· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 141 found. Next | Sort by date

1 Beheer- en ontwikkelingsplan voor de Rijkswateren 2010-2015
report 2009-12-01    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: watermanagement · deltaprogramma · scheepvaart · kaderrichtlijn water
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

2 Beleidsnota IJsselmeergebied
report 2009-12-22    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: IJsselmeer · waterbeleid · zoetwatervoorziening · peilbeheer
[PDF] [Abstract]

3 Beleidsnota Noordze
report 2009-12-22    
Author: Anonymous, N.N.
Keywords: Noordzee · waterbeleid · continentaal plat · Exclusieve Economische Zone
[PDF] [Abstract]

4 Stroomgebiedbeheerplan Eems
report 2009-12-22    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: kaderrichtlijn water · waterbeheer
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

5 Stroomgebiedbeheerplan Maas
report 2009-12-22    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Waterbeheer · kaderrichtlijn water · Maas
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

6 Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta
report 2009-12-22    
Author: Anonymous, N.N.
Keywords: Rijn · kaderrichtlijn water · Waterbeheer · Rhine
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

7 National Water Plan
report 2009-12-22    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: Watermanagement · water framework directive · Waterplan · Netherlands
[PDF] [Abstract]

8 Nationaal waterplan
report 2009-12-22    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: watermanagement · Deltaprogramma · waterveiligheid
[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

9 Beleidsnota waterveiligheid
report 2009-12-22    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: dijken · waterkeringen · overstromingsrisico · overstromingsramp
[PDF] [Abstract]

10 Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2009-2015
report 2009-12-22    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: stroomgebied · waterbeheer · schelde
[PDF] [PDF] [PDF] [Abstract]

11 Classificatie binnenvaartvloot
report 2009-08-04    
Author: Westdijk, C.V.J.
Keywords: binnenvaart · vlootsamenstelling · inland navigation
[PDF] [Abstract]

12 Guidance on erosion resistance of inner slopes of dikes from 3 years of testing with the Wave Overtopping Simulator
report 2009-11-12    
Author: Van der Meer, J.W.
Contributor: Schrijver, R. · Hardeman, B. · Van Hoven, A. · Verheij, H.J.
Keywords: overtopping · overtopping simulator · inner slope · grass
[PDF] [Abstract]

13 Elastocoast pilots in the Netherlands: 2008-2009 extended monitoring
report 2009-05-11    
Author: Bijlsma, E.
Keywords: Elastocoast · revetment · polyurethane
[PDF] [Abstract]

14 Technisch rapport: Actuele sterkte van dijken (TRAS)
report 2009-03-27    
Author: Anonymus, A.
Keywords: actuele sterkte · macrostabiliteit · geotechnische stabiliteit · dijken
[PDF] [Abstract]

15 Addendum bij de Leidraad Zee- en Meerdijken t.b.v. het ontwerpen van meerdijken
report 2009-03-25    
Author: Anonymus, N.N.
Keywords: meerdijken · afsluitdijk · robuustheidstoeslag
[PDF] [Abstract]

16 Principe ontwerpen natuurvriendelijke oevers
report 2009-02-02    
Author: Pelsma, T.A.H.M. · Weenink, E. · Hoogland, G.
Keywords: natuurvriendelijke oevers · vegetatie · riet
[PDF] [Abstract]

17 Ontwerpen op het raakvlak van water en ruimte: Handreiking en voorbeelden
report 2009-03-01    
Author: Bouwmeester, H. · Elsinga, J. · Hendrich, M. · Lagendijk, O. · Der Nederlanden, H.
Keywords: natuurvriendelijke oevers
[PDF] [Abstract]

18 Hydraulische aspecten van de Anome Ground Consolidator
report 2009-08-17    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: Anome · Ground consolidator · Shore protection · Oeverbescherming
[PDF] [Abstract]

19 From optimal to practical safety standards for dike-ring areas
report 2009-01-07    
Author: Eijgenraam, C.J.J.
Keywords: cost benefit analysis · safety standards
[PDF] [Abstract]

20 Toetsnorm als de schade bij overstromen kan variëren
report 2009-03-16    
Author: Eijgenraam, C.J.J.
Keywords: flood risk · safety standards
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 141 found. Next | Sort by date