· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 88 found. Next | Sort by date

1 Veldproeven op teenconstructies in Zeeland, meetrapport met verkennende analyse
report 2008-12-18    
Author: Peters, D.J.
Contributor: t Hart, R.
Keywords: revetment · toe structure · placed blocks · pulling tests
[PDF] [Abstract]

2 Syntheserapport Compartimenteringstudie
report 2008-04-18    
Author: Mol, R. · Meulepas, G.J.
Keywords: Syntheserapport · Compartimenteringstudie
[PDF]

3 Wieringermeerdijk: samenvattend verslag van de geavanceerde reststerktetoets
report 2008-04-14    
Author: Wouters, J.
Keywords: keileem · reststerkte · Wieringermeer
[PDF] [Abstract]

4 Doorbraakvrije dijken: Opzet doorbraakvrije zeedijken en voorlopige conclusies sterkte binnentaluds bij golfoverslag
report 2008-05-21    
Author: Van der Meer, J.W.
Contributor: Wouters, J. · Steendam, G.J. · Ter Horst, W.L.A. · Akkerman, G.J. · Van Hoven, A. · Verheij, H.J. · Frissel, J.Y.
Keywords: golfoverslag · overslagsimulator · grastalud · zeedijken
[PDF] [Abstract]

5 Addendum I bij de Leidraad Rivieren t.b.v. het ontwerpen van rivierdijken
report 2008-12-10    
Author: Anonymus, A.
Keywords: rivierdijken · waterkeringen · ruimte voor de rivier
[PDF] [PDF] [Abstract]

6 Verslag van de stormvloed van 21 maart 2008
report 2008-03-21    
Author: Bijlsma, L.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

7 Verslag van de stormvloed van 1 maart 2008
report 2008-03-01    
Author: Bijlsma, L.
Keywords: stormvloed
[PDF] [Abstract]

8 Waterveiligheid 21e eeuw: Kengetallen kosten-batenanalyse
report 2008-09-01    
Author: Kind, J.
Contributor: Gauderis, J. · Van Velzen, E. · Silva, W.
Keywords: optimal safety standards · flood risk
[PDF] [Abstract]

9 Toetsnorm voor waterveiligheid op basis van kosten-batenanalyse
report 2008-03-10    
Author: Eijgenraam, C.J.J.
Keywords: flood risk · safety level
[PDF] [Abstract]

10 De dijk van de toekomst ?: Quick scan doorbraakvrije dijken
report 2008-10-01    
Author: Silva, W. · Van Velzen, E.
Keywords: dijk · doorbraakvrije dijk · waterkering · deltadijk
[PDF] [Abstract]

11 Analysis SWAN hindcasts Wadden Sea, Oosterschelde and Slotermeer
report 2008-07-01    
Author: Van Vledder, G.P.
Keywords: Swan · wave model · whitcapping · hindcast
[PDF] [Abstract]

12 Robuust ontwerpen voor de kust: Uitwerking robuustheidsbegrip ten behoeve van de waterkeringen aan de kust
report 2008-10-01    
Author: Steetzel, H.J.
Keywords: rubust design · robuust ontwerpen
[PDF] [Abstract]

13 Combined Wave and Surge Overtopping of Levees: Flow Hydrodynamics and Articulated Concrete Mat Stability
report 2008-08-01    
Author: Hughes, S.A.
Keywords: concrete mats · dikes · erosion control · bed protection · soil stabilization
[PDF] [Abstract]

14 Notitie knelpunten autonome ontwikkeling: onderdeel verkenning "Grevelingen water en getij”
report 2008-04-28    
Author: Bouma, S. · Lengkeek, W. · Boudewijn, T.J. · Turlings, L.G. · Abma, R. · Nieuwkamer, R.L.J.
Keywords: Grevellingen · waterkwaliteit · spuisluis
[PDF] [Abstract]

15 Coastal Technology - Coast 2008: Proceedings of the International Workshop Celebrating Professor Alf Tørum's 75th birthday, 29-30 May 2008, Trondheim, Norway
report 2008-05-29    
Author: Arnsten, O.A.
Keywords: Norway · waves · breakwaters · pipelines · arctic conditions
[PDF] [Abstract]

16 Indicatie van de kosten van het deltaprogramma
report 2008-08-29    
Author: Anonymus, A.
Keywords: Deltaprogramma · Deltacommissie · waterkeringen
[PDF] [Abstract]

17 Validatie Steentoets2008
report 2008-11-15    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

18 Golfhoogte-overschrijdingskromme in Deltagoot en Scheldegoot
report 2008-03-10    
Author: Klein Breteler, M. · Wenneker, I.
Keywords: block revetment · steenzetting · golfhoogte · overschrijdingskromme · extreme golfhoogte
[PDF] [Abstract]

19 Ermittlung der Bodenerosion mittels Laserscanning
report 2008-01-01    
Author: Weissmann, R.
Keywords: erosion · clay · measuring technique · laser scanner
[PDF] [Abstract]

20 Understanding barrier beaches
report 2008-02-01    
Author: Stripling, S. · Bradbury, A.P. · Cope, S.N. · Brampton, A.H.
Keywords: barrier beach · coastal morphology · beach morphology
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 88 found. Next | Sort by date