· · · Repository Hydraulic Engineering ReportsHome · About · Instructions · Disclaimer ·
   Options
 
Classification:
Publisher:
Type:
Year:

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 141 found. Next | Sort by date

1 Documentatie Steentoets2008
report 2009-01-09    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

2 Gebruikershandleiding Steentoets2008: Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen
report 2009-01-08    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing
[PDF] [Abstract]

3 Stabiliteit van steenzettingen onder golfaanval: - boven de waterlijn, - onder een horizontale overgangsconstructie
report 2009-11-18    
Author: Van Steeg, P. · Klein Breteler, M.
Keywords: block revetment · steenzetting · glooiing · overgangsconstructie · stijghoogteverschil
[PDF] [Abstract]

4 Wrijvingscoëfficienten van C-fix, basalt en betonzuilen
report 2009-08-18    
Author: Wolters, G.
Keywords: block revetment · steenzetting · wrijving
[PDF] [Abstract]

5 Werkwijzebeschrijving voor het uitvoeren van een gedetailleerde toetsing op golfklappen op een bekleding van waterbouwasfaltbeton
report 2009-04-10    
Author: De Looff, A.K.
Keywords: asphalt · asfalt · Golfklap · vermoeiing · waterkering · toetsing
[PDF] [Abstract]

6 Gebruikershandleiding Golfklap 1.3
report 2009-04-10    
Author: De Looff, A.K.
Keywords: asphalt · asfalt · toetsing · Golfklap · vermoeiing · waterkering
[PDF] [Abstract]

7 Principe ontwerpen natuurvriendelijke oevers
report 2009-02-02    
Author: Pelsma, T.A.H.M. · Weenink, E. · Hoogland, G.
Keywords: natuurvriendelijke oevers · vegetatie · riet
[PDF] [Abstract]

8 Ontwerpen op het raakvlak van water en ruimte: Handreiking en voorbeelden
report 2009-03-01    
Author: Bouwmeester, H. · Elsinga, J. · Hendrich, M. · Lagendijk, O. · Der Nederlanden, H.
Keywords: natuurvriendelijke oevers
[PDF] [Abstract]

9 Hydraulische aspecten van de Anome Ground Consolidator
report 2009-08-17    
Author: Verhagen, H.J.
Keywords: Anome · Ground consolidator · Shore protection · Oeverbescherming
[PDF] [Abstract]

10 Technisch rapport: Actuele sterkte van dijken (TRAS)
report 2009-03-27    
Author: Anonymus, A.
Keywords: actuele sterkte · macrostabiliteit · geotechnische stabiliteit · dijken
[PDF] [Abstract]

11 Die bemessung der Außenböschung von Seedeichen unter Anzats des festigkeitssteigernden Einflusses der Grasnarbe
report 2009-01-01    
Author: Pohl, C. · Richwien, W.
Keywords: grass · clay · dikes
[PDF] [Abstract]

12 Samenvatting milieueffectrapport waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer: Bestuurlijk overleg Krammer-Volkerak
report 2009-03-30    
Author: Anonymus, A.
Keywords: waterkwaliteit · Volkerak · Zoommeer
[PDF] [Abstract]

13 Taskforce management overstromingen, deelrapport planvorming
report 2009-01-01    
Author: Smit, R.
Keywords: overstroming · watersnood · rampenbeheersing
[PDF] [Abstract]

14 Taskforce management overstromingen, deelrapport nafase
report 2009-01-01    
Author: Visee, H.
Keywords: overstroming · watersnood · rampenbeheersing
[PDF] [Abstract]

15 Taskforce management overstromingen, first impression oefening waterproef
report 2009-01-01    
Author: Reitsma, R.
Keywords: overstroming · rampenbeheersing · watersnood
[PDF] [Abstract]

16 Rapport van bevindingen, taskforce management overstromingen
report 2009-01-01    
Author: Anonymus, A.
Contributor: Franssen, J. · Van Vliet-Kuiper, A. · Doornbos, G.J. · Keereweer, H.W.C.G.
Keywords: overstromingsrisico · overstroming · watersnood · flood risk
[PDF] [Abstract]

17 Klimaatdijk: Een verkenning
report 2009-01-01    
Author: Hartog, M. · Van Loon-Steensma, J.M. · Schelfhout, H. · Slim, P.A. · Zantinge, A.
Keywords: dike · klimaatdijk · river flood · flood protection · waterkering · hoogwaterbescherming · overstroming
[PDF] [Abstract]

18 SBW project werkelijke sterkte: Projectplan 2009
report 2009-04-16    
Author: Van Duinen, A. · Förster, U. · Van Hoven, A. · Teunissen, H. · Zwanenburg, C.
Keywords: waterkering · geotechniek · geotechnical failure
[PDF] [Abstract]

19 Interface stability of granular filter structures: Desk study
report 2009-10-19    
Author: Verheij, H.J. · Hoffmans, G. · Den Adel, H. · Akkerman, G.J. · Giri, S.
Keywords: filters · granular filters · interface stability · geometrically open filters · armouring · internal stability
[PDF] [Abstract]

20 SBW-reststerkte. fase 1: inventarisatie
report 2009-11-02    
Author: Klein Breteler, M.
Keywords: restveiligheid · waterkeringen · dijken · reststerkte
[PDF] [Abstract]

Search results also available in MS Excel format.

Showing 1 to 20 of 141 found. Next | Sort by date