers in rivierdijken in de Gelderse Poort
report 2007-01-01    
Author: Niewold, F.
Keywords: bever · muskusrat · nutria · beverrat · rivierdijken
[PDF] [Abstract]

8 Hydraulische Randvoorwaarden primaire waterkeringen
report 2007-08-01    
Author: Anonymus, A.
Keywords: boundary conditions · waterstanden · golfhoogte · waterkeringen
[PDF] [PDF] [Abstract]

9 Evaluatie van de uitgevoerde suppleties bij Egmond op basis van Argus video waarnemingen
report 2007-05-01    
Author: Cohen, A.B. · Brière, C.
Keywords: kustmorfologie · coastal morphology · vooroeversuppletie · shoreface nourishment · strandsuppletie · beach nourishment · monitoring · monitoring
[PDF]

10 Validation instrument for SWAN : selection and assessment of data sets fpr validation of SWAN for the Wadden Sea
report 2007-03-01    
Author: Wenneker, I.
Keywords: spectraal golfmodellen · spectral wave models · validatie · validation · Waddenzee
[PDF]

11 Further development and first application of a mud transport model for the Scheldt estuary in the framework of LTV: phase 2
report 2007-12-01    
Author: Kessel, T. van · Vanlede, J. · Kuijper, C. · Kok, J. de
Keywords: slibtransport · mud transport · driedimensionale modellen · three-dimensional models · estuariummodellen · estuary models
[PDF]

12 BMA for ECOOP : technical documentation
report 2007-11-01    
Author: Beckers, J.V.L.
Keywords: stormvloeden · storm surges · hoogwatervoorspelling · flood forecasting · oceanografie · oceanography
[PDF]

13 Analyse en advies seiche-voorspellingen en methodiek seiche-statistiek
report 2007-12-01    
Author: Jong, M.P.C. de · Beckers, J.V.L · Groeneweg, J.
Keywords: seiches · seiches · statistiek · statistics · golfvoorspelling · wave forecasting
[PDF]

14 Afstemmen golfparameters en acceptatiecriteria Waddenzee
report 2007-01-01    
Author: Doorn, N. · Dongeren, A.R. van
Keywords: golfmodellen · wave models · golfgegevens · wave data · Waddenzee
[PDF]

15 Afwenteling in de Nederlandse kustrivier: paden en lotgevallen van prioritaire stoffen in de Noordzee
report 2007-03-01    
Author: Gils, J.A.G. van.
Keywords: chemicalien · chemicals · emissies · emissions · Noordzee
[PDF]

16 Impact of short-term bed level changes on wave characteristics at the Frisian dikes
report 2007-11-01    
Author: Luijendijk, A.P. · Schouten, J.J.
Keywords: estuariene morfologie · estuarine morphology · getij-inlaten · tidal inlets · bodemligging · bed level · spectraal golfmodellen · spectral wave models · waterkeringen · flood protection works · Waddenzee
[PDF]

17 Verkenning naar validatiemethoden voor het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1) in de Westerschelde: LTV O&M habitatvoorspelinstrumentarium validatietechnieken
report 2007-11-01    
Author: Wesenbeeck, B.K. van
Keywords: zout water · salt water · ecotopen · ecotopes · statistiek · statistics · benthos · benthos · monitoring · monitoring · Westerschelde
[PDF]

18 Water balance Maxau-Rhine branches phase 2: water balance analyses between the main hydrometric stations
report 2007-07-01    
Author: Weerts, A.H. · Mens, M.J.P.
Keywords: waterbalans · water balance · rivierafvoermeting · streamflow measurement · Rijn · Rhein
[PDF] [PDF]

19 Stortcapaciteit en stabiliteit van het meergeulensysteem in het Eems-Dollard estuarium: operationalisering en toepassing van het Cellenconcept
report 2007-05-01    
Author: Jeuken, M.C.J.L. · Tonnon, P.K. · Verploegh, D.
Keywords: baggerwerken · dredging works · vaargeulen · navigation channels · estuaria · estuaries
[PDF]

20 SBW - Statistiek basisvariabelen
report 2007-03-01    
Author: Diermanse, F.L.M. · Klis, H. van der · Geerse, C.P.M. · Noortwijk, J.M. van · Gerritsen, H. · Groeneweg, J.
Keywords: statistiek · statistics · hydraulische randvoorwaarden · hydraulic boundary conditions · waterkeringen · flood protection works
[PDF]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 172 found. Next | Sort by date