· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 89 found. Next | Sort by date

1 Early colonization of littoral communities on polyurethane coated substrates: a field and laboratory study
report 2008-06-23    
Author: Lock, M.C.
Contributor: Lazonder, C. · Van der Geest, H.G.
Keywords: Elastocoast · Polyurethane · Algae · Revetment
[PDF] [Abstract]

2 Syntheserapport Compartimenteringstudie
report 2008-04-18    
Author: Mol, R. · Meulepas, G.J.
Keywords: Syntheserapport · Compartimenteringstudie
[PDF]

3 Doorbraakvrije dijken: Opzet doorbraakvrije zeedijken en voorlopige conclusies sterkte binnentaluds bij golfoverslag
report 2008-05-21    
Author: Van der Meer, J.W.
Contributor: Wouters, J. · Steendam, G.J. · Ter Horst, W.L.A. · Akkerman, G.J. · Van Hoven, A. · Verheij, H.J. · Frissel, J.Y.
Keywords: golfoverslag · overslagsimulator · grastalud · zeedijken
[PDF] [Abstract]

4 Combined Wave and Surge Overtopping of Levees: Flow Hydrodynamics and Articulated Concrete Mat Stability
report 2008-08-01    
Author: Hughes, S.A.
Keywords: concrete mats · dikes · erosion control · bed protection · soil stabilization
[PDF] [Abstract]

5 Understanding barrier beaches
report 2008-02-01    
Author: Stripling, S. · Bradbury, A.P. · Cope, S.N. · Brampton, A.H.
Keywords: barrier beach · coastal morphology · beach morphology
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

6 Indicatie van de kosten van het deltaprogramma
report 2008-08-29    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Deltaprogramma · Deltacommissie · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

7 Veldproeven op teenconstructies in Zeeland, meetrapport met verkennende analyse
report 2008-12-18    
Author: Peters, D.J.
Contributor: t Hart, R.
Keywords: revetment · toe structure · placed blocks · pulling tests
[PDF] [Abstract]

8 De dijk van de toekomst ?: Quick scan doorbraakvrije dijken
report 2008-10-01    
Author: Silva, W. · Van Velzen, E.
Keywords: dijk · doorbraakvrije dijk · waterkering · deltadijk
[PDF] [Abstract]

9 Toetsnorm voor waterveiligheid op basis van kosten-batenanalyse
report 2008-03-10    
Author: Eijgenraam, C.J.J.
Keywords: flood risk · safety level
[PDF] [Abstract]

10 Waterveiligheid 21e eeuw: Kengetallen kosten-batenanalyse
report 2008-09-01    
Author: Kind, J.
Contributor: Gauderis, J. · Van Velzen, E. · Silva, W.
Keywords: optimal safety standards · flood risk
[PDF] [Abstract]

11 Toepasbaarheid Miramap Techniek voor Diktebepaling van Dijkbekleding
report 2008-12-20    
Author: Haarbrink, R.
Keywords: dijkbekleding · grondradar
[PDF] [Abstract]

12 Voorbeeldenboek: Natuurvriendelijke oevers en waterberging
report 2008-01-17    
Author: Willemsen, J.
Keywords: natuurvriendelijke oevers · oeverbeheer
[PDF] [Abstract]

13 Meetrapport SiltProfilermetingen 17 september, 1 en 2 oktober 2007 voor de Noord-Hollandse kust
report 2008-06-16    
Author: Talmon, A.M.
Keywords: ADCP · SiltProfiler · korrelverdeling · zandwinning · vertroebeling · trailer suction hopper dredge
[PDF] [Abstract]

14 Staat en toekomst van de Delta: Achtergronddocument Thema Veiligheid
report 2008-03-01    
Author: Bucx, T. · Calle, E. · Eernink, N. · Van Koningsveld, M. · Mulder, J. · Van Rijn, L.C. · Schelfhout, H. · Van der Spek, A.
Keywords: veiligheid · overstroming · overtromingsrisico
[PDF] [Abstract]

15 Coastal flood risk and trends for the future in the North Sea region
report 2008-05-01    
Author: Roode, N.
Keywords: coastal erosion
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

16 Wieringermeerdijk: samenvattend verslag van de geavanceerde reststerktetoets
report 2008-04-14    
Author: Wouters, J.
Keywords: keileem · reststerkte · Wieringermeer
[PDF] [Abstract]

17 Herziening inventarisatie manoevreermiddelen
report 2008-12-19    
Author: Ten Hove, D.
Keywords: binnenvaart · vlootsamenstelling · scheepvaart · boegschroef · scheepsvermogen · manoeuvreerbaarheid · padbreedte vermindering · schepen · navigatie · manoeuvreermiddelen · inventarisatie
[PDF] [Abstract]

18 Verslag van de stormvloed van 1 maart 2008
report 2008-03-01    
Author: Bijlsma, L.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

19 Verslag van de stormvloed van 21 maart 2008
report 2008-03-21    
Author: Bijlsma, L.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

20 Addendum I bij de Leidraad Rivieren t.b.v. het ontwerpen van rivierdijken
report 2008-12-10    
Author: Anonymus, A.
Keywords: rivierdijken · waterkeringen · ruimte voor de rivier
[PDF] [PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 89 found. Next | Sort by date