· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 141 found. Next | Sort by date

1 SBW project werkelijke sterkte: Projectplan 2009
report 2009-04-16    
Author: Van Duinen, A. · Förster, U. · Van Hoven, A. · Teunissen, H. · Zwanenburg, C.
Keywords: waterkering · geotechniek · geotechnical failure
[PDF] [Abstract]

2 Interface stability of granular filter structures: Desk study
report 2009-10-19    
Author: Verheij, H.J. · Hoffmans, G. · Den Adel, H. · Akkerman, G.J. · Giri, S.
Keywords: filters · granular filters · interface stability · geometrically open filters · armouring · internal stability
[PDF] [Abstract]

3 SBW-reststerkte. fase 1: inventarisatie
report 2009-11-02    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: restveiligheid · waterkeringen · dijken · reststerkte
[PDF] [Abstract]

4 SBW piping: Projectplan 2009 (TO)
report 2009-04-20    
Author: Van Beek, V. · De Bruijn, H. · Förster, U. · Van den Ham, G.
Keywords: piping · inerne erosie · kwelschermen
[PDF] [Abstract]

5 Receptuuronderzoek versterkte baggerspecie in het kader van het steenzettingenonderzoek
report 2009-11-24    
Author: Janssen-Roelofs, K.
Keywords: steenzetting · cement · wateerglas
[PDF] [Abstract]

6 SnelStartGids Steentoets2008
report 2009-04-01    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: steenzetting
[PDF] [Abstract]

7 IJsverslag Nederlandse vaarwegen: Winterseizoen 2008 - 2009
report 2009-07-17    
Author: Anonymous, A.
Keywords: ijsverslag · ijs · 2008 · 2009 · 2008-2009 · rijkswaterstaat · waterdienst · winter · zee-ijs
[PDF] [Abstract]

8 Vervolgonderzoek monitoringsprogramma en validatie/verbetering van huidige beoordeling op golfklappen
report 2009-01-01    
Author: Blanken, A. · Gurp, C.A.P.M. · De Looff, A.K.
Keywords: asfaltbekleding · dijkbekleding · inspectie
[PDF] [Abstract]

9 Materiaalkarakterisering op basis van vermoeiing en breuksterkte: Achtergronden t.b.v. Golfklap en Werkwijzebeschrijving
report 2009-06-09    
Author: t Hart, R.
Keywords: asfaltbekleding · dijkbekleding · golfklappen
[PDF] [Abstract]

10 Validatie Golfklap
report 2009-02-19    
Author: t Hart, R.
Keywords: asfaltbekleding · dijkbekleding · golfklappen
[PDF] [Abstract]

11 Vergelijking resultaten SCB-proeven en 3-puntsbuigproeven op balkjes
report 2009-04-20    
Author: De Loof, A.K.
Keywords: asfaltbekleding · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

12 Uitwerking methode voor het monitoren van de teruggang van sterkte op basis van berekende rekken uit het deflectieprofiel
report 2009-01-29    
Author: De Looff, A.K.
Keywords: asfaltbekleding · dijkbekleding · inspectie · deflectiemeting
[PDF] [Abstract]

13 Grind in asfaltbeton voor bekledingen (Chronologie in feiten)
report 2009-08-25    
Author: Montauban, C.C.
Keywords: asfaltbekleding · dijkbekleding
[PDF] [Abstract]

14 statistische analyse VGD metingen versie 2
report 2009-11-19    
Author: Schoen, E.
Keywords: asfaltbekleding · dijkbekleding · valgewichtdeflectiemeting
[PDF] [Abstract]

15 SBW Piping - Hervalidatie piping: B3. Analyse kleinschalige laboratorium proeven
report 2009-03-17    
Author: Van Beek, V. · Knoeff, H.
Keywords: piping · Sellmeijer
[PDF] [Abstract]

16 SBW Piping - Hervalidatie piping: B4. methode voor bepaling zandeigenschappen voor piping
report 2009-05-06    
Author: Kruse, G.
Keywords: piping · zandeigenschappen
[PDF] [Abstract]

17 Onderzoeksresultten grondradarmetingen dijkvak Noord Beveland
report 2009-07-30    
Author: Vink, G.P.C.
Keywords: grondradar · waterkering
[PDF] [Abstract]

18 Dijkbekledingen van GeoCrete, ontwerpmethodiek voor GeoCrete
report 2009-01-14    
Author: Wouters, J. · Mom, R.
Keywords: dijkbekleding · waterkeringen · GeoCrete
[PDF] [Abstract]

19 SBW hervalidatie piping: A4. Analyse centrifugeproeven
report 2009-04-21    
Author: Van Beek, V.
Keywords: piping · waterkering · geotechnisch falen · dijk
[PDF] [Abstract]

20 SBW Hervalidatie piping: HP5.4a. Inrichting en aanleg full-scale experiment
report 2009-09-24    
Author: De Vries, G.
Keywords: piping · waterkering · dijk
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 141 found. Next | Sort by date